GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 7

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
71
lượt xem
19
download

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình điều khiển số_chương 7', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 7

 1. C.7: CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN PID SỐ PID
 2. 7.1. KHÁI NIỆM CHUNG • Các bộ PID số cũng làm chức năng tương tự như các bộ PID liên tục – P: Khâu tỷ lệ – I: Khâu tích phân – D: Khâu vi phân
 3. 7.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN P • y(t) = KP. x(t) • y(kT) = KP.x(kT) • GCP(z) = KP
 4. 7.3. BỘ ĐIỀU KHIỂN I t y (t ) = K I ∫ x(t )dt 0 kT ∫ x(kT )dt y (kT ) = K I 0 ( k −1)T kT ∫ ∫ y (kT ) = K I x( kT ) dt + K I x( kT ) dt ( k −1)T 0 kT ∫ y (kT ) = y[(k - 1)T ] + K I x(kT )dt ( k −1)T
 5. Xấp xỉ tích phân x kT x(kT) ∫ KI x(kT )dt ( k −1)T x[(k-1)T] (k-1)T kT t kT K IT { x(kT ) + x[(k - 1)T ]} ∫ KI x(kT )dt 2 ( k −1)T
 6. kT ∫ y (kT ) = y[(k - 1)T ] + K I x(kT )dt ( k −1)T K IT { x(kT ) + x[(k - 1)T ]} y (kT ) = y[(k - 1)T ] + 2 K IT { x(kT ) + x[(k - 1)T ]} y (kT ) − y[(k - 1)T ] = 2 ⎧K T ⎫ Z { y (kT ) − y[(k - 1)T ]} = Z ⎨ I { x(kT ) + x[(k - 1)T ]}⎬ ⎩2 ⎭ K IT ⎡ X ( z ) + z −1 X ( z ) ⎤ −1 Y ( z) − z Y ( z) = 2⎣ ⎦
 7. K IT ⎡ X ( z ) + z −1 X ( z ) ⎤ −1 Y ( z) − z Y ( z) = 2⎣ ⎦ Y ( z) K IT z + 1 GCI ( z ) = = ⋅ 2 z −1 X ( z) K IT [ x(k ) + x(k − 1)] y (k ) = y (k - 1) + 2
 8. 7.4. BỘ ĐIỀU KHIỂN D x dx(t ) y (t ) = K D x(kT) dt x[(k-1)T] dx(kT ) y (kT ) = K D dt { x(kT ) − x [(k − 1)T ]} KD y (kT ) T (k-1)T kT t ⎧K ⎫ Z { y (kT )} = Z ⎨ D { x(kT ) − x [ (k − 1)T ]}⎬ ⎩T ⎭ KD ⎡ X ( z ) − z −1 X ( z ) ⎤ Y ( z) = T⎣ ⎦
 9. KD ⎡ X ( z ) − z −1 X ( z ) ⎤ Y ( z) = T⎣ ⎦ Y ( z) K D z − 1 GCD ( z ) = = ⋅ X ( z) T z KD [ x(k ) − x(k − 1)] y (k ) = T
 10. 7.5. BỘ ĐIỀU KHIỂN PI • Gồm có bộ điều khiển P và bộ điều khiển I GCPI ( z ) = GCP ( z ) + GCI ( z ) mắc song song với nhau K IT z + 1 GCPI ( z ) = K P + ⋅ 2 z −1 A z + A1 K IT K IT A0 = K P + A1 = − K P + GCPI ( z ) = 0 ; z −1 2 2 y (k ) = y (k − 1) + A0 x(k ) + A1 x(k − 1)
 11. 7.6. BỘ ĐIỀU KHIỂN PD • Gồm có bộ điều khiển P và bộ điều khiển D GCPD ( z ) = GCP ( z ) + GCD ( z ) mắc song song với nhau KD z −1 GCPD ( z ) = K P + ⋅ T z A z + A1 KD KD A0 = K P + A1 = − GCPD ( z ) = 0 ; T T z y (k ) = A0 x(k ) + A1 x(k − 1)
 12. 7.7. BỘ ĐIỀU KHIỂN PID • Gồm có bộ điều khiển P, GCPID ( z ) = GCP ( z ) + GCI ( z ) + GCD ( z ) bộ điều khiển I và bộ điều khiển D mắc song song với nhau K IT z + 1 K D z − 1 GCPID ( z ) = K P + ⋅ + ⋅ 2 z −1 T z K IT K D A0 z 2 + A1 z + A2 A0 = K P + + ; GCPID ( z ) = 2 T z ( z − 1) K IT KD A1 = − K P + −2 ; 2 T KD y (k ) = y (k − 1) + A0 x(k ) + A1 x(k − 1) + A2 x(k − 2) A2 = T

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản