intTypePromotion=1

Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB

Chia sẻ: Trần Danh Quân Quân | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
233
lượt xem
92
download

Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm : 35 câu ,70 điểm: Gồm các vấn đề liên quan đến: - Nghiệp vụ thị trường mở của NH - Tỉ giá hối đoái - Lãi suất - Bảo lãnh ngân hàng - Chiết khấu - GDP VN năm 2009 là bao nhiu ? Năm thành lập của MB, năm VN gia nhập WTO, các phẩm chất của CV QHKH, các kĩ năng bán hàng rùi tình huống xử trí khi phỏng vấn KH,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB

  1. Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB (04/04/2010) Đăng ngày: 13:43 04-04-2010 Thư mục: Tổng hợp • Quan trọng Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB (Thời gian thi: Sáng CN - 04/04/2010) Trắc nghiệm : 35 câu ,70 điểm: Gồm các vấn đề liên quan đến: - Nghiệp vụ thị trường mở của NH - Tỉ giá hối đoái - Lãi suất - Bảo lãnh ngân hàng - Chiết khấu - GDP VN năm 2009 là bao nhiu ? Năm thành lập của MB, năm VN gia nhập WTO, các phẩm chất của CV QHKH, các kĩ năng bán hàng rùi tình huống xử trí khi phỏng vấn KH,... Một số câu hỏi: - Tổ chức tín dụng không cho vay đối với những đối tượng nào ? Luật các TCTD - TS Nợ của ngân hàng gồm ? 3 phần Vốn huy động 1. Vốn vay 2.
  2. Vốn chủ sở hữu 3. - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của 1 TCTD ? là CAR = 8% (theo tiêu chuẩn Basel II) - Khi tăng giá đồng bản tệ sẽ ảnh hưởng thế nào dến XNK ? Đồng bản tệ tăng giá => Tỷ giá ngoại tệ/ nội tệ giảm => Kích thích nhập kh ẩu, h ạn chế xuất khẩu do đồng bản tệ có giá hơn trước. - Chức năng của bảo lãnh ? > Chức năng bảo đảm pháp lý • Đây là chức năng quan trọng nhất của bảo lãnh. Bằng vi ệc cam kết chi tr ả b ồi • thường khi xảy ra các biến cố vi phạm hợp đồng của người được bảo lãnh, các ngân hàng phát hành bảo lãnh đã tạo ra một s ự b ảo đ ảm chắc ch ắn cho ng ười thụ hưởng. Chính sự tin tưởng này đã tạo điều kiện cho hợp đ ồng được ký k ết một cách suôn sẻ thuận lợi > Chức năng đôn đốc & thực hiện HĐ • Do chịu trách nhiệm thực hiện cam kết nên ngân hàng phát hành b ảo lãnh cũng • thường xuyên kiểm tra, giám sát tạo ra một áp lực thực hi ện t ốt h ợp đ ồng, gi ảm thiểu vi phạm về phía người được bảo lãnh. > Chức năng là công cụ tài trợ • Bảo lãnh còn là công cụ tài trợ thực sự về mặt tài chính cho người đ ược bảo • lãnh. Trong nhiều trường hợp thông qua bảo lãnh, khách hàng không ph ải xu ất quỹ, thu hồi vốn nhanh chóng, được vay nợ hoặc được kéo dài th ời gian thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, nộp thuế….Vì vậy dù không tr ực ti ếp cấp v ốn, BLNH đã giúp cho khách hàng của ngân hàng đ ược h ưởng nh ững thu ận l ợi v ề mặt ngân quỹ như khi được vay thực sự. - Khi trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng thế nào đến LN hay VCSH ? Dự phòng giảm giá HTK => làm giảm LN, LN để lại nằm trong khoản mục VCSH => làm giảm VCSH - Vòng quay HTK = ? = Doanh thu thuần / Hàng tồn kho bình quân - Ý nghĩa của hệ số thanh toán nhanh ? Phản ánh khả năng tự trả nợ các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng các tài sản ngắn hạn hiện có (mà không tính đến Hàng tồn kho) - KYC trong tài chính ngân hàng là viết tắt của từ tiếng Anh nào ? KYC = Know your customer - Sử dụng câu hỏi đóng khi nào ? Khi đã muốn người trả lời không lan man mà đi vào trọng tâm vấn đề
  3. - KH thường chê lãi suất cao vì ? Lãi suất cao đồng nghĩa chi phí phải trả cao & có thể làm giảm lợi nhuận kỳ vọng của KH khi sử dụng khoản vốn đó. - CVQHKH nên kết thúc (chốt) một cuộc bán hàng khi nào ? - CVQHKH phải có kĩ năng gì ? • + Kỹ năng thuyết trình (nói có trình tự, mạch lạc, bố cục rõ ràng ...) • + Kỹ năng đàm phán (Biết cách đặt vấn đề, khơi gợi vấn đề & cuốn hút người nghe) • + Kỹ năng ngôn ngữ (Biết ngoại ngữ là lợi thế, ko nói ngọng, ko nói lắp....) - CVQHKH am hiểu đối thủ cạnh tranh để làm gì ? Cổ nhân có câu: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Đối thủ cạnh tranh là Chuyên viên QHKH của các ngân hàng khác hoặc là nhân viên của các NH khác, họ đều có thể lôi kéo và giành giật KH của ngân hàng mình. => Phải am hiểu đối thủ để mình có thể đề ra các chiến lược Marketing & Thuyết phục khách hàng sử dụng các SP/ Dịch vụ của NH mình (MB ý ) - Nhà xuất khẩu thích phương thức thanh toán quốc tế nào: L/C trả ngay, L/C trả chậm, chuyển tiền trước khi giao hàng, chuyển tiền sau khi giao hàng ? Thích chuyển tiền trước khi giao hàng > Cái này chắc cú nhất rùi - Nhà nhập khẩu thích phương thức nào:L/C,D/P,D/A ? Nhà nhập khẩu thích D/A (Document against Acceptance: Trao chứng từ chờ chấp nhận) => Vì trong khoảng thời gian chờ chấp nhận, nhà NK vô tình được nhà XK tài trợ 1 khoản tín dụng trong thời gian X day (để chờ Acceptance theo như trong hợp đồng) => Nhà XK không bị động vốn, đc tài trợ vốn thêm 1 khoảng thời gian - Bán hàng tư vấn là gì ? Bán hàng tư vấn (Sales consultancy) là dịch vụ bán hàng hiện đại, theo đó nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm/ dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu, khả năng tài chính của họ. Hoặc có thể gợi mở nhu cầu của khách trên các sp. dịch vụ hiện có của Ngân hàng mình. (nhìu nhìu .........mình không nhớ hết! hix) Thi tự luận: (1 bt 15 Đ, 1 câu hỏi 15Đ) (Lưu ý ko đc chủ quan khi làm bài nhé, đề ko khó ;) ) Đề bài: Một công ty muốn đầu tư mua một máy móc hết 150 triệu. Doanh thu hàng năm đem lại là 80 triệu, chi phí vận hành hàng năm là 20 triệu. Khấu hao đều. Thời gian khai thác là 5 năm. Thuế TNDN là 28%. Giá trị thanh lí năm cuối cùng là 30 triệu.
  4. 1) Tính dòng tiền ròng 2) Công ty có nên đầu tư không nếu lãi suất thị trường là 12% Gợi ý: 1) Dòng tiền ròng = Tổng dòng tiền thu - Tổng dòng tiền chi Tuy nhiên, dòng tiền chi (gồm đầu tư mua một máy móc hết 150 triệu, các khoản chi phí vận hành hằng năm, thuế TNDN hằng năm là ở các thời điểm khác nhau). Do đó phải quy về hiện tại của tất cả các dòng tiền để tính cho đúng Năm 0 1 2 3 4 5 Vốn đầu tư -150 Doanh thu 80 80 80 80 110 Chi phí 20 20 20 20 20 EBIT 60 60 60 60 90 Khấu hao 30 30 30 30 30 EBT 30 30 30 30 60 LÃI Lợi nhuận trước 30 30 30 30 60 thuế TTNDN 8,4 8,4 8,4 8,4 16,8 Lợi nhuận sau 21,6 21,6 21,6 21,6 43,2 thuế Khấu hao 30 30 30 30 30 Thu nhập ròng -150 51,6 51,6 51,6 51,6 73,2 Thu nhập ròng 51,6/(1+r) 51,6/(1+r^2) 51,6/(1+r^3) 51,6/(1+r^4) 73,2/(1+r^5) hiện tại NPV 43,09 IRR 24% Quy về hiện tại: Dòng tiền ròng = 51,6/(1+r) + 51,6/(1+(r^2)) + 51,6/(1+(r^3)) + 51,6/(1+(r^4)) + 73,2/(1+(r^5)) - 150 (*) - Chi tiết xem trong FILE EXCEL - 2) Thay r = 12% & vào công thức (*) Ta được NPV = 43,09 IRR = 24% tức khi r = 24% thì dự án hòa vốn (chưa kể đến chi phí cơ hội, chi phí vốn lưu động..v.v....) => Dự án NÊN đầu tư nếu ls thị trường là 12% (< 24%)
  5. Câu hỏi : Phân tích câu nói: "Khách hàng là tài sản của chúng tôi" (viết không quá 1 trang) - Khách hàng là Tài sản của chúng tôi. Do đó nếu để mất khách hàng cũng đồng nghĩa những CV QHKH đã làm mất mát 1 lượng tài sản của ngân hàng - Khách hàng là Tài sản của chúng tôi. Nên nếu CV QHKG đưa khách hàng của ngân hàng cho đối thủ cạnh tranh để hưởng các ưu đãi đặc biệt cũng đồng nghĩa đã đánh cắp tài sản của chính ngân hàng - Khách hàng là Tài sản của chúng tôi. Nên các CVQHKH phải có trách nhiệm bảo vệ khách hàng của ngân hàng giống như gìn giữ tài sản của ngân hàng. - Khách hàng là Tài sản của chúng tôi => Là 1 CV QHKH tôi sẽ luôn trân trọng & giữ gìn mối quan hệ với KH. Xây dựng niềm tin vững chắc với các KH ko chỉ đặt nền móng cho sự phát triển của NH mà còn giúp thị phần NH ngày càng mở rộng, tài sản ngân hàng ngày càng tăng trưởng. (P/S: Kết luận trên nghe có vẻ rất là "húng". Nói chung câu kết nên làm máu lửa 1 tý, các bố chấm bài của MB sẽ đặc biệt lưu tâm ) Nguồn: Cám ơn Nhím & cindy_thanh1988 đã cung cấp đề thi này ! Lời giải: Giang's BLOG Bài tập xin được đính chính lại là Giá trị thanh lí năm cuối cùng là 30. Nên bài chữa của AGiang phải sửa lại tí theo phần khấu hao và thêm thu hồi khác. Với lị câu hỏi 15 điểm là phân tích câu :"Khách hàng là tài sản của chúng tôi" không phải là" doanh nghiệp" nhé . Đề thi GDV MB( 4/4/2010) I) Trắc nghiệm: -Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu nhập chi phí hay tất cả?
  6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của ngân hàng được trích từ đâu: chi phí trong kỳ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi nhuận giữ lại, kết quả kinh doanh trong kỳ? -Theo quy định Ngân hàng nộp thuế GTGT với những khoản nào: thu dịch vụ chuyển tiền, Thu về kinh doanh chứng khoán, thu dịch vụ bảo lãnh, tất cả? ............ GDP 2009, MB thành lập năm nào? hiện tại MB có bn chi nhánh ........... II) Tự luận - Nêu phương thức chuyển tiền nhanh? - Tại sao hầu hết các chứng từ của Ngân hàng phải có chữ ký của Kế toán trưởng. - Các bước chuẩn bị khi gọi điện thoại cho khách hàng cũ để giới thiệu về sản phẩm mới của Ngân hàng? - Các yếu tố làm vừa lòng khách hàng? - KHi các sản phẩm của các Ngân hàng là giống hệt nhau, yếu tố nào sẽ thu hút khách hàng về ngân hàng mình? - Phân tích: " Người tiếp xúc với khách hàng trực tiếp tại quầy là đại sứ, là bộ mặt của Ngân hàng"? Đúng hay sai, giải thích? ..................... leminhtien97 14:21 05-04-2010 Mình thì ko nghĩ COCC thì sẽ được vào, bản thân mình học chuyên ngành Kế hoạch Đầu tư trường ĐH Kinh Tế HCM với điểm tích lũy là 7.5 nhưng vẫn được nhận hồ sơ đi thi nè. Chị phỏng vấn hỏi mình là ngành mình học về cái gì ? mình trả lời học về thiết lập vầ thẩm định dự án đầu tư (9 đ), kinh tế vĩ mô, cộng thêm có cái bằng Toeic 720 điểm thế là chị vui vẻ nhận hồ sơ liền. Mình là dân ko phải chuyên ngành mà thấy đề ra cũng dễ, bên tài chính ngân hàng mà làm thì chắc phải từ 90/100 điểm chứ dưới 90 thì cùi quá @.@. Kinh nghiệm của mình là khi nộp hồ sơ ăn mặc như đi làm ^^, đọc kỹ cày nát cuốn sách tín dụng,quan trọng nhất là thi bộ phận nào thì học chuyên về mảng đó, còn lại do kiến thức hay tự suy luận có thể làm được thôi. cindy_thanh1988 10:43 05-04-2010 Mình cũng đi thi nè bạn.Mình bổ sung thêm 1 vài câu hỏi nha. -Tổ chức tín dụng không cho vay đối với những đối tượng nào? -TS Nợ của ngân hàng gồm? -Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của 1 TCTD -Khi tăng giá đồng bản tệ sẽ ảnh hưởng thế nào dến XNK -Chức năng của bảo lãnh -Khi trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng thế nào đến LN hay VCSH -Vòng quay HTK= -ý nghĩa của hệ số thanh toán nhanh -KYC trong tài chính ngân hàng là viết tắt của từ ta nào -sử dụng câu hỏi đóng khi nào -KH thường chê lãi suất cao vì -CVQHKH nên kết thúc(chốt) một cuộc bán hàng khi nào -CVQHKH phải có kĩ năng gì
  7. -CVQHKH am hiểu đối thủ cạnh tranh để làm gì -Nhà xuất khẩu thích phương thức thanh toán quốc tế nào:L/C trả ngay,L/C trả chậm.chuyển tiền trước khi giao hàng,chuyển tiền sau khi giao hàng -Nhà nhập khẩu thích phương thức nào:L/C,D/P,D/A -bán hàng tư vấn là gì "Nêu khái quát các loại rủi ro ngân hàng.Chọn và nêu các phòng ngừa 1 loại rủi ro mà bạn quan tâm nhất".
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2