intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành (Applied Informatics in travel)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
14
lượt xem
2
download

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành (Applied Informatics in travel)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành (Applied Informatics in travel)" thông tin về tổng quát về học phần như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo để chủ động hơn trong công tác học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành (Applied Informatics in travel)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành (Applied Informatics in travel) - Mã số học phần: 1310212 - Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 0 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 60 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 120 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Khoa học máy tính / Công nghệ thông tin 2. Học phần trước: Tin học đại cương 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất các yêu cầu trong học phần, sinh viên có thể: - Hiểu được các thành phần của các phần mềm du lịch lữu hành, các kiến thức tra cứu thông tin trên Internet liên quan đến du lịch lữu hành - Có kỹ năng cài đặt, cấu hình phần mềm du lịch lữu hành, và thao tác các phân hệ của phần mềm du lịch lữu hành và sử dụng Internet để tra cứu thông tin 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Nắm vững các thành phần của các phần K2 mềm du lịch lữu hành 4.1.2. Nắm vững các kiến thức tra cứu thông tin K2 trên Internet liên quan đến du lịch lữu hành Kỹ năng 4.2.1. Có kỹ năng cài đặt, cấu hình phần mềm S2 du lịch lữu hành 1
  2. 4.2.2. Có kỹ năng thao tác các phân hệ của phần S2 mềm du lịch lữu hành và sử dụng Internet để tra cứu thông tin Thái độ 4.3.1. Tôn trọng nội quy lớp học, đi học đầy đủ A1, A3 và lên lớp đúng giờ. 4.3.2. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Tham gia A3 tích cực trong giờ học. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Tin học ứng dụng trong du lịch lữu hành cung cấp cho sinh viên một số phần mềm trong du lịch lữu hành, khách sạn, nhà hàng. Sinh viên có thể sử dụng các công cụ trên Internet cho các nghiệp vụ du lịch và lữu hành: Tìm tour, so sánh các tour, tìm kiếm địa điểm, đường đi. 2
  3. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần thực hành: Hoạt động Hoạt động của Giáo trình Tài liệu tham Ghi Buổi/ Nội dung của giảng viên sinh viên chính khảo chú Tiết Chương 1: Các phần mềm ứng dụng cho Quảng - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Xem clip 4.1 bá Du lịch Khách sạn minh họa ví dụ trả lời câu hỏi 1.1 Brainstorming và Sơ đồ tư duy trên máy tính 4.2 1 1.2 Thiết kế ý tưởng Tour du lịch dùng MindJet Manager 1.3 Xử lý tài liệu Word nâng cao - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 3 4.1 2 1.4 Soạn thảo văn bản cho quảng bá du lịch và lịch minh họa ví dụ trả lời câu hỏi trình du lịch trên máy tính 4.2 1.5 Kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh và video - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4 4.1 3 1.6 Trình diễn Album hình, video giới thiệu một minh họa ví dụ trả lời câu hỏi tour du lịch trên máy tính 4.2 1.7 Xử lý trình diễn trình diễn nâng cao - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 4 4.1 4 1.8 Kỹ thuật trình diễn để giới thiệu tour du lịch minh họa ví dụ trả lời câu hỏi trên máy tính 4.2 Chương 2: Internet ứng dụng cho Du lịch Khách - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 5 4.1 sạn minh họa ví dụ trả lời câu hỏi 2.1 Giới thiệu về Internet và các dịch vụ Internet trên máy tính 4.2 5 cung cấp 2.2 Dịch vụ dịch trực tuyến và ứng dụng 2.3 Dịch vụ Lưu trữ, tương tác tài liệu trực tuyến 2.4 Dịch vụ tìm đường trực tuyến - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 5 4.1 6 2.5 Dịch vụ Quản lý lịch trình du lịch minh họa ví dụ trả lời câu hỏi trên máy tính 4.2 3
  4. 2.6 Dịch vụ Xây dựng Website trực tuyến - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 5 4.1 7 2.7 Dịch vụ Blog trực tuyến minh họa ví dụ trả lời câu hỏi trên máy tính 4.2 Chương 3: Các hệ thống đăng ký tin học - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Đăng ký thử 4.1 (Computer Reserved Systems - CRS) và Kết nối minh họa ví dụ trả lời câu hỏi dịch vụ toàn cầu (Global Distribution Systems - trên máy tính 4.2 GDS) 8 3.1 Tổng quan về CRS và GDS 3.2 Các loại CRS và GDS 3.3 Dịch vụ giao thông (đường bộ, đường sắt và máy bay) (Transport) 3.4 Dịch vụ cư trú và ăn uống (Accommodation) - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Sử dụng dịch 4.1 9 3.5 Dịch vụ tương tác (Attraction) minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ trên máy tính 4.2 Chương 4: Hệ thống thông tin Khách sạn - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 6 [2] Đăng ký dịch 4.1 4.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin khách sạn minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ 10 4.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS về trên máy tính 4.2 khách sạn điện tử 4.3 Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên Web - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 7 4.1 11 4.4 Các hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến minh họa ví dụ trả lời câu hỏi trên máy tính 4.2 Chương 5: Quản trị hệ thống Khách sạn - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 8 4.1 5.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài đặt, cấu minh họa ví dụ trả lời câu hỏi 12 hình phần mềm quản lý khách sạn trên máy tính 4.2 5.2 Cấu hình thông tin khách sạn 5.3 Cài đặt phòng - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 9 4.1 13 5.4 Cài đặt dịch vụ minh họa ví dụ trả lời câu hỏi 5.5 Cài đặt chiết khấu trên máy tính 4.2 4
  5. Chương 6: Phân hệ tiếp tân khách sạn - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [1] Chương 10 4.1 6.1 Tạo thông tin khách hàng minh họa ví dụ trả lời câu hỏi 6.2 Đặt phòng trên máy tính 4.2 14 6.3 Check in 6.4 Check out 6.5 In hóa đơn Chương 7: Hệ thống thông tin Tour điện tử - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Đăng ký dịch 4.1 15 7.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin Tour minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ 7.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS về Tour trên máy tính 4.2 7.3 Khảo sát các nghiệp vụ Tour trên Web - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Sử dụng dịch 4.1 16 7.4 Các hệ thống quản lý Tour trực tuyến minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ 4.2 trên máy tính Chương 8: Quản trị hệ thống Tour - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Sử dụng dịch 4.1 8.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài đặt, cấu minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ hình phần mềm quản lý Tour trên máy tính 4.2 8.2 Cấu hình thông tin các tour 17 8.3 Cài đặt thông tin Package gate 8.4 Cài đặt thông tin Xe 8.5 Cài đặt Travel Agent 8.6 Cài đặt Book 8.7 Cài đặt Invoice/Billing Chương 9: Phân hệ đặt tour - Giảng bài, - Nghe bài, ghi chú, [3] Sử dụng dịch 4.1 9.1 Tạo thông tin khách hàng minh họa ví dụ trả lời câu hỏi vụ 9.2 Tìm tour trên máy tính 4.2 18 9.3 Đặt tour 9.4 Bài tập - Ôn tập - Ghi chú, trả lời 19 Ôn tập câu hỏi 20 Thi kiểm tra - Chấm bài - Kiểm tra 5
  6. 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia tối thiểu 80% giờ thực hành và giải tất cả bài tập. - Tham dự kiểm tra thực hành. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 6
  7. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Thành Điểm thành phần Quy định Trọng Trọng Mục phần số 1 số 2 tiêu - Tham dự ít nhất 4.3 Điểm chuyên cần 30% 80% số tiết học Thực 1 - Tham gia ít nhất 30% 4.2 hành Điểm thi thực 50% số giờ 70% hành - Thi trên máy - Tham dự ít nhất 4.3 Điểm chuyên cần 30% 80% số tiết học 2 Lý thuyết 70% Điểm thi kết thúc - Thi trên máy tính 4.1 70% học phần - Bắt buộc dự thi 4.2 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] “Computers in Hotels: Concepts and Applications”, Partho Pratim Seal, Oxford, 2013 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] “OTA Hotel 1.1”, e-Novate Asia, https://goo.gl/eHE7eB [3] “OTA Tour 2.0”, e-Novate Asia, https://goo.gl/yCz5sh 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên /Buổi (tiết) (tiết) Chương 1: Các phần mềm ứng dụng cho 0 3 - Nghiên cứu trước: Quảng bá Du lịch Khách sạn + Tài liệu: [3] Xem 1.1 Brainstorming và Sơ đồ tư duy các clip 1.2 Thiết kế ý tưởng Tour du lịch dùng + Tra cứu nội dung: 1 Brain Storming, Sơ đồ MindJet Manager tư duy - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.3 Xử lý tài liệu Word nâng cao 0 3 - Nghiên cứu trước: 2 1.4 Soạn thảo văn bản cho quảng bá du lịch + Tài liệu: [1] và lịch trình du lịch Chương 3 7
  8. + Tra cứu nội dung: Word xử lý tài liệu dài - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.5 Kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh và 0 3 - Nghiên cứu trước: video + Tài liệu: [1] 1.6 Trình diễn Album hình, video giới thiệu Chương 4 3 một tour du lịch + Tra cứu nội dung: Movie Maker - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 1.7 Xử lý trình diễn trình diễn nâng cao 0 3 - Nghiên cứu trước: 1.8 Kỹ thuật trình diễn để giới thiệu tour du + Tài liệu: [1] lịch Chương 4 4 + Tra cứu nội dung: Kỹ thuật trình diễn - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 2: Internet ứng dụng cho Du lịch 0 3 - Nghiên cứu trước: Khách sạn + Tài liệu: [1] 2.1 Giới thiệu về Internet và các dịch vụ Chương 5 Internet cung cấp + Tra cứu nội dung: 5 2.2 Dịch vụ dịch trực tuyến và ứng dụng Word xử lý tài liệu dài - Thực hiện về nhà: 2.3 Dịch vụ Lưu trữ, tương tác tài liệu trực Bài thực hành tuyến 2.4 Dịch vụ tìm đường trực tuyến 0 3 - Nghiên cứu trước: 2.5 Dịch vụ Quản lý lịch trình du lịch + Tài liệu: [1] Chương 5 6 + Tra cứu nội dung: Google Map, Địa điểm - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 2.6 Dịch vụ Xây dựng Website trực tuyến 0 3 - Nghiên cứu trước: 2.7 Dịch vụ Blog trực tuyến + Tài liệu: [1] Chương 5 7 + Tra cứu nội dung: Blog, Google Site - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 3: Các hệ thống đăng ký tin học 0 3 - Nghiên cứu trước: (Computer Reserved Systems - CRS) và + Tài liệu: [3] Kết nối dịch vụ toàn cầu (Global + Tra cứu nội dung: Distribution Systems - GDS) CRS, GDS, Transport 8 3.1 Tổng quan về CRS và GDS CRS 3.2 Các loại CRS và GDS - Thực hiện về nhà: 3.3 Dịch vụ giao thông (đường bộ, đường Bài thực hành sắt và máy bay) (Transport) 3.4 Dịch vụ cư trú và ăn uống 0 3 - Nghiên cứu trước: 9 (Accommodation) + Tài liệu: [2] 3.5 Dịch vụ tương tác (Attraction) 8
  9. + Tra cứu nội dung: Hotel & Restaurant CRS - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 4: Hệ thống thông tin Khách sạn 0 3 - Nghiên cứu trước: 4.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin khách + Tài liệu: [1] sạn Chương 6 10 4.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS + Tra cứu nội dung: về khách sạn điện tử Hotel CRS - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 4.3 Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên 0 3 - Nghiên cứu trước: Web + Tài liệu: [1] 4.4 Các hệ thống quản lý khách sạn trực Chương 7 11 tuyến + Tra cứu nội dung: Hotel Clouds - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 5: Quản trị hệ thống Khách sạn 0 3 - Nghiên cứu trước: 5.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài + Tài liệu: [1] đặt, cấu hình phần mềm quản lý khách sạn Chương 8 12 5.2 Cấu hình thông tin khách sạn + Tra cứu nội dung: OTA Hotel - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 5.3 Cài đặt phòng 0 3 - Nghiên cứu trước: 5.4 Cài đặt dịch vụ + Tài liệu: [1] 5.5 Cài đặt triết khấu Chương 9 13 + Tra cứu nội dung: OTA Hotel - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 6: Phân hệ tiếp tân khách sạn 0 3 - Nghiên cứu trước: 6.1 Tạo thông tin khách hàng + Tài liệu: [1] 6.2 Đặt phòng Chương 10 14 6.3 Check in + Tra cứu nội dung: 6.4 Check out OTA Hotel - Thực hiện về nhà: 6.5 In hóa đơn Bài thực hành Chương 7: Hệ thống thông tin Tour điện 0 3 - Nghiên cứu trước: tử + Tài liệu: [1] 7.1 Giới thiệu về hệ thống thông tin Tour Chương 10 15 7.2 Các tính chất của hệ thống CRS & GDS + Tra cứu nội dung: về Tour Tour CRS - Thực hiện về nhà: Bài thực hành 7.3 Khảo sát các nghiệp vụ Tour trên Web 0 3 - Nghiên cứu trước: 7.4 Các hệ thống quản lý Tour trực tuyến + Tài liệu: [3] 16 + Tra cứu nội dung: Tour Cloud 9
  10. - Thực hiện về nhà: Bài thực hành Chương 8: Quản trị hệ thống Tour 0 3 - Nghiên cứu trước: 8.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm và cài + Tài liệu: [3] đặt, cấu hình phần mềm quản lý Tour + Tra cứu nội dung: 8.2 Cấu hình thông tin các tour OTA Tour 8.3 Cài đặt thông tin Package gate - Thực hiện về nhà: 17 Bài thực hành 8.4 Cài đặt thông tin Xe 8.5 Cài đặt Travel Agent 8.6 Cài đặt Book 8.7 Cài đặt Invoice/Billing Chương 9: Phân hệ đặt tour 0 3 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [3] 9.1 Tạo thông tin khách hàng + Tra cứu nội dung: 18 9.2 Tìm tour OTA Tour 9.3 Đặt tour - Thực hiện về nhà: 9.4 Bài tập Bài thực hành 19 Ôn tập 0 3 Ôn bài 20 Thi kiểm tra 0 3 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Đỗ Như Tài Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2