Chương 9: Triển khai bán hàng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
138
lượt xem
12
download

Chương 9: Triển khai bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bán hàng và các kế hoạch triển khai thực hiện phải được phổ biến và quán triệt đến tất cả nhân viên tham gia Các kế hoạch hành động phải được nghiên cứu và được đưa ra trên cơ sở thực tế, có tính thuyết phục Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9: Triển khai bán hàng

  1. LOGO CHƯƠNG 9 TRIỂN KHAI BÁN HÀNG 1
  2. LOGO NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI BÁN HÀNG - Mục tiêu bán hàng và các kế hoạch triển khai thực hiện phải được phổ biến và quán triệt đến tất cả nhân viên tham gia - Các kế hoạch hành động phải được nghiên cứu và được đưa ra trên cơ sở thực tế, có tính thuyết phục - Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện bán hàng - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và kiểm soát hữu hiệu để theo dõi tiến trình thực hiện bán hàng 2
  3. LOGO NỘI DUNG TRIỂN KHAI BÁN HÀNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BÁN HÀNG TUYỂN DỤNG LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG BÁN HÀNG CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC NHÂN VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CÙNG CÁC PHÒNG BAN KHÁC TRONG TỔ CHỨC 3
  4. LOGO I. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BÁN HÀNG  Phân bổ chỉ tiêu bán hàng là việc quy định số lượng, doanh số bán hàng, thị phần cho một bộ phận trong một thời gian quy định (tháng, quý, năm)
  5. LOGO II. TUYỂN DỤNG LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG Tuyển dụng bán hàng là một KHÁI chuỗi hoạt động được tạo ra để NIỆM sắp xếp những người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của công ty về nhân viên bán hàng MỤC Phát triển nhóm người dự TIÊU tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng sâu càng tốt. (CHI TIẾT XEM LẠI CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG) 5
  6. LOGO III. ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG Đánh giá nhu cầu: Đánh giá nhu cầu là một quá trình trong đó công ty tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để từ đó đánh giá điểm mạnh điểm yếu của đội ngũ và đề ra mục tiêu chương trình huấn luyện một cách thích hợp. Các mục tiêu của chương trình: - Tăng cường kiến thức - Nâng cao tinh thần làm việc: - Nâng cao năng suất: - Cải thiện quan hệ với khách hàng Đánh giá nguồn: - Xác định người tiến hành huấn luyện - Xác định địa điểm huấn luyện - Xác định thời gian huấn luyện 6
  7. LOGO III. ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG Nội dung Thực hiện Đánh giá chương trình: chương trình: chương trình: - Thiết lập mối quan hệ - Các chương trình huấn giữa mục tiêu chương trình - Về kiến thức luyện thường được lên kế và các tiêu chuẩn đánh - Về kỹ năng hoạch khá kỹ càng giá. - Việc thực hiện chương - Xác định rõ các tiêu trình đòi hỏi các cách thức chuẩn được áp dụng. - Tổ chức xử lý kết quả như huấn luyện tại chỗ, đánh giá. huấn luyện tại hiện trường (Xem lại chương 5: Phân tích lực lượng bán hàng) 7
  8. LOGO IV. CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC NHÂN VIÊN 1. Tầm quan trọng của chính sách lương thưởng Đối với nhân viên bán hàng: Đối với công ty - Đảm bảo tiêu chuẩn • Hỗ trợ, thi hành chiến lược và các sống: mục tiêu chung. • Thay thế giám sát trực tiếp của Giám - Thu nhập tinh thần đốc bán hàng. • Động viên nhân viên bán hàng hoạt động hiệu quả. • Giảm chu chuyển lao động 8
  9. LOGO V. PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CÙNG CÁC BAN KHÁC Marketing Sản Sản xuất xuất Bán hàng Tài chính Kho vận Cung ứng 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản