intTypePromotion=1

ebok phát hiện và điều trị bệnh đột quỵ: phần 1 - nxb hà nội

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

0
31
lượt xem
4
download

ebok phát hiện và điều trị bệnh đột quỵ: phần 1 - nxb hà nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn sách "phát hiện và điều trị bệnh đột quỵ" sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cần thiết về cách phòng, trị và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ. sách có nội dung chia thành 8 chương, phần 1 gồm 4 chương đầu: những hiến thức cơ bản về chứng đột quỵ, những kiến thức phòng chống đột quỵ, phương pháp chăm sóc bệnh nhân đột quỵ, những kiến thức về hồi phục sức khỏe cho người đột quỵ. mời các bạn cùng tham khảo .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ebok phát hiện và điều trị bệnh đột quỵ: phần 1 - nxb hà nội

1<br /> <br /> Y HỌC THƯỜNG THỨC<br /> <br /> PHÁT H IỆN<br /> V À Đ IÉU TRỊ<br /> <br /> E]<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI<br /> <br /> r<br /> <br /> PhÁT hÌỆN VÀ đìỀU TRÌ<br /> bệNh đỘT ọuỵ<br /> <br /> rf i<br /> <br /> ỵ<br /> <br /> • ■><br /> <br /> I áe g ĩá<br /> <br /> P h Á T hÌỆN V À d ìỂ U TRỈ<br /> <br /> BỆNH ĐỘT QUỴ<br /> <br /> NH^ XU^T B^N<br /> <br /> NỘI<br /> <br /> fìl HANOIPUBLISHINGHOUSE<br /> <br /> M<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> N ã o lá c ơ quan quan trọn g nhưng p h ứ c tạp nhất tron g cơ<br /> th ể con người. N ó chứa kh oản g 2 0 tỷ tê bào, có ưai trò đảm<br /> nhận m ọ i hoạt đ ộ n g của c ơ thể. T ro n g não, chất xám chiếm<br /> tỷ lệ tương đ ố i lớn. Đ ó là nh ữ n g tế bào thổn k in h (nơron thần<br /> kinh) có n h iệm uụ x ử /ý thô n g tin. N g o à i ra, trong não có<br /> chứa chất trắng, là nh ữ n g dâỵ thần k in h có n h iệm ưụ gửi các<br /> thô n g tin bang hóa ch ất ưà truỵền thông tin giữa các tê bào<br /> thổn kinh. B ấ t kỳ tổn thư ơng náo ở não củ n g sẽ gây ảnh<br /> hưởng tới các tế bào thổn kinh. Đ ộ t quỊ,; là m ột tron g những<br /> càn bệnh nguy h iểm p h á t sin h ở não, nó liên quan m ật thiết<br /> đến c ơ q uan qu an trọ n g của c ơ thể, đ ó là tim.<br /> T ro n g c u ộ c h ộ i th ả o bàn uề "C h ư ơ n g trìn h đ à o tạo c ơ<br /> bản d iề u trị d ộ t q u ỵ " cùa bộ Y tê kế t h ợ p ưới T ổ ch ứ c Đ ộ t<br /> q u ỵ th ế g iớ i (W S O ) d iễ n ra g ần dâỵ, d ã d ư a ra cả n h báo về<br /> tỉn h c h ấ t n g u ỵ h iể m của bệnh d ộ t qug. T ỷ lệ tủ von g ở<br /> bện h n h â n đ ộ t q u y d ứ n g th ứ 2 th ế g iớ i, c h ỉ sau bệnh n h ồ i<br /> m áu c ơ tim . C h ỉ riê n g tro n g n ăm 2 0 0 6 , có tới 5 triệu người<br /> tử v o n g d o d ộ t quy. N h ữ n g d i ch ứ n g d ể lại sau d ộ t q u y<br /> c ủ n g rấ t n g h iê m trọng, p h ổ biến là bệnh n h ân bị liệ t nửa<br /> n g ư ờ i h o ặ c liệ t toàn thân, m ấ t ý thức...<br /> Đ ố i tư ợ n g d ễ m ắ c bệnh d ộ t q u y th ư ờ n g là n h ữ n g người<br /> <br /> ở độ tu ổ i tru n g n iê n vò cao tuổ i, tý lệ m ắc bệnh ở nam lớn<br /> h ơn ở nữ. T u y n h iê n , á p lự c c ô n g việc, th ó i q u e n ăn u ố n g<br /> th iế u k h o a học, ít vận d ộn g ... d ã và d a n g d ầ n trẻ hóa<br /> n h ữ n g bện h n h â n của b ệnh d ộ t quy.<br /> <br /> BT<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2