intTypePromotion=1

GIÁO ÁN LỚP 5 MÔN LỊCH SỬ

Chia sẻ: Đỗ Thúy Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
270
lượt xem
24
download

GIÁO ÁN LỚP 5 MÔN LỊCH SỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 5 môn lịch sử', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN LỚP 5 MÔN LỊCH SỬ

 1. GIÁO ÁN LỚP 5 O N P MÔN ỊCH SỬ M N LỊ
 2. Tiết 1 : : “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI”- Trương Định I. Mục tiêu: Sau bài học, HS nắm được: - Trương Định là 1 trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhdân Nam Kì. - Ông là người có lòng yêu nước sâu sắc, dám chống lại lệnh vua để kiên quyết cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. - Ông được nhân dân khâm phục, tin yêu,suy tôn “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ. - Các hình minh hoạ trong SGK. - Phiếu học tập của học sinh. III. Các hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sách vở - GV nhận xét. B. Bài mới - Giới thiệu bài *Hđộng1: Tình hình đnước ta sau khi TDP mở cuộc xâm lược - GV yêu cầu hs làm việc với sgk và trả lời các câu hỏi sau: - HS trả lời .Nhdân Nam Kì đã làm gì khi TDP xâm lược - Lớp nhận xét. nước ta? . Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc x.lược của t.dán Phaïp? - GV gọi hs trả lời các câu hỏi trước lớp - Làm việc cả lớp - GV vừa chỉ bản đồ vừa giảng bài: Ngày 1- 9 – - HS lắng nghe. 1858, TDP tấn công ĐN ( chỉ vị trí ĐN ) … * Hđộng 2: Thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi : - HS chia thành nhóm thảo luận  Năm 1862, vua ra lệnh cho T.Định làm gì? Theo em, lệnh của nhà vua đúng hay sai? Vì sao?  Nhận được lệnh vua, T.Định có thái độ và suy nghĩ ntn?  Nghĩa quân và dân chúng làm gì? Việc làm đó có tác dụng ntn?  T.Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhdân? + Gviên tổ chức cho HS trình bày trước lớp. - HS báo cáo kquả thảo luận - Giáo viên bổ sung - chốt ý. - HS khác bổ sung. *Hđộng 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhán dán ta - Giáo viên nêu các câu hỏi sau cho HS trả lời: . Nêu cảm nghĩ của em ? . Hãy kể vài mẩu chuyện về ông mà em biết. - HS suy nghĩ, tìm câu trả lời
 3. . Nh.dân ta đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn và - HS kể các câu chuyện mình tự hào về ông? sưu tầm được - Giáo viên kết luận - Lập đền thờ ông… *Hoạt động 4: - Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn dò: +Hoüc baìi . +Baìi sau : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUÄÚN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC. Män : LËCH SÆÍ - Tiãút : 2. Tãn baìi giaíng : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MU ỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I. Mục tiêu: Học xong bài này HS biết: -Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ -Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của NTT như thế nào? II. Đồ dùng dạy học: -Hình trong SGK và thông tin tham khảo III. Các hoạt động Dạy - Học chủ yếu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I/ Bài cũ:Lịch sử bài cũ là bài gì? -Học sinh: Bình tây… GV nêu 2 câu hỏi: câu 1, câu 3 SGK -HS khác nhận xét, GV nhận xét cho điểm II/ Bài mới: 1.Giới thiệu: Trước hoạ xâm lăng của thực dân -Học sinh nghe Pháp vào những năm sau thế kỷ XIX, có rất nhiều nhà nho yêu nước như Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Ng Trường Tộ … Chủ trương canh tân đất nước, mong muốn dân giàu nước mạnh, vậy cô và các em cùng tìm hiểu bài lịch sử “Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước” -GV cho HS nêu tiểu sử của Ng Trường Tộ 1-2 HS -GV nêu nhiệm vụ học tập HS thảo luận nhóm 4 2.Những đề nghị canh tân đất nước của NTT là -HS đại diện trả lời, bổ sung gì? GV chốt ý 1: nhận xét -Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với -1 HS nhắc lại ý 1 nhiều nước? -Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta PTKTế
 4. -Mở trường dạy cách đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc. -Theo em qua những đề nghị nêu trên NTT HS phát biểu mong muốn điều gì? 3.Những đề nghị đó có được triều đình thực HS thảo luận đại diện phát biểu, hiện không, vì sao? bổ sung nhận xét GV chốt ý -Triều đình bàn luận không thống nhất, vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo NTT -Vì vua quan nhà Nguyễn quá bảo thủ 4.Nêu cảm nghĩ của em về NTT? GV chốt ý 3: NTT có lòng yêu nước nồng nàn, Hoạt động cả lớp muốn canh tân để đất nước phát triển HS phát biểu, bổ sung nhận xét -Khâm phục tinh thần yêu nước của NTT Các em sẽ làm gì? HS phát biểu Học tập thật giỏi để sau này cống hiến cho Tổ quốc, xdựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu theo lời Bác Hồ đã dặn. -Em có thể trình bày lý do vì sao triều đình không muốn canh tân đất nước? Hoạt động cả lớp *GV nói thêm: Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu được những thay đổi trên thế giới. -Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi. -Những phương pháp cũ đã đủ điều khiển quốc gia rồi. *GV chuyển ý, nêu câu hỏi: Tại sao NTT được người đời sau kính trọng GV chốt ý: Dù rằng những đề nghị cải cách ấy HS thảo luận, phát biểu chưa được toàn diện nhưng đều xuất phát từ lòng mong mỏi phụng sự Tổ quốc, muốn đưa dân tộc thoát khỏi cảnh nghèo. -Một HS đọc ghi nhớ (SGK) 6.Củng cố -Các em vừa học xong bài lịch sử gì? Cô muốn nghe một em kể lại câu chuyện lịch sử -HS trả lời -Trò chơi: GV nêu luật chơi Trò chơi: Âiền: Đúng, Sai nhận xét HS thực hiện Dàûn doì: -Hoüc baìi. -Baìi sau: Cuäüc phaín cäng åí kinh thaình Huãú. Män : LËCH SÆÍ - Tiãút :3. Tên bài giảng : CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ.
 5. I. Mục tiêu: Sau bài học, HS: - Thuật lại được cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ huy vào đêm mồng 5-7-1885. - Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế - Biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dtộc ta. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính VN - Các hình minh hoạ trong SGK. - Phiếu học tập của học sinh. III. Các hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ: - G ọi 3 hs lên bảng - 3hs lần lượt trả lời các câu hỏi - GV nhận xét. sau: Câu 1, Câu 2 B. Bài mới . Phát biểu cảm nghĩ của em về - Giới thiệu bài việc làm của NTT. * Hoạt động 1: Người đại diện phía chủ chiến - GV yêu cầu hs làm việc với sgk và trả lời các - HS nghe GV nêu để xác định câu hỏi sau: vấn đề, sau đó tự đọc SGK và .Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái độ tìm câu trả lời cho các câu hỏi đối với thực dân Pháp như thế nào? - HS trả lời . Nhân dân ta phản ứng thế nào trước sự việc tr -Nhân dân ta không chịu khuất đình ký hiệp ước với thực dân Pháp? phục thực dân Pháp. -GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS trả lời trước -HS trả lời, cả lớp theo dõi và bổ lớp. sung -GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó nêu kết luận *Hđộng 2: GV nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế - GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu thảo luận -HS chia thành các nhóm nhỏ. để trả lời các câu hỏi sau: mỗi nhóm 4-6 HS, cùng thảo .Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở luận và ghi các câu trả lời vào kinh thành Huế? phiếu - Câu 1/ 9SGK -Gv tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận - 3 nhóm HS đại diện báo cáo trước lớp. kết quả thảo luận -Gv nhận xét Hđộng 3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương -Gv yêu cầu HS trả lời - HS thảo luận nhóm .Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại, TTThuyết đã làm gì? -Việc làm đó có ý nghĩa ntn với phong trào chống Pháp của nhân dân ta?
 6. -Yêu cầu HS làm việc theo nhóm mình sưu tầm, -HS làm việc trong nhóm tìm hiểu được về ông vua yêu nước Hàm Nghi và về chiếu Cần Vương. -Gv gọi HS trình bày kết quả thảo luận -3 HS trình bày, cả lớp theo dõi -Gv giới thiệu thêm về vua Hàm Nghi và bổ sung ý kiến -Gv nêu câu hỏi: -Phạm Bành, Đinh Công Tráng +Em hãy nêu tên các cuộc khời nghĩa tiêu biểu (Ba Đình-Thanh Hoá) hưởng ứng chiếu Cần vương -Phan Đình Phùng (hương Khê – -Gv tóm tắt Hà Tĩnh) -Nguyễn Thiện Thuật (Bãi Sậy- Hưng Yên) - Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học thuộc bài. Bài sau : Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX- Đầu TK XX. Môn Lịch sử - Tiết 4 Tên bài :XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX -ĐẦU THẾ KỶ XX. I. Mục tiêu: Sau bài học, HS nắm được: -Cuối TK 19 đầu thế kỷ 20 xã hội nước ta có nhiều biến đổi do hệ quả của chính sách khia thác thuộc địa của thực dân Pháp. -Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi kéo theo sj thay đổi của xã hội). II. Đồ dùng dạy học: -Các hình minh hoạ trong SGK -Phiếu học tập cho HS -Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế xã hội VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 III. Các hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ: 3hs lần lượt trả lời các câu hỏi - G ọi 3 hs lên bảng sau: - GV nhận xét. - Ngnhân nào dẫn đến cuộc B. Bài mới pcông ở kthành H đêm 5-7-1885. - Giới thiệu bài - Thuật lại diễn biến. *Hoạt động 1: Những thđổi của nền ktế VN -Cuộc pcông có tác động gì ? - GV yêu cầu hs làm việc với sgk và trả lời các - HS nghe GV nêu để xác định câu hỏi sau: vấn đề, sau đó tự đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi . Trước khi TDP xâm lược, nền ktế VN có những - HS trả lời ngành nào là chủ yếu? - HS khác bổ sung. .Ai là người được hưởng những nguồn lợi do p.triển ktế? -GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS trả lời
 7. -GV nhxét câu trả lời của HS,sau đó nêu kết luận *Hoạt động 2: Những thđổi về đời sống của nhdân - GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu thảo luận -HS làm việc theo cặp, cùng thảo nhóm đôi để trả lời các câu hỏi sau: luận . Trước khi TDP vào xlược,xh VN có những tầng lớp nào? . Nêu những nét chính về đsống của cnhân và nông dân VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 -Gv tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận - 3 nhóm HS đại diện báo cáo trước lớp. kết quả thảo luận, HS khác bổ -Gv nhận xét sung. *Củng cố - dặn dò: HS làm bài trên phiếu bài - Cả lớp làm bài tập ( nội dung ở phiếu đã ghi sẵn ) -Sửa bài Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học thuộc bài. -Bài sau: Bài 5 Môn Lịch sử - Lớp 5 Tên bài giảng: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU. I. Mục tiêu : Sau bài học ,HS nắm được - Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở VN đầu tkỉ XX - Phong trào Đông du là một phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp; Thuật lại phong trào Đông du. II. Đồ dùng dạy học : - Chân dung Phan Bội Châu. - Phiếu học tập cho học sinh. - HS chuẩn bị các thông tin, tranh ảnh sưu tầm được về phong trào Đông du và Phan Bội Châu. III. Các hoạt động Dạy - Học chủ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lần lượt lên bảng trả lời - GV gọi 3 học sinh lên bảng các câu hỏi sau: - Nhận xét và cho điểm HS . Câu 1, câu 2 / 12 -GV cho HS quan sát chân dung Phan Bội Châu - HS nêu hiểu biết của bản thân: và hỏi: Em cho biết nhân vật lịch sử này tên là Đó là Phan Bội Châu, ông là gì, có đóng góp gì cho lịch sử nước nhà không? nhà yêu nứơc tiêu biểu đầu thế B.Bài mới: kỉ XX a.Giới thiệu bài: Ghi bảng đề bài b. Vào bài. *Hoạt động 1 : Tiểu sử Phan Bội Châu. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để giải quyết yêu cầu: +Chia sẻ với các bạn trong nhóm thông tin, tư - HS theo dõi
 8. liệu em tìm hiểu được về Phan Bội Châu. +Cả nhóm cùng thảo luận, chọnlọc thông tin để -HS hoạt động nhóm, cùng trao viết thành tiểu sử của Phan Bội Châu. đổi và nêu ý kiến -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu +Lần lượt từng HS trình bày trước lớp. thông tin của mình trước nhóm, - GV nhận xét phần tìm hiểu của HS, sau đó cả nhóm cùng theo dõi. nêu một số nét chính về tiểu sử Phan Bội Châu. +Các thành viên trong nhóm thảo luận để lựa chọn thông tin *Hoạt động 2 (10/ ): và ghi vào phiếu học tập của Sơ lược về phong trào Đông du nhóm mình. GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4,cùng đọc -Đại diện 1 nhóm HS trình bày SGK tìm hiểu ndung với các câu hỏi gợi ý : ý kiến, các nhóm khác bổ sung +Phong trào Đông du diễn ra vào thời gian ý kiến. nào? Ai là người lãnh đạo? Mục đích của -HS đọc thầm SGK, trao đổi và phong trào là gì? rút ra những nét chính của +Nhân dân trong nước, đặc biệt là các thanh phong trào Đông du niên yêu nước đã hưởng ứng phong trào Đông du như thế nào? +Kết quả của phong trào Đông du và ý nghĩa của phong trào này là gì? -GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp. -GV nhận xét, sau đó hỏi cả lớp: +Tại sao trong điều kiện khó khăn,thiếu thốn, -Gọi học sinh trình bày lại về nhóm thanh niên VN vẫn hăng say học tập? phong trào Đông du, cả lớp nhận xét bổ sung. +Tại sao chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học? +Vì họ có lòng yêu nước nên quyết tâm htập để về cứu nước. *Củng cố dặn dò: +Vì thực dân Pháp cấu kết với -GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi. Nhật chống phá phtrào Đông -GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà tìm du. hiểu quê hương và thời niên thiếu của NT Thành Một số HS nêu ý kiến trước lớp Môn Lịch Sử Lớp 5 Tên bài giảng: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC. I. Mục tiêu : Sau bài học ,HS nắm được -Sơ lược về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. -Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài.
 9. -Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước mới. II. Đồ dùng dạy học : -Chân dung Nguyễn Tất Thành. -Các ảnh minh họa trong SGK. -Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. -HS tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. III. Các hoạt động Dạy - Học chủ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A.Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt lên bảng trả lời -GV gọi 3 HS lên bảng các câu hỏi sau: - Nhận xét và cho điểm HS. +Nêu những điều em biết về B.Bài mới: Phan Bội Châu. . GV giới thiệu bài -HS làm việc theo nhóm. *Hđộng 1:Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành -GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để +Lần lượt từng HS trình bày giải quyết yêu cầu: thông tin của mình trước nhóm, +Chia sẻ với các bạn trong nhóm thông tin, tư cả nhóm cùng theo dõi. liệu em tìm hiểu được về quê hương và thời +Các thành viên trong nhóm niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. cùng thảo luận. +Cả nhóm cùng thảo luận. -Đại diện 1 nhóm HS trình bày ý kiến, các nhóm khác bổ sung -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu ý kiến. trước lớp. -GV nhận xét, sau đó nêu một số nét chính về -HS làm việc cá nhân, đọc thầm quê hương và thời niên thiếu của NgTất Thành. thông tin trong SGK và trả lời *Hđộng 2: Mục đích ra nước ngoài của NT câu hỏi. Thành -GV yêu cầu HS đọc SGK từ “NgTất Thành khâm phục…quyết định phải tìm con đường mới để cứu nước cứu dân” và trả lời các câu hỏi sau: +Mục đích đi ra nước ngoài của NTThành là -2 HS trả lời trước lớp, HS cả gì? lớp theo dõi và nhận xét, bổ +Nguyễn Tất Thành đường đi về hướng nào? sung ý kiến (nếu cần) Vì sao ông không đi theo các bậc tiền bối yêu nước như Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh? -GV lần lượt nêu từng câu hỏi trên và gọi HS -Hs làm việc theo nhóm nhỏ, trả lời. mỗi nhóm 4 Hs, cùng đọc SGK và tìm câu trả lời cho câu hỏi. *Hđộng 3: Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của NTT
 10. -Gv yêu cầu Hs làm việc theo nhóm cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: -Ngày 5/6/1991 NTT với cái tên +NTT đã lường trước được những khó khăn mới Văn Ba đã ra đi tìm đường nào khi ở nước ngoài? cứu nước trên tầu đô đốc La- +Người đã định hướng giải quyết các khó khăn Tu-sơ-Tờ -rê –vin ntn? -1 Hs làm chủ toạ +NTT ra đi từ đâu, trên con tầu nào, vào ngày -Hs cả lớp lần lượt báo cáo theo nào? nội dung các câu hỏi trên dưới -GV tổ chức cho Hs báo cáo kết qủa thảo luận sự chủ trì của chủ toạ. trước lớp +Gv cử 1 hs làm chủ toạ, yêu cầu điều khiển các bạn báo cáo kết quả thảo luận +Gv theo dõi và làm trọng tài cho Hs khi cần -2 HS lần lượt trình bày trước thiết. lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. -Gv nhận xét kết quả làm việc của Hs -Gv kết luận *Củng cố, dặn dò: GV yêu cầu Hs sử dụng các ảnh tư liệu trong SGK và kể lại sự kiện NTT ra đi tìm đường cứu nước. -Gv nhận xét tiết học, dặn dò Hs về nhà học thuộc bài. -Baì sau: XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH. Môn Lịch sử - Tiết 7 Tên bài giảng: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. Mục tiêu : Sau bài học, Hs nắm được: - Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. - Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn và giành nhiều thắng lợi to lớn. II. Đồ dùng dạy học : - Ảnh trong sách giáo khoa. - Phiếu học tập của học sinh. III. Các hoạt động Dạy - Học chủ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: Hát 2. Bài cũ: (3 /) Gọi 3 HS - 3 HS lần lượt lên bảng trả lời -Hãy nêu những hiểu biết về quê hương và thời các câu hỏi niên thiếu của Nguyễn Tất Thành - Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn Tất -HS nhận xét Thành khi dự định ra nước ngoài?
 11. - Tai sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài: Ghi bảng đề bài - HS theo dõi b. Vào bài. Hđộng 1 (8/): Hoàn cảnh đất nước năm 1929 và yêu cầu thành lập Đảng CSVN (ghi bảng). - GV giới thiệu hoàn cảnh lịch sử năm 1929. - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi sau: -HS hoạt động nhóm, cùng trao + Theo em nếu để lâu dài tình hình mất đoàn đổi và nêu ý kiến kết, thiếu thống nhất trong lãnh đạo sẽ có ảnh -3 HS lần lượt nêu ý kiến hưởng thế nào với cách mạng Việt Nam. -HS cả lớp theo dõi bổ sung -Lực lượng cách mạng Việt Nam phân tán và không đạt +Tình hình nói trên đã đặt ra yêu cầu gì? được thắng lợi -Tình hình trên cho thấy sức mạnh của CM cần phải hợp nhất + Ai là người có thể làm được điều đó? các tổ chức Cộng sản +GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận -Chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trước lớp. mới làm được việc này +Gv nhận xét kết quả làm việc của HS, rút ra kết luận chuyển ý qua phần 2. H.động 2 (10/ ): Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ghi bảng) -HS đọc thầm SGK, trao đổi và - GV yêu cầu HS thluận nhóm 4,cùng đọc SGK rút ra những nét chính về Hội tìm hiểu ndung với các câu hỏi gợi ý : nghị thành lập Đảng CSVN và + Hội nghị thành lập Đảng CSVN diễn ra ở ghi vào phiếu đâu, vào thời gian nào? -Hội nghị diễn ra vào đầu xuân + Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh nào? Do ai 1930 tại Hồng Kông chủ trì? -Hội nghị phải làm việc bí mật dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc -Nêu kết quả của hội nghị -Hội nghị nhất trí hợp nhất 3 tổ chức CS thành 1 Đảng CS duy nhất lấy tên là ĐCSVN,hội nghị cũng đề ra đường lối cho CMVN. -Gv tổ chức cho Hs báo cáo kết quả thảo luận -Giới thiệu nơi tổ chức hội nghị “Hồng Kông” -Tại sao chúng ta phải tổ chức hội nghị ở nước -Gọi học sinh trình bày lại về ngoài và làm việc trong hoàn cảnh bí mật ? hội nghị thành lập ĐCSVN -Giáo viên kết luận và chuyển sang ý 3 H.động 3 (4/) Ý nghĩa của việc thành lập ĐCSVN: thảo luận cả lớp
 12. GV lần lượt nêu câu hỏi HS trả lời -CMVN có người lãnh đạo tăng -Sự thống nhất của 3 tổ chức Cộng sản thành thêm sức mạnh thống nhất lực ĐCSVN đã đáp ứng được yêu cầu gì của lượng và có đường lối đúng CMVN? đắn. -Khi có Đảng CMVN phát triển như thế nào ? -CMVN giành những thắng lợi GV kết luận rút ra ý nghĩa vẻ vang “Ngày 3-2-1930 ĐCSVN đã ra đời từ đó CMVN có Đảng lãnh đạo và giành được thắng lợi vẻ vang. Ngày 3-2 trở thành ngày thành lập Đảng C.Củng cố dặn dò: -Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK -5 HS đọc ghi nhớ -Cho học sinh làm bài trắc nghiệm -Cả lớp làm bài -GV hướng dẫn HS chấm nhận xét -HS đổi bài chấm -GV liên hệ giáo dục tư tưởng tình cảm . -HS theo dõi -GV nhận xét tiết học. - Dặn dò : Học bài. Bài sau: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản