intTypePromotion=3

GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Huu Hanh Hanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
203
lượt xem
51
download

GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý tài chính doanh nghiệp và các kỹ thuật, công cụ phân tích để ra các quyết định quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, đánh giá, lập dự toán tài chính để sinh viên có thể vận dụng vào công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp và thực hiện các công việc liên quan ở các tổ chức tài chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giáo viên Tô Thị Thanh Trúc Khoa Tài chính – Ngân hàng Đại học Kinh tế ­ Luật     1
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản   về nguyên lý tài chính doanh nghiệp và các kỹ  thuật, công cụ phân tích để ra các quyết định  quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân   tích, đánh giá, lập dự toán tài chính để sinh  viên có thể vận dụng vào công tác quản lý tài  chính trong doanh nghiệp và thực hiện các  công việc liên quan ở các tổ chức tài chính. 2
 3. Tài liệu tham khảo Bài giảng của giáo viên  Brigham và Houston, Quản trị tài chính   – Bản dịch tiếng Việt, NXB Cengage,  2009 hoặc Essentials of Financial  Management, NXB Cengage, 2006. 3
 4. Nhiệm vụ sinh viên Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy   chế đào tạo; Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo   yêu cầu của Giảng viên; Làm các bài tập được giao  4
 5. Tiêu chuẩn đánh giá Giữa kỳ 20% hình thức thi: tự luận   không sử dụng tài liệu. Cuối kỳ 80% hình thức thi: Trắc nghiệm   không sử dụng tài liệu 5
 6. NỘI DUNG Tổng quan về tài chính doanh nghiệp  Các báo cáo tài chính và dòng tiền  Phân tích báo cáo tài chính  Dự toán tài chính  Thời giá tiền tệ  Các tiêu chí đánh giá dự án đầu tư  Ước lượng dòng tiền và đánh giá rủi ro dự án  Quản trị vốn lưu động  6
 7. Tổng quan Khái niệm tài chính doanh nghiệp và   quản trị tài chính Chức năng của bộ phận tài chính  Các mục tiêu của doanh nghiệp và của   quản trị tài chính Các nhân tố quyết định giá trị doanh   nghiệp 7
 8. Các báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán  Báo cáo thu nhập  Báo cáo lưu chuyển tiền  Dòng tiền tự do  8
 9. Phân tích báo cáo tài chính Khái niệm, mục tiêu phân tích báo cáo tài chính  Giới thiệu phân tích tỷ số  Nhóm tỷ số thanh khoản  Nhóm tỷ số quản trị nợ  Nhóm tỷ số quản trị tài sản  Nhóm tỷ số khả năng sinh lời  Nhóm tỷ số giá trị thị trường  Phân tích dupont  Phân tích kết cấu và chỉ số  9
 10. Dự toán tài chính Dự toán báo cáo tài chính theo pp tỷ lệ   % doanh thu Công thức dự toán nhu cầu vốn  Điều chỉnh công suất dư thừa  Dự toán dựa vào các tỷ số tài chính  10
 11. Giá trị theo thời gian của tiền Tiền lãi và các cách tính lãi  Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một   khoản tiền Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một   chuỗi tiền So sách các khái niệm lãi suất – tính toán   trong trường hợp ghép lãi nhiều lần. 11
 12. Đánh giá dự án đầu tư Giới thiệu hoạt động đầu tư dài hạn trong   doanh nghiệp và phân loại dự án đầu tư. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính   dự án Giá trị hiện tại thuần – NPV  Suất sinh lời nội bộ ­ IRR  Suất sinh lời nội bộ hiệu chỉnh – MIRR  Thời gian hoàn vốn – PP  So sánh NPV và IRR  12
 13. Ước lượng dòng tiền và đánh  giá rủi ro dự án Ước tính dòng tiền của dự án  Các nguyên tắc xác định dòng tiền dự án • Ước tính dòng tiền của dự án • Các cách tính dòng tiền hoạt động • Đánh giá rủi ro dự án  Giới thiệu phân tích rủi ro dự án • Đo lường rủi ro riêng lẽ của dự án – phân tích độ  • nhạy Đo lường rủi ro riêng lẽ của dự án – Phân tích kịch  • bản. 13
 14. Quản trị vốn lưu động Chính sách vốn lưu động  Các nguồn tài trợ ngắn hạn  Quản trị tài sản lưu động  14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản