intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 08 Tiết 16 KIỂM TRA CHƯƠNG I

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

152
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/. Mục tiêu : - Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS. - Rèn kỹ năng vẽ hình, lập luận có logíc. - Rèn kỹ năng trình bày khoa học. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 Cấp độ Nhận biết Tên chủ đề 1. Hai góc Biết khái niệm đối đỉnh hai góc đối đỉnh Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Số câu 1. b) Số điểm 1 Tỉ lệ % 10 2. Hai Biết khái niệm hai đường đường thẳng vuông góc thẳng vuông góc Số câu 1. a) 3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hay nhất 2012 Tuần 08 Tiết 16 KIỂM TRA CHƯƠNG I

  1. Giáo án hay nhất 2012 Tuần 08 Tiết 16 KIỂM TRA CHƯƠNG I I/. Mục tiêu : - Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS. - Rèn kỹ năng vẽ hình, lập luận có logíc. - Rèn kỹ năng trình bày khoa học. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Tên chủ Cấp độ thấp Cấp độ cao đề 1. Hai góc Biết khái niệm đối đỉnh hai góc đối đỉnh Số câu 1. b) 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10 10% Biết khái niệm hai đường Biết cách vẽ 2. Hai đường thẳng vuông góc đường trung thẳng trực của một đoạn thẳng vuông góc Số câu 1. a) 3. c) 4. 3 Số điểm 1 0.5 1 2.5 Tỉ lệ % 10 5 10 25% Biết và sử 3. Các góc tạo bởi dụng đúng một đường tên gọi của thẳng cắt các góc tạo
  2. hai đường bởi một thẳng đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía Số câu 5. b) 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10 10% Biết dấu hiệu 4. Hai đường nhận biết và thẳng song cách vẽ hai đường thẳng song song song Số câu 5. a) 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10 10% 5. Tiên đề Biết tiên đề Ơcli về Ơ-clit, biết đường tính chất thẳng song của hai đường song thẳng song song Số câu 3. b) 1 Số điểm 0.5 0.5 Tỉ lệ % 5 5% 6. Từ Biết áp dụng quan hệ giữa vuông góc đến song tính vuông góc với tính song
  3. song song để chứng minh bài toán Số câu 3. a) 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10 10% 7.Định lí Biết thế nào Biết chứng là một định minh một định lí lí Số câu 2. a),b) 2. c) 3 Số điểm 2 1 3 Tỉ lệ % 20 10 30% Tổng số 3 4 3 1 11 câu: 3 3 3 1 10 Tổng số 30 30 30 10 100% điểm: Tỉ lệ % BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA LỚP TS HS GIỎI YẾU KHÁ T-BÌNH KÉM 7 II/. Phương tiện: GV: Đề kiểm tra.ma trận đề HS: Ôn các kiến thức đã học, giấy kiểm tra. III/. Phương pháp: - Phát triển tư duy suy luận cho HS, phát huy tính tích cực ,chủ đông cho hoc sinh IV/. Tiến trình lện lớp: 1. Ổn định lớp. 2. kiểm tra. Đề kiểm tra:
  4. Câu 1. a)Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tai điểm O sao cho xOy = 900, b) Hãy nêu tên các cặp góc đối đỉnh và tìm số đo các góc: x’Oy’, xOy’? Câu 2. a) Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh? b) Vẽ hình minh hoạ, ghi giả thuyết, kết luận bằng kí hiệu c) Chứng minh định lí Câu 3. Cho hình vẽ bên: a) Vì sao a // b ? b) Tính góc C = ? c) Với điều kiện nào góc C thì b  CD ? Câu 4. Cho đoạn thẳng AB = 5cm, hãy kẽ đường trung trực của AB? Câu 5. a)Vẽ hai đường thẳng AB,CD song song với nhau,vẽ đường thẳng EF cắt AB tai O ,cắt CD tại I b) Hãy nêu tên các cặp góc đồng vị và các cặp góc so le trong
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2