intTypePromotion=1

Công văn 118/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
2
download

Công văn 118/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 118/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 118/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 118 /BXD-KTXD ---------------------- V/v: Phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của dự Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2009 án đầu tư XDCT Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Văn bản số 2996/SXD-TĐTKCS ngày 29/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thu phí khi tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí để quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để có hướng dẫn thực hiện. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể thì Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mức thu phí tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở bằng 20% đến 30% của mức thu phí thẩm định dự án (tuỳ theo yêu cầu nội dung của từng dự án đầu tư) và được thu ngay sau khi ban hành văn bản cho ý kiến về thiết kế cơ sở với chủ đầu tư./. Nơi nhận : TL.BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP, Vụ KTXD (M5) Đã ký Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2