CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
103
lượt xem
38
download

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung kiến thức 1. Dao động cơ (7 câu) - Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn - Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức - Hiện tượng cộng hưởng - Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. - Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn. 2. Sóng cơ (4 câu) - Đại cương về sóng, sự truyền sóng - Sóng âm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009

  1. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Nội dung kiến thức 1. Dao động cơ (7 câu) - Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn - Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức - Hiện tượng cộng hưởng - Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. - Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn. 2. Sóng cơ (4 câu) - Đại cương về sóng, sự truyền sóng - Sóng âm - Giao thoa sóng - Phản xạ sóng. Sóng dừng 3. Dòng điện xoay chiều (9 câu) - Đại cương về dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện. - Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất - Máy biến áp. Truyền tải điên năng. - Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ ba pha - Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp. 4. Dao động và sóng điện từ (4 câu) - Dao động điện từ – Mạch dao động LC - Điện từ trường - Sóng điện từ - Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ. 5. Sóng ánh sáng (5 câu) - Tán sắc ánh sáng. - Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng. 1
  2. - Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Các loại quang phổ - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X - Thang sóng điện từ. - Thực hành: xác định bước sóng ánh sáng. 6. Lượng tử ánh sáng (6 câu) - Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng - Hiện tượng quang điện trong - Quang điện trở. Pin quang điện - Hiện tượng quang – phát quang - Sơ lược về laze - Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô 7. Hạt nhân nguyên tử (5 câu) - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân - Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng - Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng - Phóng xạ - Phản ứng hạt nhân - Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch Từ vi mô đến vĩ mô - Các hạt sơ cấp - Hệ mặt trời. Các sao và thiên hà. II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu) - Dao động cơ - Sóng cơ và sóng âm - Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân nguyên tử - Từ vi mô đến vĩ mô B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu) - Động lực học vật rắn 2
  3. - Dao động cơ - Sóng cơ - Dao động và sóng điện từ - Dòng điện xoay chiều - Sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Sơ lược về thuyết tương đối hẹp - Hạt nhân nguyên tử - Từ vi mô đến vĩ mô B. SO SÁNH SGK THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ SGK THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MÔN VẬT LÝ LỚP 12 THPT (Ở phần này, thứ tự các chương được lấy theo thứ tự chương trình của SGK nâng cao) Chương I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Không học Có học Chương II: DAO ĐỘNG CƠ Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Dao động + Phương trình dao + Không học con lắc vật lí. + Có học con lắc vật lí. điều hòa động, phương trình vân + Xây dựng phương trình + Xây dựng phương trình tốc, phương trình gia tốc. dao động điều hòa dựa trên dao động điều hòa dựa trên + Các khái niệm đặc hình chiếu của chuyển động phương pháp động lực học. trưng (tần số, chu kì, tròn đều trên đường thẳng. biên độ, pha dao động, + Áp đặt công thức T, f. + Xây dựng công thức T,f pha ban đầu....) + Áp đặt biểu thức v, a. dựa vào đồ thị dao động. + Mô tả đồ thị li độ. + Không có đồ thị vận tốc. + Có đồ thị vận tốc. + Đều có các biểu thức + Không mô tả giản đồ + có mô tả giản đồ vectơ động năng, thế năng, cơ vectơ quay. quay. năng. + Có khảo sát năng lượng + Không khảo sát năng + Biểu diễn dao động của con lắc đơn. lượng của con lắc đơn (có điều hòa và chuyển động bài tập về phần này) tròn đều. + Không có đồ thị động + Có đồ thị động năng, thế + Dao động tuần hoàn. năng và thế năng theo thời năng theo thời gian. + Đều khảo sát con lắc lò gian. xo nằm ngang Dao động + Đều đề cập đến các + Không có biểu thức lực + Có biểu thức lực tuần hoàn tắt dần, khái niệm này. tuần hoàn. + Có nói giai đoạn chuyển duy trì, + Đều đưa ra điều kiện + Không nói giai đoạn tiếp của dao động cưỡng cưỡng cộng hưởng. chuyển tiếp. bức. bức, cộng + Dùng tần số góc để nói về 3
  4. hưởng cộng hưởng. + Dùng tần số f để nói về + Phân biệt dao động cưỡng cộng hưởng. bức và dao động duy trì. + Nêu dao động cưỡng bức + Ứng dụng của hiện tượng và dao động duy trì. cộng hưởng. + Tầm quan trọng của hiện + Không định nghĩa hiện tượng cộng hưởng. tượng cộng hưởng. + Định nghĩa hiện tượng công hưởng. Tổng hợp + Định nghĩa dao động + Nêu kết luận cuối cùng + Không nêu kết luận cuối dao động tổng hợp. của giao động tổng hợp. cùng của dao động tổng hợp. điều hòa + Công thức tính biên độ, pha ban đầu, biểu + Ảnh hưởng của độ lệch thức dao động tổng hợp. pha. + Khảo sát con lắc lò xo. + Xét các trường hợp đặc biệt. + Không khảo sát con lắc lò + Đo chu kì của con lắc lò + Dùng giản đồ để tổng xo. xo, con lắc đơn, gia tốc trọng hợp. + Khảo sát định luật dao trường. + Khảo sát con lắc đơn. động của con lắc đơn. + Đo T và g. Chương III. SÓNG CƠ Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Đại cương + Định nghĩa + Nêu phương trình sóng + Khảo sát tính tuần hoàn về sóng cơ + Phương trình sóng. tổng quát. theo thời gian và không gian. + Các đại lượng đặc + chỉ có đồ thị sóng theo + Có cả đồ thị theo thời gian trưng f, T, v, bước sóng, không gian và không gian. biên độ, năng lượng. + Sóng ngang, sóng dọc. + Đồ thị sóng. Nhiễu xạ, + Phản xạ, giao thoa, + Không có nhiễu xạ. + Có nhiễu xạ phản xạ, sóng dừng. giao thoa, + Hình ảnh và hệ vân sóng dừng giao thoa. + Điều kiện có giao thoa. + Hiệu đường đi của hai sóng. + Sóng dừng trên sợi dây. + Bụng sóng, nút sóng, điều kiện có sóng dừng. Sóng âm. + Có khái niệm âm. + Không có hộp cộng hưởng. + Có hộp cộng hưởng Các đặc trưng của + Các đặc trưng f, T, + Không có hiệu ứng Đóp- sóng âm cường độ âm, mức ple. + Có hiệu ứng Đốp-ple cường độ âm, độ cao, độ + Không có thực hành. to, âm sắc. + Có thực hành xác định tốc 4
  5. + Cộng hưởng. độ truyền âm. Chương IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Dao động + Mạch LC không có + Không có đồ thị. + Có đồ thị q(t). điện từ điện trở thuần. + Áp đặt biểu thức q. + Thành lập biểu thức. + Biểu thức q, u, i, W, f, + Không có biểu thức năng + Có biểu thức năng lượng. T. lượng. + Không có dao động điện từ + Dao động điện từ tắt dần, tắt dần, duy trì, cưỡng bức, duy trì, cưỡng bức, cộng cộng hưởng. hưởng. + Không so sánh dao động + So sánh dao động điện và điện và dao động cơ. dao động cơ. Điện từ + Khái niệm, sự lan + Sóng ngắn. + Sóng ngắn 1 va sóng ngắn trường truyền, mối liên hệ. 2. + Thuyết điện từ Mắc- + Không có biểu thức bước xoen. sóng. + Biểu thức bước sóng. + Vận tốc. + Không có mạch dao động + Tính chất hở, anten. + Mạch dao động hở, anten. + Thông tin liên lạc bằng sóng điện từ. + Mối liên hệ giữa điện trường xoáy và từ trường biến thiên. Chương V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Các khái + Biểu thức e, u, I, từ niệm về thông. dòng điện + Các giá trị, hiệu dụng, xoay chiều tức thời, cực đại, công suất, cảm kháng, dung kháng, lệch pha. + Đồ thị u, i. + Dùng giản đồ vectơ. + Cộng hưởng điện. + Công suất tức thời, trung bình, hiệu dụng. + Hệ số công suất. Mạch điện Mạch chỉ có R, hoặc L, Chỉ nói cuộn cảm thuần. Cuộn cảm có điện trở. hoặc C và mạch RLC. Các máy Máy biến áp, máy phát + Không có đồ thị của dòng + Có đồ thị của dòng ba pha. điện điện xoay chiều một pha ba pha. 5
  6. và ba pha, động cơ + Không có vành khuyên không đồng bộ ba pha. chổi quét. + Có vành khuyên chổi quét. + Không có định nghĩa dòng điện ba pha. + Có định nghĩa dòng điện ba + Nêu ưu việt của dòng điện pha. ba pha. + Không nêu ưu việt của + Không nêu công thức hiệu dòng điện ba pha. suất của động cơ không + Nêu công thức hiệu suất đồng bộ ba pha. của động cơ không đồng bộ + Không nêu sự quay đồng ba pha. bộ và quay không đồng bộ. + Nêu sự quay đồng bộ và quay không đồng bộ. Thực hành + Khảo sát mạch RLC nối tiếp. Chương IV. SÓNG ÁNH SÁNG Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Tán sắc, + Các khái niệm tán sắc, + Không có tổng hợp các + Có tổng hợp các ánh sáng nhiễu xạ, nhiễu xạ, giao thoa. ánh sáng đơn sắc thành ánh đơn sắc thành ánh sáng trắng. giao thoa + Biểu thức về vị trí vân sáng trắng. tối, vân sáng. + Không có biểu thức mối + Có biểu thức mối liên hệ + Điều kiện giao thoa. liên hệ giữa chiết suất và giữa chiết suất với bước sóng bước sóng. và đồ thị chiết suất theo bước + Khe Y-âng sóng. + Giải thích hiện tượng tán sắc. + Không có biểu thức liên hệ + Có biểu thức liên hệ giữa giữa sự thay đổi bước sóng sự thay đổi bước sóng và môi và môi trường. trường. + Có giải thích kết quả thí nghiệm giao thoa. + Không có bài tập về lưỡng + Có bài tập về lưỡng lăng lăng kính và thấu kính bi-ê. kính và thấu kính bi-ê. Quang + Máy quang phổ, quang + Nói rất sơ sài. + Tính chất của các quang phổ phổ phát xạ, quang phổ phổ. hấp thụ, quang phổ liên + Nguồn phát quang phổ. tục. + Phép phân tích quang phổ. + Không nói về sự đảo vạch + Sự đảo vạch quang phổ. quang phổ. Chương VII. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Lượng tử + Thí nghiệm của Héc về + Không khảo sát với tế bào + Khảo sát với tế bào quang 6
  7. ánh sáng hiện tượng quang điện. quang điện. điện. + Thuyết lượng tử. + Chỉ nói định luật về giới + Ba định luật quang điện + Định luật quang điện. hạn quang điện. + Giải thích các định luật + Không có công thức Anh- + Công thức Anh-Xtanh về quang điện. Xtanh về hiện tượng quang hiện tượng quang điện. điện. + Lưỡng tính sóng hạt. + Có công thức về bán kính + Không có công thức về quỹ đạo dừng. + Quang điện trong và bán kính quỹ đạo dừng. quang điện ngoài. + Không có sơ đồ các mức + Quang và phát quang. + Có sơ đồ các mức năng năng lượng của nguyên tử + Mẫu nguyên tử Bo. lượng của nguyên tử hiđrô. hiđrô. + Sơ lược về Laze. + Không mô tả đầy đủ quang phổ vạch của hiđrô. + Mô tả đầy đủ quang phổ vạch của hiđrô. + Sự phát xạ cảm ứng và cấu tạo. + Không nói sự phát xạ cảm ứng và cấu tạo. + Không nói về sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng + Nói về sự hấp thụ và phản – màu sắc các vật. xạ lọc lựa ánh sáng – màu sắc các vật. Chương VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao Không học Có học Chương IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao + Cấu tạo, đồng vị. + Không có công thức về + Có công thức về khối + Khối lượng. khối lượng phóng xạ, độ lượng phóng xạ, độ phóng phóng xạ. xạ. + Năng lượng nghỉ, liên kết, liên kết riêng. + Phóng xạ. + Phản ứng hạt nhân, phân hạch, nhiệt hạch. + Lực hạt nhân. Chương X: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ Những vấn đề Những vấn đề khác nhau Nội dung giống nhau Chuẩn Nâng cao + Hạt sơ cấp. + Không có thuyết Big + Có thuyết Big Bang. + Hệ mặt trời. Bang. + Đề cập đến quac. 7
  8. + Sao và thiên hà. + Không đề cập đến quac. + Năng lượng mặt trời. + Cấu tạo vũ trụ. + Trái đất. + Mặt trăng. + Vệ tinh. Nguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT). Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản