intTypePromotion=1

Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 932 kết quả
 • Công văn số 1011/GSQL-GQ1 năm 2019 về thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 1009/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 1006/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 1005/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu KV cho lô hàng đã được thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 904/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 423/XNK-XXHH năm 2019 về bổ sung và thay đổi mã số hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 415/XNK-THCS năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 284/XNK-XXHH năm 2019 vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 5 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2