intTypePromotion=3

Kết quả bước đầu của phương pháp hủy u gan bằng sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Chia sẻ: Tran Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
19
lượt xem
1
download

Kết quả bước đầu của phương pháp hủy u gan bằng sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập: Ung thư biểu mô tế bào gan là một trong các bệnh lý ác tính thường gặp và có nhiều phương pháp điều trị. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả điều trị, độ an toàn và các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan của phương pháp hủy u gan bằng sóng cao tần (RFA).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả bước đầu của phương pháp hủy u gan bằng sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP HỦY U GAN  <br /> BẰNG SÓNG CAO TẦN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN <br /> Nguyễn Huyền Châu*, Lê Thành Lý* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Cơ sở và mục tiêu nghiên cứu: Ung thư biểu mô tế bào gan là một trong các bệnh lý ác tính thường gặp <br /> và có nhiều phương pháp điều trị. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá hiệu quả điều trị, độ an toàn và các yếu tố <br /> liên quan đến hiệu quả  điều  trị  ung  thư  biểu  mô  tế  bào  gan  của  phương  pháp  hủy  u  gan  bằng  sóng  cao  tần <br /> (RFA). <br /> Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu báo cáo hàng loạt ca tiền cứu khảo sát 121 u trên 96 bệnh nhân <br /> có chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị bằng phương pháp RFA tại khoa U Gan Bệnh viện Chợ <br /> Rẫy. Hiệu quả điều trị bước đầu được đánh giá bằng tỉ lệ hủy u hoàn toàn trên phim CT scan bụng sau 1 tháng <br /> điều trị. Chúng tôi cũng ghi nhận tỉ lệ biến chứng và xác định các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị dựa trên <br /> phân tích đơn biến và đa biến.  <br /> Kết  quả: Có 121 u trên 96 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp RFA qua da. Kích thước u trung <br /> bình là 26,3± 8,7mm. Tỉ lệ hủy u hoàn toàn sau 1 tháng điều trị chiếm 87%. Tỉ lệ biến chứng nặng chiếm tỉ lệ <br /> 1% và biến chứng nhẹ chiếm 2,1%. Không có trường hợp nào tử vong. Phân tích đa biến cho thấy các yếu tố liên <br /> quan đến tỉ lệ hủy u không hoàn toàn gồm đường kính u ≥ 30mm (p = 0,017), u gần vòm hoành (p = 0,008) và <br /> giới nam (p = 0,025). <br /> Kết luận: RFA là phương pháp điều trị khá an toàn và hiệu quả đối với những bệnh nhân ung thư biểu mô <br /> tế bào gan. <br /> Từ khóa: hủy u gan bằng sóng cao tần, ung thư biểu mô tế bào gan. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> INITIAL EVALUATION OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA TREATMENT USING <br /> RADIOFREQUENCY ABLATION <br /> Nguyen Huyen Chau, Le Thanh Ly <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 2 ‐ 2013: 15 ‐ 22 <br /> Background  and  aims: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignant diseases <br /> with  many  treatment  options  available.  Our  aims  are  to  evaluate  the  efficacy,  safety  and  identify  factors <br /> associated with the efficacy of radiofrequency ablation (RFA) in HCC. <br /> Patients and methods: A large case series of 121 tumors in 96 patients who were diagnosed as HCC and <br /> treated by RFA at the Liver tumor Department, Cho Ray hospital was prospectively assessed. The initial efficacy <br /> of the treatment was evaluated by the complete tumor ablation shown by abdominal contrast‐enhanced, dynamic <br /> computed tomography (CT) performed 1 month after treatment. We also examined the rate of complication after <br /> the treatment, and analyzed factors that may play roles in the efficacy of the treatment using both univariate and <br /> multivariate analysis. <br /> Results: There were 121 tumors in 96 patients treated with percutaneous RFA. The average tumor diameter <br /> was 26.3± 8.7mm. The overall rate of complete tumor ablation was 87% with only 1% and 2.1% of the patients <br /> exhibiting  major  and  minor  complication  respectively.  None  of  the  cases  was  lethal.  Multivariate  analysis <br /> * Khoa Nội Tiêu Hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp Hồ Chí Minh <br /> Tác giả liên lạc: TS. Lê Thành Lý <br /> ĐT: 0913857594 <br />  Email: lybvcr@gmail.com <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013<br /> <br /> 15<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013<br /> <br /> revealed  that  the  factors  that  play  significant  roles  in  the  success  rate  of  complete  tumor  ablation  using  RFA <br /> included the tumor diameter (p = 0,017), the tumor location close to the diaphragm (p = 0,008) and gender (p <br /> =0,025). In particular, the efficacy of RFA dropped significantly in HCC patients with tumors being more than <br /> 30mm in diameter, in patients with tumors closer to the diaphragm and in male patients. <br /> Conclusion: RFA is a relatively safe and effective treatment for HCC patients. <br /> Key words: Radio Frequency Ablation (RFA), HCC (hepatocellular carcinoma) <br /> điều trị vẫn chưa được thống kê rõ tại thành phố <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Hồ  Chí  Minh  nói  chung  và  tại  bệnh  viện  Chợ <br /> Ung thư gan nguyên phát, trong đó kiểu mô <br /> Rẫy  nói  riêng.  Việc  đánh  giá  hiệu  quả  điều  trị <br /> học  chủ  yếu  là  ung  thư  biểu  mô  tế  bào  gan <br /> của phương pháp này là thật sự cần thiết nhằm <br /> (UTBMTBG),  là  bệnh  lý  ác  tính  đứng  hàng  thứ <br /> giúp cho người thầy thuốc có những quyết định <br /> sáu trong các loại ung thư trên toàn thế giới và là <br /> xử  trí  thích  hợp.  Do  đó  chúng  tôi  thực  hiện <br /> nguyên  nhân  tử  vong  xếp  thứ  ba  trong  các <br /> nghiên  cứu  này  nhằm  đánh  giá  bước  đầu  hiệu <br /> nguyên  nhân  tử  vong  do  ung  thư(9).  Tỉ  lệ <br /> quả điều trị của phương pháp RFA. <br /> UTMBTBG  cao  ở  Châu  Á,  Châu  Phi,  nhất  là <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> những vùng có xuất độ nhiễm vi rút viêm gan B <br /> và vi rút viêm gan C cao. Việt Nam hiện vẫn là <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> nước  có  tỉ  lệ  UTBMTBG  rất  cao.  Theo  nghiên <br /> Tất  cả  các  bệnh  nhân  mới  được  chẩn  đoán <br /> cứu  của  Nguyễn  Chấn  Hùng  và  cộng  sự  tại <br /> UTBMTBG  và  có  chỉ  định  làm  RFA  tại  khoa  U <br /> thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997, ung thư <br /> gan  Bệnh  Viện  Chợ  Rẫy  từ  tháng  1/2011  đến <br /> biểu mô tế bào gan đứng hàng thứ nhất ở nam <br /> tháng 6/2011. <br /> và đứng hàng thứ 6 ở nữ trong 10 loại ung thư <br /> Tiêu chuẩn chọn bệnh <br /> thường  gặp  nhất(11).  Do  đó,  UTBMTBG  hiện  là <br /> Bệnh  nhân  được  chẩn  đoán  xác  định  ung <br /> vấn đề đáng quan tâm trên thế giới nói chung và <br /> thư  biểu  mô  tế  bào  gan  (  giải  phẫu  bệnh/  có <br /> tại  Việt  Nam  nói  riêng  đồng  thời  việc  điều  trị <br /> nhiễm  HBV  hoặc  HCV  với  AFP  >  20  ng/ml  kết <br /> UTBMTBG  hiện  đang  đặt  ra  nhiều  thách  thức <br /> hợp  hình  ảnh  đặc  thù  của  siêu  âm  /  CT  có  cản <br /> cho ngành y tế. <br /> quang). <br /> Hiện  tại,  có  nhiều  phương  pháp  điều  trị <br /> UTBMTBG  như  phẫu  thuật,  ghép  gan,  các <br /> phương pháp điều trị tại chỗ như tiêm chất hóa <br /> học  (axít  acetic,  ethanol)  hoặc  hủy  khối  u  bằng <br /> nhiệt (dùng sóng cao tần, vi sóng, tia laser, liệu <br /> pháp  đông  lạnh)(3).  Cho  đến  hiện  nay,  hủy  u <br /> bằng  sóng  cao  tần  (RFA)  là  lựa  chọn  đầu  tiên <br /> trong  các  phương  pháp  điều  trị  tại  chỗ  xuyên <br /> gan qua da dưới hướng dẫn của siêu âm hay CT <br /> scan  (3).  Tại  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  nói  chung <br /> và tại bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng, việc điều trị <br /> ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp <br /> RFA  chỉ  mới  được  áp  dụng  trong  vài  năm  gần <br /> đây và đã có kết quả khả quan. Tuy nhiên,  khi <br /> áp  dụng  phương  pháp  RFA  điều  trị  cho  bệnh <br /> nhân  ung  thư  biểu  mô  tế  bào  gan,  tỉ  lệ  hủy  u <br /> hoàn toàn cũng như tỉ lệ xảy ra biến chứng khi <br /> điều trị, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả <br /> <br /> 16<br /> <br /> Bệnh  nhân  có  u  đơn  độc  với  đường  kính 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản