intTypePromotion=1
ADSENSE

Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

13.338
lượt xem
762
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm những những mẫu tờ trình đúng quy cách và đa dạng theo tính chất công việc để sử dụng những lúc cần, chúng tôi đã cập nhật 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay gửi đến các bạn. Với những mẫu này, các bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, trình bày, soạn mẫu tờ trình phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay

Mẫu tờ trình là văn bản hành chính, để viết được một tờ trình là một vấn đề không dễ dàng đối với một số người. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ và biết cách viết một tờ trình, TaiLieu.VN đã tổng hợp 10  Mẫu tờ trình thông dụng nhất gửi đến các bạn. Gồm 10 trình như sau:

1. Mẫu tờ trình cơ bản
2. Mẫu tờ trình công đoàn
3. Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Tờ trình kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án .………..
5. Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
6. Tờ trình kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của công trình ……………. …
7. Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình………
8. Tờ trình quyết định của.....
9. Tờ trình (về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
10. Tờ trình (bổ sung nhân sự đột xuất)

TÊN CƠ QUAN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 ----------------

 
Số: /TT

                                                                                         .............., ngày...... tháng...... năm..........

 

TỜ TRÌNH
Về………………(1)……………

 

Kính gửi:……………………….(2)…………………………… …………………………....
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nơi nhận
- Như trên                                                                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
-                                                                                                  (ký tên đóng dấu)
- Lưu

 


TỜ TRÌNH
Về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn………………….
Nhiệm kỳ 20.... – 20....
Kính gửi:……………………………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số ....... /KH – CĐ và Hướng dẫn số ...../HD – CĐ ngày ..../..../...... của BTV Công đoàn Công ty ............................... về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 20.... – 20.... và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa ...., nhiệm kỳ 20.... – 20....;
Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20.... – 20....; Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....;
Công đoàn …………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Công ty ……… công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20.... – 20...., cụ thể như sau:
1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí; (Có danh sách kèm theo)
2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong đó …………….đại biểu chính thức và ……………….đại biểu dự bị; (Có danh sách kèm theo).

Để biết được nội dung chi tiết của những mẫu tờ trình còn lại, mời các bạn tham khảo trực tiếp trên website hoặc tải miễn phí về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu tờ trình khác để đáp ứng đúng yêu cầu, tính chất công việc như: tờ trình đề nghị khen thưởng, tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tờ trình đề nghị việc sửa chữa mua sắm trang thiết bị.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2