intTypePromotion=3

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình

Chia sẻ: Hồ Thị Thu Lưu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
64
lượt xem
12
download

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu vấn đề này là để tìm cách vận dụng phương pháp giáo dục áp dụng vào bài dạy, hướng dẫn trẻ làm quen với hoạt động tạo hình đạt kết quả cao. - Xác định cơ sở lý luận về đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình

 1. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trẻ  em hôm nay là thế  giới ngày mai. Trẻ  em là niềm hạnh phúc của  mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc. Việc bảo vệ  và chăm sóc, giáo   dục trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình. Đối   với việc giáo dục và phát triển nhân cách cho trẻ  ngay từ  lứa tuổi mầm non,   hoạt động tạo hình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển trẻ nhỏ  về mọi mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể  lực và lao động. Hoạt động  tạo hình là một hoạt động học tập mang tính nghệ  thuật, giúp trẻ  nhận thức   thế  giới xung quanh và phản ánh thế  giới thông qua các hình tượng nghệ  thuật, trong các hình thức hoạt động mang tính nghệ thuật. Ở  trường mầm non có rất nhiều các họat động, nhiều môn học phát  triển toàn diện cho trẻ  mẫu giáo, là cơ  sở  ban đầu của nhân cách con người  mới. Trẻ biết sáng tạo, lao động trong tương lai. Chính vì vậy việc thực hiện  tốt các hoạt động tạo hình trong trường mầm non sẽ góp phần không nhỏ vào  việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Những  sản phẩm trẻ  tạo ra rất đơn giản, ngộ  nghĩnh sinh động. Trẻ  biết đánh giá  khái quát cao, trẻ phản ánh ấn tượng của bản thân không phụ thuộc vào thực   tế. Trẻ  rất thích sử  dụng màu sặc sỡ  mang tính chất phản ánh biểu tượng.  Mỗi sản phẩm của trẻ mang một nội dung, một tên gọi khác nhau. Trẻ tham  gia vào hoạt đông tạo hình đã giúp trẻ hình thành các đức tính tốt như: yêu cái  đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp. Trong thực tế việc tổ chức các hoạt động  tạo hình theo phương pháp hiện hành cũng đã mang lại hiệu quả tới việc phát  triển nhân cách. Song phương pháp đó chưa thực sự  đáp  ứng và chưa phát huy hết khả  năng sáng tạo. Các phương pháp hoạt động tạo hình lâu nay đang được sử  dụng còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, sao chép chưa phát huy hết  khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của người giáo viên khi tổ chức hoạt động  tạo hình. Vậy giáo viên phải làm gì, làm như  thế  nào để  trẻ  có thể  vẽ, nặn,  cắt, tô màu và làm đẹp sản phẩm. Nhận thưc rõ trách nhiệm to lớn của giáo viên mầm non trong giai đoạn  phát triển hiện nay. Như NQ hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng (Khoá VIII)  đã nêu: “Giáo viên mầm non là nhân tố  quyết định chất lượng giáo dục và  được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ  tài”. Hiểu được tầm quan  trọng đó, tôi luôn tìm tòi những biện pháp, phương pháp tốt nhất để  giúp trẻ  mẫu giáo học tốt môn tạo hình. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 1
 2. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình II. MỤC ĐÍCH  NGHIÊN CỨU: ­ Nghiên cứu vấn đề này là để tìm cách vận dụng phương pháp giáo dục  áp dụng vào bài dạy, hướng dẫn trẻ làm quen với hoạt động tạo hình đạt kết  quả cao. ­ Xác định cơ  sở  lý luận về  đề  tài: Một số  biện pháp nâng cao chất  lượng  cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo hình. ­ Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình về  việc cho trẻ  mẫu giáo làm  quen với hoạt động tạo hình ở trường mầm non. ­ Đề  xuất các giải pháp khả  thi trong việc nâng cao phương pháp hoạt  động tạo hình cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: ­ Giải pháp của giáo viên về  công tác nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu   giáo học tốt hoạt động tạo hình. IV. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT– THỰC NGHIỆM: ­ Đối tượng là trẻ mẫu giáo tại lớp mẫu giáo ghép 3­4 tuổi Cu Dong của   Trường mầm non Húc – Hướng Hóa – Quảng Trị. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau: ­ Phương pháp thống kê: Thông kê các số  liệu và chất lượng trẻ  trong  việc làm quen với hoạt động tạo hình ở trường mầm non. ­ Phương pháp tổng hợp, phân tích: trên các số  liệu thu thập được kết   hợp với quát trình quan sát, đánh giá tình hình, rút ra kết luận. ­ Phương pháp đối chiếu so sánh: so sánh đối chiếu số liệu để  đánh giá   chất lượng trẻ. VI. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: ­ Thời gian bắt đầu từ  tháng 8 năm 2017 khảo sát thực trạng, lựa chọn  đề tài nghiên cứu. ­ Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Khảo sát năng lực của trẻ,  xây dựng kế  hoạch về  cách tổ  chức, xây dựng các hoạt động cho trẻ  theo  nguyên nhân, áp dụng các giải pháp đưa ra, kiểm tra đánh giá kết quả nghiên  cứu – xây dựng đề cương nghiên cứu. ­ Tháng 4 năm 2018 kết thúc quá trình nghiên cứu, viết đề tài hoàn thành  nội dung nghiên cứu. PHẦN II:  NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Hoạt động tạo hình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chương trình  học tập của trẻ, cũng như  các hoạt động khác. Chính vì thế  là một giáo viên   mầm non tôi muốn được nâng cao nhận thức của bản thân đồng thời góp một  Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 2
 3. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình phần nhỏ  bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ  phát triển  toàn diện. Với mục đích chung của giáo dục mầm non thì hoạt động giáo dục tạo   hình là một bộ phận của văn hoá tinh thần, nó gắn liền với những kiến thức,   kỹ năng, kỹ xảo và thể hiện nghệ  thuật. Thông qua hoạt động tạo hình đem   đến cho trẻ   ấn tượng về  cái đẹp và những cảm xúc chân thật, những phẩm  chất tốt đẹp của nhân cách con người. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1. Thuận lợi: Đã nhiều năm tôi được phân công dạy lớp mẫu giáo ghép ba độ  tuổi và  đã được  thực  hành dạy chuyên  đề   để  cho tất cả  các giáo viên trong nhà  trường chia sẻ đóng góp những kinh nghiệm. Từ đó bản thân tôi đúc rút được   một số kinh nghiệm từ việc từ việc dạy trẻ hoạt động tạo hình và đây cũng  chính là hoạt động mà tôi yêu thích. Giáo viên tích cực xây dựng môi trường học tập cho trẻ  làm quen với   hoạt động tạo hình và đã có sự đầu tư làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc   dạy và học. Giáo   viên   được   quán   triệt,   tiếp   thu,   bồi   dưỡng   nội   dung   kế   hoạch   chuyên  đề một cách đầy đủ, sử  dụng nguyên vật liệu sẳn có ở  địa phương và   đã thể hiện đồng bộ về chương trình đổi mới cho từng độ tuổi. Đa số trẻ đã tiếp thu và thể hiện sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên. Trẻ biết đánh giá nhận xét sản phẩm của mình của bạn.  Một số  phụ huynh đã biết quan tâm về việc đưa con em đến trường và  có sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên trong công tác chăm sóc, giáo dục   trẻ. Được sự  quan tâm chỉ  đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, của ban giám  hiệu nhà trường.  Vừa qua Phòng giáo dục huyện Hướng  Hóa đã tổ  chức   nhiều lớp tập huấn làm và thi đồ dùng đồ chơi cho các trường mầm non trong   huyện, nhằm mục đích giúp cho giáo viên mầm non biết cách làm sách tranh,   con rối, mô hình, các con vật…để  phục vụ  cho các hoạt động dạy và học và   hoạt động vui chơi của cô và trẻ có độ bề cao, có tính thẩm mỹ, tính giáo dục  cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối với trẻ, đồng thời cung cấp cho giáo viên   những kiến thức cơ bản về nghệ thuật dạy và  bản thân tôi chín năm liên tục  đã đạt giải cao trong hội thi đồ dùng dạy học cấp trường, cấp huyện. Và gần  đây lại đạt giải xuất sắc hội thi đồ dùng dạy học cấp trường. 2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi trên thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong   việc dạy trẻ làm quen với hoạt động tạo hình đó là: Trang thiết bị  đồ  dùng dạy học còn thiếu, chưa phong phú, chưa hấp  dẫn trẻ. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 3
 4. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Lớp ghép nhiều độ tuổi nên trong quá trình thực hiện hoạt động kết quả  đạt chưa cao.  Giáo viên còn chú trọng đến kết quả  mà chưa chú trọng đến quá trình  hoạt động của trẻ, giáo viên lúng túng nhiều trong việc xử lý các tình huống   xảy ra trong hoạt động, phương pháp giảng dạy còn gò bó, áp đặt. Giáo viên phải tốn nhiều công sức, thời gian để  làm đồ  dùng đồ  chơi   phục vụ  cho bài dạy của mình, thực hiện các bước chuyển tiếp còn cứng  nhắc. Trẻ  chưa cảm nhận và thể  hiện được cảm xúc trước những sản phẩm  đẹp của bản thân và mọi người. Kỹ  năng hoạt động tạo hình như: vẽ, nặn,   cắt, xé dán, tô màu còn thấp, chưa biết phối hợp các nguyên vật liệu để  tạo  nên sản phẩm đơn giản, việc chọn màu sắc để  thể  hiện sản phẩm còn lúng  túng. Chưa biết nhận xét nói lên được những ý tượng thể  hiện trong sản   phẩm tạo hình của mình và của bạn. Chưa thể  hiện được sự  sáng tạo khi  tham gia hoạt động tạo hình. Một số  phụ  huynh chưa quan tâm đến việc học của con trẻ  nên chưa  giúp trẻ trong quá trình học tập, chưa động viên khuyến khích trẻ. Xuất phát từ những thực tế trên tôi đã tiến hành khảo sát trên trẻ và cho   kết quả khảo sát như sau: III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT:  3.1 Bảng khảo sát chất lượng cho trẻ làm quen hoạt động tạo hình  tại thời điểm: tháng 9 năm 2017: TT Nội dung Tổng  Kết quả đạt được số trẻ Số lượng Tỉ lệ % 1 Số trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động 27 16/27 59 Cảm nhận và thể hiện được cảm xúc  2 trước những sản phẩm đẹp của bản thân  27 15/27 56 và mọi người. Kỹ năng hoạt động tạo hình như: vẽ, nặn,  3 27 14/27 52 cắt, xé dán, tô màu. Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác  4 27 13/27 48 nhau để làm ra một sản phẩm đơn giản. Nhận xét nói lên được những ý tượng thể  5 hiện trong sản phẩm tạo hình của mình và  27 13/27 48 của bạn. Thể hiện được sự sáng tạo khi tham gia  6 27 12/27 44 hoạt động tạo hình. 3.2 Nhận xét: Qua khảo sát kết quả hoạt động tạo hình của lớp, các nội dung khảo sát  còn rất thấp chưa đáp  ứng yêu cầu của môn học. Là một giáo viên tôi đã  mạnh dạn nghiên cứu đề tài để tìm ra một số giải pháp thực hiện sau: Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 4
 5. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình IV. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO  HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH: Con người sinh ra không phải ai cũng đã có sẵn trong mình những năng  khiếu thẫm mĩ, cũng không ai cũng có những tài năng bên mình, mà phải đòi   hỏi thông qua giáo dục và hoạt động thì từ đó những tài năng và khả năng đó  mới được bộc lộ  và phát triển. Nhất là đối với trẻ  nhỏ, việc học của trẻ  không phải đơn thuần là đưa trẻ  vào một khuôn phép chặt chẽ, mà học của   trẻ ở đây thông qua chơi, “trẻ chơi mà học, học mà chơi”. Vì thế, đứng trước   những thuận lợi và không ít những khó khăn đó là một giáo viên trẻ  tôi cố  gắng tìm tòi để lựa chọn những biện pháp, hình thức tổ  chức thích hợp giúp   tất cả trẻ đều hứng thú và tích cực tham gia hoạt động tạo hình. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, sự kiên trì và khả năng chú ý của chúng chưa   được tốt nên cũng dễ  dẫn đến sự  nhàm chán và không hào hứng với công  việc được giao trong một thời gian ngắn, và chính người lớn chúng ta cũng  không thể  nào ép buộc trẻ  hoàn thành nhiệm vụ  được, xuất phát từ  những  đặc điểm đó để hướng dẫn trẻ đi vào một hoạt động tạo hình, tôi không yêu   cầu trẻ  thực hiện ngay. Vì như  thế  sẽ  làm cho một giờ  hoạt động khô khan   và không đạt ở trẻ sự hứng thú tích cực, mà đặc biệt với sự áp dụng chương   trình giáo dục mầm non mới nó đòi hỏi một giờ hoạt động phải nhẹ nhàng và  chủ động trên trẻ nhiều hơn  trong đó người giáo viên chỉ là người định hướng cho trẻ. Cùng với trẻ xem tranh minh hoạ bên cạnh đó tôi cũng đã tiến hành tạo  môi trường nghệ thuật trong lớp học sạch sẽ và đẹp mắt, trong phòng có  nhiều đồ  chơi đẹp có màu sắc sặc sỡ  được bố  trí gọn gàng, phù hợp, đẹp  mắt để thu hút và hấp dẫn trẻ, thúc đẩy trẻ hoạt động tích cực được tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi còn cho trẻ  hoạt động tạo hình mọi lúc, mọi nơi như  giờ hoạt động ngoài trời tôi cho trẻ nhặt lá rơi rồi tạo nên những con vật dễ  thương mà trẻ thích, qua đó giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường.  Trong những buổi sinh hoạt chiều hay là ở hoạt động góc, tôi đã cho các  cháu cùng quan sát những bức tranh, sản phẩm đẹp của các bạn trong lớp và  ở lớp bạn, thông qua đó, tôi khuyến khích trẻ  phát triển ngôn ngữ, phát triển  khả  năng cảm thụ  thẩm mỹ, phát triển hứng thú của trẻ  đối với hoạt động   tạo hình, khiến trẻ hưởng ứng ngay mỗi khi cô cho trẻ vẻ, nặn, cắt dán giấy.   Góp phần làm phong phú vốn hiểu biết của trẻ  về  nghệ  thuật, đó chính là  nền tảng để phát triển tính sáng tạo của trẻ.  Hiểu được đặc điểm, tâm sinh lý và khả  năng tham gia vào hoạt động  tạo hình của trẻ. Từ đó tôi đã xây dựng một số biện pháp cụ thể như sau: Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp học tập trong giờ học trên lớp. Nề  nếp của trẻ  là bước đầu của một tiết học, nếu chúng ta không đưa  trẻ vào nề nếp thì giờ học không đạt kết quả cao. Khi trẻ có nề nếp tốt cùng   với sự  hướng dẫn khoa học của cô ngay ban đầu trẻ  đã say mê với giờ  học,  luôn thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng cho hoạt động nghệ thuật. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 5
 6. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Tôi đã rèn luyện nề  nếp bằng cách: Xếp xen kẽ  cháu mạnh dạn với   cháu nhút nhát, cháu nam xen cháu nữ. Chia tổ, đặt tên cho tổ “tổ hoa cúc, tổ  hoa hồng, tổ  hoa mai” và bầu ra tổ  trưởng để  quán xuyến, nhắc nhở  thành  viên của mình. Tôi luôn động viên trẻ trong tiết học, uốn nắn tác phong ngồi  học cho trẻ, trẻ  ngồi đúng tư  thế, không nói chuyện, không nói leo, nói phải   xin phép cô, nói rõ ràng, mạch lạc, đủ câu,… Với những biện pháp trên trẻ đã có thói quen tốt trong việc xây dựng nề  nếp học tập. Biện pháp 2: Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để  phát huy tính   tích cực, khả năng sáng tạo của trẻ. Tạo điều kiện để trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường xung quanh  để trẻ lĩnh hội các khía cạnh khác nhau của sự vật. Tổ chức cho trẻ hoạt động theo nhóm, cá nhân nhằm đem lại cho trẻ sự  hứng thú, đặc biệt là giao lưu, gắn bó với nhau trong những cảm nhận, những   hoạt động chung. Tận dụng các thời điểm hợp lí trong ngày cho trẻ  tiếp xúc như  được   ngắm nghía, chăm sóc, vuốt ve, âu yếm với các con vật gần gũi (thỏ, mèo, gà  con…) chơi với các đồ vật, tri giác tranh ảnh nghệ thuật nhằm thỏa mãn tính  tò mò khám phá, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ, giúp trẻ bộc lộ cảm   xúc. Đồng  thời giúp trẻ  phát triển cảm xúc và khả  năng cảm nhận các sản phẩm  tạo hình. Từ đó giúp trẻ tìm ra phương thức thể hiện trong những tình huống khác  nhau. Ngoài việc giúp trẻ  lĩnh hội những kiến thức thực tế  để  làm giàu vốn   kinh nghiệm cho bản thân, thì bên cạnh đó tôi cũng luôn chú trọng nhiệm vụ,   nội dung và phương pháp hướng dẫn giúp trẻ thực hiện các thao tác tạo hình  một cách tốt nhất đối với từng thể loại và từng nội dung hoạt động phù hợp   với khả năng trên từng trẻ. * Đối   với   tiết   mẫu: Đây   là   một   hình   thức   hoạt   động   rất   quan   trọng   không thiếu được, bởi lẽ nó có vai trò là nền tảng, là môi trường bồi dưỡng ở  trẻ óc quan sát, khả năng phân tích, nhận biết các đặc điểm đa dạng về hình  thái, khả  năng cảm thụ  tính thẩm mỹ  và nét độc đáo của các sự  vật, hiện  tượng xung quanh. Vì vậy việc làm của cô phải chính xác, hình mẫu phải  đảm bảo cần cho trẻ  tìm hiểu và phân tích các đặc điểm cơ  bản của hình  mẫu, vừa làm vừa giải thích rõ ràng, kết hợp giữa lời nói và động tác tuy   nhiên tránh việc làm mẫu quá lâu sẽ làm mất hứng thú tạo hình của trẻ. * Hoạt động tạo hình theo đề  tài cho sẵn: Đây là hình thức tạo hình  mang tính tự do ít phụ thuộc vào mẫu. Ở hình thức này cô trao đổi với trẻ về  nội dung đề tài, giúp trẻ phát triển trí nhớ hình tượng. Dạy trẻ biết lựa chọn   đối tượng thể hiện phù hợp với đề tài đã cho, và tạo sản phẩm theo ấn tượng   của trẻ; củng cố  những kiến thức kĩ năng đã học. Dạy trẻ  những phương   Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 6
 7. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình thức tạo hình riêng biệt để  tạo ra một đề  tài có kết cấu chặt chẽ  mạch lạc.   thông qua đó nó sẽ phát triển về năng lực thể hiện màu sắc đường nét. Hình  thức này thể hiện  ở ý tưởng của trẻ  là chủ  yếu vì thế  tôi chỉ  là người gợi ý  và định hướng cho trẻ, khuyến khích trẻ nói lên ý tưởng của mình là chính. * Hoạt động tự chọn: Dưới hình thức hoạt động này, trẻ được chủ động  tích cực, tự lựa chọn và thể hiện nội dung miêu tả ( đề  tài cụ  thể  ) mà mình   thích theo dự định tạo hình của cá nhân. Đối với trẻ nhỏ đôi lúc sự định hình  chưa được rõ ràng mơ  hồ  và dễ  mất đi nhanh chóng. Hiểu được những hạn  chế  đó trên trẻ, tôi luôn có những phương pháp để  định hướng các đề  tài tự  chọn trong phạm vi những kinh nghiệm, những xúc cảm, tình cảm mà trẻ  đã  được trãi nghiệm. Từ đó phát huy những khả năng thế  mạnh  ở  trẻ  một cách  tự nhiên. Bên cạnh những định hướng, những phương pháp giúp trẻ  học tốt hoạt  động tạo hình, thì có một điều không thể thiếu được, đó chính là sự khích lệ  động viên kịp thời của cô giáo đối với những sản phẩm mà trẻ làm ra, hay đối  với những trẻ chưa làm tốt hay chưa hoàn thành xong sản phẩm của mình thì  một lời khích lệ sẽ làm cho trẻ cố gắng hơn nữa trong giờ hoạt động lần sau.  Việc nhận xét sản phẩm của giáo viên đối với sản phẩm của trẻ  cũng rất   quan trọng, nó giúp cho trẻ  rút được những kinh nghiệm để  làm tốt hơn vào   lần sau, cũng như bước đầu hình thành khả năng nhận xét đánh giá tác phẩm   nghệ  thuật trên bản thân trẻ. Biết rõ điều đó trong các giờ  tạo hình tôi luôn  biết cách động viên khích lệ  trẻ  đúng lúc và cũng khéo léo nêu ra những hạn  chế còn trên trẻ để không làm trẻ tự thấy thoả mãn ở khả năng bản thân của   mình để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Khi nhận xét việc khen chê cũng phải khéo léo, lời lẽ  nhận xét sản  phẩm phải gây cho trẻ  niềm vui sướng vì những gì chúng đã tạo nên, phải  nhấn mạnh những thành công sáng tạo, những ý định tạo tình thú vị  của trẻ,   phải chỉ cho trẻ thấy sự gống nhau giữa sự vật với hình ảnh được miêu tả và  giúp cho trẻ thể hiện tình cảm, thái độ trước kết quả hoạt động. Ngoài ra tôi  luôn để ý năng khiếu ở mỗi trẻ để bồi dưỡng thêm. Bên cạnh sự tác động hỗ trợ của nhà trường, cô giáo, thì một thành phần   không thể  thiếu đó chính là các bậc phụ  huynh. Muốn cho con em phát triển  một cách hài hoà và toàn diện thì sự  kết hợp hài hoà giữa nhà trường và gia  đình cũng rất quan trọng, nó giúp cho trẻ ngày càng được tiến bộ hơn và phát   triển năng lực hơn khi được rèn luyện thường xuyên và đồng bộ.  Với thực tế đa số phụ huynh là những người đồng bào dân tộc thiểu số,  tầm hiểu biết của họ vẫn còn ở mức độ đơn giản và chưa chú trọng đến việc   học của con trẻ, để cho họ thấy được năng lực thật sự của đứa trẻ  thì trong  lớp tôi cũng tạo ra những mảng để  trưng bày sản phẩm của trẻ  cũng như  triển lãm những bức tranh đẹp, thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh, từ đó   có thể  tiếp cận trao đổi thông tin một cách thân thiện từ  đó giúp cô sẽ  hiểu   sâu thêm một số đặc điểm của trẻ hơn để có hướng khắc phục. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 7
 8. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Đặt và xắp xếp các vật liệu sao cho trẻ  có thể  thấy rõ và lấy được dễ  dàng để  thực hiện hoạt động tạo hình vào bất cứ  lúc nào trẻ  thích và có thể  trưng bày các sản phẩm của mình. Tạo môi trường nghệ  thuật xung quanh trẻ  như: bầy đồ  chơi đẹp, xắp   xếp các nguyên vật liệu, đồ  dùng một cách hợp lý đẹp mắt,..Từ  đây tạo cho  trẻ cảm giác thích thú và mong muốn được tái tạo. Biện pháp 3: Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ  lấy trẻ làm   trung tâm: Trong giờ học nói chung và giờ học tạo hình nói riêng hãy để trẻ tự thể  hiện, cô luôn là người động viên, khuyến khích trẻ  sáng tạo. Trẻ  cần được  động viên để thể hiện ý muốn, tình cảm, cảm xúc và những hiểu biết của trẻ  đối với sự vật, trẻ muốn được lựa chọn. + Cái trẻ muốn làm (nội dung) + Làm thế nào để đạt được (quá trình) + Cái hoàn thành sẽ như thế nào (kết quả, sản phẩm) Tăng cường các câu hỏi gợi ý giúp trẻ  củng cố  và áp dụng những kinh  nghiệm đã lĩnh hội trong các hoạt động khác nhau, động viên trẻ  suy nghĩ,  thăm dò, tìm cách giải quyết vấn đề của trẻ. Hãy để tự trẻ miêu tả những gì   trẻ biết và có thể làm.   Với những cử  chỉ, hành động, lời nói tạo ra cho trẻ  thấy là trẻ  được  đánh giá tốt (khá) qua việc làm của trẻ. Ví dụ: “Ôi cô rất thích tô màu ngôi   trường này”, “Bức tranh này trông đẹp quá!” Không lạm dụng các sản phẩm mẫu và làm mẫu, càng ít làm mẫu và  càng ít sử  dụng vật mẫu sẽ  càng kích thích trẻ  tư  duy và tìm kiếm cách thể  hiện. Nếu có trường hợp yêu cầu làm mẫu, phải gợi ý chứ  đừng nên làm  ngay. Bắt đầu xé từ  đâu, xé hình gì, xé như  thế  nào,..Tạo tình huống để  trẻ  làm giúp. Ví dụ: “Để đất mềm ra chúng ta làm như thế nào?”. Trong khi làm   mẫu tôi luôn coi trọng quan điểm của trẻ, làm cho trẻ phát triển khả năng so   sánh, phân tích, suy nghĩ về nhiệm vụ. Động viên kích thích trẻ tự tìm, tự sáng   tạo trong khi thể hiện. Biện pháp 4: Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình: Khi   thực   hiện  hoạt   động  tạo  hình,  nguyên  vật  liệu  không  thể   thiếu  được.  Vậy để hoạt động tạo hình có hiệu quả, việc sử  dụng nguyên vật liệu   tạo  hình là vô cùng quan trọng. Nguyên vật liệu là những loại đồ dùng, dụng cụ dễ kiếm. Có thể trẻ tự  kiếm như  lá cây, phế  liệu hư, vỏ  hộp, thùng catong, quần áo cũ, bông, vải   vụn,… Chúng có thể được sản xuất như: giấy, hồ dán, kéo, … Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 8
 9. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Sự đa dạng của nguyên vật liệu tạo hình để  lựa chọn để  khuyến khích  khả  năng sáng tạo của trẻ. Hoạt động tạo hình phải thể  hiện qua mầu sắc  như: tô, cắt, dán, vẽ, nặn, … Để  đảm bảo khi sử  dụng nguyên vật liệu tạo hình tôi cần cân nhắc   những điểm sau: + An toàn (không nhọn, không có cạnh sắc, không độc hại,…) + Rẻ tiền (những nguyên vật liệu mua ở địa phương) + Dễ kiếm: Ví dụ: vỏ ốc, hến, hạt na, bưởi, len, …) + Dễ bảo quản hay cất giữ + Dễ cầm: (phù hợp với tầm tay của trẻ) + Dễ cung cấp kinh nghiệm bao gồm cả giác quan. + Dễ sửa chữa + Tạo cơ hội để lựa chọn và sắp xếp nguyên vật liệu + Luôn quan sát sự tưởng tượng và sử dụng trí nhớ linh hoạt Vì từng đồ  dùng, đồ  chơi còn nhiều hạn chế  tôi luôn huy động trẻ  tìm   kiếm nguyên vật liệu, phế thải có sẵn ở địa phương. Ví dụ: Bằng những hạt gạo, hạt đỗ, rơm, rạ, lá cây,.. tôi có thể  tạo ra  nhiều con vật nghộ nghĩnh, sinh động, những bức vẽ, các đề tài khác nhau. Biện pháp 5: Tích hợp các môn học khác: Tích hợp là phương pháp đòi hỏi  ở  giáo viên sự  sáng tạo linh hoạt và  khéo  léo khi vận dụng, quá trình vận dụng tích hợp, cần lựa chọn nội dung   phù  hợp, logic, tránh quá trình hoạt động trở lên rời rạc, chắp vá. * Ví dụ: Đối với tiết học “Vẽ phương tiện giao thông” (đề tài) tôi chuẩn   bị rất nhiều phương tiện giao thông (đồ chơi) và chuẩn bị từ 2­4 tranh cho bé   quan sát.Khi vào bài cho trẻ  hát bài “Em tập lái ôtô”. Sau đó tôi hỏi trẻ; Cả  lớp vừa hát bài gì? ­ Vậy trong lớp có những đồ chơi gì là phương tiện giao thông. ­ Cho trẻ nói tên và đếm các phương tiện giao thông. * Sau đó tôi cho trẻ quan sát các bức tranh mà trẻ vừa được mô tả qua đồ  chơi trong lớp. * Giới thiệu và đàm thoại với trẻ về các bức tranh mẫu (từ 2 – 4 tranh) * Trẻ thực hiện: Tôi mở băng có các bài hát trong chủ điểm gợi cho trẻ  say mê làm việc trong khi trẻ  thực hiện, tôi đến từng bàn động viên khuyến   khích đối với những cháu còn lúng túng, gợi ý cho trẻ  làm từ  đơn giản đến   phức tạp. Đối với trẻ khá tôi gợi ý để trẻ có nhiều sáng tạo trong bài vẽ. *  Nhận xét sản phẩm: Cho trẻ để  bài theo tổ, theo bàn và làm đoàn tàu   đi quanh quan sát, nhận xét để trẻ chọn bức tranh mà trẻ thích nhất: con thích   bài nào nhất? Vì sao con thích? Sau đó cô phân tích  ưu điểm của từng bức   tranh  ở từng nét vẽ, màu sắc, bố cục, hình dáng,… cho trẻ đếm phương tiện   đã vẽ được, những bài đã vẽ được. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 9
 10. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình *  Kết thúc: Cho trẻ  vận động bài “Đoàn tàu nhỏ  xíu” với một tiết học   như  vậy, tôi đã thu được kết quả rất đáng mừng, xuyên suốt tiết học là chủ  đề  phương tiện giao thông, trẻ  rất hứng thú và tích hợp được MTXQ, toán,   âm nhạc. Sau đây là một số ví dụ đối với tiết học nặn (theo đề tài) mẫu giáo. * Ví dụ: Đối với bài “Nặn củ  cà rốt” đối với dạng bài này tôi phải  chuẩn bị vật mẫu của mình to hơn trẻ nhiều đồng thời cũng chuẩn bị một số  vật mẫu nhỏ  để  cho trẻ  quan sát kĩ hơn, chuẩn bị  1 bàn xoay để  trẻ  có thể  quan sát tất cả các hướng của chú thỏ và tôi cho trẻ ngồi đội hình vòng cung.  Thông qua việc đàm thoại về màu sắc và cách chọn màu, cũng như cách chia  tỉ lệ  đất giúp trẻ  thực hiện tốt hơn bài làm của mình. Thông qua đó tôi cũng  lồng hép nội dung giáo dục nhằm phát triển tình cảm đạo đức cũng như tình   cảm xã hội ở trẻ.      Phần kết thúc nhận xét và phần trao thưởng cho các giải là những   bông hoa,.. Biện pháp 6: Dạy tạo hình thông qua các hoạt động khác: ­ Hoạt động làm quen với toán: Ví dụ: Cho trẻ  trang trí hình vuông và   hình chữ nhật. ­ Hoạt động khám phá: Ví dụ  cho trẻ  vẽ  các con vật, các loại quả  hay   các phương tiện giao thông, và người thân trong gia đình,… ­ Hoạt động làm quen văn học: Ví dụ sau khi học xong bài thơ “Hoa kết   trái” cho trẻ vẽ hoa cà, hoa mướp. ­ Hoạt động tạo hình: Ví dụ: vẽ các con vật trong truyện. ­ Hoạt động làm quen với chữ cái:Ví dụ: trẻ tô màu vào chữ in rỗng, vào  vở tập tô. Biện pháp 7: Học tạo hình mọi lúc, mọi nơi Trẻ  được làm quen với hoạt động khám phá khi đi dạo chơi trẻ  được   ngắm  nhìn vật thật, đựơc sờ  nắm, khi cho trẻ  họat động ngoài trời cô có thể  phát phấn để trẻ  có thể  vẽ  lên nền. Ví dụ: trẻ  dùng phấn để  in cánh hoa, lá  hoa, vẽ những biểu tượng mà trẻ  thích. Khi hoạt động ngoài trời tôi yêu cầu  trẻ lượm lá khô, cành khô để làm vật liệu cho trẻ hoạt động tạo hình. + Giờ  sinh hoạt chiều: Ví dụ: tôi cho trẻ  kể  về  những con vật mà trẻ  thích và cho trẻ vẽ những con vật đó. +  Ở  các hoạt động góc: Góc học tập trẻ  có thể  chơi dậy vẽ, nặn, xé,  dán. Góc nghệ thuật trẻ: Ví dụ: Một nhóm trẻ  có thể  tạo nên một bức tranh  xé dán “ Ngôi nhà của bé”. Bên cạnh dạy tạo hình ở lớp tôi thường gợi ý cho  trẻ tạo hình ở nhà bằng cách trao đổi với phụ huynh để cùng nhắc nhở, động   viên trẻ, hướng dẫn trẻ thực hiện một vài bài tập ở nhà như vẽ tranh theo đề  Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 10
 11. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình tài, nặn theo mẫu, vẽ theo ý thích, hay xé dán một hình  ảnh nào đó, theo các   đề tài mà trẻ đã được làm quen ở lớp. Biện pháp 8: Đi sâu bồi dưỡng các đối tượng yếu kém và có năng   khiếu tạo hình: Ngoài việc giảng dạy trên tiết học, tôi còn thường xuyên chia đối tượng   giỏi, khá, trung bình, yếu để tập luyện ở mọi lúc, mọi nơi. * Ví dụ  1: Những trẻ  yếu tôi thường hướng dẫn cho trẻ  xem tranh và  gợi ý cho trẻ vẽ những bức tranh từ đơn giản đến phức tạp. * Ví dụ 2: Đối với trẻ nhút nhát, tôi thường phối hợp với gia đình động   viên trẻ  vẽ  về  những bức tranh mà trẻ  yêu thích để  tặng ông bà, cha mẹ.   Những trẻ khá, giỏi tôi gợi ý, yêu cầu cao hơn để trẻ phát huy khả năng sáng  tạo. * Ví dụ: Trẻ đang vẽ ô tô gợi hỏi “Con sẽ vẽ ô tô chạy ở đâu?” Đường   đồng bằng hay miền núi, trên bầu trời có gì? IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : * Bảng khảo sát so sánh đối chiếu kết quả của trẻ về hoạt động  tạo hình tại thời điểm tháng 3. TT Nội dung Tổng  Kết quả  Kết quả  Kết quả  số khảo sát  khảo sát tại  tăng so  tháng 9 tháng 3 với đầu  Số  Tỉ lệ  Số  Tỉ lệ năm lượng % lượng % 1 Số trẻ hứng thú tham gia vào  hoạt động 27 16/27 59 24/27 89 30% 2 Cảm nhận và thể hiện được  cảm xúc trước những sản  phẩm đẹp của bản thân và  27 15/27 56 22/27 81 25% mọi người. 3 Kỹ năng hoạt động tạo hình  như: vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô  27 14/27 52 21/27 78 26% màu. 4 Biết sử dụng các nguyên vật  liệu khác nhau để làm ra một  sản phẩm đơn giản. 27 13/27 48 23/27 85 37% 5 Nhận xét nói lên được  những ý tượng thể hiện  trong sản phẩm tạo hình của  27 13/27 48 20/27 74 26% mình và của bạn. 6 Thể hiện được sự sáng tạo  khi tham gia hoạt động tạo  27 12/27 44 21/27 78 34% hình. Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 11
 12. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Với những biện pháp như trên tôi đã vận dụng vào tình hình thực tế một   cách hợp lí và kết quả  mang lại cho trẻ  trong giờ  hoạt  động tạo hình đạt   được nhiều thành quả đáng khích lệ, hầu hết các tiết tạo hình 100% trẻ đều   hoàn thành sản phẩm. Trẻ rất hứng thú tham gia vào hoạt động biết sử dụng  các nguyên vật liệu để tạo nên nhiều sản phẩm ngộ ngĩnh. Trẻ đã biết nhận  xét về sản phẩm của mình, của bạn và nói lên được những ý tượng thể hiện  trong sản phẩm tạo hình. Góc tạo hình đã có nhiều tranh của nhiều cháu và các sản phẩm bằng  đất nặn làm cho phụ huynh phấn khởi và yên tâm hơn. Vì thế  mà phụ huynh  đã có những cách nhìn nhận tốt hơn về năng lực của con em mình. Từ đó, có   những đóng góp tích cực đối với các hoạt động của lớp, sưu tầm đồ dùng, đồ  chơi giúp đỡ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giúp trẻ ngày càng tiến  bộ hơn PHẦN III: KẾT LUẬN ­ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN : Qua quá trình nghiên cứu và thực tế  ở lớp, tôi đã rút ra cho mình những  bài  học bổ  ích giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn khi lên lớp. Điều quan   trọng đầu tiên đối với trẻ là chuẩn bị tri thức cho trẻ, kết hợp với việc soạn   giáo án đầy đủ, sáng tạo và có thủ  thuật lên lớp. Say mê không chưa đủ  mà   đòi hỏi môn tạo hình phải phát huy hết khả  năng  năng tìm tòi, sáng tạo ra  những cái mới để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt mang tính thẩm mĩ cao và   phù hợp với nhận thức của trẻ, qua đó thu hút sự chú ý của trẻ và tạo nguồn   cảm hứng cho trẻ làm theo. Lên kế  hoạch tìm kiếm nguyên vật liệu phế  thải để  làm đồ  dùng, đồ  chơi, tuyên truyền kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Biết tích hợp lồng  ghép nhẹ nhàng chuyên đề vào các hoạt động mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình đổi mới phương pháp giáo dục thường xuyên lấy trẻ làm  trung tâm, “Cô giáo là người gợi mở  dẫn dắt trẻ  vào thế  giới đầy mầu sắc  của tạo hình”. Để  có được sản phẩm đẹp do trẻ  tạo ra cô giáo phải là người kiên trì   không nóng vội trước kết quả của trẻ tạo ra, mà dẫn dắt bằng cả  tấm lòng   nhiệt tình, sự yêu nghề của mình với vốn kiến thức đã được học đem đến cho   trẻ những gì cần thiết nhất, giúp trẻ tiến bộ. Cần cho trẻ thể hiện các sản phẩm tạo hình theo sở  thích để  phát triển  tính tò mò sáng tạo của trẻ. Giáo viên phải có khả năng tìm tòi, sáng tạo ra những cái mới để  tạo ra  những sản phẩm đẹp mắt mang tính thẩm mĩ cao và phù hợp với nhận thức  của trẻ, qua đó thu hút sự  chú ý của trẻ  và tạo nguồn cảm hứng cho trẻ làm  Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 12
 13. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình theo. Giáo viên phải biết sử dụng đồ  dùng trực quan linh hoạt, đúng lúc tránh lạm  dụng, ôm đồm và phải biết phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Luôn tự học hỏi để  nâng cao trình độ chuyên đề  thông qua dự giờ đồng   nghiệp và việc tiếp thu chuyên đề do nhà trường tổ chức. Sử  dụng các đồ  dùng hằng ngày có các yếu tố  trang trí, có chất lượng  thẩm  mĩ cao: màu sắc tươi sáng, hình dáng sinh động, bắt mắt và gây hứng thú  cho trẻ. Trẻ em để lĩnh hội một tri thức đầy đủ và toàn diện thì đòi hỏi ở trẻ có một  trạng thái tâm lý thoải mái và an toàn. Vì vậy, là một cô giáo Mầm non chúng  ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở và tôn trọng trẻ, từ đó trẻ thấy  mình thực sự được an toàn và nó tích cực tham gia vào hoạt động và lĩnh hội  tri thức một cách trọn vẹn. Nhờ  đó mà trẻ  rèn luyện kỹ  năng tạo hình và phát huy được tính sáng   tạo, chủ  động tích cực theo cách riêng của mình. Lúc này chúng ta mới thực   sự  đưa hoạt động tạo hình của trẻ  đạt đến mức độ  hoạt động Nghệ  Thuật.   Đó là: " Nghệ thuật của trẻ thơ" hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Trong tất cả  các lĩnh vực hoạt động  ở  trường Mầm non lĩnh vực nào   cũng quan trọng, đó là yếu tố  giúp trẻ  phát triển nhân cách một cách hài hoà   và toàn diện giúp trẻ bước vào đời. Vì vậy chúng ta phải hết sức quan tâm để  nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học, tạo một môi trường lành mạnh, một  tâm thế  tốt cho trẻ  có những hứng thú khi đến trường và thực sự  mang tính  chất là một trường học thân thiện. Để trẻ học tốt hoạt động tạo hình thì trước hết cô giáo phải thực sự  là  người bạn lớn của trẻ, luôn kịp thời lắng nghe ý kiến, giải thích, động viên   giúp đỡ trẻ khi trẻ còn lúng túng. Quá trình giảng dạy cô phải quan tâm đến khả năng từng trẻ để có biện  pháp bồi dưỡng phù hợp. Giáo dục cho trẻ thói quen nếp sống văn minh, ngăn   nắp gọn gàng trước và sau khi học. Có ý thức bảo vệ sản phẩm của mình của  bạn. Ngoài chuyên môn vững cô còn phải thực hiện sự hoà nhập với thế giới  của trẻ  thơ. Cô hiểu và cùng trẻ  thể hiện, tạo cho trẻ  cảm giác tự  tin, thoải  mái và đạt hiệu quả cao trong giờ học. II. KIẾN NGHỊ: 1. Đối với phòng giáo dục:  Mở  thêm nhiều lớp tập huấn để  giáo viên  được học tập để nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. 2. Đối với nhà trường:  Được thăm lớp dự giờ các đồng nghiệp   Cung cấp thêm tài liệu, phương tiện dạy trẻ làm quen với hoạt động tạo   hình theo chủ đề. Trang thiết bị đồ dùng dạy học. 3. Đối với phụ huynh: Quan tâm hơn đến việc học của con em Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 13
 14. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình Quyên góp thêm nhiều nguyên vật liệu sẵn có  ở  địa phương như: tre  nứa, bìa cát tông, vỏ hộp nhựa, hột hạt, tạp chí cũ,.. để phục vụ cho việc dạy   và học của cô và trẻ được tốt hơn. III. TÀI LIỆU THAM KHẢO: ­ Tham khảo hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục Mầm non “Mẫu giáo 3­4  tuổi” ­ Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp ­ Chương trình giáo dục Mầm non ­ Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng hè năm học 2017­2018 ­ Xem và tham kháo trên ti vi, mạng các tiết mẫu về hoạt động tạo hình. Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình thực  hiện chuyên đề: “Một số  biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ  mẫu giáo   học tốt môn tạo hình.” Ngoài ra nó còn là những kết quả sau quá trình đào sâu  nghiên cứu tâm lý trẻ. Mong muốn lớn nhất của tôi làm sao để  mỗi tiết học,   trẻ được vui chơi và thấm vào tâm hồn trong sáng của trẻ những cảm xúc, ở  đó sự  sáng tạo đã được bắt nguồn, nảy nở. Tuy nhiên kinh nghiệm của bản   thân chắc chắn không tránh khỏi sự thiếu xót và hạn chế. Rất mong sự đóng  góp ý kiến xây dựng của các cấp lãnh đạo và các bạn bè đồng nghiệp để sáng  kiến của tôi được hoàn thành tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Húc, ngày 06 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA  Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm  của mình viết, không sao chép nội dung người  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ khác. Tác giả Hồ Thị Thu Lưu Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 14
 15. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình MỤC LỤC                                                PHẦN I: MỞ ĐẦU  Trang                                             I. Lý do chọn đề tài..............................................................................................1 II. Mục đích ngiên cứu........................................................................................1 III. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................2 Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 15
 16. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động tạo   hình IV. Đối tượng khảo sát – thực nghiệm..............................................................2 V. Phương pháp nghiên cứu................................................................................2 VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu.................................................................2 PHẦN II: NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận....................................................................................................2 II. Cơ sở thực tiễn...............................................................................................2 III. Kết quả khảo  sát.............................................................................................4 III. Các biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo học tốt hoạt động  tạo hình................................................................................................................4 IV. Kết quả đạt được........................................................................................10 PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I. Kết luận..........................................................................................................11 II. Kiến nghị.......................................................................................................12 III. Tài liệu tham khảo........................................................................................12   Người thực hiện: Hồ Thị Thu Lưu 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản