intTypePromotion=1

Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax - Phần 2

Chia sẻ: Until You | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
63
lượt xem
5
download

Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chuyên đề vô tuyến số - chương 3 nền tảng kỹ thuật của wimax - phần 2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề vô tuyến số - Chương 3 Nền tảng kỹ thuật của Wimax - Phần 2

 1. CHUYÊN ĐỀ VÔ TUYẾN SỐ CHƯƠNG III NỀN TẢNG KỸ THUẬT CỦA WIMAX (7 Tiết) Phần 2 TS.Võ Trường Sơn Chuyên đề vô tuyến số
 2. Nội dung của chương III 3.1 OFDM và điều chế đa sóng mang 3.2 Các kỹ thuật đa anten 3.3 Đa truy nhập phân chia tần số trực giao 3.4 Điều chế thích nghi TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 3. Kỹ thuật khác: Điều chế thích nghi ° Cho phép hệ thống điều chỉnh được phương pháp điều chế tín hiệu —dựa trên điều kiện SNR của tuyến ° Khi tuyến truyền dẫn có chất lượng tốt, —Kiểu điều chế cao nhất được sử dụng, —Làm tăng dung lượng của hệ thống. ° Khi tuyến ở mức chất lượng thấp hơn, —Hệ thống có thể chuyển sang một kiểu điều chế thấp hơn —Đảm bảo chất lượng kết nối và ổn định của tuyến. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 4. Kỹ thuật khác: Điều chế thích nghi ° BPSK cũng được dùng để gửi các thông báo quảng bá tín hiệu — Vì nó cho 1 vùng phủ lớn nhất. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 5. Nội dung của chương III 3.1 OFDM và điều chế đa sóng mang 3.2 Các kỹ thuật đa anten 3.3 Đa truy nhập phân chia tần số trực giao 3.4 Điều chế thích nghi 3.5 Một số đặc điểm kỹ thuật khác TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 6. Một số đặc điểm kỹ thuật khác ° QoS ° Cơ chế lập lịch (Scheduling) ° Quản lý tiết kiệm năng lượng ° Bảo mật ° Dịch vụ Muticast và Broadcast – MBS ° Truy nhập kênh truyền (network entry and initialization) TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 7. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: QoS ° QoS phụ thuộc vào 3 yếu tố sau: —Giao thức MAC hoạt động hướng kết nối:  Mỗi một gói tin đều được đưa vào một kết nối cụ thể,  kết nối này là ảo, được xác định bởi tham số CID. —Cơ chế cấp phát băng thông Request/Grant:  Cơ chế này làm tăng hiệu quả sử dụng băng thông  MS yêu cầu thông lượng băng thông cấp phát từ BS.  BS sẽ cấp phát băng thông bằng (timeslot) tới MS —Phân loại dịch vụ: TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 8. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Các lớp QoS TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 9. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Các lớp QoS TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 10. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Các lớp QoS TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 11. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Cơ chế lập lịch ° Mục đích: —Sử dụng tài nguyên UL và DL một cách có hiệu quả nhất —trong khi luôn đảm bảo được QoS yêu cầu ° Trong wimax, thông tin đến là on-off (cụm). —Tài nguyên vô tuyến sẽ được chia sẻ giữa nhiều user. —Do đó cần có cơ chế lập lịch cho các gói tin. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 12. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Cơ chế lập lịch TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 13. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Cơ chế lập lịch TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 14. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Quản lý tiết kiệm năng lượng ° WiMAX di động hỗ trợ hai chế độ vận hành để tiết kiệm năng lượng: —Sleep Mode —Idle Mode TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 15. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Quản lý tiết kiệm năng lượng ° Sleep Mode: — MS ở trong giai đoạn trước khi có bất cứ trao đổi thông tin gì v ới BS. — TS.VõCho phép MS tối Chuyên đềlượng tiêu thụ và tối thiểu tài thiểu năng vô tuyến nguyên vô tuyến của BS. Trường Sơn số
 16. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Quản lý tiết kiệm năng lượng ° Idle Mode: — MS sẵn sàng nhận các bản tin quảng bá DL mà không cần đăng ký với một BS xác định nào (định kỳ) — Khi MS di chuyển trong một môi trường được phủ sóng bởi nhiều BS. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 17. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Bảo mật ° WiMAX di động hỗ trợ tốt nhất các đặc tính bảo mật lớp ° nhờ áp dụng các công nghệ tốt nhất đang sẵn có hiện nay: —Hỗ trợ nhận thực giữa thiết bị/người dùng, —Giao thức quản lý khóa linh động, —Mã hóa lưu lượng, —Bảo vệ bản tin điều khiển và —Tối ưu hóa giao thức bảo mật cho các chuyển giao nhanh. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 18. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Dịch vụ Muticast và Broadcast – MBS ° Dịch vụ MBS trong WiMAX di động kết hợp các đặc tính tốt nhất của — DVB – H, — MediaFLO và — 3GPP E – UTRA, ° Thỏa mãn những yêu cầu sau: — Tốc độ dữ liệu cao và khả năng phủ sóng sử dụng mạng một tần số — Cấp phát tài nguyên vô tuyến linh động. — MS tiêu thụ năng lượng thấp. — Hỗ trợ dữ liệu ngang hàng bao gồm các luồng audio và video. — Thời gian chuyển mạch kênh nhỏ. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 19. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Truy nhập kênh truyền ° Khi một MS mở máy (power on) nó sẽ tiến hành các bước sau để kết nối với trạm BS: — Thực hiện quá trình tìm kiếm và đồng bộ hóa với các BS mà nó thu được sóng radio. — MS nhận biết các thông số uplink  bằng cách lắng nghe các UL-MAP. — MS thực hiện quá trình ranging  giống như ĐKCS. — MS thỏa thuận về việc thuê nhận băng thông với BS  cùng các thông tin về profile. — MS thực hiện quá trình nhận thực, trao đổi khóa và tiến hành đăng ký truy nhập vào mạng.  Kết nối IP được thiết lập — Luồng dịch vụ có thể bắt đầu được trao đổi. TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
 20. Một số đặc điểm kỹ thuật khác: Truy nhập kênh truyền TS.Võ Chuyên đề vô tuyến Trường Sơn số
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2