intTypePromotion=1

Công văn 5139/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Công văn 5139/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5139/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5139/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5139/VPCP-KTTH V/v cấp giấy phép thành lập và Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2008 hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa QĐ số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 445/TTr-NHNN.Tym ngày 31 tháng 7 năm 2008) về tình hình cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và chỉnh sửa Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau: Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên, giao Ngân hàng Nhà nước: - Rà soát để có điều chỉnh bổ sung cần thiết các quy định, điều kiện cần phải có đối với ngân hàng thương mại cổ phần nhằm áp dụng cho các ngân hàng thuơng mại cổ phần trong nước đang hoạt động và đồng thời cũng là tiêu chí để xem xét cho phép các ngân hàng thương mại mới thành lập. - Trong thời gian chưa ban hành quy định mới về các điều kiện cần phải có nêu trên, chưa cho phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg; (Đã ký) - Các Bộ: TC, KH&ĐT; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3). 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2