intTypePromotion=3

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 10

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
161
lượt xem
60
download

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật lý kiến trúc: thông gió tự nhiên, tường và mái nhà thường trùm kín nhà do mưa rất nhiều, hơn nữa cửa đi và cửa sổ mở rất ít do an ninh ngừa trộm cắp nên chiếu sáng tự nhiên rất tối và kém sáng sủa, nhà ở thường hướng nam (đón gió nồm thổi mát vào mùa hè) và 2 chái phụ ở 2 đầu nhà sẽ là hướng đông tây chống hơi nóng mặt trời sáng và chiều. Trồng cây: trước nhà trồng cau (cau để đón gió nam mát) sau nhà trồng chuối (lá chuối ngăn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 10

 1. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 109 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 2. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 110 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 3. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 111 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 4. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc CHƯƠNG V LƯ T TRÌNH PHÁT TRI N HÌNH TH C KHÔNG GIAN VÀ NGH THU T C U TRÚC KI N TRÚC I LƯ T TRÌNH PHÁT TRI N HÌNH TH C KHÔNG GIAN KI N TRÚC Sinh viên t nghiên c u. II. C U TRÚC KI N TRÚC, CÁC LO I HÌNH K T C U KI N TRÚC: - C u trúc là s c bi u hi n t than c a hình th c k t c u. Do s phù h p c a hình th c v i tính năng và s làm vi c c a v t li u. - Ph i l a ch n hình dáng c a k t c u sao cho phù h p v i v t li u và s làm vi c c a nó. Mu n th c u trúc ph i l k t c u ra ngoài. - C u trúc chính là phương ti n bi u hi n th m m . Các lo i hình k t c u ch u l c: * K t c u tư ng ch u l c: K t c u ph n dư i to hơn, l n hơn. * K t c u c t ch u l c: - Khi quan sát các k t c u c a các th c c t Hy L p. La Mã c i n ta th y dư i tác d ng ch u nén, gi m t i tr ng thì u c t ư c c u t o lo era sau ó thu nh l i. - Thân c t theo ki u “ u cán cân, chân quân c ”, ho c “thư ng thu h thách”, hình th c ó thích ng v i s ch u l c. * K t c u d m ch u l c: G m m t thanh ngang t trên g i t a * K t c u h khung ch u l c: Các d m s liên k t ngàm vào c t. * K t c u console ch u l c: Có th th y hình d ng c a các tháp theo hình d ng c a bi u momen, phát sinh trong c t. G m có console n m ngang và th ng ng (là trư ng h p c a tháp truy n hình). * K t c u khung vòm cu n: - 112 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 5. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc H k t c u này phát tri n m nh m vào th i kỳ Ph c Hưng ( trong ki n trúc gô tích). Ngoài các h k t c u ph ng nói trên, chúng ta còn có h k t c u không gian. * K t c u không gian: K t c u không gian có th coi như s phát sinh t t nhiên như hình v sò, con c, cánh hoa, h p s g i ý cho ngư i thi t k v k t c u v . Hình màng nh n liên tư ng n k t c u dây căng, k t c u treo. - i v i k t c u thanh dàn không gian: ng su t phát sinh trong giàn là ch u kéo ho c ch u nén. - i v i k t c u g p n p: Thì k t c u ư c nh n m nh b i các b ph n ch ng l i s du i ra c a các n p g p. Trong ó các k t c u ư c phơi ra. - Trong k t c u v m ng: V ch ch u l c nén mà không ch u l c momen do ó chi u dày v r t m ng. Như các v tr cong m t hay hai chi u. Các vành ai bên dư i ch ng l i l c p, bi u hi n ư c s làm vi c c a các k t c u. - K t c u dây căng: ư c mô ph ng t màng nh n, ch y u ch u l c kéo, t o nên s thanh m nh. Trong th lo i k t c u này c n ph i có m căng, c n nh n m nh các m căng, có các vành c ng căng dây. - K t c u bơm hơi: ư c g i ý t màng bong bong xà phòng. Khi ch n hình th c k t c u lo i nào, c n ph i căng c vào tính năng, s làm vi c c a v t li u và hi u qu th m m c n thê hi n ra ngoài. - 113 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 6. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 114 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 7. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 115 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 8. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 116 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 9. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 117 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 10. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 118 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 11. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ TƯ DUY SÁNG TÁC KI N TRÚC Sinh viên t nghiên c u - 119 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản