intTypePromotion=1
ADSENSE

Đăng ký lưu hành thay đổi, bổ sung bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại Điêm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

63
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy hẹn trả lời kết quả Đối tượng thực hiện: Tất cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký lưu hành thay đổi, bổ sung bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại Điêm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT)

  1. Đăng ký lưu hành thay đổi, bổ sung bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại Điêm b, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BYT) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy hẹn trả lời kết quả Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Giấy đăng ký Các bước Mô tả bước Tên bước Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký lưu hành về Cục An toàn vệ 1. Bước 1: sinh thực phẩm. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả 2. Bước 2: lời kết quả sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 3. Bước 3: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định hồ sơ Cục ATVSTP Tổ chức thẩm định chuyên môn đánh giá bộ xét 4. Bước 4: nghiệm nhanh Trên cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành, báo cáo của Hội 5. Bước 5: đồng thẩm định chuyên môn và các thông tin liên quan, quyết
  3. Mô tả bước Tên bước định: - Cho phép lưu hành : cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành - Yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu trước khi cho phép lưu hành : Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ yêu cầu cần bổ sung; - Không cho phép đăng ký lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cho phép đăng ký lưu hành Trả kết quả cho doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc 6. Bước 6 kể từ ngày cấp giấy hẹn trả lời kết quả H ồ sơ Thành phần hồ sơ . Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực 1. phẩm kèm theo (Phụ lục 2) 2. Tài liệu liên quan đến sự thay đổi, bổ sung nội dung đã đăng ký.
  4. Thành phần hồ sơ 3. 03 (ba) mẫu bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm đề nghị đăng ký lưu hành. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu Thông tư số: 13/2010/TT- 1. hành- Phụ lục 2 BYT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2