intTypePromotion=3

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
329
lượt xem
94
download

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ I năm học 2009-2010 của Trường Trung cấp Tây Bắc. Đây là đề chính thức của sở giáo dục và đào tạo TP.HCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3

  1. Sở Giáo Dục và Đào Tạo ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tp.HCM Học kỳ I: Năm học 2009-2010 Trường Trung cấp Tây Bắc Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 ắp. HC Lần thi: (Đề thi chính) Thời gian: 90 phút -------//-------- ĐỀ SỐ 03: BÀI 1 (5 điểm) Doanh nghiệp tổ chức 2 phân xưởng : phân xưởng 1 cung cấp điện và phân xưởng 2 sản xuất sản phẩm A và B. Tài liệu 1: Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 2 ở phân xưởng như sau: 1. Tiền lương phải thanh toán: Công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng 1 (điện) 300.000 đồng, công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A và B ở phân xưởng 2 là 2.200.000 đồng, tiền lương của nhân viên phân xưởng điện 500.000 đồng, tiền lương của nhân viên phân xưởng 2 là 1.800.000 đồng, bộ phần bán hàng 1.200.000 đồng,bộ phận quản lý Doanh nghiệp 1.000.000 đồng. 2. Trích BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN và khấu trừ lươngcủa Doanh nghiệp theo chế độ hiện hành 3. KHTSCĐ của Phân xưởng điện 400.000 đồng, phân xưởng SX sản phẩm (PX2) là 600.000 đồng,bộ phận bán hàng là 500.000 đồng, bộ phận QLDN là 500.000 đồng. 4. Vật liệu xuất dùng có trị giá 5.400.000 đ sử dụng trực tiếp cho sản xuất điện 800.000 đồng, trực tiếp SX sản phẩm ở PX 2 là 4.200.000 đồng, phục vụ ở PX điện 100.000 đồng ở PX 2 là 300.000 đồng. 5. Công cụ xuất dùng cho phân xưởng điện thuộc loại phân bổ 1 lần có trị giá là 148.000 đồng. Tài liệu 2: Kết quả sản xuất: -Phân xưởng điện SX được 8.500kwh, trong đó tự dùng 500 Kwh, cung cấp cho phân xưởng 2 là 8000KWh. -PX 2 sản xuất hoàn thành 440 sản phẩm A và 300 sản phẩm B,đã nhập kho thành phẩm.Cho biết: +Vật liệu xuất dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm ở PX 2 còn thừa đã trả lại kho có trị gía 200.000đ, phế liệu thu hồi nhập kho 20.000 đồng.
  2. +Hệ số sản phẩm A:1 và B:1,2 +Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là 450.000 đồng, sản phẩm dở dang cuối tháng gồm 140 SP A và 50 SPB được đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp. Yêu cầu: 1,Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2, Tính giá thành sản phẩm A và B. BÀI 2: Tại một Doanh nghiệp có tình hình như sau: 1.Công ty mua hàng nhập kho 10.000.000 đồng, thuế GTGT khấu trừ 10% ,tiền chưa thanh toán. 2.Nhập khẩu lô hàng 1000 USD, tiền chưa thanh toán, thuế nhập khẩu 2%/ giá hàng nhập, thuế GTGT khấu trừ 10%, tỷ giá giao dịch thực tế là 16.000 VND/USD. 3.Dùng TGNH trả nợ 11.000.000 đ và ứng trước tiền cho người bán 4.000.000 đ. 4. Ngân hàng đã báo chuyển L/C ký quỹ của Công ty 1.000 USD trả nợ cho khách hàng ( tỷ giá ghi sổ khi ký quỹ ngắn hạn là 16.100 VND/USD). 5.Xuất kho hàng trả lại cho người bán giá gốc 12.000.000 đồng, thuế GTGT 1.200.000 đ,hàng này mua tháng trước nhưng chưa trả tiền. 6.Mua 1 TSCĐHH trị giá 50.000.000 đ và thuế GTGT khấu trừ 2.500.000 đ, tiền chưa trả. 7.Vay dài hạn 52.500.000 đ trả nợ người bán TSCĐ. 8.Nhập khẩu một lô hàng B có giá trên INVOICE là 1.000 USD/CIF.HCM.Thuế nhập khẩu 5%, thuế tiêu thụ đặc biệt 100%,thuế giá trị 10%, tỷ giá giao dịch 16.100VND/USD, tiền chưa thanh toán. Yêu cầu :Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, theo hệ thống kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên . -----------------//Hết//---------------- (Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản, các tài liệu khác không được sử dụng). Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Phòng Đào Tạo Duyệt Trưởng Khoa Duyệt Giáo viên ra đề
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản