intTypePromotion=3

Đề cương chi tiết học phần: Máy và truyền động thủy khí

Chia sẻ: Hoàng Văn Thuận | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
37
lượt xem
5
download

Đề cương chi tiết học phần: Máy và truyền động thủy khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Máy và truyền động thủy khí cung cấp những hiểu biết cơ bản về qui luật trao đổi năng lượng trong các máy thủy khí và kết cấu, nguyên lý làm việc của máy thủy khí,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần "Máy và truyền động thủy khí" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Máy và truyền động thủy khí

  1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khoa: Cơ khí Giao thông ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN a. Tên học phần: Máy và Truyền động thủy khí  (Fluid Machinery – Hydraulic Transmissions) b. Mã học phần: 1031630 c. Số tín chỉ: 3 d. Phân bố thời gian: Lên lớp: 45 tiết (Lý thuyết: 36 tiết, Bài tập: 9 tiết); Tự học: 90 tiết. e. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thủy khí – Máy thủy khí f. Điều kiện học trước: Thủy khí, Truyền động cơ khí g. Mục tiêu học phần Về kiến thức ­ Cung cấp những hiểu biết cơ  bản về  qui luật trao đổi năng lượng trong các  máy thủy khí và kết cấu, nguyên lý làm việc của máy thủy khí.  ­ Giúp cho sinh viên biết ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực máy và  truyền động thủy khí vào kỹ thuật và đời sống.  ­ Giúp cho sinh viên biết  ứng dụng máy và truyền động thủy khí trong động cơ  đốt trong, trong các hệ thống của ô tô, máy công trình, tàu thủy. ­ Giúp cho sinh viên biết vận dụng công cụ  toán, vật lý vào giải quyết các vấn   đề  trong lĩnh vực máy và truyền động thủy khí, làm cơ  sở  để  học tập các học phần  tiếp theo. Về kĩ năng ­ Trên cơ  sở  nắm vững các qui luật trao đổi năng lượng trong các máy thủy khí  và kết cấu, nguyên lý làm việc của máy thủy khí, truyền động thủy khí, sinh viên biết   vận dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan. ­ Tăng cường kỹ  năng tính toán chính xác thông qua việc thiết kế, tính toán các  thông số hình học và các thông số làm việc của máy thủy khí và truyền động thủy khí.  Về thái độ ­ Giáo dục phương pháp làm việc khoa học. ­ Giáo dục phương pháp tự học, tham khảo tài liệu, giải quyết vấn đề. h. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những những kiến thức cơ bản về:
  2. ­ Cấu tạo và đặc điểm thủy lực của các loại bơm cánh dẫn, bơm thể tích, quạt,  máy nén, tuốc bin.  ­ Chọn bơm, quạt, máy nén, tuốc bin, xác định điểm làm việc và điều chỉnh chế  độ làm việc cho phù hợp với yêu cầu sử dụng.  ­ Nguyên lý làm việc và đặc điểm của các hệ  thống truyền động thủy  lực kiểu  thể  tích. Kết cấu và đặc điểm thủy lực chinh của các chi tiết trung gian trong   hệ  thống truyền động thủy khí. Điều chỉnh và  ổn định vận tốc cơ  cấu chấp   hành. Phân tích các mạch thủy lực đơn giản.  Ứng dụng trong các hệ thống của  tàu thủy, ô tô, máy công trình. ­ Nguyên lý làm việc và đặc điểm của khớp nối thủy lực, biến tốc thủy lực. Áp  dụng trong hộp số tự động. Học phần còn bao gồm một số  bài tập liên quan nhằm giúp sinh viên phát triển khả  năng phân tích, lý luận, áp dụng lý thuyết để  giải quyết các vấn đề  thực tế  trong kỹ  thuật..  i. Nhiệm vụ của sinh viên ­ Nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị  các ý kiến hỏi, đề  xuất khi giáo viên lên lớp.   chuẩn bị tài liệu  học tập liên quan đến nội dung chương trình. ­ Thực hiện được nhiệm vụ  học tập, làm bài tập, nâng cao trách nhiệm tự  học,   kiểm tra hết học phần.   j. Tài liệu học tập ­ Sách và giáo trình chính [1] Nguyễn Phước Hoàng,... Thủy lực và máy thủy lực. NXB Giáo Dục, Hà  Nội 1996 (Giáo trình chính). [2] Ngô Vi Châu, ..Bài tập thủy lực và máy thủy lực. NXB Giáo dục, Hà Nội  1993. [3] Hoàng Đức Liên.  Giáo trình kỹ  thuật thủy khí.  NXB Trường Đại học  Nông nghiệp Hà Nội, 2007 [4] Nguyễn Văn May.  Bơm, quạt, máy nén. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ  thuật, Hà Nội, 1997 (Giáo trình tham khảo) [5] Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy. Giáo trình hệ  thống truyền động thủy   lực và  khí nén. NXB Xây dựng, 2011. [6] Bộ  môn Thủy khí – Máy Thủy khí, Tập bài giảng Máy và Truyền động   Thủy khí (Lưu hành nội bộ) ­ Tài liệu tham khảo [7] V. M. Cherkassky,  Pumps Fans Compressors, Mir Publishers, Moscow, 1985  (Giáo trình tham khảo chính) [8] Rama S.R. Gorla, Aijaz A. Khan, Turbomachinery – Design and Theory, Marcel  Dekker, USA, 2003 [9] Hoàng Thị Bích Ngọc, Máy thủy lực thể tích, Các phần tử thủy lực và Cơ cấu   điều khiển trợ động. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2007 (Giáo  trình tham khảo) [10] Phạm Văn Khảo,   Truyền động tự  động khí nén. NXB Khoa học và Kỹ  thuật, Hà Nội,  1999 (Giáo trình tham khảo)
  3. k. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Đánh giá kết quả  học tập của sinh viên theo Quy chế  đào tạo đại học và cao  đẳng   hệ   chính   quy   theo   hệ   thống   tín   chỉ   (ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số  43/2007/QĐ­ BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào  tạo). l. Phương pháp đánh giá học phần Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá. Điểm học phần là tổng điểm của tất  cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng, cụ thể: Chuyên cần, Bài  Nội dung Kiểm tra giữa kỳ Thi kết thúc học phần tập Trọng số  20 30 50 (%) m. Giảng viên phụ trách Họ & tên giảng viên Điện thoại Email Phạm thị Kim Loan 0905167546 ptkloan@dut.udn.vn Phan Thành Long 0979674504 ptlong@dut.udn.vn Nguyễn Võ Đạo  0905999550 nvdao@dut.udn.vn Lê Minh Đức n. Nội dung chi tiết học phần Chương 1. Khái niệm về máy thủy khí. (Lý thuyết: 3 tiết; tự học ở nhà: 6 giờ) 1.1. Định nghĩa, phân loại. 1.2. Các thông số cơ bản. 1.3. Hiện tượng xâm thực. Chương 2. Máy cánh dẫn – Bơm ly tâm. (Lý thuyết: 6 tiết; tự học ở nhà: 12 giờ) 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc.   2.1.1. Cấu tạo bơm ly tâm một cấp, nhiều cấp, hai miệng hút. 2.1.2. Nguyên lý làm việc 2.2. Phương trình cơ bản của máy cánh dẫn 2.2.1. Các thành phần vận tốc của chất lỏng trong bánh công tác. 2.2.2. Phương trình cơ bản của máy cánh dẫn 2.3. Đặc điểm thủy lực. 2.3.1. Đường đặc tính lý thuyết, thực nghiệm. 2.3.2. Ảnh hưởng góc đặt cánh đến tỷ lệ cột áp tĩnh, cột áp động. 2.3.3. Ứng dụng đồng dạng cơ học trong bơm,ý nghĩa. 2.4. Sử dụng bơm.
  4. 2.4.1. Xác định điểm làm việc, điều chỉnh chế độ làm việc. 2.4.2. Ghép bơm. 2.4.3. Lực dọc trục, cách khắc phục. 2.5. Những chú ý về bơm hướng trục. 2.5.1. Cấu tạo bơm hướng trục.  2.5.2. Bánh công tác của bơm hướng trục. Đặc điểm thủy lực. 2.6. Những chú ý về lắp đặt, vận hành bơm cánh dẫn. Chương 3.  Máy thể tích. (Lý thuyết: 9 tiết; tự học ở nhà: 18 giờ) 3.1. Khái niệm. 3.2. Bơm piston. 3.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 3.2.2. Đặc điểm làm việc. Áp suất làm việc. Lưu lượng. 3.2.3. Dao động lưu lượng và áp suất trong xilanh.   3.2.4. Khắc phục dao động lưu lượng và áp suất. 3.3. Động cơ thủy lực kiểu piston. 3.3.1. Xilanh lực: cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số cơ bản. 3.3.2. Xilanh mômen: cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm các loại. 3.4. Bơm và động cơ thủy lực kiểu piston rotor. 3.4.1. Khái niệm. 3.4.2. Bơm và động cơ thủy lực piston rotor hướng kính. 3.4.3. Bơm và động cơ thủy lực piston rotor hướng trục. 3.5. Bơm và động cơ kiểu rotor. 3.5.1. Khái niệm. 3.5.2. Bơm và động cơ thủy lực bánh răng. 3.5.3. Bơm và động cơ thủy lực trục vít. 3.5.4. Bơm và động cơ thủy lực cánh gạt. 3.5.5. Bơm chân không vòng nước. Chương 4.  Tuốc bin thủy lực (Động cơ thủy lực kiểu cánh dẫn) (Lý thuyết: 3 tiết; tự học ở nhà: 6 giờ) 4.1. Khái niệm . 4.2.  Tuốc bin phản lực. 4.2.1. Đặc điểm, phân loại. 4.2.2. Cấu tạo tuốc bin Francis, đặc điểm thủy lực. 4.2.3. Cấu tạo tuốc bin Kaplan và các đặc điểm thủy lực. 4.3. Tuốc bin xung lực. 4.3.1. Cấu tạo tuốc bin Pelton, đặc điểm thủy lực. 4.3.2. Cấu tạo tuốc bin xung kích hai lần, đặc điểm thủy lực. 4.4. Chọn tuốc bin. Chương 5.  Quạt (Lý thuyết: 3 tiết; tự học ở nhà: 6 giờ)
  5. 5.1. Khái niệm, các thông số làm việc của quạt trong điều kiện tiêu chuẩn. 5.2. Quạt ly tâm. 5.2.1. Sức hút tự nhiên. 5.2.2. Đường đặc tính không thứ nguyên. 5.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của quạt. 5.3. Cấu tạo quạt hướng trục, đặc điểm thủy lực. 5.4. Tiếng ồn, khắc phục. 5.5. Ảnh hưởng của tạp chất đến sự làm việc của quạt. 5.6. Lựa chọn quạt. 5.7. Lắp đặt quạt, vận hành quạt. Chương 6.  Máy nén (Lý thuyết: 6 tiết; tự học ở nhà: 12 giờ) 6.1. Khái niệm. 6.2. Nhiệt động học máy nén. 6.2.1. Quá trình nén khí. 6.2.2. Công nén khí. 6.2.3. Công suất máy nén. 6.2.4. Hiệu suất máy nén. 6.2.5. Làm lạnh trung gian và nén nhiều cấp. 6.3. Máy nén thể tích và đặc điểm làm việc. 6.3.1. Máy nén pittông. 6.3.1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 6.3.1.2. Đặc điểm thủy lực – Hiệu suất. 6.3.1.3. Điều chỉnh chế độ làm việc. 6.3.2. Máy nén cánh gạt.  6.3.3. Máy nén trục vít. 6.3.4. Máy nén root. 6.4. Máy nén cánh dẫn và đặc điểm thủy lực. 6.4.1. Khái niệm. 6.4.2. Máy nén ly tâm. 6.4.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 6.4.2.2. Đặc điểm thủy lực. 6.4.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc. 6.4.2.4. Đồng dạng trong máy nén. 6.4.3. Máy nén dọc trục. 6.4.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 6.4.3.2. Đặc điểm thủy lực. 6.5. Những chú ý máy nén các loại khí, an toàn trạm máy nén. Chương 7.  Truyền động thủy lực kiểu thể tích (Lý thuyết: 8 tiết; tự học ở nhà: 16 giờ) 7.1. Khái niệm cơ bản về truyền động thủy lực – khí nén 7.1.1. Ðịnh nghĩa, phân loại, ưu nhược điểm của truyền động thủy lực 7.1.2. Yêu cầu về chất lỏng làm việc
  6. 7.2. Sơ đồ nguyên lý – các thông số làm việc của truyền động thể tích  7.2.1. Cơ  cấu chấp hành có chuyển động tịnh tiến – Vận tốc chuyển   động, lực tác dụng. 7.2.2. Cơ  cấu chấp hành có chuyển động quay vòng – Số  vòng quay,  moment. 7.3. Các sơ đồ hệ thống truyền động thể tích: hở, kín, vi sai 7. 4. Các phần tử thủy lực trong truyền động thủy lực 7.4.1 Cơ cấu phân phối 7.4.2 Van một chiều 7.4.3 Van an toàn 7.4.4. Van giảm áp 7.4.5. Cơ cấu tiết lưu 7.4.6. Bộ tăng áp  7.4.7.Bộ ổn định vân tốc 7.5. Ðiều chỉnh vận tốc cơ cấu chấp hành 7.5.1. Phương pháp thể tích 7.5.2. Phương pháp tiết lưu ­ Đặt tiết lưu tại cửa vào của động cơ thủy lực ­ Đặt tiết lưu tại cửa ra của động cơ thủy lực ­ Đặt tiết lưu song song với động cơ thủy lực 7.6. Ổn định vận tốc chuyển động của cơ cấu chấp hành ­ Đặt bộ điều tốc tại cửa vào của động cơ thủy lực ­ Đặt bộ điều tốc tại cửa ra của động cơ thủy lực ­ Đặt bộ điều tốc song song với động cơ thủy lực 7.7. Một số sơ đồ   ứng dụng truyền động thủy lực thể  tích (hệ  thống thủy lực   trên máy nâng chuyển, truyền động thủy lực trên tàu thủy, hệ thống phanh) Chương 8.  Truyền động thủy động (Lý thuyết: 7 tiết; tự học ở nhà: 14 giờ) 8.1. Sơ đồ nguyên lý,  phân loại. 8.2. Các thông số  làm việc  ­ Các phương trình cơ  bản của truyền động thủy   động 8.3. Khớp nối thủy lực   8.3.1. Cấu tạo ­ Nguyên lý làm việc 8.3.2. Ðường đặc tính 8.3.3. Các loại khớp nối thủy lực 8.4. Biến tốc thủy lực   8.4.1. Cấu tạo ­ Nguyên lý làm việc 8.4.2. Ðường đặc tính lý thuyết ­ Ðường đặc tính thực nghiệm 8.4.3. Các loại biến tốc thủy lực, mở  rộng phạm vi sử  dụng biến tốc   thuỷ lực 8.5. Một số sơ đồ ứng dụng truyền động thủy động (hộp số tự động).
  7. Đà Nẵng,  ngày       tháng      năm 2014 TRƯỞNG KHOA                             TRƯỞNG BỘ MÔN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản