intTypePromotion=1

Giáo án Lịch sử 7 bài 30: Tổng kết

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
369
lượt xem
19
download

Giáo án Lịch sử 7 bài 30: Tổng kết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 7 bài 30: Tổng kết để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 7 bài 30: Tổng kết được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 7 bài 30: Tổng kết

  1. Bài 30 Tổng kết Mục tiêu bài học Kiến thức Về lịch sử thế giới trung đại: Giúp học sinh củng cố những hiểu biết đơn giản, những đặc điểm chính của chế độ phong kiến phương đông (đặc biệt là Trung Quốc) và phương Tây; thấy được sự khác nhau giữa xã hội phon g kiến phương Đông và phương Tây. Về lịch sử Việt Nam: Giúp học sinh thấy được quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XIX với nhiều biến cố lịch sử. Tư tưởng Giáo dục cho học sinh ý thức trân trọng những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong thời trung đại. Giáo dục lòng tự hào về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Kỹ năng Sử dụng sách giáo khoa, đọc và phát triển mối liên hệ giữa các bài, các chương có cùng một chủ đề. Trình bày các sự kiện đã học, phân tích một số sự kiện, quá trình lịch sử, rút ra kết luận về nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các quá trình lịch sử đã học. Thiết bị và đồ dùng dạy học Lược đồ thế giới thời trung đại Lược đồ Việt Nam thời trung đại, lược đồ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Tranh ảnh, tư liệu… Tiến trình giờ dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ Giảng bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng * GV Giới thiệu, tổng kết lại chương trình lịch sử 7: - Lịch sử thế giới trung đại. - Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX. * Hướng dẫn HS ôn tập qua các
  2. câu hỏi trong SGK. Hỏi: Xã hội phong kiến đã được - Xã hội phong kiến 1) Những nét hình thành và phát triển như thế được hình thành trên lớn về chế độ nào? cơ sở tan rã của xã phong kiến. hội cổ đại. - Hình thành - Xã hội phong kiến trên sự tan rã phát triển qua các của xã hội cổ giai đoạn: Hình đại. thành → phát triển - Cơ sở kinh cực thịnh → suy tế: nông vong. nghiệp. Hỏi: Cơ sở kinh tế xã hội của xã Cơ sở kinh tế xã - Giai cấp cơ hội phong kiến là gì? hội: nông nghiệp là bản: Địa chủ nền tảng, kết hợp >< nông dân với chăn nuôi và một hoặc: lãnh số nghề thủ công. chúa >< nông → Sản xuất nông nghiệp bị bó nô. hẹp, đóng kín trong công xã nông - Thể chế thôn và lãnh địa, kỹ thuật canh tác chính trị: quân lạc hậu (chưa có máy móc, năng chủ chuyên suất thấp, phụ thuộc hoàn toàn chế. vào thiên nhiên…). - Phương Đông: Địa Hỏi: Các giai cấp cơ bản của xã chủ - nông dân lĩnh hội phong kiến là gì? canh. - Phương Tây: Lãnh chúa - nông nô. Hỏi: Thể chế chính trị của chế - Chế độ quân chủ độ phong kiến là gì? (vua đứng đầu) 2) Sự khác * Lưu ý: ở mục này, giáo viên nên nhau giữa xã sử dụng lại bảng tổng kết về xã hội phong kiến hội phong kiến ở bài 7. phương Đông - Học sinh trình bày
  3. Hỏi: Trình bày những nét giống lại các vấn đề đã và xã hội nhau giữa xã hội phong kiến nêu trong phần 1. phong kiến ở phương Đông và xã hội phong - Xã hội phong kiến châu Âu (sử kiến châu Âu? ph¬ng §«ng ra đêi dụng bảng Hỏi: Theo em, thời điểm ra đời và s¬m và tån tại lâu phụ ở bài 7) thời gian tồn tại của xã hội phong h¬n so víi xã hội kiến ở phương Đông và châu Âu phong kiến châu ¢u. có gì khác biệt? - ë ph¬ng §«ng, s¶n xuất n«ng nghiÖp là Hỏi: Cơ sở kinh tế ở phương chủ yếu, kinh tế Đông khác với ở Châu Âu như thế c«ng, th¬ng nghiÖp nào? kh«ng phát triÓn. - ë phương Tây, sau thế kỷ XI, thành thị trung đại xuất hiện → nền kinh tế trong thành thị trung đại tồn tại song song với nền kinh tế lãnh đại. - Phương Đông: vua có quyền lực tối cao. - Phương Tây: Hỏi: Chế độ quân chủ ở phương quyền lực của vua bị Đông có gì khác so với chế độ hạn chế trong lãnh quân chủ ở châu Âu? đại. Thế kỷ XV-XVI là giai đoạn suy vong. Chủ nghĩa tư bản dần hình thành trong lòng xã hội phong kiến đang suy tàn.
  4. → Giáo viên hướng dẫn học sinh liên lệ với những kiến thức đã học (chế độ phong kiến ở các nước châu Âu, ở Trung Quốc, Việt Nam…).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2