intTypePromotion=1

Bài tập kiến trúc máy tính chương 3

Chia sẻ: Fffff Dzdsfsf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
331
lượt xem
30
download

Bài tập kiến trúc máy tính chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ nào sau đây của phần đường đi dữ liệu? a. Đọc lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh. b/. Thực hiện các phép tính trong ALU c. Phát ra các tín hiệu điều khiển đọc toán hạng từ các thanh ghi đa dụng d. Giải mã và đọc các toán hạng tức thì từ câu lệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kiến trúc máy tính chương 3

  1. Bài tập kiến trúc máy tính chương 3 Chúc thành công!!!
  2. KIỂM TRA KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (CHƯƠNG 3) 1. Nhiệm vụ nào sau đây của phần đường đi dữ liệu? a. Đọc lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh. b/. Thực hiện các phép tính trong ALU c. Phát ra các tín hiệu điều khiển đọc toán hạng từ các thanh ghi đa dụng d. Giải mã và đọc các toán hạng tức thì từ câu lệnh 2. Trong các máy SISD tính song song thể hiện ở mức độ nào? a. Mức độ song song về mặt lệnh b. Mức độ song song về lệnh và dữ liệu c/. Mức độ song song của các giai đoạn khác nhau trên các lệnh khác nhau d. Mức độ song song về mặt dữ liệu 3. Kỹ thuật ống dẫn gì? a. Thực hiện song song các lệnh trong một chương trình b/. Thực hiện song song các giai đoạn khác nhau của nhiều lệnh trong một chương trình c. Thực hiện song song các giai đoạn khác nhau của nhiều lệnh trong nhiều chương trình khác nhau d. Thực hiện song song các lệnh trong nhiều chương trình 4. Trên lý thuyết kỹ thuật ống dẫn làm tăng tốc độ của bộ xử lý bao nhiêu lần? a. Gần năm lần(5) b. Gần bốn lần(4) c. Gần ba lần(3) Chúc thành công!!!
  3. d/. Gần n lần nếu chia quá trình thực hiện lệnh thành n giai đoạn 5. Trong kỹ thuật ống dẫn, nguyên nhân nào sau đây gây ra khó khăn do số liệu? a. Do không đủ các thanh ghi để lưu lại các kết quả trung gian b. Do lệnh sử dụng kết quả của một lệnh khác c. Do bộ làm tính số học và logic chậm không cho kết quả kịp thời d/. Do kết quả của 1 lệnh được sử dụng bởi 1 lệnh kế tiếp sau đó *6. Trong máy tính dùng kỹ thuật ống dẫn, tại sao cần nhiều thanh ghi lệnh? a/. Để lưu giữ các lệnh mà các giai đoạn của nó đang được thi hành b. Để lưu giữ các lệnh có phụ thuộc nhau về mặt số liệu c. Để lưu giữ các lệnh hữu ích được thêm vào khi gặp lệnh nhảy d. Để lưu giữ các lệnh không được thực hiện kế sau lệnh nhảy 7. Đặc điểm nào sau đây là của máy tính siêu vô hướng? a/. Bộ xử lý có nhiều bộ thực hiện tác vụ độc lập với nhau có thể thực hiện song song nhiều lệnh b. Có nhiều bộ xử lý để thực hiện song song nhiều lệnh c. Một bộ xử lý thực hiện đa chương trình theo kiểu chia thời gian d. Các câu trả lời khác đều sai 8. Máy tính đa xử lý rất hiệu quả khi nào? a. Khi dùng cho các ứng dụng multimedia( xử lý đồ họa, nghe nhạc, xem phim…) b/. Khi dùng cho nhiều chương trình thực hiện đồng thời c. Khi dùng cho chương trình có yêu cầu tính toán rất lớn d. Khi dùng cho các ứng dụng riêng lẻ 9. Kỹ thuật điều khiển mạch điện tử đơn giản và hữu hiệu khi nào? Chúc thành công!!!
  4. a/. Tất cả các câu trả lời khác với câu trả lời này đúng b. Khi lệnh có chiều dài cố định c. Khi lệnh có dạng thức đơn giản d. Khi lệnh sử dụng kiểu định vị thanh ghi 10. Kỹ thuật siêu ống dẫn là gì? a. Là kỹ thuật làm cho thời gian thực hiện lệnh tương đương với khoảng thời gian Tc/n b. Là kỹ thuật làm cho trong 1 chu kì xung nhịp hoàn thành n lệnh c/. Các câu trả lời khác với câu này đều đúng d. Là kỹ thuật phân chia 1 giai đoạn của kỹ thuật ống dẫn đơn giản thành n giai đoạn con, mỗi giai đoạn trong thời gian Tc/n 11. Các đặc điểm nào sau đây là của máy tính có lệnh thật dài? a. Một lệnh của máy tính loại này có thể thực hiện nhiều tác vụ b. Một lệnh của máy tính loại này có nhiều trường, mỗi trường là 1 tác vụ c/. Các câu trả lời khác với câu này đều đúng d. Thực hiện song song nhiều tác vụ trong 1 chu kì xung nhịp 12. Trong 1 câu lệnh dài của kiến trúc IA64 có bao nhiêu tác vụ? a. Có 2 tác vụ b/. Có 3 tác vụ c. Có 4 tác vụ d. Có 5 tác vụ 13. Trong máy tính SIMD tính song song thể hiện ở mức độ nào? a. Mức độ song song của các giai đoạn khác nhau trên các lệnh khác nhau b. Mức độ song song về mặt lệnh Chúc thành công!!!
  5. c. Mức độ song song về lệnh và dữ liệu d/. Mức độ song song về mặt dữ liệu 14. Những thông tin nào sau đây cần phải được phục hồi sau khi hoàn thành chương trình phục vụ ngắt quảng? a. Thanh ghi lệnh (IR) b/. Tất cả các thông tin trạng thái của chương trình đã được lưu trữ trước khi nhảy đến chương trình phục vụ ngắt quảng c. Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ (MAR) d. Thanh ghi bộ đếm chương trình (PC) 15. Trong diễn tiến thi hành lệnh mã máy tác vụ nào sau đây thực hiện đầy đủ 5 giai đoạn? a. Tác vụ tính toán số học và logic (ALU) b. Tác vụ ghi dữ liệu từ thanh ghi vào bộ nhớ c/. Tác vụ đọc dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi d. Tác vụ chuyển điều khiển ( lệnh nhảy) 16. Tại sao máy MIMD là 1 kiến trúc đương nhiên cho các máy nhiều bộ xử lý dùng trong các ứng dụng thông thường? a/. Các câu trả lời khác với câu này đều đúng b. Vì 1 bộ dữ liệu cần được xử lý bởi nhiều chương trình khác nhau c. Vì mỗi chương trình có các lệnh và dữ liệu mà chương trình đó cần xử lý d. Vì 1 chương trình thông thường có nhiều bộ dữ liệu cần xử lý 17. Thành phần nào sau đây không phải của bộ phận đường đi dữ liệu? a/. Thanh ghi lệnh (IR) Chúc thành công!!!
  6. b. Thanh ghi bộ đếm chương trình(PC) c. Thanh ghi trạng thái(SR) d. Thanh ghi dữ liệu bộ nhớ(MDR) 18. Để khắc phục khó khăn do điều khiển, biện pháp thực hiện lệnh kế tiếp của lệnh nhảy có lợi ích gì so biện pháp đóng băng kỹ thuật ống dẫn 1 chu kì? a. Thực hiện chương trình có nhiều lệnh nhảy hơn b/. Có lợi về mặt hệ thống vì tận dụng được chu kì này để thực hiện lệnh hữu ích cho hệ thống c. Đơn giản hơn trong kỹ thuật lập trình d. Không có 1 lợi ích gì hơn so với biện pháp đóng băng kỹ thuật ống dẫn 1 chu kì 19. Tại sao trong thực tế kỹ thuật ống dẫn tốc độ của bộ xử lý không tăng được như trên lý thuyết? a. Do thiếu các bộ phận chức năng làm việc hiệu quả b. Do phần mềm chưa ứng dụng được các giải thuật song song c/. Do kỹ thuật ống dẫn gặp các khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình d. Do lệnh kế sau sử dụng kết quả của lệnh kế trước 20. Trong cách phân loại flynn, máy tính vector thuộc loại nào? a. SISD b/. SIMD c. MISD d. MIMD 21. Kỹ thuật siêu vô hướng là gì? a. Tăng tốc độ nhờ trong 1 chu kì xung nhịp Tc thực hiện nhiều lệnh b. Có khả năng thực hiện nhiều lệnh cùng lúc Chúc thành công!!!
  7. c/. Các câu trả lời khác câu này là đúng d. Trang bị nhiều ống dẫn trong 1 bộ xử lý 22. Kỹ thuật ngắt quảng có lợi điểm gì? a. Dễ dàng kiểm tra và phát hiện các hỏng hóc của máy tính b. Bảo vệ các tiến trình trong các hệ thống đa chương trình c/. CPU không mất thời gian dò tìm để biết các ngoại vi đang có yêu cầu phục vụ d. Báo tràn số liệu trong tính toán số học 23. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là bộ điều khiển? a/. Tính toán địa chỉ trong các kiểu định vị gián tiếp thanh ghi cộng độ dời b. Điều khiển các tác vụ của các bộ phận chức năng(ALU, R/W bộ nhớ) c. Tạo các tín hiệu điều khiển các lệnh thực hiện 1 cách tuần tự d. Tạo các điều khiển di chuyển số liệu 24. Trong kỹ thuật ống dẫn để khắc phục khó khăn do điều khiển, biện pháp đóng băng kỹ thuật ống dẫn 1 chu kì có nghĩa là gì? a. Thi hành 1 lệnh hữu ích sau lệnh nhảy b/. Ngưng thi hành lệnh kế của lệnh nhảy c. Tổ chức cơ chế thực hiện hay bỏ qua lệnh kế tùy theo điều kiện đúng/sai d. Các câu trả lời khác với câu này đều đúng 25. Trong kiểu kiến trúc thanh ghi vector, tác vụ nào có toán hạng trong bộ nhớ? a. Tác vụ nạp và lưu dữ liệu b. Tác vụ liên quan đến hệ thống c/. Tác vụ tính toán, thực hiện các phép tính vector d. Tác vụ chuyển điều khiển. Chúc thành công!!!
  8. *26. Trong diễn tiến thi hành lệnh mã máy tác vụ nào sau đây không thực hiện gì cả trong cả 4 giai đoạn? a. Tác vụ chuyển điều khiển (lệnh nhảy) b. Tác vụ ghi dữ liệu từ thanh ghi vào bộ nhớ c. Tác vụ đọc dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi d/. Tác vụ tính toán số học và logic (ALU) 27. Trong kỹ thuật ống dẫn, để khắc phục khó khăn do số liệu người ta dùng biện pháp nào? a/. Trang bị bộ phận phần cứng đặc biệt ở ngả ra ALU, để đưa kết quả trực tiếp vào một trong các ngả vào b. Trang bị nhiều bộ làm tính để làm nhiều phép tính đồng thời, tăng tốc độ tính toán. c. Trang bị bộ làm tính ALU nhanh để thực hiện phép tính trong 1 chu kì d. Trang bị thêm nhiều thanh ghi đa dụng để lưu kết quả của các tác vụ 28. Nhiệm vụ nào sau đây không phải của phần đường đi dữ liệu? a. Đọc toán hạng từ các thanh ghi b. Thực hiện các phép tính trong ALU c/. Đọc lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh d. Lưu kết quả trong các thanh ghi 29. Tại sao máy tính MISD chưa được chế tạo? a. Các câu trả lời khác với câu này là đúng b/. Chưa có yêu cầu ứng dụng trong thực tế c. Công nghệ chế tạo phức tạp Chúc thành công!!!
  9. d. Giá thành sản xuất cao 30. Trong phần đường đi dữ liệu, thanh ghi MAR được sử dụng trong tác vụ nào? a. Chuyển điều khiển ( lệnh nhảy) b/. Thâm nhập bộ nhớ c. Tính toán số học và logic (ALU) d. Tính toán số thập phân BCD Chúc thành công!!!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2