intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thuận Thảo

Chia sẻ: Trạc Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

8
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích được thực trạng và hiệu quả kinh doanh tại công ty và từ đó có thể đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thuận Thảo

 1. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  uê ́ ́H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tê Đề tài: h in GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ̣c K KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ho DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO ại Đ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: g Hoàng Thị Phương Thảo ThS. Phạm Phương Trung ̀n Lớp: K48D KDTM ươ MSSV: 14K4041226 Tr Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 5 năm 2018
 2. ---©--- Em- Phương Thảo xin gởi lời cám ơn chân thành và tri ân sâu sắc đối với các Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Kinh Tế Huế đã hướng uê ́ dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là lời cảm ơn Giáo viên hướng dẫn, ́H Thầy giáo ThS.Phạm Phương Trung với sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình cho em. Đồng thời, nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tê toàn thể các anh, các chị, cô chú trong công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo đã h tạo điều kiện và giúp em hoàn thành Khóa luận thực tập nghề nghiệp này. in Trong quá trình thực tập cũng như trong quá trình làm bài khóa luận khó ̣c K tránh khỏi những sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Vì thời gian có hạn, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, do vậy bài khoá luận này chắc ho chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng ại góp của các quý thầy các cô cũng như công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo để Đ có thêm nhiều kiến thức và có thể hoàn thiện khóa luận này tốt hơn. g Em xin chân thành cảm ơn! ̀n ươ Sinh viên Hoàng Thị Phương Thảo Tr
 3. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i MỤC LỤC .....................................................................................................................ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...........................................................................v DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi DANH MỤC HÌNH .....................................................................................................vii DANH MỤC SƠ ĐỒ ...................................................................................................vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1 uê ́ 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1 ́H 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2 tê 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2 h PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................3 in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.........................3 ̣c K 1.1 Cơ sở lí luận...............................................................................................................3 1.1.1 Khái niệm về kinh doanh........................................................................................3 ho 1.1.1.1 Các khái niệm về kinh doanh ..............................................................................3 1.1.1.2 Kinh doanh thương mại .......................................................................................4 ại 1.1.2 Những nội dung chủ yếu về hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh Đ thương mại.......................................................................................................................6 g 1.1.2.1. Nghiên cứu thị trường ........................................................................................6 ̀n ươ 1.1.2.2. Huy động và sử dụng các nguồn lực đưa vào kinh doanh..................................8 1.1.2.3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng, dự trữ, bảo quản, vận Tr chuyển hàng hoá ..............................................................................................................8 1.1.2.4. Định giá bán hàng hoá ........................................................................................9 1.1.2.5. Xây dựng mạng lưới phân phối ..........................................................................9 1.1.2.6. Thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại và các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng .....................................................................................................................11 1.1.2.7. Quản trị vốn, chi phí, hàng hoá và nhân sự trong hoạt động kinh doanh.........11 1.1.2.8. Phân tích, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh ..............................12 SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo ii
 4. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung 1.1.3 Hiệu quả kinh doanh và vai trò nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nển kinh tế thị trường ...........................................................................................12 1.1.3.1 Hiệu quả kinh doanh..........................................................................................12 1.1.3.2 Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh cuả doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .......................................................................................................................14 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ..................................................16 1.1.4.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài của công ty ..................................16 1.1.4.2 Các nhân tố thuộc về bản thân công ty..............................................................18 uê ́ 1.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .............................22 1.1.5.1 Các chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối ..........................................................................22 ́H 1.1.5.2. Các chỉ tiêu hiệu quả tương đối........................................................................24 tê 1.2. Cơ sở thực tế...........................................................................................................25 1.2.1 Đặc điểm của thị trường dược phẩm ....................................................................25 h in 1.2.2 Vài nét về thị trường dược phẩm ở Việt Nam ......................................................25 1.2.3 Khái quát về thị trường dược phẩm ở Thừa Thiên Huế .......................................27 ̣c K CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO .............28 ho 2.1 Tổng quan về công ty ..............................................................................................28 ại 2.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp........................................................................28 Đ 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ.............................................................................................29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ......................................................................................................29 g 2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty ......................................................31 ̀n ươ 2.1.4.1. Lĩnh vực kinh doanh.........................................................................................31 2.1.4.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh ........................................................................32 Tr 2.1.4.3. Mạng lưới kinh doanh ......................................................................................33 2.1.4.4 Vốn kinh doanh .................................................................................................35 2.1.4.5 Lực lượng lao động của công ty ........................................................................35 2.1.4.6 Nhà cung cấp, khách hàng.................................................................................36 2.1.4.7 Chính sách giá và phương thức thanh toán .......................................................36 2.1.4.8 Hoạt động bán hàng..........................................................................................38 2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ............................................38 SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo iii
 5. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung 2.2.1 Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận ...............................................................................38 2.2.2 Phân tích chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí .....................................................41 2.2.3 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ......................................................43 2.2.4 Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng lao động ................................................................46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO .................................................48 3.1 Định hướng phát triển của công ty .........................................................................48 3.1.1 Mục tiêu của công ty trong thời gian tới ..............................................................48 uê ́ 3.1.2 Phương hướng của công ty trong thời gian tới.....................................................49 3.2 Phân tích SWOT......................................................................................................50 ́H 3.3.1 Điểm mạnh ...........................................................................................................50 tê 3.3.2 Điểm yếu...............................................................................................................51 3.3.3 Thách thức ............................................................................................................52 h in 3.3.4 Cơ hội ...................................................................................................................53 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thuận ̣c K Thảo ...............................................................................................................................53 3.3.1 Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường .........................................................53 ho 3.3.2 Giải pháp về sản phầm .........................................................................................54 ại 3.3.3 Giải pháp về giá....................................................................................................55 Đ 3.3.4 Giải pháp về kênh phân phối ................................................................................55 3.3.5 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ...........................................................................56 g 3.3.6 Giảm chi phí kinh doanh ......................................................................................57 ̀n ươ 3.3.7 Tăng cường các hoạt động xúc tiến......................................................................57 3.3.8 Giải pháp về nguồn nhân lực................................................................................58 Tr 3.3.9 Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh ..................................................59 PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN .................................................................60 1. Một số kiến nghị .......................................................................................................60 2. Kết luận......................................................................................................................61 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................62 SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo iv
 6. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn ĐVT: Đơn vị tính GT: giá trị UBND: Ủy ban nhân dân ETC(Ethical drugs): Kênh bán hàng qua đấu thầu, bán buôn OTC (over the counter): Kênh bán lẻ nhà thuốc uê ́ ROS( Return on sales): Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ́H ROA( Return on Assets): Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ROE( Return on Equity): Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tê h in ̣c K ho ại Đ ̀n g ươ Tr SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo v
 7. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách thành viên góp vốn của công ty ..................................................35 Bảng 2.2: Bảng chi tiêu về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp .............................39 Bảng 2.3: Bảng chi tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí ....................................................42 Bảng 2.4: Bảng chỉ tiêu vể hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ......................................45 Bảng 2.5: Bảng chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động......................................................46 uê ́ ́H tê h in ̣c K ho ại Đ ̀n g ươ Tr SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo vi
 8. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Phương Trung DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1: Mô hình PEST ...............................................................................................16 Sơ đồ 1.1: Quy trình kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh thương mại.................6 Sơ đồ 1.2: Hình thức phân phối trực tiếp ......................................................................10 Sơ đồ 1.3: Hình thức phân phối gián tiếp......................................................................10 uê ́ Sơ đồ 1.4: Mô hình năm áp lực của Giáo sư Michael Porter ........................................17 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức công ty.................................................................................30 ́H Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối trực tiếp..............................................................................34 tê Sơ đồ 2.3: Kênh phân phối gián tiếp .............................................................................34 h in ̣c K ho ại Đ ̀n g ươ Tr SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo vii
 9. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập vào nền kinh tế thế giới, thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi mọi hướng đi cho phù hợp. Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có thể khẳng định bằng các uê ́ hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Thực tế cho thấy trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường hiện nay, ́H nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ phải giải thể hay phá sản, song cũng không ít những tê doanh nghiệp do hoạt động có hiệu quả nên đã không những đứng vững trên thị trường h mà ngày càng phát triển hơn trước. Vì vậy doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm và áp in dụng những biện pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị ̣c K trường. Thêm vào đó, các nguồn lực đầu vào của quá trình kinh doanh ngày càng trở lên khan hiếm. Chính sự khan hiếm đó đã đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp là phải ho làm sao tận dụng được tối đa các nguồn lực đầu vào cũng như để đạt được mục tiêu kinh doanh hay nói cách khác là phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. ại Từ tình hình trên để có thể tồn tại được trên thị trường thì việc nâng cao hiệu quả Đ hoạt động kinh doanh đang là một vấn đề hàng đầu được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. ̀n g Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo, với ươ những kiến thức đã tích lũy được và những trải nghiệm thực tế tại công ty em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tr Dược phẩm Thuận Thảo’’ làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Phân tích được thực trạng và hiệu quả kinh doanh tại công ty và từ đó có thể đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dược Phẩm Thuận Thảo để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất. 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 1
 10. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung - Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty. - Đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Công tác kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tìm ra biện pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo. 3.2.2 Phạm vi không gian Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo. uê ́ 3.2.3 Phạm vi thời gian: Các thông tin thứ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2015-2017 ́H 4. Phương pháp nghiên cứu tê 4.1. Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được sử dụng trong đề tài được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như sách, các trang web và đặc biệt là từ Báo cáo tài chính của h Công ty TNHH Dược Phẩm Thuận Thảo in ̣c K 4.2. Phương pháp phân tích - Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp phân tích và so sánh tổng hợp để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh mang lại. ho - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh, ại điểm yếu, những cơ hội và sự đe dọa của hoạt động kinh doanh tại Công ty. Đ - Mục tiêu 3: Từ mô tả và đánh giá ở trên sử dụng phương pháp luận đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty TNHH Dược ̀n g phẩm Thuận Thảo ươ Bố cục đề tài PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tr PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 2
 11. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm về kinh doanh 1.1.1.1 Các khái niệm về kinh doanh Xã hội loài người đã phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế-xã hội nối tiếp nhau. Trong quá trình phát triển của hình thái kinh tế-xã hội, từ khi xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời thay thế cho xã hội cộng sản nguyên thuỷ, loài người đã biết tổ chức, tham uê ́ gia vào các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hoá với mong muốn mang lại nhiều ́H của cải cho mình. Kinh doanh cũng bắt nguồn từ thời kỳ đó. tê Kinh doanh không nhất thiết phải thực hiện tất cả các khâu từ khâu đầu tư mua nguyên vật liệu, trang thiết bị, tổ chức sản xuất đến khâu lưu thông, tiêu thụ hàng hoá. h in Để tham gia vào hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện ít nhất một ̣c K trong các khâu đó. Việc các doanh nghiệp tham gia vào bao nhiêu khâu của quá trình đầu tư để đáp ứng nhu cầu của cải vật chất của xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ho khả năng, tiềm lực tài chính, công nghệ, nhân lực của doanh nghiệp, điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội v.v. Và chính xu thế phát triển của phân công lao động xã hội đã tạo ại ra sự chuyên môn hoá lao động. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ thực hiện công việc của Đ nhà sản xuất nhằm mục đích tạo ra sản phẩm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng, còn các doanh nghiệp thương mại sẽ giúp các nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đưa sản ̀n g phẩm đến với người tiêu dùng. Vậy kinh doanh là gì? Chúng ta phải hiểu một cách đầy ươ đủ khái niệm này như thế nào? Kinh doanh được định nghĩa là: “Việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản Tr phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.” (Giáo trình Kinh tế thương mại, Nxb Thống kê, 2003). Kinh doanh bao gồm hai loại hình là sản xuất kinh doanh và kinh doanh dịch vụ. Đặc trưng của sản xuất kinh doanh là chế tạo ra sản phẩm để thoả mãn nhu cầu khách hàng, còn kinh doanh dịch vụ là thực hiện hoạt động dịch vụ trên thị trường. Kinh doanh là một hoạt động kinh tế mang những nét đặc trưng sau: SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 3
 12. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung * Hoạt động kinh doanh phải do một chủ thể thực hiện, gọi là chủ thể kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Chủ thể kinh doanh sẽ sử dụng đồng vốn đầu tư mua tư liệu sản xuất, hàng hoá để sản xuất kinh doanh kiếm lời. Sự vận động tuần hoàn của vốn được C.Mác biểu diễn qua công thức: T - H - T’- H’ - T’’… Theo công thức này, ban đầu chủ thể kinh doanh dùng tiền để mua hàng (H), hàng ở đây có thể hiểu là tư liệu sản xuất để người kinh doanh sử dụng trong quá trình uê ́ sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm mới hoặc hàng có thể hiểu là tư liệu tiêu dùng do nhà thương mại mua của nhà sản xuất để đem đi tiêu thụ, thu về số tiền (T’) lớn hơn số ́H tiền (T) bỏ ra ban đầu. Sau đó, nhà kinh doanh lại dùng toàn bộ số tiền thu được (T’) tê hoặc một phần số tiền này để tiếp tục tái đầu tư mua hàng (H’) với kì vọng thu được số h tiền T”>T hay T’=T+T. Cứ như vậy vòng chu chuyển tuần hoàn giữa tiền và hàng in được diễn ra liên tục. Khi bán hàng thu về số tiền lớn hơn số tiền đầu tư ban đầu ấy là ̣c K lúc nhà kinh doanh có lãi. Ngược lại, nếu số tiền bán hàng thu được nhỏ hơn số tiền đầu tư ban đầu, khi đó hoạt động kinh doanh bị thua lỗ. Trong quá trình chuyển hoá ho trên, động cơ vận động của tiền là tăng giá trị hay giá trị thặng dư (T) bởi vậy bất kì một doanh nghiệp nào tham gia hoạt động kinh doanh đều mong muốn thu được lợi ại nhuận. Mục tiêu lợi nhuận chính là điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Đ * Kinh doanh phải gắn liền với thị trường. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh g nghiệp đều phải tuân theo cơ chế thị trường, đều bị chi phối và chịu ảnh hưởng bởi các ̀n quy luật kinh tế như quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị…; những ươ mục tiêu kinh doanh muốn thực hiện một cách hiệu quả phải xuất phát từ yêu cầu của Tr thị trường. 1.1.1.2 Kinh doanh thương mại Cụ thể hơn so với khái niệm kinh doanh, kinh doanh thương mại được định nghĩa là: “Sự đầu tư tiền của, công sức, tài năng…của một cá nhân hay tổ chức kinh tế vào lĩnh vực mua bán hàng hoá nhằm mục đích kiếm lời.” Kinh doanh thương mại xuất hiện là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và phân công lao động xã hội, sự mở rộng trao đổi và lưu thông hàng hoá. SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 4
 13. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Phân công lao động xã hội phát triển dẫn tới sự chuyên môn hoá trong khâu trao đổi, lưu thông hàng hoá, kết quả là hàng hoá được đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng về số lượng, chất lượng, chủng loại hàng, tiến độ giao hàng, điều kiện thanh toán v.v. Kinh doanh thương mại đóng vai trò là khâu trung gian giữa một bên là sản xuất, phân phối và một bên là tiêu dùng. Đối với lĩnh vực sản xuất, sự xuất hiện của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên thị trường với vai trò cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất sẽ đàm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra thường xuyên, liên tục, nhịp nhàng. Còn đối với lĩnh vực tiêu dùng, mọi tầng lớp dân cư sẽ dễ dàng, thuận uê ́ lợi trong việc thoả mãn nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng nhờ sự xuất hiện của hàng loạt ́H các cửa hàng, các siêu thị, trung tâm mua sắm… tê Hoạt động kinh doanh thương mại phải xuất hiện hành vi buôn bán hay nói h cách khác mục đích của việc mua hàng là để bán cho người khác mà không phải là để in mình tiêu dùng, mua ở thời điểm này để bán vào thời điểm khác, mua ở địa điểm này ̣c K nhưng để bán ở địa điểm khác. Kinh doanh thương mại đòi hỏi phải có vốn kinh doanh và sau mỗi chu kỳ kinh ho doanh phải bảo toàn vốn và có lãi. Vốn kinh doanh ở đây có thể là vốn góp, vốn vay, vốn huy động…Nhà kinh doanh dùng vốn vào hoạt động kinh doanh, sau mỗi chu kỳ ại kinh doanh kỳ vọng thu được số tiền lớn hơn số vốn bỏ ra ban đầu. Mục tiêu lợi nhuận Đ là mục tiêu lâu dài và thường xuyên của kinh doanh thương mại. Bên cạnh mục tiêu lợi g nhuận, doanh nghiệp thương mại còn mong muốn đạt nhiều mục tiêu khác như khách ̀n hàng, chất lượng, vị thế, an toàn…Các doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được song ươ hành các mục tiêu này, tuy nhiên do sự hạn chế về nguồn lực, sự biến động của thị Tr trường, sự cạnh tranh…nên không phải lúc nào doanh nghiệp cũng đạt được tất cả các mục tiêu cùng một lúc, doanh nghiệp cần phải có sự lựa chọn mục tiêu, sắp xếp các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Mục tiêu nào quan trọng nhất, doanh nghiệp có khả năng thực hiện lớn nhất sẽ được đặt lên hàng đầu. Mục tiêu nào doanh nghiệp khó thực hiện nhất sẽ được thực hiện sau cùng. SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 5
 14. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung 1.1.2 Những nội dung chủ yếu về hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại Ngày nay, trong môi trường cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng phải tuân theo một quy trình bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tổ chức nghiệp uê ́ Nghiên Huy động vụ tạo nguồn, Định giá cứu thị và sử dụng mua hàng, dự bán ́H trường nguồn lực trữ, bảo quản, vận chuyển tê h in Phân tích, đánh ̣c K Thị giá, điều chỉnh trường các hoạt động kinh doanh ho ại Hàng hóa, Quản trị Thực hiện các Xây dựng Đ dịch vụ vốn, chi hình thức xúc mạng lưới phí, hàng tiến, các hoạt phân phối g hoá, nhân động dịch vụ ̀n sự ươ Tr Sơ đồ 1.1: Quy trình kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh thương mại Như vậy để kinh doanh tốt, doanh nghiệp cần phải phối hợp, thực hiện tốt tất cả các bước trong quy trình hoạt động kinh doanh 1.1.2.1. Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường là công việc đầu tiên và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng hoá nói chung và mặt hàng SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 6
 15. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung dược phẩm nói riêng rất đa dạng, phong phú về chủng loại với thành phần, công dụng, trạng thái, tính chất lý hoá khác nhau. Mỗi loại phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Nghiên cứu thị trường trước hết nhằm xác định nhu cầu khách hàng trên khu vực thị trường doanh nghiệp định kinh doanh, sự đáp ứng nhu cầu về mặt hàng dó, xu hướng, sự biến động về nhu cầu, giá cả, thu nhập của khách hàng…từ đó doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng kinh doanh cũng như nâng cao khả năng cung cấp để thoả mãn nhu cầu. Còn đối với những mặt hàng chưa từng xuất hiện trên thị trường, việc ngiên cứu thị trường giúp các doanh nghiệp đưa vào kinh doanh những mặt mới, hiện đại có nhu uê ́ cầu trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, thuận ́H tiện, văn minh. tê Nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với kinh doanh thương mại nói chung và kinh doanh dược phẩm nói riêng bởi đây là nhân tố ảnh hưởng đến các quyết h in định kinh doanh của doanh nghiệp như các quyết định về sản phẩm, về giá, kênh phân phối, việc thực hiện các hình thức xúc tiến bán...do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt ̣c K động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu thị trường sản phẩm, doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm cần ho phải trả lời được các câu hỏi sau: ại - Đâu là thị trường mục tiêu của doanh nghiệp? Đặc điểm địa lý, nhân khẩu, Đ tâm lý, hành vi tiêu dùng trên thị trường đó ra sao? - Khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường đó như thế nào? Ngoài doanh ̀n g nghiệp, còn đối thủ cạnh tranh nào khác cũng cung cấp các sản phẩm đó không? Nếu ươ có thì chiến lược định giá, kênh phân phối của họ là gì? - Mặt hàng dược phẩm nào doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ với khối lớn phù Tr hợp với năng lực kinh doanh của doanh nghiệp? - Với mỗi loại dược phẩm, mức giá nào thì khả năng chấp nhận của thị trường là lớn nhất trong từng thời kỳ? - Yêu cầu chủ yếu của thị trường về mẫu mã, kích thước, bao gói, điều kiện thanh toán…như thế nào? Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng hay danh mục mặt hàng kinh doanh thích ứng với nhu cầu thị trường. Đây là một trong những SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 7
 16. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung nội dung quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bởi một triết lý kinh doanh luôn tồn tại trong nền kinh tế thị trường đã chỉ ra rằng: “doanh nghiệp chỉ bán những cái mà thị trường cần chứ không phải bán những cái mà doanh nghiệp có”. 1.1.2.2. Huy động và sử dụng các nguồn lực đưa vào kinh doanh Bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào cũng phải huy động được các nguồn lực đưa vào kinh doanh để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. uê ́ Nguồn lực doanh nghiệp thương mại nói chung và doanh nghiệp kinh doanh ́H dược phẩm nói riêng phải huy động đưa vào kinh doanh có thể là vốn bao gồm vốn tê hữu hình như tiền, vàng, bạc, đá quý, nhà cửa, cửa hàng, quầy hàng...hay vốn vô hình như nhãn hiệu của hàng hoá, uy tín của doanh nghiệp…và con người với trình độ học h in vấn, chuyên môn, kinh nghiệm được huy động vào hoạt động kinh doanh. Tất cả đều là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Các nguồn tài sản này có ý nghĩa đặc biệt quan ̣c K trọng đối với doanh nghiệp bởi vì sự kết hợp giữa nguồn lực vật chất và nguồn lực con người như thế nào đều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. ho 1.1.2.3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng, dự trữ, bảo quản, vận ại chuyển hàng hoá Đ Mục đích của kinh doanh thương mại nói chung và kinh doanh dược phẩm nói riêng là mua hàng về để bán nhằm mục đích kiếm lời nhưng để đảm bảo có nguồn ̀n g hàng cung ứng cho khách hàng tốt và ổn định, doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác ươ tạo nguồn - mua hàng, khai thác, thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua hàng. Tạo nguồn hàng chính là khâu đầu tiên trong hoạt động lưu thông hàng hoá của Tr doanh nghiệp thương mại. Xuất phát từ nhu cầu hàng hoá của khách hàng, doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nguồn hàng có khả năng đáp ứng; chuẩn bị các nguồn lực khai thác, hợp tác với đối tác để tạo ra loại hàng hoá phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng về số lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, thời gian giao nhận… Mua hàng là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh thương mại. Sau khi xem xét chất lượng, giá cả, mẫu mã hàng hoá, doanh nghiệp và nhà cung ứng kí kết hợp đồng mua bán hàng hoá. SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 8
 17. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Dự trữ, bảo quản hàng hoá là một trong những khâu nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh thương mại. Mặc dù doanh nghiệp thương mại không phải là người sản xuất ra hàng hoá nhưng để đảm bảo cung ứng hàng hoá cho khách hàng đầy đủ, kịp thời, đúng số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, mẫu mã, chủng loại hàng hoá…doanh nghiệp cần thực hiện tốt nghiệp vụ này, có như vậy mới đảm bảo chất lượng hàng hoá đưa vào lưu thông. Kinh doanh thương mại thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá từ nguồn hàng đến lĩnh vực tiêu dùng. Tổ chức hợp lý khâu vận chuyển, giao nhận hàng hoá sẽ đảm uê ́ bảo cho hàng hoá được lưu thông thông suốt, hàng hoá được đưa đến đúng nơi, đúng ́H thời gian, đúng đối tượng có nhu cầu. tê 1.1.2.4. Định giá bán hàng hoá Trong kinh doanh thương mại nói chung và kinh doanh dược phẩm nói riêng, h in định giá bán hàng hoá có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ hàng hoá, đến lợi nhuận và do đó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, kinh ̣c K doanh không thể định giá một cách tuỳ tiện, chủ quan duy ý chí. Thực tế cho thấy, người bán và người mua luôn có sự mâu thuẫn về lợi ích kinh ho tế. Với tư cách là người bán hàng, họ luôn mong muốn bán được hàng với giá cao. ại Còn ở vị trí người mua, họ lại luôn mong muốn mua được hàng với giá rẻ. Mẫu thuẫn Đ này chỉ được giải quyết khi hàng hoá được định giá một cách đúng đắn, nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được của cả hai bên mua và bán. ̀n g Giá cả hàng hoá chịu sự tác động của nhiều nhân tố như mối quan hệ cung - cầu ươ và mức độ cạnh tranh, các quy định giá cả của Nhà nước…Do đó, khi định giá bán hàng hoá, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ để dự báo được tác động của chúng đối với Tr việc định giá của doanh nghiệp. Về nguyên tắc, giá bán ra của doanh nghiệp phải bù đắp được chi phí và đảm bảo có lãi. 1.1.2.5. Xây dựng mạng lưới phân phối Từ sản xuất đến tiêu dùng, hàng hoá có thể được mua qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Có 2 hình thức phân phối phổ biến: - Hình thức phân phối trực tiếp SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 9
 18. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung Phân phối trực tiếp là hình thức hàng hóa được bán trực tiếp từ người sản xuất tới người tiêu dùng cuối cùng không thông qua hệ thống các trung gian. DN sản xuất Người tiêu dùng cuối cùng Sơ đồ 1.2: Hình thức phân phối trực tiếp - Hình thức phân phối gián tiếp Phương pháp gián tiếp là hình thức phân phối hàng hóa từ người sản xuất đến người uê ́ tiêu dùng thông qua hệ thống các trung gian phân phối. ́H DN SẢN XUẤT tê h in ̣c K BÁN BUÔN ho ại ĐẠI LÝ BÁN LẺ NGƯỜI Đ MÔI GIỚI ̀n g ươ Tr NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG Sơ đồ 1.3: Hình thức phân phối gián tiếp Tuỳ thuộc vào tính chất của sản phẩm, mục đích sử dụng, điều kiện giao nhận, tình hình thị trường, chiến lược phân phối hàng hoá của doanh nghiệp…hàng hoá có thể được nhà sản xuất xuất bán thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng hoặc bán cho SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 10
 19. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung người tiêu dùng cuối cùng thông qua các trung gian thương mại, các trung gian này có thể bao gồm: người bán buôn, người bán lẻ, đại lý, người môi giới. Trong kinh doanh thương mại, hiệu quả của việc phân phối hàng hoá có ảnh hưởng lớn đến chi phí của doanh nghiệp và mức độ hài lòng của khách hàng, vì vậy doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm nói riêng cần xác định kênh bán hàng cho phù hợp. 1.1.2.6. Thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại và các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng uê ́ Xúc tiến thương mại được hiểu là toàn bộ hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy ́H cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại, bao gồm các hoạt động: tê khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hoá dịch vụ và hội chợ triển lãm thương mại. h in Dịch vụ được hiểu là một loại “sản phẩm” vô hình, không tồn tại dưới hình thái vật phẩm, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thoả mãn đầy đủ, kịp thời, ̣c K văn minh các nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội. Trong điều kiện cạnh tranh, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại là điều ho cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hoạt động xủc tiến thương mại có tác dụng giúp ại cho việc mua bán được diễn ra thuận lợi; giúp nhà kinh doanh thương mại củng cố, mở Đ rộng thị trường; củng cố và thiết lập mối quan hệ với khách hàng; nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp. ̀n g Trong kinh doanh thương mại, bên cạnh việc thực hiện hoạt động xúc tiến ươ thương mại, việc thực hiện và phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng cũng góp phần làm tăng doanh số bán hàng, tăng khả năng thu hút khách hàng, sự tín nhiệm của Tr khách hàng đối với doanh nghiệp. Phát triển các hoạt động trong kinh doanh thương mại được hiểu theo nghĩa là phát triển các hoạt động mua bán, vận chuyển, bảo quản, bảo hành…hàng hoá cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đầy đủ, kịp thời, văn minh của khách hàng. 1.1.2.7. Quản trị vốn, chi phí, hàng hoá và nhân sự trong hoạt động kinh doanh Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản được dùng vào hoạt động kinh doanh bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 11
 20. Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Phạm Phương Trung định của doanh nghiệp. Nội dung quản trị vốn kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược, kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng vốn bị ứ đọng, không đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là biểu hiện bằng tiền của hao phí đã bỏ ra phục vụ cho mục đích kinh doanh trong một kỳ nhất định. Quản trị chi phí trong kinh doanh thương mại đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ mục đích, nội dung, nguyên tắc của các khoản chi trả, chi thế nào cho hơp lệ và tiết kiệm. Nhà kinh doanh thương mại không phải là người sản xuất ra hàng hoá nhưng để uê ́ đảm bảo cung ứng cho khách hàng hàng hoá đúng số lượng, đảm bảo về chất lượng, ́H đồng bộ về cơ cấu, đúng thời gian giao nhận, doanh nghiệp thương mại cần nắm rõ tê tính chất cơ, lý, hoá của hàng hoá; phải có cơ sở vật chất kỹ thuật để chứa đựng, dự trữ, phân loại, bảo quản hàng hoá; các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá... h in Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là nội dung liên quan đến việc bố trí nhân sự, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân lực, đãi ngộ, khuyến khích người lao động...nhằm ̣c K thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh. 1.1.2.8. Phân tích, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh ho Đây là nội dung không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp thương mại sau mỗi ại chu kỳ kinh doanh. Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh nhằm giúp doanh Đ nghiệp xem xét khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ; giúp doanh nghiệp nắm bắt những điểm ̀n g mạnh cũng như phát hiện ra những điểm hạn chế nguyên nhân của những hạn chế ươ trong hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó có các biện pháp khắc phục kịp thời. Kết quả của việc phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh còn là căn cứ để Tr doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh cho kỳ kế tiếp, là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện tình hình kinh doanh. 1.1.3 Hiệu quả kinh doanh và vai trò nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nển kinh tế thị trường 1.1.3.1 Hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản lý kinh tế rất quan tâm. Mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới mục SVTH: Hoàng Thị Phương Thảo 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2