Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 274 kết quả
 • Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.

  pdf15p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

  doc16p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày mục đích và phạm vi áp dụng Incoterms, lịch sử hình thành và phát triển của Incoterms, các điều kiện cơ sở giao hàng trong Incoterms 2010 và các lưu ý khi vận dụng Incoterms. Mời các bạn tham khảo!

  ppt116p  taomochuan 21-02-2019 4 2   Download

 • Thông tư số 44/2018/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành nhằm quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Căn cứ vào Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017.

  doc2p  tiantian0108 06-12-2018 9 0   Download

 • Thông tư số 42/2018/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.

  doc3p  tiantian0108 06-12-2018 3 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này đề cập tới quần áo, bao gồm quần áo trẻ em và hàng dệt gia dụng. Nó không bao gồm các hàng dệt khác, chẳng hạn như túi ngủ, lều bạt, đồ thể thao hoặc các sản phẩm không phải là gia dụng có chứa hoặc được làm từ vật liệu dệt.

  pdf42p  thuynguyen2994 16-08-2018 7 0   Download

 • Thông tư 01/2016/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  pdf2p  bachma47 15-12-2017 12 0   Download

 • Thông tư số 53/2015/TT-BCT ban hành quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

  pdf10p  bachma47 15-12-2017 12 0   Download

 • Quyết định số 280/QĐ-BCT ban hành về việc Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia.

  pdf4p  bachma47 15-12-2017 10 0   Download

 • Thông tư số 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  pdf2p  bachma47 15-12-2017 15 0   Download

Đồng bộ tài khoản