intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống thông tin kế toán 2 - Ứng dụng thực hành kế toán trên phần mềm - Trường ĐH Mở tp.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

119
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu ứng dụng thực hành kế toán trên phần mềm trong môn học hệ thống thông tin kế toán. tài liệu này sẽ giúp bạn nắm rõ cách trình bày dữ liệu kế toán, ứng dụng phần mềm kế toán xử lý quy trình thương mại, giải thích thao tác kế toán tổng hợp. Mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thông tin kế toán 2 - Ứng dụng thực hành kế toán trên phần mềm - Trường ĐH Mở tp.HCM

 1. 6/15/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2 CHƢƠNG 02 – P.1 ỨNG DỤNG THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM GV. ThS. Vũ Quốc Thông Mục tiêu và nội dung • Trình bày thiết lập dữ liệu kế toán • Ứng dụng PMKT xử lý quy trình thƣơng mại • Giải thích thao tác kế toán tổng hợp • Thiết lập dữ liệu kế toán • Xử lý quy trình thƣơng mại trên PMKT • Thao tác kế toán tổng hợp và kết xuất báo cáo 2 1
 2. 6/15/2013 Nhắc lại… Một số khái niệm 3 Hệ thống thông tin kế toán (*) Phần cứng Phần mềm Dữ Thông liệu tin (chứng Con (báo từ…) người cáo kế toán) Cơ sở Các dữ liệu thủ tục HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 4 2
 3. 6/15/2013 Ứng dụng CNTT vào Kế toán Quan điểm về kế toán máy? 5 Sao lƣu và phục hồi cơ sở dữ liệu Công cụ quản lý dữ liệu Tham khảo: SaoLuu-PhucHoiDL_TV1.0.pdf 6 3
 4. 6/15/2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu Ban đầu… 7 Bài tập thực hành 2A Kiểm tra trên hệ thống: Cơ sở dữ liệu ABC đã được phục hồi từ tập tin THUCHANH_CTYABC_REF.zip 8 4
 5. 6/15/2013 Dữ liệu danh mục (Reference data) 9 Tiếp cận hệ thống từ thiết kế Các TK liên quan? 10 5
 6. 6/15/2013 Bài tập thảo luận 3 Các tổ chức kinh tế với quy mô và tính chất hoạt động khác nhau sẽ có những hệ thống danh mục khác nhau. Yêu cầu: sử dụng PMKT minh họa, khảo sát các danh mục cơ bản: - Danh mục tài khoản - Danh mục khách hàng, ngƣời bán - Danh mục phòng ban, nhân viên - Danh mục vật tƣ, hàng hóa 11 Khai báo dữ liệu danh mục Danh mục tài khoản là ‘xương sống’ của hệ thống kế toán. Hầu hết mọi thông tin kế toán đều đƣợc phản ánh trên các tài khoản. VD1: tạo Đối tƣợng tài khoản tiền gởi ngân hàng bằng VND của Công ty ABC tại Ngân hàng Á Châu (ACB) VD2: tạo Đối tƣợng tài khoản tiền gởi ngân hàng bằng USD của Công ty ABC tại Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi tiết theo… 12 6
 7. 6/15/2013 Khai báo dữ liệu danh mục Danh mục khách hàng, người bán, nhân viên VD. Cách xây dựng mã hóa: Khách hàng  KH*** Nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ  NB*** Nhân viên trong công ty  NV*** 13 Khai báo dữ liệu danh mục Danh mục khách hàng, người bán Mã Tên khách Địa chỉ MST KH002 Cty Hoa Mộc Lan 1 Trương Định, Q.3 3700912800 KH003 Cửa hàng số 3 2 Ngũ Hành Sơn, ĐN 3700149931 KH004 Khách hàng số 2 7 Châu Văn Liêm, Q.5 3700910828 NB009 Công ty Hiệp Thành 3 Nguyễn Văn Trỗi, Q.1 3700456675 NB010 Nhà cung cấp số 10 25 Giảng Võ, Hà Nội 3701016959 NB011 Cty vận chuyển TMA 1 Hồ Văn Huê, Q.PN 3700431977 14 7
 8. 6/15/2013 Khai báo dữ liệu danh mục Danh mục phòng ban, nhân viên Mã Tên phòng ban TK chi phí lương PIT Phòng Công nghệ thông tin 6421 PHC Phòng Hành chính nhân sự 6421 Mã Tên nhân viên Thuộc phòng ban MST cá nhân NVLVH Lê Văn Hùng P. Kế toán 8053087549 NVTVC Trần Văn Chiến P. Công nghệ thông tin 8053095526 NVNTH Nguyễn Thị Hằng P. Hành chính nhân sự 8053064317 15 Khai báo dữ liệu danh mục Danh mục vật tư, hàng hóa Mã Tên hàng hóa Tính chất Loại Đơn vị tính HH06 Hàng hóa 06 Vật tư hàng hóa Hàng hóa KG HH07 Hàng hóa 07 Vật tư hàng hóa Hàng hóa KG 16 8
 9. 6/15/2013 Khai báo dữ liệu danh mục Một số lưu ý khi xây dựng hệ thống mã hóa 17 Khai báo dữ liệu danh mục Tầm quan trọng của thiết lập – chi tiết đối tƣợng kế toán Ví dụ: TK 131 chi tiết theo ? TK 331 chi tiết theo ? TK 1561 chi tiết theo ? 18 9
 10. 6/15/2013 Số dư đầu (Initial Balance) 19 Chọn thời gian làm việc – trong kì kế toán! 20 10
 11. 6/15/2013 Cập nhật số dƣ đầu Cập nhật số dư đầu kỳ của công ty ABC: Tài khoản Ngoại Dư nợ Dư nợ Dư có Dư có Ghi chú tệ VND ngọai tệ VND ngoại tệ 1111 500.000.000 1121DAB 200.000.000 1122DAB USD 16.000.000 1.000 131 125.000.000 KH001 141 6.000.000 Nguyễn Văn Tư 1561 150.000.000 Tại kho: 156 5.000kg HH04 x 10.000 5.000kg HH05 x 20.000 311 90.000.000 331 200.000.000 NB004 4111 707.000.000 Tổng cộng 997.000.000 997.000.000 21 Bài tập thảo luận 3 Có bao nhiêu loại số dƣ đầu trên hệ thống? 22 11
 12. 6/15/2013 Bài tập thực hành 4 In bảng cân đối số phát sinh đầu kì / Xuất ra Excel Sao lưu cơ sở dữ liệu ABC, đặt tên: THUCHANH_CTYABC_BAL.zip 23 24 12
 13. 6/15/2013 * Bài tập thực hành tổng hợp BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP 01 – Thiết lập CSDL kế toán Công ty TNHH TM XYZ Sao lưu cơ sở dữ liệu XYZ, đặt tên: THUCHANH_CTYXYZ_BAL.zip 25 Lập nhóm – tìm hiểu thông tin về PMKT • Giới thiệu chung: khái quát, xuất xứ của PMKT • So sánh tính phân hệ của các PMKT • Đánh giá về quy mô, ứng dụng và ví dụ triển khai ở Việt Nam 26 13
 14. 6/15/2013 Mô tả công việc Theo DanhSachPMKT_NghienCuu_V1.1.xls, GV sẽ phân công cho nhóm Lịch trình làm việc của các nhóm - Buổi 06 >> GV sẽ cập nhật tình hình nghiên cứu từ các nhóm - Buổi 08 >> Tất cả các nhóm nộp bài cho GV qua Email - Buổi 09 >> Một số nhóm đƣợc GV chỉ định sẽ thuyết trình (mỗi nhóm trình bày ~ 10 phút) 27 Sau khi học xong chƣơng này, bạn có thể: • Trình bày thiết lập dữ liệu kế toán • Ứng dụng PMKT xử lý quy trình thƣơng mại • Giải thích thao tác kế toán tổng hợp >> Tiếp theo – Chƣơng 2 P.2 28 14
 15. 6/17/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2 CHƢƠNG 02 – P.2 ỨNG DỤNG THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM GV. ThS. Vũ Quốc Thông Mục tiêu và nội dung • Trình bày thiết lập dữ liệu kế toán • Ứng dụng PMKT xử lý quy trình thƣơng mại • Giải thích thao tác kế toán tổng hợp • Thiết lập dữ liệu kế toán • Xử lý quy trình thƣơng mại trên PMKT • Thao tác kế toán tổng hợp và kết xuất báo cáo 2 1
 16. 6/17/2013 Hoạt động thương mại Mua hàng Phải trả Hàng hóa ngƣời bán Bán hàng Thanh toán Phải thu Tiền khách hàng Thu tiền Bài tập thực hành 4A Kiểm tra trên hệ thống: Cơ sở dữ liệu ABC đã được phục hồi từ tập tin THUCHANH_CTYABC_BAL.zip 4 2
 17. 6/17/2013 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 5 Mô hình hoạt động 6 3
 18. 6/17/2013 7 Các chức năng thuộc về: - Nhập liệu đầu vào (Input) ? - Xử lý (Process) ? 8 - Kết xuất báo cáo đầu ra (Output) ? 4
 19. 6/17/2013 Thực hành trên phần mềm 9 Chọn thời gian làm việc – trong kì kế toán! 10 5
 20. 6/17/2013 Bài tập quy trình mua hàng  Đơn mua hàng – Hàng về kho kèm hóa đơn – phân bổ chi phí vận chuyển  Mua hàng về kho kèm hóa đơn – hàng mua trả lại 11 Tình huống 1. * 1a. Ngày 09/01/2012, Cty ABC đặt hàng NB010 theo đơn mua hàng số DMH00001 (VAT 10%): SL ĐG (VNĐ/KG) HH04 4.000 10.000 HH05 3.000 12.000 1b. Ngày 11/01/2012: số hàng mua theo đơn đặt hàng DMH00001 ngày 09/01/2012 đƣợc chuyển về và nhập kho 156 (chƣa thanh toán cho NB010): SL ĐG (VNĐ/KG) HH04 4.000 10.000 HH05 3.000 12.000 VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0011234 số Seri AT/10, ngày 11/01/2012 12 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2