intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá hiệu năng của thuật toán thay thế Web caching LRU-EXT cho internet Web caching sử dụng mạng tích hợp hàng đợi và Petri Net có thời gian

Chia sẻ: ViSumika2711 ViSumika2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

55
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Web caching là việc lưu trữ bản sao của những tài liệu web sao cho gần với người dùng; Web caching là ứng dụng ở cấp độ routing và phần lớn băng thông dùng cho web với mục tiêu làm tăng tốc độ đường truyền và tốc độ truy cập web. Các kiến trúc Internet web caching cùng với các chính sách thay thế Web cache là những giải pháp quan trọng và không thể thiếu được trong phát triển Internet nhằm đáp ứng các dịch vụ chất lượng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu năng của thuật toán thay thế Web caching LRU-EXT cho internet Web caching sử dụng mạng tích hợp hàng đợi và Petri Net có thời gian

Công nghệ thông tin<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA THUẬT TOÁN THAY THẾ WEB<br /> CACHE LRU-EXT CHO INTERNET WEB CACHING SỬ DỤNG<br /> MẠNG TÍCH HỢP HÀNG ĐỢI VÀ PETRI NET CÓ THỜI GIAN<br /> Nguyễn Xuân Trường*, Hồ Khánh Lâm, Nguyễn Minh Quý<br /> Tóm tắt: Web caching là việc lưu trữ bản sao của những tài liệu web sao cho gần<br /> với người dùng; Web caching là ứng dụng ở cấp độ routing và phần lớn băng thông<br /> dùng cho web với mục tiêu làm tăng tốc độ đường truyền và tốc độ truy cập web.<br /> Các kiến trúc Internet web caching cùng với các chính sách thay thế Web cache là<br /> những giải pháp quan trọng và không thể thiếu được trong phát triển Internet nhằm<br /> đáp ứng các dịch vụ chất lượng cao. Một số thuật toán thay thế web cache như LRU,<br /> LFU, MRU… đã được ứng dụng từ lâu, tuy nhiên mỗi thuật toán đều có những ưu<br /> điểm và nhược điểm. Do đó, cho đến nay các nghiên cứu về thay thế Web cache vẫn<br /> còn được quan tâm. Thuật toán thay thế Web cache LRU-EXT đã được đề xuất [1]<br /> và đánh giá hiệu năng qua các ví dụ và công thức tính toán. Trong bài báo này,<br /> chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình mạng tích hợp hàng đợi và Petri Net có thời gian<br /> chung để đánh giá hiệu năng của thuật toán LRU-EXT.<br /> Từ khóa: Internet web caching architecture; LRU-EXT; Hybrid model of Queue and GSPN.<br /> <br /> 1. MỞ ĐẦU<br /> Trong kiến trúc Web caching phân tầng (Hierarchical Web Caching) [2], chúng<br /> tôi lựa chọn kiến trúc lai và phân tích đánh giá hiệu năng sử dụng mô hình hàng<br /> đợi với các cấp cache: Institutional Caches (IC), Regional Caches (RC), Central<br /> Caches (CC), Original Caches (OC) [3]. Thời gian đáp ứng trung bình cho truy<br /> nhập HTTP trong một kiến trúc Web caching phân tầng của ISP đã được chúng tôi<br /> đề xuất trong [3]:<br /> E[ RWC ]  E[ R3 H ]  ( Miss3 )( E[ R2 H ]  ( Miss2 )( E[ R1H ]  ( Miss1 )( E[ R0 H ]))) (1)<br /> <br /> Trong đó: E[ R3 H ], E[ R2 H ], E[ R1H ], E[ R0 H ] - Thời gian đáp ứng truy nhập trung<br /> bình của các cấp cache tương ứng: IC, RC, CC, và OC; Miss3 , Miss2 , Miss1 - Tỷ số<br /> trượt cache (cache miss) ở các cấp cache tương ứng: IC, RC, CC, và OC.<br /> Sự thay thế Web cache được thực hiện khi trượt Web cache, nghĩa là khi đối tượng<br /> mà yêu cầu http từ người dùng (client http request) không có trong Web cache mà<br /> dung lượng của Web cache đã đầy không còn vùng trống để nhận vào đối tượng<br /> web mới từ Internet đáp ứng yêu cầu của người dùng. Quá trình thực hiện tìm kiếm<br /> nội dung web và thực hiện một thuật toán hay chính sách thay thế Web cache nói<br /> chung ở một cấp cache (ví dụ cấp IC) của kiến trúc Internet web caching được<br /> chúng tôi đề xuất trong [1] cho ở hình 1.<br /> Thuật toán LRU (Least Recently Used) chỉ đạt hiệu quả khi các đối tượng Web<br /> có kích thước giống nhau. Thực tế phụ thuộc vào chỉ số dân trí từng vùng, sự phát<br /> triển của các dịch vụ thông tin di động, xét theo Zipf [4]: Các hệ thống Web cache<br /> thiết lập ở đó cần có sự đầu tư về công suất, dung lượng để đáp ứng nhu cầu. Vậy<br /> <br /> <br /> 142 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> nên mặc dù cùng cấp mạng nhưng các hệ thống Web cache sẽ khác nhau về dung<br /> lượng, công suất vì số lượng các website được ưa chuộng khác nhau, kích thước<br /> các đối tượng web cũng khác nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Tìm đối tượng Web ở cấp cache IC cho yêu cầu Client HTTP.<br /> Do đó không áp dụng các thuật toán LRU hay LFU (Least Frequently Used)<br /> một cách đơn thuần. Ngoài ra, có một số trang web có thể một thời điểm không<br /> được người dùng quan tâm, và dễ bị thay thế theo LRU hay LFU, nhưng sau đó,<br /> chúng lại có thể được sự bùng nổ số người tham chiếu đến. Khi đó theo LRU hay<br /> LFU những trang web này lại phải tìm kiếm qua mạng trên các hệ thống Web<br /> cache khác, mà chưa chắc đã tồn tại. Thực tế đã có đề xuất thuật toán MRU (Most<br /> Recently Used) đối tượng được sử dụng gần đây nhất là ứng viên bị thay thế [5].<br /> MRU được sử dụng khi cần phải truy cập đến thông tin lịch sử. Thuật toán của<br /> chúng tôi đề xuất khắc phục nhược điểm này bằng cách đưa vào mỗi hệ thống Web<br /> cache một Web cache cục bộ mở rộng LEWC (Local Extended Web Cache) để lưu<br /> tạm thời các đối tượng web bị loại bỏ khi thực hiện LRU hay LFU. Để áp dụng<br /> thay thế cache thuật toán SIZE liên kết kích thước cho từng đối tượng trong Web<br /> Cache, và sẽ loại bỏ đối tượng có kích thước lớn nhất và ít được tham chiếu gần<br /> đây nhất theo LRU. Thuật toán LRU-MIN lại loại bỏ các đối tượng có kích thước<br /> nhỏ nhất. Thực tế sự đa dạng của các đối tượng web, đặc biệt là các nội dung của<br /> các dịch vụ đa phương tiện, không làm cho các thuật toán này đạt được hiệu quả<br /> cao. Bởi vì ở một thời điểm một đối tượng web được coi là lớn nhất về kích thước<br /> nên bị loại bỏ, xong ở thời điểm khác nó không phải là lớn nhất.<br /> Hoặc ngược lại một đối tượng bị coi là nhỏ nhất và bị loại bỏ theo LRU-MIN,<br /> nhưng sau đó nó lại không phải là nhỏ nhất. Do đó giải pháp đưa vào LEWC có thể<br /> khắc phục được lỗi của SIZE và LRU-MIN. Như vậy khi trượt đối tượng trong<br /> Web cache đầu tiên, thì phải tìm kiếm trong LEWC xem có đối tượng nào trước đó<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 143<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> bị thay thế trùng với yêu cầu của http. Nếu có thì đó là trúng Web cache. Chỉ khi<br /> không có trong LEWC, mới phải chuyển yêu cầu http đến Web cache tiếp thep<br /> cùng cấp. Hình 2 thể hiện tiến trình thực hiện thuật toán thay thế LRU-EXT cho<br /> trường hợp Web Cache ở cấp IC: IC0 và IC1 [1].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Tiến trình thực hiện thuật toán LRU-EXT.<br /> Tỷ số trúng cache của thuật toán LRU-EXT được tính theo công thức sau:<br /> HN inC  HN in LEWC  Number of hit obj in web cache    Number of hit obj in LEWC <br /> HRLRU  EXT   (2)<br /> TN Totalnumber of requested obj<br /> <br /> Tỷ số trúng cache của thuật toán LRU tính theo công thức sau:<br /> HN inC Number of hit obj in web cache<br /> HRLRU   (3)<br /> TN Totalnumber of requested obj<br /> <br /> So sánh hiệu năng của LRU-EXT với LRU qua tỷ số trúng cache của chúng:<br /> HRLRU-EXT/HRLRU=(HNinC+HNinLEWC)/HNinC=1+HNinLEWC/HNinC (4)<br /> Giá trị 1+ HNinLEWC/HNinC > 1.<br /> Trong bài báo này chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình mạng tích hợp hàng đợi<br /> M/M/1 (Queue Model) và mạng Petri có thời gian (GSPN: Generalized Stochastic<br /> Petri Net) để bổ sung đánh giá hiệu năng của thuật toán LRU-EXT.<br /> Khả năng xây dựng mô hình kết hợp mạng hàng đợi với GSPN cho phép kết<br /> hợp các đặc tính của các loại hàng đợi với các quá trình đến của các yêu cầu truy<br /> nhập web là quá trình Markov với phân bố mũ của tốc độ đến trung bình λ và thời<br /> gian phục vụ trung bình của nút hàng đợi f(x) = λe - λx cùng với các đặc tính của<br /> chuyển tiếp (Transition) kích hoạt theo thời gian (có trễ hoặc tức thời) và các vị trí<br /> (Place) thể hiện các trạng thái và hành vi của mạng Petri cho phép tạo ra các mô<br /> <br /> <br /> <br /> 144 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> hình phân tích phức tạp. Các nghiên cứu trước đây về hiệu năng của hệ thống nói<br /> chung và kiến trúc Internet web caching chỉ sử dụng riêng lẻ hoặc mạng hàng đợi<br /> hoặc mạng Petri. Giải pháp của chúng tôi ở đây là xây dựng mô hình quá trình thực<br /> hiện thuật toán thay thế Web Cache LRU-EXT đã được để xuất dựa vào sự kết hợp<br /> các hàng đợi M/M/1 và các thành phần của mạng GSPN để phân tích và đánh giá<br /> hiệu năng của LRU-EXT.<br /> Một số nghiên cứu liên quan: Có một số nghiên cứu về các chính sách thay<br /> thế Web cache sử dụng Petri Net. Trong [6], các tác giả đã sử dụng mô hình<br /> Deterministic and Stochastic Petri Net (DSPN) để mô hình hóa kiến trúc Proxy<br /> Server với các loại cache để đánh giá hiệu năng theo trễ dựa vào kích thước cache<br /> và lưu lượng. Nghiên cứu [7] sử dụng mô hình chuỗi Markov thời gian xác định<br /> DTMC để phân tích hiệu năng của các hệ thống caching. Mô hình mạng hàng đợi<br /> (Queueing Netwwork) cũng được sử dụng để nghiên cứu kiến trúc và hiệu năng<br /> của Web Proxy Cache Server [8][9][10][11], trong đó nghiên cứu [10] đề xuất mô<br /> hình hàng đợi M/M/1/K và trong nghiên cứu [11] Cao et al. xây dựng hàng đợi<br /> M/G/1/K-PS. Nghiên cứu [12] xây dựng mô hình mạng hàng đợi đóng để đánh giá<br /> mạng hàng đợi. Một số nghiên cứu khác sử dụng các công cụ phần mềm mô phỏng<br /> chuyên dụng dựa trên lý thuyết hàng đợi và các loại Petri Net để dựng mô hình<br /> phân tích các hệ thống cache như JMT [13], Coloured Petri Net Tool (CPNTool)<br /> [14][15], TimeNet Tools [16], CacheSIM - là công cụ mô phỏng Cache dựa vào<br /> Coloured Petri Nets và lập trình java [17].<br /> <br /> 2. THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH MẠNG KẾT HỢP<br /> CÁC HÀNG ĐỢI VÀ GSPN<br /> 2.1. Mô hình mạng thực hiện tìm đối tượng Web và thực hiện thay thế Web<br /> Cache<br /> Chuyển đồ thị ở hình 2 thành mô hình mạng ở hình 3 với bốn cấp cache (Proxy<br /> Cache L0, L1, L3, và Origin Server Cache). Kết quả được xây dựng trên công cụ<br /> JMT1.0.2.<br /> Bảng 1. Các nút mạng tích hợp cho ở hình 3.<br /> Mạng GSPN<br /> Các nút Chức năng Các nút Chức năng<br /> Client-D Yêu cầu client PRC-L3- Cache L3 đã đầy<br /> http FULL<br /> PRC-L0-S Ghi vào Cache ORG-H Trúng Cache ORG<br /> L0<br /> PRC-L0-H Trúng Cache tReq_L0 Client request to Proxy Server<br /> L0 Cache L0<br /> PRC-L0-M Trượt Cache tL0Resp Đáp ứng trả về client từ Cache L0<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 145<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> L0<br /> PRC-L0- Cache L0 đã tReq_L1 Gửi yêu cầu đến Proxy Server<br /> FULL đầy Cache L1<br /> PRC-L1-S Ghi vào Cache tL1Resp Đáp ứng trả về Cache L0 từ<br /> L1 Cache L1<br /> PRC-L1-H Trúng Cache tReplL0 Thực hiện thuật toán thay thế<br /> L1 Cache<br /> PRC-L1-M Trượt Cache tReq_L2 Gửi yêu cầu đến Proxy Server<br /> L1 Cache L2<br /> PRC-L1- Cache L1 đã tL2Resp Đáp ứng trả về Cache L1 từ<br /> FULL đầy Cache L2<br /> PRC-L2-S Ghi vào Cache tReplL1 Thực hiện thuật toán thay thế<br /> L2 Cache L1<br /> PRC-L2-H Trúng Cache tReq_L3 Gửi yêu cầu đến Proxy Server<br /> L2 Cache L3<br /> PRC-L2-M Trượt Cache tL3Resp Đáp ứng trả về Cache L2 từ<br /> L2 Cache L3<br /> PRC-L2- Cache L2 đã tReplL2 Thực hiện thuật toán thay thế<br /> FULL đầy Cache L2<br /> PRC-L3-S Ghi vào Cache tReq_OS Gửi yêu cầu đến Origin Server<br /> L3 Cache<br /> PRC-L3-H Trúng Cache tOSResp Đáp ứng trả về Cache L3 từ<br /> L3 Cache OS<br /> PRC-L3-M Trượt Cache tReplL3 Thực hiện thuật toán thay thế<br /> L3 Cache L3<br /> Mạng Hàng đợi<br /> Các Chức năng Các nút Chức năng<br /> nút<br /> Client- Các đầu cuối người OrgSER Origin Server<br /> Q dùng<br /> PRC- Proxy Server PRC-L1-L0- Ghi đối tượng Web từ Cache L1<br /> L0 Cache L0 W vào L0<br /> PRC- Proxy Server PRC-L2-L1- Ghi đối tượng Web từ Cache L2<br /> L1 Cache L1 W vào L1<br /> PRC- Proxy Server PRC-L3-L1- Ghi đối tượng Web từ Cache L3<br /> L2 Cache L2 W vào L2<br /> PRC- Proxy Server PRC-OS-L3- Ghi đối tượng Web từ Cache<br /> L3 Cache L3 W OS vào L3<br /> <br /> <br /> <br /> 146 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. Mô hình mạng 4 cấp cache tìm đối tượng web<br /> và thực hiện thay thế web cache.<br /> 2.2. Mô hình với ba cấp cache<br /> Để so sánh kiến trúc Web caching giữa ba cấp và bốn cấp cache, chúng tôi đưa<br /> vào mô hình ba cấp cache như ở hình 4.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 4. Mô hình mạng 3 cấp cache tìm đối tượng Web<br /> và thực hiện thay thế Web Cache.<br /> 2.3. Mô hình mạng tích hợp cho phân tích kiến trúc cache với thực hiện thay<br /> thế web cache bằng LRU-EXT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 5. Mô hình tích hợp kiến trúc cache với thực hiện t<br /> hay thế Web cache bằng LRU-EXT.<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 147<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> Từ đồ thị diễn giải thực hiện thuật toán thay thế Web cache ở hình 2, chúng tôi đề<br /> xuất mô hình mạng tích hợp hàng đợi và GSPN của kiến trúc Web caching 3 cấp ở<br /> hình 5.<br /> Bảng 2. Các nút của mô hình cho ở hình 5.<br /> Mạng GSPN<br /> Các nút Chức năng Các nút Chức năng<br /> Client-D Yêu cầu client http L2-NoMinSize Min Size In Cache L2: No<br /> PRC-L0-S Ghi vào Cache L0 L0-NoMaxSize Max Size IN Cache L0: No<br /> PRC-L0-H Trúng Cache L0 L1-NoMaxSize Max Size IN Cache L1: No<br /> PRC-L0-M Trượt Cache L0 L2-NoMaxSize Max Size IN Cache L2: No<br /> PRC-L0- Cache L0 đã đầy tReq_L0 Client request to Proxy Server<br /> FULL Cache L0<br /> PRC-L1-S Ghi vào Cache L1 tL0Resp Đáp ứng trả về client từ Cache<br /> L0<br /> PRC-L1-H Trúng Cache L1 tReq_L1 Gửi yêu cầu đến Proxy Server<br /> Cache L1<br /> PRC-L1-M Trượt Cache L1 tL1Resp Đáp ứng trả về Cache L0 từ<br /> Cache L1<br /> PRC-L1- Cache L1 đã đầy tReq_L2 Gửi yêu cầu đến Proxy Server<br /> FULL Cache L2<br /> PRC-L2-S Ghi vào Cache L2 tL2Resp Đáp ứng trả về Cache L1 từ<br /> Cache L2<br /> PRC-L2-H Trúng Cache L2 tReq_OS Gửi yêu cầu đến Origin Server<br /> Cache<br /> PRC-L2-M Trượt Cache L2 tOSResp Đáp ứng trả về Cache L2 từ<br /> Cache OS<br /> PRC-L2- Cache L2 đã đầy tSizeCompLRU SIZE Compare: New Object<br /> FULL MINL0 and Cache L0 Object by LRU-<br /> MIN<br /> ORG-H Trúng Cache ORG tSizeCompLRU SIZE Compare: New Object<br /> MINL1 and Cache L1 Object by LRU-<br /> MIN<br /> L0- Min Size In Cache tSizeCompLRU SIZE Compare: New Object<br /> YesMinSize L0: Yes MINL2 and Cache L2 Object by LRU-<br /> MIN<br /> L1- Min Size In Cache tStoreIntoLEWC Store Object to Ext Cache L0<br /> <br /> <br /> <br /> 148 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> YesMinSize L1: Yes -L0<br /> L2- Min Size In Cache tStoreIntoLEWC Store Object to Ext Cache L1<br /> YesMinSize L2: Yes -L1<br /> L0- Max Size In Cache tStoreIntoLEWC Store Object to Ext Cache L2<br /> YesMaxSize L0: Yes -L2<br /> L1- Max Size In Cache tSizeCompSIZEI SIZE Compare: New Object<br /> YesMaxSize L1: Yes nL0 and Cache L0 Object by SIZE<br /> L2- Max Size In Cache tSizeCompSIZEI SIZE Compare: New Object<br /> YesMaxSize L1: Yes nL0 and Cache L1 Object by SIZE<br /> L0- Min Size In Cache tSizeCompSIZEI SIZE Compare: New Object<br /> NoMinSize L0: No nL0 and Cache L2 Object by SIZE<br /> L1- Min Size In Cache<br /> NoMinSize L1: No<br /> Mạng Hàng đợi<br /> Các nút Chức năng Các nút Chức năng<br /> Client-Q Các đầu cuối người PRC-OS-L2-W Ghi đối tượng Web từ Cache<br /> dùng OS vào L2<br /> PRC-L0 Proxy Server Cache PRC-L0- Min Size finded in Cache L0<br /> L0 MinSizeFind<br /> PRC-L1 Proxy Server Cache PRC-L1- Min Size finded in Cache L1<br /> L1 MinSizeFind<br /> PRC-L2 Proxy Server Cache PRC-L2- Min Size finded in Cache L2<br /> L2 MinSizeFind<br /> OrgSER Origin Server PRC-L0- Max Size finded in Cache L0<br /> MaxSizeFind<br /> PRC-L1-L0- Ghi đối tượng Web PRC-L1- Max Size finded in Cache L1<br /> W từ Cache L1 vào L0 MaxSizeFind<br /> PRC-L2-L1- Ghi đối tượng Web PRC-L2- Max Size finded in Cache L2<br /> W từ Cache L2 vào L1 MaxSizeFind<br /> <br /> 3. MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN<br /> 3.1. So sánh các kiến trúc Web caching 4 cấp cache, 3 cấp cache với thực hiện<br /> thay thế Web cache, và thực hiện LRU-EXT<br /> - Sử dụng công cụ JMT1.0.2 tính các thông số hiệu năng: PRC-<br /> L0_class1_Number of Customers (j): Số yêu cầu của client đến Proxy Server<br /> Cache<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 149<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> PRC-L0_class1_Response Time (s): Đáp ứng của Proxy Server Cache L0 (giây)<br /> PRC-L0_class1_Utilization: Mức độ sử dụng của Proxy Server Cache L0<br /> class1_Systen Number of Customers (j): Tổng số yêu cầu http trong kiến trúc<br /> mạng<br /> class1_System Response Time (s): Đáp ứng trung bình của kiến trúc mạng<br /> 3.2. Mô phỏng<br /> a) Đặt thời gian phục vụ của các nút hàng đợi mô hình mạng 4 cấp cache cho ở<br /> hình 3: PRC-L0, PRC-L1-L0-W, PRC-L1, PRC-L2, PRC-L2-L1-W, PRC-L3,<br /> PRC-L3-L2-W, PRC-OS-L3-W, OrgSER có phân bố mũ f(x)=λe-λx và có giá trị<br /> trung bình= 0.25s và λ=4.<br /> Các chuyển tiếp có thời gian trễ kích hoạt như sau: tReq_L0=1s mean và λ=1;<br /> tL0Resp=4s mean và λ=0.25; tReq_L1 = 5s mean và λ=0.2; tL1Resp=10s mean và<br /> λ=0.1; tReq_L2=8s mean và λ=0.125; tL2Resp=15s mean và λ=0.067;<br /> tReq_L3=10s mean và λ=0.1; tL3Resp=20s mean và λ=0.05; tReq_OS=15s mean<br /> và λ=0.067; tOSResp=25s mean và λ=0.04;<br /> tReplL0=tReplL1=tReplL2=tReplL3=0.2s mean và λ=5.<br /> b) Đặt thời gian phục vụ của các nút hàng đợi mô hình mạng 3 cấp cache cho ở<br /> hình 4: PRC-L0, PRC-L1-L0-W, PRC-L1, PRC-L2, PRC-L2-L1-W, PRC-OS-L2-<br /> W, OrgSER có phân bố mũ f(x)=λe-λx và có giá trị trung bình = 0.25 và λ=4. Các<br /> chuyển tiếp có thời gian trễ kích hoạt như sau: tReq_L0=1s mean và λ=1;<br /> tL0Resp=4s mean và λ=0.25; tReq_L1=5s mean và λ=0.2; tL1Resp=10s mean và<br /> λ=0.1; tReq_L2=8s mean và λ=0.125; tL2Resp=15s mean và λ=0.067;<br /> tReq_OS=15s mean và λ=0.067; tOSResp=25s mean và λ=0.04;<br /> tReplL0=tReplL1=tReplL2=tReplL3=0.2s mean và λ=5.<br /> c) Đặt thời gian phục vụ của các nút hàng đợi mô hình mạng 3 cấp cache những<br /> có thực hiện LRU-EXT cho ở hình 5: PRC-L0, PRC-L1-L0-W, PRC-L1, PRC-L2,<br /> PRC-L2-L1-W, PRC-OS-L2-W, OrgSER có phân bố mũ f(x)=λe-λx và có giá trị<br /> trung bình = 0.25 và λ=4. Các nút hàng đợi L0-MaxSizeFind, PRC-L0-<br /> MinSizeFind, L1-MaxSizeFind, PRC-L1-MinSizeFind, L2-MaxSizeFind, và PRC-<br /> L2-MinSizeFind có thời gian phục vụ trung bình = 0.2s và λ=5. Các chuyển tiếp có<br /> thời gian trễ kích hoạt như sau: tReq_L0=1s mean, λ=1; tL0Resp=4s mean,<br /> λ=0.25; tReq_L1= 5s mean, λ=0.2; tL1Resp=10s mean, λ=0.1; tReq_L2=8s mean,<br /> λ=0.125; tL2Resp=15s mean, λ=0.067; tReq_OS=15s mean, λ=0.067;<br /> tOSResp=25s mean, λ=0.04; tReplL0=tReplL1=tReplL2=tReplL3=0.2s mean,<br /> λ=5. Các chuyển tiếp tức thời cho thực hiện LRU-EXT: tSizeCompLRUMINInL0,<br /> tStoreIntoLEWC-L0, L0-YesMinSizeFind, L0-MaxSizeFind,<br /> tSizeCompLRUMINInL1, tStoreIntoLEWC-L1, L1-YesMinSizeFind, L1-<br /> MaxSizeFind, tSizeCompLRUMINInL2, tStoreIntoLEWC-L2, L2-<br /> YesMinSizeFind, và L2-MaxSizeFind.<br /> <br /> <br /> 150 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> d) Xác suất định tuyến của các hàng đợi được xác định cho trường hợp có xác<br /> suất trúng cache cao: PRC-Li-H = 0.9, PRC-Li-M = 0.1; trong đó, i = 0, 1, 2, 3<br /> Để có thể thực hiện thay thế Web cache, đặt trường hợp xấu nhất: PRC-L0-L0-<br /> W có xác suất định tuyến đến nút vị trí PRC-Li-FULL = 0.9; trong đó i = 0, 1, 2, 3<br /> 3.3. Kết quả chạy mô phỏng các mô hình mạng<br /> a) Mạng 4 cấp cache: b) Mạng 3 cấp cache:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6a. PLC-L0_class1_Number of Hình 7a. PLC-L0_class1_Number of<br /> Customers (j). Customers (j).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6b. PRC-L0_class1_Response Hình 7b. PRC-L0_class1_Response<br /> Time (s). Time (s).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6c. PRC-L0_class1_Utilization. Hình 7c. PRC-L0_class1_Utilizatio.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6d. class1_System Number of Hình 7d. class1_System Number of<br /> Customers (j). Customers (j).<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 151<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6e. class1_System Response Hình 7e. class1_System Response Time<br /> Time (s). (s).<br /> c) Mạng 3 cấp cache với thuật toán thay thế Web cache LRU-EXT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 8a. PLC-L0_class1_Number of Hình 8b. PRC-L0_class1_Response<br /> Customers (j). Time (s).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 8c. PRC-L0_class1_Utilization. Hình 8d. class1_System Number of<br /> Customers (j).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 8e. class1_System Response Time (s).<br /> 3.4. Đánh giá kết quả<br /> Vì Proxy Server L0 nằm ngay tại mạng của người dùng Internet, nó ảnh hưởng<br /> trực tiếp và quan trọng đến chất lượng đáp ứng các yêu cầu http từ người dùng, nên<br /> các số đo hiệu năng lấy trên PRC-L0. Mạng 4 cấp cache và mạng 3 cấp cache sử<br /> dụng thay thế Web cache cho thấy đáp ứng của PRC-L0_Response Time (s) có sự<br /> khác nhau. Giá trị này của mạng 3 cấp cache (3.393s-232.768s) nhỏ hơn so với<br /> mạng 4 cấp cache (3.658s-241.543s), đó là vì trễ đáp ứng của mạng 4 cấp cache có<br /> cao hơn, trong khi xác suất trúng cache cục bộ được đặt giống nhau. Đáp ứng của<br /> <br /> <br /> 152 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> hệ thống mạng 3 cấp cache (662.241s-2050.199s) có giá trị trung bình tương<br /> đương với mạng 4 cấp cache (667.894s-1879.915s). Điều này xác định số cấp<br /> cache khác nhau của kiến trúc Web caching không ảnh hưởng nhiều đến đáp ứng<br /> của mạng cho các yêu cầu người dùng (http client).<br /> Kết quả mô phỏng của mô hình mạng 3 cấp cache có thực hiện thuật toán thay<br /> thế được đề xuất LRU-EXT cho thấy PRC-L0-class1_Response Time (s) (3.111s-<br /> 230.901s) nhỏ hơn kết quả của mạng 3 cấp cache không sử dụng LRU-EXT<br /> (3.393s-232.768s). Đáp ứng của hệ thống với LRU-EXT (507.463s-1870.567s)<br /> cũng nhỏ hơn hệ thống không có LRU-EXT (662.241s-2050.199s). Như vậy, sự<br /> đưa vào thuật toán LRU-EXT vừa đảm bảo có được truy nhập các nội dung web<br /> lịch sử vừa cho đáp ứng trung bình của Proxy Server Cache và toàn kiến trúc mạng<br /> có nhúng thuật toán LRU-EXT tốt hơn.<br /> 4. KẾT LUẬN<br /> Sự kết hợp mạng hàng đợi và mạng Petri có thời gian cho phép thực hiện mô<br /> hình hóa các kiến trúc mạng và các thuật toán phức tạp. Sử dụng mô hình kết hợp<br /> này chúng tôi đã có thể phân tích và đánh giá hiệu năng thuật toán thay thế Web<br /> cache LRU-EXT được đề xuất mà nghiên cứu [1] đã trình bày. Công nghệ nhớ làm<br /> cho vấn đề mở rộng dung lượng của cache (trên hệ thống đĩa) của Proxy Server là<br /> đơn giản, vì vậy LRU-EXT sẽ làm tăng tỷ số trúng cache, tỷ số trúng byte, và giảm<br /> thời gian đáp ứng của Proxy Server Cache, giảm tải lưu lượng ở các cấp mạng trên<br /> về phía các Server nguồn của các web site.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Nguyễn Xuân Trường, Hồ Khánh Lâm, "Đề xuất thuật toán thay thế cache<br /> cho kiến trúc Internet Web Caching của nhà cung cấp dịch vụ Internet". Tạp<br /> chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số đặc san 07-2017 (Tr. 54-<br /> 60). ISSN: 1859-1043.<br /> [2]. Pablo Rodriguez, Christian Spanner, Ernst W.Biersack,"Web Caching<br /> Architectures: Hierarchical and Distributed Caching".<br /> http://workshop99.ircache.net (4th International WWW Caching Workshop),<br /> Institut EUROCOM, france, 1999.<br /> [3]. Ho Khanh Lam, Nguyen Xuan Truong, “Performance Analysis of Hybrid<br /> Web Caching Architecture”, American Journal of Networks and<br /> Communications. Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 37-43. doi:<br /> 10.11648/j.ajnc.20150403.13.<br /> [4]. George Kingsley Zipf, “Relative frequency as a determinant of phonetic<br /> change”. eprinted from the Havard Studies in Classical Philiology, Volume<br /> XL, 1929.<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 153<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> [5]. Harshal N. Datir, Yogesh H. Gulhane, P.R. Deshmukh, "Analysis and<br /> Performance Evaluation of Web Caching Algorithms". International Journal<br /> of Engineering Science and Technology (IJEST). ISSN : 0975-5462 NCICT.<br /> Special Issue Feb 2011.<br /> [6]. Christoph Lindemann and Martin Reiser, "Modeling Web Proxy Cache<br /> Architectures".http://www4.cs.uni-dortmun.de/~Lindemann.<br /> [7]. Valentina Martina, Michele Garetto, Emilio Leonardi, "A unified approach to<br /> the performance analysis of caching systems".https://arxiv.org/pdf/<br /> 1307.6702.pdf. 2016<br /> [8]. Tamas Berczes, Janos Sztrik, "A queueing network model to study Proxy<br /> Cache Servers". Proceedings of the 7th International Conference on Applied<br /> Informatics Eger, Hungary, January 28–31, 2007. Vol. 1. pp. 203–210.<br /> [9]. Xue Liu, Jin Heo, Lui Sha, "Modeling 3-Tiered Web Services". University of<br /> Illinois at Urbana-Champaign.<br /> [10]. TAMÁS BÉRCZES, "Performance evaluation of Proxy Cache Servers".<br /> University of Debrecen, Dept. of Informatics Systems and Networks.<br /> 7/2006.<br /> [11]. J. Cao, M. Andersson, C. Nyberg, and M. Kihl, "Web server performance<br /> modeling using an M/G/1/K*PS queue”, presented at 10th International<br /> Conference on Telecommunications (ICT 2003), 2003.<br /> [12]. K. Y. Wong and K. H. Yeung, "Analytical Study on Web Caching Systems<br /> using Closed Queuing Network Modeling". Computer Studies Program<br /> Macao Polytechnic Institute.<br /> [13]. M.Bertoli, G.Casale, G.Serazzi, "JMT: performance engineering tools for<br /> system modeling". ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review,<br /> Volume 36 Issue 4, New York, US, March 2009, 10-15, ACM press.<br /> (Article) (BibTex).<br /> [14]. "CPN Tools: A tool for editing, simulating, and analyzing Colored Petri<br /> nets".http://cpntools.org/<br /> [15]. Kurt Jensen, "A Brief Introduction to Coloured Petri Nets". Computer<br /> Science Department, University of Aarhus NyMunkegade, Bldg. 540, DK-<br /> 8000 AarhusC, Denmark.<br /> [16]. Reinhard German, Christian Kelling, Armin Zimmermann, Günter Hommel,<br /> "TimeNET: a toolkit for evaluating non-Markovian stochastic Petri nets".<br /> Performance Evaluation Volume 24, Issues 1–2, November 1995, Pages 69.<br /> [17]. "CacheSIM: A Web Cache Simulator Tool Based on Coloured Petri Nets and<br /> Java Programming". IEEE Latin America Transactions (Volume: 13, Issue:<br /> 5, May 2015). Print ISSN: 1548-0992.<br /> <br /> <br /> 154 N. X. Trường, H. K. Lâm, N. M. Quý, “Đánh giá hiệu năng … và Petri Net có thời gian.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> ABSTRACT<br /> EVALUATE PERFORMANCE OF REPLACEMENT WEB CACHE LRU-EXT<br /> ALGORITHM FOR INTERNET WEB CACHING USING INTEGRATED<br /> QUEUE NETWORK AND GENERALIZED STOCHASTIC PETRI NETS<br /> Web caching is to save the copy of the document web which is near to the<br /> web user; Web caching is the application in the routing level and the most<br /> bandwidth is used for web to go up speed data transfer and speed access web.<br /> The internet web caching architectures and web cache replacement policies<br /> are the importance solution and they can not missing in the internet<br /> development to provide the high quality services. Some algorithm of the web<br /> cache replacement are RLU, LFU, MRU and etc were applied since many<br /> years ago. Nevertheless, each algorithm exists the advantage and dis<br /> advantage. Therefore, web cache replacement has been considered by the<br /> reseacheres. The LRU-EXT algorithm web cache replacement was proposed<br /> [1] and its evaluated by the examples and the formular equations. In this<br /> paper, we propose a model which is the network integrated the queue and<br /> Petri net has common time to evaluate the performance of the algorithm<br /> LRU-EXT.<br /> Keywords: Internet web caching architecture; LRU-EXT; Hybrid model of Queue and GSPN.<br /> <br /> Nhận bài ngày 28 tháng 6 năm 2018<br /> Hoàn thiện ngày 03 tháng 10 năm 2018<br /> Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 11 năm 2018<br /> <br /> Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.<br /> * Email: truongutehy@gmail.com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 155<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2