Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: Sajhkjd Kajshdk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:296

1
1.078
lượt xem
459
download

Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình kinh tế đầu tư nội dung gồm 9 chương trình bày đối tượng; nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển, phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân

    Đồng bộ tài khoản