English exercise - Bài tập giới từ tiếng anh

Chia sẻ: Jiang Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

6
1.708
lượt xem
918
download

English exercise - Bài tập giới từ tiếng anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Preposition Review Read these sentences aloud using the correct prepositions: 01. He talked to me ....................... the problem. 02. The room measured three metres ............................. five. 03. Throughout the holidays it rained day

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English exercise - Bài tập giới từ tiếng anh

Đồng bộ tài khoản