Đề cương bài giảng: Cấu tạo ô tô

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:181

0
67
lượt xem
20
download

Đề cương bài giảng: Cấu tạo ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của đề cương bài giảng "Cấu tạo ô tô" trình bày về hệ thống truyền lực trong ô tô, hệ thống phanh ô tô, hệ thống treo trong ô tô, hệ thống lái của ô tô và thân vỏ xe trong cấu tạo ô tô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng: Cấu tạo ô tô

Đề cương bài giảng môn: Cấu tạo ô tô<br /> <br /> ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG: CẤU TẠO Ô TÔ<br /> <br /> Khoa CKĐL - ĐH_SPKT_HY<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đề cương bài giảng môn: Cấu tạo ô tô<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG I. HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC ......................................................................... 7<br /> 1.1. Ly hợp .......................................................................................................................... 7<br /> 1.1.1.Phân loại ly hợp................................................................................................... 7<br /> 1.1.2.Yêu cầu đối với ly hợp ........................................................................................ 7<br /> 1.1.3.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp ma sát. .............................................. 8<br /> 1.1.4.Cơ cấu dẫn động ly hợp. ................................................................................... 10<br /> 1.1.5.Ly hợp dùng 2 đĩa ma sát. ................................................................................. 13<br /> 1.1.6.Các loại ly hợp khác. ......................................................................................... 14<br /> 1.2. Hộp số cơ khí. ............................................................................................................ 16<br /> 1.2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu. ........................................................................ 16<br /> 1.2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số cơ khí. ........................................... 16<br /> 1.2.4. Cơ cấu điều khiển hộp số. ................................................................................ 19<br /> 1.2.5. Các cơ cấu an toàn. .......................................................................................... 19<br /> 1.2.6. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số phụ và hộp số phân phối. ............. 25<br /> 1.3. Hộp số tự động. ......................................................................................................... 28<br /> 1.3.1. Các tay số và tình huống sử dụng các tay số trong hộp số tự động. ................ 28<br /> 1.3.2. Bộ biến mô. ...................................................................................................... 29<br /> 1.3.3. Cơ cấu ly hợp khóa biến mô. ........................................................................... 34<br /> 1.3.4. Bộ truyền bánh răng hành tinh. ........................................................................ 36<br /> 1.3.5. Hoạt động của hộp số tự động. ........................................................................ 46<br /> 1.4.6. Hộp số tự động điều khiển bằng thủy lực. ....................................................... 52<br /> 1.4. CẦU CHỦ ĐỘNG. .................................................................................................... 54<br /> 1.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu. ........................................................................ 54<br /> 1.4.2. Các bộ phận chính của cầu chủ động. .............................................................. 55<br /> 1.5. Truyền động các đăng. .............................................................................................. 63<br /> 1.5.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu. ........................................................................ 63<br /> 1.5.2. Cấu tạo trục truyền động các đăng. .................................................................. 63<br /> <br /> Khoa CKĐL - ĐH_SPKT_HY<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đề cương bài giảng môn: Cấu tạo ô tô<br /> 1.5.2. Bán trục. ........................................................................................................... 66<br /> CHƢƠNG II. HỆ THỐNG PHANH ................................................................................. 67<br /> 2.1.Tổng quan về hệ thống phanh .................................................................................... 67<br /> 2.1.1.Phân loại ............................................................................................................ 67<br /> 2.1.2.Yêu cầu.............................................................................................................. 67<br /> 2.2.Hệ thống phanh dẫn động thủy lực............................................................................. 67<br /> 2.2.1.Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc................................................................. 69<br /> 2.2.2.Xilanh phanh chính. .......................................................................................... 70<br /> 2.2.3.Xilanh bánh xe. ................................................................................................. 73<br /> 2.2.4.Cơ cấu phanh tang trống. .................................................................................. 74<br /> 2.2.5.Cơ cấu phanh đĩa. .............................................................................................. 77<br /> 2.2.6.Trợ lực phanh. ................................................................................................... 80<br /> 2.2.7.Phanh tay. .......................................................................................................... 83<br /> 2.2.8.Van điều hòa lực phanh..................................................................................... 85<br /> 2.2.9.Hệ thống chống bó cứng bánh xe ...................................................................... 88<br /> 2.2.10. Hệ thống hỗ trợ phanh gấp ............................................................................. 95<br /> 2.3.Hệ thống phanh dẫn động khí nén .............................................................................. 96<br /> 2.3.1.Cấu tạo và nguyên lý làm việc .......................................................................... 97<br /> 2.3.2.Máy nén khí: ..................................................................................................... 98<br /> 2.3.3.Bộ điều áp ......................................................................................................... 99<br /> 2.3.4.Van bảo vệ bốn dòng ...................................................................................... 100<br /> 2.3.5.Van khí nén ..................................................................................................... 100<br /> 2.3.6.Bầu phanh........................................................................................................ 102<br /> 2.3.7.Van xả nƣớc .................................................................................................... 103<br /> 2.3.8.Bình khí ........................................................................................................... 103<br /> 2.3.9.Van theo tải trọng. ........................................................................................... 104<br /> CHƢƠNG III. HỆ THỐNG TREO ................................................................................. 105<br /> A. BÁNH XE. .................................................................................................................. 105<br /> 3.1. Lốp xe. ..................................................................................................................... 105<br /> <br /> Khoa CKĐL - ĐH_SPKT_HY<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đề cương bài giảng môn: Cấu tạo ô tô<br /> 3.1.1. Lốp có săm và lốp không săm. ....................................................................... 106<br /> 3.1.2. Lốp “Radial” và lốp sợi mành chéo. .............................................................. 107<br /> 3.1.3. Lốp có sợi mành kim loại. .............................................................................. 107<br /> 3.1.4. Số lƣợng lớp mành và áp suất hơi lốp............................................................ 108<br /> 3.1.5. Hoa lốp. .......................................................................................................... 108<br /> 3.1.6. Hình dáng hình học ....................................................................................... 110<br /> 3.1.7. Sự mài mòn lốp xe. ........................................................................................ 110<br /> 3.1.8. Kí hiệu lốp theo tiêu chuẩn. ........................................................................... 111<br /> 3.2. Vành bánh xe. .......................................................................................................... 115<br /> 3.2.1. Kích thƣớc lắp ráp và cấu tạo vành bánh xe. ................................................. 115<br /> 3.2.2. Ký hiệu vành bánh xe. .................................................................................... 117<br /> B. HỆ THỐNG TREO. ................................................................................................... 118<br /> 3.3. Khái niệm. ............................................................................................................... 118<br /> 3.3.1. Yêu cầu của hệ thống treo. ............................................................................. 118<br /> 3.3.2. Phân loại hệ thống treo. ................................................................................. 119<br /> 3.4. Khối lƣợng đƣợc treo và khối lƣợng không đƣợc treo. .......................................... 120<br /> 3.4.1. Sự dao động của khối lƣợng đƣợc treo. ......................................................... 120<br /> 3.4.2. Sự dao động của khối lƣợng không đƣợc treo ............................................... 121<br /> 3.5. Các bộ phận chính của hệ thống treo....................................................................... 121<br /> 3.5.1. Bộ phận đàn hồi ............................................................................................ 121<br /> 3.5.2. Bộ giảm chấn.................................................................................................. 127<br /> 3.5.3. Thanh ổn định. ............................................................................................... 130<br /> 3.5.4. Bộ phận dẫn hƣớng. ....................................................................................... 131<br /> 3.6. Các dạng hệ thống treo thƣờng gặp. ........................................................................ 132<br /> 3.6.1 Hệ thống treo phụ thuộc. ................................................................................. 132<br /> 3.6.2. Hệ thống treo độc lập. .................................................................................... 136<br /> 3.7. EMS và hệ thống treo khí: ....................................................................................... 138<br /> 3.7.1. Đặc tính. ......................................................................................................... 138<br /> 3.7.2. Cấu tạo chung. ................................................................................................ 140<br /> <br /> Khoa CKĐL - ĐH_SPKT_HY<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đề cương bài giảng môn: Cấu tạo ô tô<br /> CHƢƠNG IV: HỆ THỐNG LÁI .................................................................................... 142<br /> 4.1. Các dạng bố trí bánh xe dẫn hƣớng. ........................................................................ 142<br /> 4.1.1. Khái quát chung. ............................................................................................ 142<br /> 4.1.2. Góc nghiêng ngang của bánh xe ................................................................... 143<br /> 4.1.3. Góc nghiêng dọc của trụ đứng ...................................................................... 145<br /> 4.1.4. Góc nghiêng ngang của trụ đứng .................................................................. 145<br /> 4.1.5. Độ chụm bánh xe. .......................................................................................... 147<br /> 4.1.6. Bán kính quay vòng ...................................................................................... 147<br /> B. HỆ THỐNG LÁI. ....................................................................................................... 147<br /> 4.2. Sơ đồ cấu tạo của hệ thống lái. ................................................................................ 147<br /> 4.2.1. Sự quay vòng của bánh xe và các trạng thái quay vòng của nó. .................... 149<br /> 4.2.2. Phân loại hệ thống lái. .................................................................................... 150<br /> 4.2.3. Các yêu cầu cơ bản của hệ thống lái. ............................................................. 151<br /> 4.3. Dẫn động lái............................................................................................................. 151<br /> 4.3.1. Quan hệ hình học của Ackerman. .................................................................. 151<br /> 4.3.2. Dẫn động lái ở hệ thống treo độc lập với cơ cấu lái dạng đòn quay. ............. 154<br /> 4.3.3. Dẫn động lái ở hệ thống treo độc lập với cơ cấu lái dạng bánh răng, thanh<br /> răng. .......................................................................................................................... 155<br /> 4.3.4. Cấu tạo các khớp, đòn, giảm chấn của dẫn động lái. ..................................... 156<br /> 4.4. Cơ cấu lái. ................................................................................................................ 158<br /> 4.4.1. Cơ cấu lái trục vít – thanh răng. ..................................................................... 158<br /> 4.4.2. Cơ cấu lái trục vít – con lăn .......................................................................... 160<br /> 4.4.3. Cơ cấu lái loại bi tuần hoàn ........................................................................... 161<br /> 4.5. Vành tay lái và trục lái............................................................................................. 162<br /> 4.6. Trợ lực của hệ thống lái. .......................................................................................... 163<br /> 4.6.1. Cấu tạo hệ thống bơm thủy lực. ..................................................................... 163<br /> 4.6.2. Hộp cơ cấu lái có trợ lực lái. .......................................................................... 166<br /> 4.6.3. Trợ lái phi tuyến tính mới. ............................................................................. 169<br /> 4.6.4 EPS. ................................................................................................................ 170<br /> <br /> Khoa CKĐL - ĐH_SPKT_HY<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản