intTypePromotion=1
ADSENSE

CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

162
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT BIÊN SOẠN THS PHẠM SƠN TÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG. CƠ HỌC ĐẤT LÀ BỘ NGHIÊN CỨU CÁC ỨNG XỬ CỦA ĐẤT TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG CƠ HỌC: CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ, TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT, ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT, DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH ----- ----- MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT GIAÙO VIEÂN: ThS. PHAÏM SÔN TUØNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2