intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 720 kết quả
 • Công văn số 8332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 17 0   Download

 • Công văn số 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  yuziyuan 23-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 20 1   Download

 • Công văn số 4693/BTC-TCHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 3910/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc7p  yuziyuan 23-06-2020 17 0   Download

 • Công văn số 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 15 0   Download

 • Công văn số 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 3824/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 11 0   Download

 • Công văn số 3820/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 29 0   Download

 • Công văn số 3767/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Tăm bông do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 20 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2