intTypePromotion=1

Di truyền ứng dụng

Chia sẻ: Lê Bá Thịnh đạt | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:1

0
31
lượt xem
3
download

Di truyền ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Di truyền ứng dụng gửi đến các bạn những kiến thức: Mục đích của markers phân tử, ứng dụng chỉ thị phân tử DNA trong đánh giá đa dạng di truyền 1 số quần đàn cá giò Rachycentron Canadum, so sánh đa hình AFLP giữa 2 nhóm cá thể cá tra (Panagasius hypophthlmus) có trọng lượng phân biệt, ứng dụng markers phân tử trong nuôi trồng thủy sản, kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền ứng dụng

  1. Chỉ thị phân tử (Molecular markers) được  xác định như chỉ thị di truyền (Genetic  Ứng dụng markers phân tử trong nuôi trồng thủy  Mục đích của markers phân tử markers) là một gene hoặc đoạn trình tự  sản Nhóm  DNA mà vị trí của chúng đã được biết  8 v Tìm kiếm, phát hiện những biến dị di  trên một nhiễm sắc thể mà có thể được  truyền trong số những cá thể giữa các  sử dụng để xác định đặc tính của cá thể  giống loài. hay các loài v Lai tạo để tạo ra các tổ hợp lai mới. v Chọn lọc chính xác các tổ hợp gene  Nghiên cứu phát triển các markers phân tử  quan tâm. So sánh đa hình AFLP giữa 2 nhóm cá thể cá tra  phục vụ chọn giống và bảo tồn quỹ gene ở  Kết luận v Chọn lọc được cả tính trạng đơn gene  (Panagasius hypophthlmus) có trọng lượng phân  cá tra và cá rô phi và đa gene. biệt ­ Chỉ thị microsatellites, mtRFLP, AFLP cho phép  đánh giá được đa dạng di truyền các đàn cá tra, đàn  cá tự nhiên có mức đa dạng di truyền cao hơn các  Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA trong  - Phân tích AFLP cá tra bằng 54 tổ hợp mồi chọn lọc  đàn cá tra nuôi. Kết hợp tám chỉ thị microsatellite có  đánh giá đa dạng di truyền 1 số  cho thấy tỷ lệ đa hình trong loài tương đối thấp, trung  thể xác định huyết thống chính xác 99,4% con của  quần đàn cá giò Rachycentron  bình 1,35%. Tuy nhiên tỷ lệ này đủ tin cậy trong các  từng cặp cá bố mẹ riêng rẽ. chỉ thị liên quan tính trạng có ý nghĩa kinh tế. ­ Sử dụng cả ba chỉ thị phân tử mtRFLP,  MAS là 1 quy trình sử dụng chỉ thị phân tử  Canadum microsatellite và AFLP đều cho một kết quả thống  để chọn lọc 1 hoặc nhiều yếu tố quyết  - So sánh đa hình AFLP  giữa hai nhóm cá tra có trọng  lượng 2 cực cho thấy 8 bang AFLP có tần số khác biệt  nhất là ba dòng cá rô phi xanh nhóm lại với nhau,  định di truyền tính trạng. Những chỉ thị này  trên 50%, tuy nhiên chỉ có 2 bang có tính ổn định và  bốn dòng cá rô phi vằn nhóm lại với nhau trên cây  có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác  - Nghiên cứu trên DNA ty thể của cá giò  nghiên cứu nâng cao chất lượng di truyền   vẫn giữu được tỷ lệ này khi kiểm tra trên số lượng  di truyền. Khoảng cách di truyền và đa dạng di  sử dụng chỉ thị phân tử RFLP (Y.J Liu  của 1 số loài tôm cá dựa trên ứng dụng  mẫu lớn hơn. Hai bang này sẽ được tuyển chọn lại  truyền của các dòng cá rô phi xanh  cao hơn giữa  và cộng sự, 2005) đã thiết lập được bản  công nghệ di truyền hiện đại. trong quần đàn. các dòng cá rô phi vằn. Ba chỉ thị này đều có thể  đồ về vị trí cắt mtDNA dựa trên vị trí  - Do có tính ổn định tương đối rõ nét và ưu thế cho  nhận dạng được rõ rệt các dòng cá rô phi xanh O.  cắt 6 nucleotide của 19 enzyme giới  nhóm cá có trọng lượng nhỏ nên 2 bang AFLP này  aureus và các dòng cá rô phi vằn O. niloticus. Phân  hạn. được tách dòng và đọc trình tự nhằm mục đích xây  tích một số locus microsatellite liên quan đến một  - Sử dụng microsatellite, mtDNA­RFLP,  dựng 2 chỉ thị AFLP liên quan đến tính trạng tăng  số QTL cho thấy cả 7 dòng cá rô phi hiện có đều  RAPD để phân tích đa hình tôm sú. 20  trưởng của cá tra. chứa những đặc điểm tốt để làm vật liệu cho chọn  mẫu tôm sú thuộc 2 vùng địa lý khác  giống di truyền. Chỉ thị mtRFLP có thể nhận dạng  nhau đã được phân tích đa hình dựa trên  riêng dòng O. niloticus Trung Quốc (D­loop/MspI).  Tài liệu tham khảo: 5 locus microsatellite cho thấy tính đa  http:// Chỉ thị AFLP mới có thể nhận dạng được từng  www.lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/18930_5696.pdf hình cao của DNA nhân còn dựa trên  dòng thuộc hai loài cá rô phi nghiên cứu. . phân tích 3 phân đoạn DNA ty thể bằng  http://fof.hcmuaf.edu.vn/data/file/2_%20BTL%20Ha___TQ%20Trong­RIA2­Da% microsatellite.pdf 15 enzyme cắt giới hạn cho kết quả có  http://aquanetviet.org/post/626002/t­m­hi­u­c­i­m­di­ xuất hiện biến dị di truyền thấp. truy­n­m­t­s­qu­n­n­t­m­th­ch­n­tr­ng­litopena

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản