intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 5217/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 5217/TCHQ-GSQL năm 2019 trả lời kiến nghị về thủ tục hải quan đối với lô hàng phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 5217/TCHQ-GSQL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 5217/TCHQ­GSQL Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 V/v trả lời kiến nghị về thủ tục hải  quan đối với lô hàng phân bón NK   Kính gửi: Ông Ngô Quang Điểm. (Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới) (Địa chỉ: thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5945/VPCP­ĐMDN ngày 05/7/2019 của Văn phòng  Chính phủ chuyển kiến nghị của ông Ngô Quang Điểm về việc giải quyết thủ tục hải quan đối  với lô hàng phân bón nhập khẩu của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới. Trên cơ sở báo cáo  của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các hồ sơ liên quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến  như sau: Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ­CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân  bón quy định: “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về   nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kiểm tra nhà nước chất  lượng phân bón nhập khẩu”. Như vậy, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng phân bón,  Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới phải nộp cho cơ quan hải quan Thông báo kết quả kiểm  tra nhà nước về chất lượng để được thông quan hàng hóa. Căn cứ công văn số 1160/BVTV­TTPC ngày 10/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật ­ Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý ngành nước về phân  bón theo quy định pháp luật) và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón  nhập khẩu số TN29/11.0305 ngày 24/5/2019 của Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC  (đơn vị được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân  bón nhập khẩu) thì lô hàng phân bón của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới không đạt chất  lượng nhập khẩu. Căn cứ điểm d Khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ­CP ngày  15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết  định hành chính trong lĩnh vực hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định  số 45/2016/NĐ­CP ngày 26/5/2016) thì nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều  kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật bị phạt tiền (30.000.000 đồng đến  50.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà  không phải là tội phạm) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đưa ra khỏi lãnh thổ  Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa. Liên quan đến ý kiến của Ông về phương pháp phân tích độ ẩm tại Nghị định số 108/2017/NĐ­ CP không phù hợp cho loại phân bón dạng tinh thể có thành phần ngậm nước dẫn đến lô hàng  phân bón của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới không đạt chất lượng nhập khẩu thuộc  chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn). Đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ  thực vật) là cơ quan quản lý nhà nước về phân bón để được hướng dẫn cụ thể.
  2. Trân trọng./.   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Văn phòng chính phủ (để b/cáo); ­ TT Vũ Thị Mai (để b/cáo); ­ Cục Bảo vệ thực vật ­ Bộ NN&PTNT (để biết); ­ Lưu: VT, GSQL (3b). Mai Xuân Thành  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2