intTypePromotion=1
ADSENSE

Lab - Tạo trang from tiềm kiếm

Chia sẻ: Mr Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

124
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Lab - Tạo trang from tiềm kiếm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab - Tạo trang from tiềm kiếm

 1. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn LAB – TẠO TRANG FORM TÌM KIẾM + Mở trang form_search.php lên, đặt con trỏ tại vị trí cần chèn Form tìm kiếm N + Chọn Tab Form -> click nút Form YÊ U H C ỆT + Đặt con trỏ trong Form -> vào Insert -> Table VI + Chèn vào một bảng với các thuộc tính sau Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 506 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 2. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U H C + Click OK + Đặt con trỏ trong Cell 2, click nút Text Field ỆT VI + Click nút OK Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 507 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 3. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U + Chọn Text Field vừa mới chèn vào -> đặt thuộc tính cho Text Filed này như hình minh họa H C ỆT VI + Đặt con trỏ trong Cell thứ 3 + Click nút List/Menu Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 508 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 4. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N + Click nút OK YÊ + Chọn List menu -> đặt thuộc tính như hình minh họa U H C ỆT VI + Đặt con trỏ trong Cell thứ 4 + Click nút Button Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 509 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 5. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N + Click nút OK YÊ + Đặt thuộc tính như hình U H C ỆT VI + Đặt con trỏ kế nút Tìm kiếm, click nút Hidden Field Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 510 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 6. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N + Chọn Hidden Filed vừa chèn ra, đặt các thuộc tính như sau: YÊ U H C ỆT VI + Chọn thẻ Form, đặt các thuộc tính cho Form như hình sau Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 511 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 7. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ + Bạn hãy chỉnh kích cỡ của các Cell lại sao cho là hơp lý nhất. U + File -> Save -> F12 + Bạn thấy xuất hiện giao diện như sau H C ỆT VI + Vào Bindings -> Recordset + Đặt các thông số cho Recordset như sau + Click nút OK Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 512 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 8. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn N YÊ U + Click nút OK H + Chọn List/Menu -> click nút Dynamic trên hộp thuộc tính C ỆT VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 513 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 9. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn + Đặt các thông số như sau: N YÊ U H C + Click nút OK + File -> Save -> F12 + Bạn sẽ thấy kết quả như sau ỆT VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 514 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 10. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn + Chọn nút Tìm kiếm -> vào Panel Tag Inspector -> chọn Tab Behaviors -> click nút + > Validate Form + Trong hộp thoại Validate Form chọn key1 -> chọn các thông số như hình minh họa N YÊ U H C ỆT + Click nút OK VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 515 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
 11. Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn + File -> Save -> F12 + Giả sử bạn không nhập từ khóa để tìm mà click nút Tìm kiếm luôn thì bạn sẽ thấy thông báo như sau + Bây giờ chúng ta hãy sửa câu tiếng anh này thành tiếng việt là được. N + Chuyển sang chế độ Code tìm dòng sau (nằm trước thẻ ) YÊ + Hãy sửa thành U H C + File -> Save -> F12 + Bây giờ thông báo của bạn có dạng sau ỆT VI Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 516 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2