intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

488
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tác động môi trường

  1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA – environmental impact assessment/ Cam kết bảo vệ môi trường. 1. Cơ sở pháp lý: 1.1. Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 1.2. NĐ 80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường ngày 9/8/2006 1.3. TT 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ tài nguyên môi trường về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường 1.4. NĐ 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 80/2006 2. Nội dung 2.1. Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Chủ dự án thuộc danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ban hành kèm thoe NĐ số 21/2008/ND-CP ngày 28/2/2008 của Chính Phủ) 2.2. Đối tường phải có cam kết bảo vệ môi trường: Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định Phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 14,18 Luật BVMT. 2.3. Thời điểm trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 2.3.1. Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có hạng mục xây dựng công công trình báo cáo đánh giá tác động môi trường để được thẩm đinh trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng. 2.3.2. Đối với các dự án khác thì trình báo cáo trước khi khởi công dự án 2.4. Cơ quan thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2.4.1. UBND tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định của Dự án đầu tư trên địa bàn, trừ các dự án quy định tại điểm a và b khoản 7 Điều 21 Luật BVMT 2.4.2. Bộ tài nguyên và MT tổ chức hội đồng thẩm định đối với Dự án do Quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ quyết định, phê duyệt (điểm a, K7, Đ21) 2.4.3. Bộ cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định đối với dự án thuộc quyền quyết , định của mình (điểm b, khoản 7, Điều 21) 2.5. Hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trưòng :
  2. 2.5.1. 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu) 2.5.2. 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đóng thành quyển (theo mẫu) có chữ ký, họ tên, chức danh của Chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản báo cáo 2.5.3. 01 bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án 2.6. Hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường: 2.6.1. Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết BVMT đến UBND cấp huyện nơi có dự án 2.6.2. Số lượng hồ sơ đăng ký: 2.6.2.1. 01 văn bản để nghị xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (theo mẫu) 2.6.2.2. 03 bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu) 2.6.2.3. 01 bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án 3. Một số điểm chú ý: 3.1. Tổ chức, cá nhân là chủ dự án theo quy định phải tự lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn có đủ điều kiện để tiến hành công tác đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo EIA. 3.2. Chủ dự án gửi văn bản đến UBND và UB mặt trận TQ cấp xã thông báo về những nội dung cơ bản của dự án và đề nghị góp ý kiến bằng văn bản. Và các văn bản góp ý phải được sao và đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo EIA 3.3. Các dự án không phải lấy ý kiến của UBND xã: 3.3.1. DA nằm trong khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong trường hợp Dự án XD kết cấu hạ tầng của khu CN đã được cơ quan NN có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh gía tác động môi trường 3.3.2. Dự án trên vùng biển không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND xã 3.3.3. Các dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng liên quan đến bí mật quốc gia.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2