intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Tài nguyên cây dược liệu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Tài nguyên cây dược liệu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Khái niệm tài nguyên cây dược liệu và đặc điểm của chúng; giá trị của tài nguyên cây thuốc; tài nguyên cây thuốc trên thế giới và Việt Nam, sự phong phú về tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam; tình trạng khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên cây dược liệu hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Tài nguyên cây dược liệu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN: DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TS. Dương Thị Hồng Duyên ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: TÀI NGUYÊN CÂY DƯỢC LIỆU Số tín chỉ: 02 Mã số học phần: MPR321 (Dùng cho chuyên ngành Dược Thú y) Học phần: TÀI NGUYÊN CÂY DƯỢC LIỆU 0 3/2017 Thái Nguyên,
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN: DƯỢC LÝ & VSATTP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành) 1. Tên học phần: Tài nguyên cây dược liệu - Mã số học phần: MPR321 - Số tín chỉ: 2 - Tính chất của học phần: Tự chọn - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược thú y 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Dược liệu, Độc chất học thú y, Dược lý, Bào chế và kiểm nghiệm thuốc, Sinh dược học… - Học phần song hành: Kỹ thuật trồng và nhân giống cây dược liệu, Khai thác dược liệu tự nhiên 1
  3. 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 1. Khái niệm tài nguyên cây dược liệu và đặc điểm của chúng. 2. Giá trị của tài nguyên cây thuốc. 3. Tài nguyên cây thuốc trên thế giới và Việt Nam, sự phong phú về tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam. 4. Tình trạng khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên cây dược liệu hiện nay ở Việt Nam. 5.2. Kỹ năng - Sử dụng những kiến thức đã học vận dụng trong việc bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu trong nước. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: Phương pháp TT Nội dung kiến thức Số tiết giảng dạy Chương 1: Khái niệm chung về tài 6 nguyên cây dược liệu 1.1 Khái niệm chung 2 Thuyết trình - Dược liệu Thuyết trình, - Cây dược liệu phát vấn 1.2 Đặc điểm về tài nguyên cây dược liệu 1.2.1. Các đặc điểm liên quan đến thực vật 1.2.2. Các đặc điểm liên quan đến tri thức sử dụng 1.2.3. Sự khác nhau giữa cây dược liệu và cây trồng nông nghiệp khác 1.3 Giá trị của tài nguyên cây dược liệu 4 Phát vấn 1.3.1 Giá trị sử dụng 2
  4. 1.3.2 Giá trị kinh tế Thảo luận nhóm 1.3.3 Giá trị tiềm năng 1.3.4 Giá trị văn hóa Chương 2. Tài nguyên cây thuốc trên 6 thế giới và Việt Nam 2.1. Tài nguyên cây dược liệu trên thế giới Thuyết trình, phát vấn 2.2. Tài nguyên cây dược liệu Việt Nam Thuyết trình, phát vấn 2.2.1 Điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng Thuyết trình, phát đến tài nguyên cây dược liệu vấn 2.2.2 Tài nguyên cây thuốc Thuyết trình, phát vấn 2.2.2.1 Đa dạng hệ thực vật và cây thuốc ở Việt Thuyết trình, phát Nam vấn 2.2.2.2 Tri thức sử dụng cây thuốc ở Việt Nam Thuyết trình, phát vấn 2.2.2.3 Khai thác và phát triển tài nguyên cây Thuyết trình, phát thuốc ở Việt Nam vấn Chương 3. Điều tra tài nguyên cây 6 Thuyết trình, phát thuốc vấn 3.1. Điều tra đa dạng sinh học cây thuốc Thuyết trình, phát vấn 3.2. Tư liệu hóa tri thức sử dụng cây cỏ làm Thuyết trình, phát thuốc vấn 3.3. Điều tra phân bố điều kiện sinh thái của Thuyết trình, phát cây thuốc vấn 3.4. Điều tra các yếu tố kinh tế xã hội Thuyết trình, phát 3
  5. vấn 3.5. Xây dưng kế hoạch điều tra tài nguyên Thuyết trình, phát cây thuốc vấn Chương 4. Bảo tồn tài nguyên cây 6 dược liệu 4.1. Các lý do cần phải bảo tồn tài nguyên Thuyết trình, phát cây dược liệu vấn 4.2. Các mối đe dọa với tài nguyên cây Thảo luận dược liệu 4.2.1. Các mối đe dọa với tài nguyên cây dược Thuyết trình, phát liệu vấn 4.2.3. Sự tham gia và bảo tồn tài nguyên cây Thuyết trình, phát dược liệu vấn 4.2.4. Các phương pháp bảo tồn tài nguyên cây Thuyết trình, phát dược liệu vấn 4.3. Sử dụng bền vững tài nguyên cây Thuyết trình, phát dược liệu vấn Chương 5. Phát triển tài nguyên cây 6 Thuyết trình, phát dược liệu vấn 5.1. Hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền Thuyết trình, phát vấn 5.1.1. Sự cần thiết phải hiện đại hóa thuốc y Thuyết trình, phát học cổ truyền vấn 5.1.2. Các vấn đề tồn tại trong hiện đại hóa Thuyết trình, phát thuốc y học cổ truyền vấn 5.2. Trồng trọt cây thuốc Thuyết trình, phát vấn 5.2.1. Lợi ích của trồng cây thuốc Thuyết trình, phát 4
  6. vấn 5.2.2. Nội dung cơ bản của GAP Thuyết trình, phát vấn 5.3. Nghiên cứu và phát triển các sản Thuyết trình, phát phẩm thuốc thiên nhiên từ cây cỏ vấn 5.4. Sàng lọc thuốc từ cây cỏ Thuyết trình, phát vấn 7. Tài liệu học tập: 1. Dương Thị Hồng Duyên (2017), Giáo trình Tài nguyên cây dược liệu (giáo trình nội bộ), Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 1), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật. 2. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 2), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật. 3. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 3), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật. 4. Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương, Lê Thái Phương (2014), Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế, Nxb Nông nghiệp. 5
  7. 5. Nguyễn Quang Tính (2014), Giáo trình dược liệu học thú y, Nxb Nông nghiệp – Hà Nội. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Dương Thị Hồng Duyên Khoa CNTY Tiến sĩ 2 Nguyễn Quang Tính Phòng CT – HSSV Tiến sĩ 3 Nguyễn Thanh Sơn Khoa CNTY Dược sĩ Thái Nguyên, ngày 18 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Phan Thị Hồng Phúc TS. Nguyễn Thị Ngân TS. Dương Thị Hồng Duyên 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=46

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2