Grammar Quiz

Chia sẻ: Truong Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
268
lượt xem
89
download

Grammar Quiz

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(1) It is strange that for the past few days we haven't heard ( ) news about that accident. 1 many 2 a lot 3 much 4 much of (2) I was very sick, but I've been feeling better since I ( ) the doctor. 1 have visited 2 visit ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Grammar Quiz

Đồng bộ tài khoản