Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 268 kết quả
 • Thông tư 01/2016/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 53/2015/TT-BCT ban hành quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 280/QĐ-BCT ban hành về việc Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia.

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

   bachma47 15-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 2968/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

   bachma47 15-12-2017 9 0   Download

 • Thông tư 04/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của bộ trưởng bộ công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

   bachma47 15-12-2017 7 0   Download

 • Thông tư 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

   bachma47 15-12-2017 7 0   Download

 • Thông tư số 25/2017/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

   bachma47 15-12-2017 5 0   Download

 • Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

   bachma45 08-12-2017 9 1   Download

 • Quyết định số 1650/QĐ-TCHQ về việc thành lập đội nghiệp vụ ICD thành đạt thuộc chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái trực thuộc cục hải quan tỉnh Quảng Ninh.

   nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản