Giáo án Hoá học lớp 9 - DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
282
lượt xem
29
download

Giáo án Hoá học lớp 9 - DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: HS hiểu được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại Viết PTHH, làm TN ,dự đoán hiện tượng TN. 3.Thái độ tình cảm: HS tin vào khoa học, có hứng thú học tập. II CHUẨN BỊ: Đinh sắt mới, bột sắt, lá đồng, dd HCl, CuSO4, FeCl3, H2O, dd phenolphtalein, Na, ống nghiệm, phễu, giá ống nghiệm, kẹp gỗ,ống hút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

  1. BÀI 16 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại 2. Kĩ năng: Viết PTHH, làm TN ,dự đoán hiện tượng TN. 3.Thái độ tình cảm: HS tin vào khoa học, có hứng thú học tập. II CHUẨN BỊ: Đinh sắt mới, bột sắt, lá đồng, dd HCl, CuSO4, FeCl3, H2O, dd phenolphtalein, Na, ống nghiệm, phễu, giá ống nghiệm, kẹp gỗ,ống hút I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm hiểu dãy hoạt động hóa học được xây dựng như thế nào ?  Yêu cầu HS làm  Các nhóm làm TN TN 1. 1. 1a/ Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4.  Trả lời và ghi bài . 1b/ Nhúng lá đồng vào dung TN1: dịch FeCl3. Fe + CuSO4 FeSO4 +  Hỏi: Cu 1) Mục đích của thí
  2. nghiệm 1 ? Cu + FeCl3 pư không xảy ra 2) Hiện tượng nào chứng tỏ Fe phản ứng được với  Fe hoạt động hóa muối đồng ? học mạnh hơn Cu. 3) Lí do nào mà Cu  Các nhóm làm TN không phản ứng được với muối 2. sắt ?  Yêu câu HS làm TN 2:  Trả lời và ghi bài 2a. Nhúng lá đồng vào dung dịch AgNO3. TN2: 2b. Nhỏ dung dịch CuSO4 vào 2a / Cu +2AgNO3 ống nghiệm chứa sẵn Ag ( điều chế bằng Cu(NO3)2 phản ứng tráng gương). 2b/ Ag + CuSO4 pư  Hỏi: không xảy ra 1) Mục đích của thí  Cu hoạt động hóa nghiệm 2 ? học mạnh hơn Ag. 2) Hiện tượng nào  Các nhóm làm TN chứng tỏ Cu phản ứng được với 3. muối bạc ? 3) So sánh độ hoạt động hóa học giữa hai kim loại  Trả lời và ghi bài. đồng và bạc?
  3.  Yêu câu HS làm TN3: TN 3: 3a/ Fe + HCl FeCl2 + H2 3a. Thả đinh sắt vào dd HCl. Lục nhạt 3b. Thả lá đồng vào dd HCl. 3b/ Cu + HCl pư không  Hỏi: xảy ra 1) Mục đích của thí  Các nhóm làm TN 3. nghiệm 3 ? 2) Nêu và giải thích TN 4 : ở đk thường hiện tượng xảy ra? 2Na + 2H2O 2NaOH + 3) Viết PTHH minh H2 họa? Fe + H2O pư không 4) So sánh độ hoạt xảy ra động hóa học của sắt, đồng với hiđro?  Yêu câu HS làm TN 4:  Rót nước cất vào 2 cốc thủy tinh, thêm vài giọt dd phenolphtalein. 4a :Thả mẫu Na vào cốc 1 rồi đậy phễu thủy tinh lên cốc . 4b. Nhúng đinh sắt vào cốc 2.
  4.  Hỏi: 1) Mục đích của thí nghiệm 34? 2) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra? 3) Viết PTHH minh họa? 4) So sánh độ hoạt động hóa học của sắt, với natri? Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa dãy HĐHH của kim loại.  Cho HS ghi dãy  Ghi bài: hđhh vào vở. Dãy hoạt động hóa học của kim loại:  Tổ chức trò chơi K Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag “ Truy tìm cặp chất” Au.  Đưa ra lần lượt  Đọc thông tin
  5. các cặp chất sau : SGK 2’ sau đó tham gia trò chơi. 1) Zn + ddHCl 2) Cu + ddHCl 3) Mg + ddAlCl3 4) K + H2O 5) Na + dd CuSO4 6) Ag + CuCl2 7) Al + MgCl2 8) Cu + H2O 9) K + dd AgNO3 10) Ag +dd H2SO4 11) Ag +dd H2SO4 SGK tr 54  HS chọn và xếp vào các cột tương ứng , mỗi đội xếp 5 cặp ,mỗi cặp chọn đúng ghi 10 điểm. A (có pư) B (không xảy ra pư)
  6.  Cho HS ghi ý nghĩa dãy HĐHH của kim loại. Hoạt động 3 :Vận dụng- BT sgk tr 54. Bài tập về nhà: Cho 3,9 g k tác dụng với 101,8 gnước thu được dung dịch KOH ,D = 1,056g/ml, nồng độ % của dd KOH là : A. 5,1% B. 5,2% C.5,3% D.5,4%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản