intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Bệnh học dinh dưỡng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

36
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Bệnh học dinh dưỡng, giúp sinh viên nắm được kiến thức về , khái niệm, nguyên nhân, cơ chế gây bệnh, các biện pháp phòng và điều trị một số bệnh mạn tính hiện nay, đặc biệt hiểu được chế độ dinh dưỡng đối với từng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Bệnh học dinh dưỡng

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ­ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Họ và tên giảng viên PHẠM THỊ TUYẾT MAI ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: BỆNH HỌC DINH DƯỠNG Số tín chỉ: 02 Mã số học phần: NDI 321
  2. Thái Nguyên, 03/2014
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ­ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: BỆNH HỌC DINH DƯỠNG ­ Mã số học phần : NDI 321 ­ Số tín chỉ : 02 ­ Tính chất của học phần : Bắt buộc  ­ Học phần thay thế, tương đương : Không ­ Ngành (chuyên ngành) đào tạo : Công nghệ Thực phẩm – Chuyên  ngành: Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năng 2. Phân bổ thời gian học tập:  ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp : 24 tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp : 06 tiết ­ Số tiết thí nghiệm, thực hành : 0 tiết ­ Số tiết sinh viên tự học : 15 tiết 3. Đánh giá học phần ­ Điểm chuyên cần : trọng số 0,2 ­ Điểm kiểm tra giữa kỳ : trọng số 0,3 ­ Điểm thi kết thúc học phần : trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Dinh dưỡng học, Sinh lý học, Miễn dịch học ­ Học phần song hành:  5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức:  Giúp sinh viên nắm được kiến thức về  , khái niệm,  nguyên nhân, cơ chế gây bệnh, các biện pháp phòng và điều trị  một số  bệnh   mạn tính hiện nay, đặc biệt hiểu được chế độ dinh dưỡng đối với từng bệnh. 5.2. Kỹ năng: Sau khi sinh viên học xong học phần này sẽ có khả năng  tư vấn, phân tích được vai trò của từng chế độ dinh dưỡng và đồng thời thiết  lập được chế độ dinh dưỡng cho từng bệnh cụ thể. 1
  4. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 6.1. Giảng dạy lý thuyết Số  Phương pháp  TT Nội dung kiến thức tiết giảng dạy CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ  2 BỆNH HỌC DINH DƯỠNG 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Đối tượng nghiên cứu 1.1.2 Một số thuật ngữ Thuyết trình và trình  0,5 Tính thời sự của các bệnh mạn tính có  chiếu power point 1.1.3 liên quan đến dinh dưỡng Nguyên tắc dinh dưỡng dự phòng  1.2 các bệnh mạn tính 1.2.1 Cơ sở khoa học Thuyết trình và trình  Các lời khuyên dinh dưỡng dựa vào  0,5 1.2.2 chiếu power point thực phẩm Nguyên   tắc   chung   về   dinh   dưỡng  1.3 1,0 điều trị Lịch sử phát triển của dinh dưỡng điều  1.3.1 trị 0,25 1.3.2 Vai trò của ăn uống Thuyết trình và trình  1.3.3 Cở sở của dinh dưỡng điều trị 0,25 chiếu power point Nguyên tắc và tổ chức của dinh dưỡng  1.3.4 0,25 điều trị 1.3.5 Nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh 0,25 CHƯƠNG II: DINH DƯỠNG  3 TRONG BỆNH TIM MẠCH 2.1 Đặc điểm sinh lý của Tim mạch 1 Thuyết trình và trình  2.2 Đặc điểm bệnh lý Tim mạch  chiếu power point 2.2.1 Tình hình bệnh Tim mạch hiện nay 0,5 2.2.2 Nguyên nhân 2.2.3 Cơ chế bệnh sinh 0,25 2.2.4 Triệu chứng 0,25 2.3 Biện pháp phòng và điều trị 2,0 2.3.1 Thuyết trình và trình  Chế độ dinh dưỡng, luyện tập 1,0 chiếu power point 2
  5. 2.3.2 Thuyết trình và trình  Dùng thuốc 1,0 chiếu power point 2.3.2.1 Tây y 0,5 2.3.2.2 Đông y 0,5 CHƯƠNG III: DINH DƯỠNG  4 TRONG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Thuyết trình và trình  3.1 Đặc điểm sinh lý của Huyết áp 1,0 chiếu power point Thuyết trình và trình  3.2. Đặc điểm bệnh lý Huyết áp 1,0 chiếu power point 3.2.1.  Tình   hình   bệnh   Tăng   Huyết   áp   hiện  nay 0,5 3.2.2.  Khái niệm, phân loại Tăng huyết áp 3.2.3.  Nguyên nhân 0,5 3.2.4.  Cơ chế bệnh sinh 0,5 3.2.5.  Triệu chứng 0,5 3.3. Biện pháp phòng và điều trị 2,0 Chế độ dinh dưỡng, luyện tập Sinh viên thuyết  3.3.1. 1,0 trình, sử dụng  powerpoint 3.3.2. Dùng thuốc 1,0 3.3.2.1. Tây y 0,5 Sinh viên thuyết  Đông y trình, sử dụng  3.3.2.2. 0,5 powerpoint CHƯƠNG IV: DINH DƯỠNG  4 TRONG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 4.1. Khái niệm Thuyết trình và trình  Tình hình bệnh Đái tháo đường hiện  1,0 4.2. chiếu power point nay 4.3. Phân loại Đái tháo đường 3,0 Đái tháo đường typ I Thuyết trình và trình  4.3.1. 1,0 chiếu power point 4.3.1.1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh 0,5 4.3.1.2. Biện pháp phòng và điều trị 0,5 Đái tháo đường typ II Thuyết trình và trình  4.3.2. 1,0 chiếu power point 4.3.2.1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh 0,5 4.3.2.2. Biện pháp phòng và điều trị 0,5 Đái tháo đường thai kỳ Thuyết trình và trình  4.3.3. 1,0 chiếu power point 3
  6. 4.3.3.1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh 0,5 4.3.3.2. Biện pháp phòng và điều trị 0,5 CHƯƠNG V: DINH DƯỠNG  TRONG BỆNH LOÉT DẠ DÀY – TÁ  3 TRÀNG Đặc điểm sinh lý của Dạ dày­ Tá  5.1. tràng Thuyết trình và trình  1,0 Đặc điểm bệnh lý loét dạ dày – tá  chiếu power point 5.2. tràng Tình hình bệnh loét dạ dày­ tá tràng  5.2.1. Thuyết trình và trình  hiện nay 0,5 chiếu power point 5.2.2. Khái niệm  5.2.3. Nguyên nhân  Thuyết trình và trình  1 5.2.4. Cơ chế bệnh sinh chiếu power point Triệu chứng Thuyết trình và trình  chiếu power point.  Phát vấn câu hỏi,  5.2.5. 0,5 sinh viên động não  trên kiến thức thực  tế. 5.3. Biện pháp phòng và điều trị 2,0 Chế độ dinh dưỡng, luyện tập Phát vấn câu hỏi,  sinh viên tư duy, và  5.3.1. 1,0 trả lời theo vấn đề  được đưa ra. 5.3.2. Dùng thuốc 1,0 Tây y Thuyết trình và trình  5.3.2.1. 0,5 chiếu power point Đông y Phát vấn câu hỏi,  sinh viên tư duy, và  5.3.2.2. 0,5 trả lời theo vấn đề  được đưa ra. CHƯƠNG VI: DINH DƯỠNG  2 TRONG BỆNH TÁO BÓN 6.1. Tình hình bệnh Táo bón 0,25 Thuyết trình và trình  6.2. Khái niệm 0,25 chiếu power point 6.3. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh 0,5 6.4. Biện pháp phòng và điều trị 1,0 6.4.1. Chế độ dinh dưỡng, luyện tập 0,5 Thuyết trình và trình  6.4.2. Dùng thuốc chiếu power point 4
  7. 6.4.2.1. Tây y 0,25 6.4.2.2. Đông y 0,25 CHƯƠNG VII: DINH DƯỠNG  3 TRONG MỘT SỐ BỆNH VỀ GAN Đặc điểm sinh lý của Gan Thuyết trình và trình  7.1. 1 chiếu power point Một số bệnh lý của Gan Thuyết trình và trình  7.2. 2 chiếu power point 7.2.1. Xơ gan 0,5 7.2.2. Viêm gan virus 0,5 7.2.3. Ung thư gan 1,0 CHƯƠNG VIII: DINH DƯỠNG  3 TRONG MỘT SỐ BỆNH VỀ THẬN Đặc điểm sinh lý của Thận Thuyết trình và trình  8.1. 1 chiếu power point 8.2. Một số bệnh lý của Thận 2 8.2.1. Viêm cầu thận 0,5 Thuyết trình và trình  8.2.2. Hội chứng thận hư 0,5 chiếu power point 8.2.3. Suy thận 0,5 Thuyết trình và trình  8.2.4. Sỏi thận 0,5 chiếu power point CHƯƠNG IX: DINH DƯỠNG  4 TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ Đại cương về Ung thư Thuyết trình và trình  9.1. 2,0 chiếu power point 9.1.1. Khái niệm 0,25 9.1.2. Tình hình bệnh Ung thư 0,25 9.1.3. Nguyên nhân 0,5 9.1.4. Cơ chế bệnh sinh 0,5 9.1.5. Triệu chứng của bệnh 0,5 9.2. Biện pháp phòng và điều trị 2,0 Chế độ dinh dưỡng và luyện tập Thuyết trình và trình  9.2.1. 1,0 chiếu power point Biện pháp dùng thuốc Thuyết trình và trình  9.2.2. 1,0 chiếu power point 9.2.2. Tây y 0,5 9.2.2. Đông y 0,5 CHƯƠNG X: DINH DƯỠNG  2 TRONG BỆNH LOÃNG XƯƠNG 10.1. Đại cương Sinh viên thảo luận  1 10.2. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh trên lớp. 5
  8. 10.2.1. Nguyên nhân 0,5 10.2.2. Cơ chế 0,5 10.2.3. Triệu chứng Biện pháp phòng và điều trị Sinh viên thảo luận  10.3. 1 trên lớp. 10.3.1. Biện pháp phòng 0,5 10.3.2. Điều trị 0,5 7. Tài liệu học tập : Phạm Thị  Tuyết Mai (2014)  Bài giảng  Bệnh học dinh dưỡng, trường  Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 8. Tài liệu tham khảo: 1. Bộ Y Tế (2008), Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, NXB Giáo dục 2. Đái Duy Ban (2008), Lương thực thực phẩm trong phòng chống ung   thư, NXB Nông nghiệp 3. Bộ Y Tế (2011), Ung thư học đại cương, NXB Giáo dục 4. Bệnh viện Bạch Mai; Khoa Thận ­ Tiết Niệu (2004),  Bệnh thận nội   khoa, NXB Y học. 5. Trường đại học Y Hà Nội; các Bộ  môn Nội (2004), Bệnh học nội   khoa, tập 1 (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học), NXB Y học. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản  Học vị, học hàm lý 1 Phan Đình Thắm Trường ĐH NLTN PGS.TS, GVC 2 Nguyễn Đức Tuân Khoa CNSH­CNTP Tiến sỹ 3  Phạm Thị Tuyết Mai Khoa CNSH­CNTP Thạc sỹ                                                    Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2014 6
  9. T/M Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Trần Văn Chí ThS. Phạm Thị Tuyết  Mai 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2