intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương quản lí thủy nông

Chia sẻ: Nguyenvietdung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

164
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ch¬ương 1: Cơ sở khoa học của công tác quản lý thuỷ nông 1.1. Nội dung cơ bản của môn học và sự phát triển của ngành thuỷ nông 1.1.1. Khái niệm về thuỷ lợi, thuỷ nông 1.1.2. Sự phát triển của ngành thủy nông 1.1.3. Nội dung và nhiệm vụ cơ bản của môn học 1.2. Điều kiện TN, KT-XH ảnh hưởng đến công tác thuỷ nông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương quản lí thủy nông

  1. 1. TÊN MÔN HỌC: QUẢN LÝ THUỶ NÔNG 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC: - Giúp sinh viên biết được: + Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Thuỷ nông + Nguyên lý điều tiết và quản lý nước ruộng + Khái niệm về hệ thống tưới tiêu + Công tác quản lý công trình thuỷ nông + Khái niệm về các phương pháp tưới nước cho cây trồng 3. PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG CHO CÁC PHẦN TRONG MÔN HỌC - Tổng số tín chỉ: 1 (22,5 tiết) - Lý thuyết: 20,0tiết) - Thực tế: 2,5 tiết (1 buổi tham quan thực tế) 4. NỘ DUNG MÔN HỌC Số tiết Mục tiêu cụ thể sinh viên Phương pháp Vật liệu Tài liệu cần đạt được giảng dạy tham khảo 1 Chương 1: Cơ sở khoa học 12,0 - Sau khi học xong, sinh viên của công tác quản lý thuỷ nông nhận thức được môn học, -Thuyết trình; 1.1. Nội dung cơ bản của môn 1,0 ngành học, thấy được những vấn đáp; Bảng Bảng, phấn, máy chiếu, GT thuỷ.nông; Bài học và sự phát triển của ngành khó khăn, thuận lợi của công biểu minh hoạ, giấy thẻ, bút dạ tập thuỷ nông; thuỷ nông tác thủy nông trong điều kiện phát thẻ Chế độ tưới nước 1.1.1. Khái niệm về thuỷ lợi, tự nhiên, kinh tế xã hội của cho cây trồng; GT thuỷ nông Việt Nam. thuỷ văn nước 1.1.2. Sự phát triển của ngành dưới đất; GT quản thủy nông lý nguồn nước; 1.1.3. Nội dung và nhiệm vụ Irrigation principles cơ bản của môn học and practices 1.2. Điều kiện TN, KT-XH ảnh 1,0 hưởng đến công tác thuỷ nông 1.2.1. Điều kiện tự nhiên ảnh - Thuyết trình; Bảng, phấn, máy chiếu, hưởng đến công tác thuỷ nông Ví dụ minh thẻ, bút dạ 1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hoạ; Vấn đáp hội ảnh hưởng đến công tác (Philliip); thuỷ nông
  2. 1.3. Nguồn nước và một số tính 2,0 chất vật lý đất có liên quan đến tưới tiêu - Sinh viên nắm được các khái 1.3.1. Nguồn nước mặt niệm, các kiến thức về nguồn -Phát vấn; Bảng, phấn, máy chiếu, 1.3.2. Nguồn nước trong đất nước, chất lượng nước tưới và Thuyếtt trình; thẻ, bút dạ 1.3.3. Chất lượng nước tưới đặc biệt nắm được nguyên lý Não công; Đóng 1.3.4. Một số tính chất vật lý điều tiết nước ruộng. Biết mối vai. đất có liên quan đến tưới tiêu tương quan giữa độ ẩm đất và 1.3.5. Quan hệ giữa lượng trữ trữ lượng nước có trong đất nước trong đất và độ ẩm đất 11.4. Nguyên lý điều tiết nước cho 1,0 cây trồng 1.4.1. Khái niệm và nội dung của điều tiết nước -Thuyết trình; 1.4.2. Phương trình cân bằng vấn đáp (tia nước chớp); động Bảng, phấn, máy chiếu, 1.5. Chế độ tưới nước cho cây 4,0 não. thẻ dán, bút dạ trồng - Sinh viên biết tính toán chế 1.5.1. Lượng nước cần cho cây độ tưới ẩm cho cây trồng cạn trồng (ET)và nội dung chế độ và tưới ngập cho cây trồng - Thuyết trình; Bảng, phấn, máy chiếu, tưới cho cây trồng nước vấn đáp; Não thẻ dán, bút dạ 1.5.2. Xác đinh chế độ tưới cho công; Trình cây trồng nước diễn; Thực 1.5.3. Xác định chế độ tưới cho hành BT. cây trồng cạn 1.6. Đánh giá chương 1 1,0 - Kiểm tra (tự luận) 2 Chương 2: Hệ thống tưới và 8,0 - Sau khi học xong sinh viên nắm GT thuỷ.nông; Bài phương pháp tưới được nội dung kiến thức cơ bản tập thuỷ nông; 2.1. Hệ thống tưới 4,0 về cấu tạo và nhiệm vụ của Hệ -Thuyết trình; Bảng, phấn, máy chiếu, Chế độ tưới nước 2.1.1. Cấu tạo và nhiệm vụ thống tưới; các công tác quả lý và minh hoạ; BT thẻ, bút phớt, giấy A4. cho cây trồng; GT cơ bản của các công trình trong khai thác hệ thống tưới. Tính toán tình huống; vấn quản lý hệ thống
  3. hệ thống tưới được lưu lượng trong hệ thống đâp; não công; thuỷ nông; Kỹ 2.1.2. Tổn thất nước trong hệ tưới. BT thuật tưới cho một thống tưới số cây lương thực 2.1.3. Tính toán lưu lượng và hoa màu; Tưới trong hệ thống tưới mặt đất; 2.1.4. Quản lý khai thác hệ thống tưới - Sinh viên nắm được khái 2.2. Phương pháp (PP) tưới 3,5 niệm về phương pháp tưới và Bảng, phấn, máy chiếu, 2.2.1. P.P tưới mặt đất kỹ thuật tưới, đồng thời nắm đ- thẻ, bút phớt 2. 2.2. P.P tưới phun mưa ược yêu cầu chung của các ph- 2. 2.3. P.P tưới nhỏ giọt ương pháp tưới, biết chọn ph- - Nêu vấn đề; 2.2.4. PP tưới ngầm ương pháp kỹ thuật tưới cho ví dụ, hình ảnh 2.7. Đánh giá chương 2 0,5 phù hợp cây trồng. minh hoạ; thuyết trình; vấn đáp; câu chuyện tình huống; -Kiểm tra (Tự luận) 3 Thực tế 2,5 Quản lý hệ thống kênh tưới - Biết bố trí, quản lý hệ thống -Trình diễn; Bảng, phấn, máy chiếu, Quản lý tài nguyên kênh tưới tiêu tham quan giấy, phẩm màu, rơm, nước; cọc gỗ ... Phân tích đát nước - Viết thu và CT; Bài tập hoạch TH Thuỷ nông 8. ĐÁNH GIÁ - Công cụ: + Kiểm tra hàng ngày vào đầu giờ và trong giờ học ở các lần đầu câu hỏi phát vấn, ghi thẻ, buổi sắm vai, thảo luận nhóm, chữa bài tập về nhà có chấm điểm. + Kiểm tra định kỳ: Hết chương 1 kiểm tra 1 tiết (Tự luận) Hết chương 2 kiểm tra 1 tiết (Tự luận)
  4. + Thực hành sinh viên viết thu hoạch nộp có chấm điểm (theo nhóm) + Bài tập lớn sinh viên về nhà làm nộp có chấm điểm (cá nhân) - Tiêu chí đánh giá: Ứng xử, vấn đáp Nội dung của phần học, môn học Kết quả bài tập thường xuyên, bài tập định kỳ và bài tập lớn. Bản thu hoạch thực hành Thái độ học tập ở lớp và ở nhà (thông qua bài giao về và kiểm tra lý thuyết) * Cách tính điểm: - Hai bài kiểm tra hết chương gọi là điểm 1 (lấy điểm trung bình của 2 bài) - Điểm thi hết môn gọi là điểm 2 (hệ số 2) * Đánh giá kết quả môn học (điểm 1 x 1) + (điểm 2 x 2) Điểm môn học = 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2