intTypePromotion=1

Luận văn: Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng

Chia sẻ: Nguyen Dong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

0
298
lượt xem
88
download

Luận văn: Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục của nước ta hiện nay đang được chú trọng đặc biệt nhằm bắt kịp với nền giáo dục của thế giới. Vì vậy việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành là điều vô cùng quan trọng, nó giúp cho chất lượng đào tạo được nâng cao hơn. Hiện nay việc các trường tổ chức cho sinh viên tham gia các đợt thực tế tại các công ty giúp cho sinh viên của mình tiếp cận, làm quen với môi trường làm việc thực tế để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng

 1. Luận văn Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng
 2. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Mục Lục Lời nói đ ầu ............................................................................................................................ 1 PHẦN THỨ NHẤT: .............................................................................................................. 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ..................................................................................................... 2 CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG....................................................... 2 PHẦN THỨ HAI ................................................................................................................... 4 NỘI DUNG THỰC TẬP MÔN HỌC..................................................................................... 4 I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC .............................................................. 4 II. NỘI DUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ................................................. 25 III. HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP ................................................. 35 IV. NỘI DUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ................................ ................................ ...... 37 Nhận xét về Công ty ............................................................................................................ 41 2 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 3. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Danh m ục các từ viết tắt Từ ngữ Viết tắt Đ ơn vị tính ĐVT Triệu Việt Nam đồ ng Tr.đ Số thứ tự STT Thứ tự TT Cổ p hần CP Doanh nghiệp DN Tổng Giám đốc TGĐ Phó Tổng Giám đốc P.TGĐ Sản xuất kinh doanh SXKD K inh tế kỹ thuật KTKT Hội đồ ng quản trị HĐQT Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Đ ầu tư xây dựng cơ bản ĐTXDCB Tài sản cố định TSCĐ Bảo hộ lao độ ng BHLĐ K ỹ thuật an toàn KTAT V ệ sinh lao động VSLĐ Bảo vệ môi trường BVMT An toàn lao độ ng ATLĐ Cán bộ công nhân viên CBCNV Doanh thu DT Ban quản lý BQL Trách nhiệm hữu hạn TNHH 3 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 4. Trường ĐH Kinh Tế & Q TKD K hoa: Quản trị kinh doanh Lời nói đầu Giáo dục hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Sự nghiệp giáo d ục của nước ta hiện nay đang được chú trọng đặc biệt nhằm bắt kịp với nền giáo d ục của thế giới. Vì vậy việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành là điều vô cùng quan trọ ng, nó giúp cho chất lượng đào tạo được nâng cao hơn. Hiện nay việc các trường tổ chức cho sinh viên tham gia các đợt thực tế tại các công ty giúp cho sinh viên của mình tiếp cận, làm quen với môi trường làm việc thực tế để có được sự chuẩn b ị tốt cho công việc của mình sau này cũng như vận dụng một cách tốt nhất các kiến thức đã họ c tại trường. Đây cũng là cơ hội để các trường đánh giá một cách khách quan chất lượng đào tạo của mình và khả năng nhận thức, khả năng vận dụng của mỗi sinh viên. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Đặng Tất Thắng cùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng. Em đ ã có 6 tuần thực tế tại công ty, trong 6 tuần thực tế tại đây đã giúp em có một cái nhìn đ ầy đủ và toàn diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của quản trị trong doanh nghiệp đồng thời vận dụng mộ t cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế. Quá trình thực tế cũng giúp em hiểu được quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý ho ạt độ ng sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty. Em đã nắm được những nộ i dung về:  Nội dung về quản trị học  Nội dung về phân tích và quản lý dự án đầu tư  Nội dung về Marketing trong doanh nghiệp  Nội dung về quản trị sản xuất Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2010 1 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 5. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Tên tiếng việt của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Tên giao dịch đối ngoại : GIA SANG STEEL JOIT STOCK COMPANY Tên viết tắt : GISCO Đ ịa chỉ : Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái N guyên. Tel : (0280) 855 443 Fax : (0280) 751 695 Website :www.giss.com.vn www.thepgiasang.com.vn Tài khoản : 710A 06004 Ngân hàng công thương Lưu Xá Hình thức công ty: Căn cứ vào tình hình thực tế, doanh nghiệp chọn hình thức cổ p hần hoá theo quy đ ịnh khoản 2 điều 3 chương I nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần là : Kết hợp bán một phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phiếu đ ể thu hút vốn. N hà máy luyện cán thép Gia Sàng nay là công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sang. Trực thuộc Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Được khởi công xây dựng từ năm 1970, theo quyết định số 603-HĐBT - ngày 20 tháng 5 năm 1970. Được CHDC Đức viện trợ với dây truyền công nghệ sản xuất khép kín từ luyện thép, thép thỏi, 50.000 tấn thép kéo m ạ kẽm. Sau 6 năm xây dựng ngày 1 tháng 5 năm 1975 mẻ thép đầu tiên của nhà máy đó ra lò, đúng vào ngày quốc tế lao 2 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 6. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… động. Ngày 28 thỏ ng 8 năm 1975 nhà máy có sản phẩm thép cán, ngày 26 tháng 6 năm 1976 nhà máy có sản phẩm dây mạ kẽm, đó là chu trình khép kín của toàn bộ dây truyền công nghệ sản xuất thép. Sẩm phẩm của nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn VN 650 -75. Tiêu chuẩn Nga FOCT: 386 -71. Tiêu chuẩn nhật JTS 3112. Các sản phẩm của nhà máy đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 2002 trong thương hiệu TISCO đã đến với những công trình trọng điểm lâu dài b ền vững của quố c gia. Sau khi được cải tạo nâng cấp năm 2002 nhà máy sản xuất được112.466 tấn thép các loại. Năm 2003 đạt 126.000 tấn. Nhà máy có những biện phỏp quản lý mới và đó chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế “QUACERT” đánh giá và cấp giấy chứng nhận đ ạt tiêu chuẩn quản lý chất lương ngày 6 tháng 8 năm 2003. Lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến chú trọng công tác xây dựng đội ngũ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng công việc, song song với tăng trưởng kinh tế đời sống cán bộ công nhân trong nhà máy luôn được cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần. Nhà máy được tặng huy chương lao động hạng 3 năm 1985, huân chương lao động hạng nhất năm 1995, b ằng khen của thủ tướng chính phủ vào năm 2004 và nhiều phần thưởng cao quý khác… 3 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 7. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG THỰC TẬP MÔN HỌC I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC 1. Hệ thống kế hoạch của DN 1.1. Hệ thống k ế hoạch và quá trình xây dựng k ế hoạch của DN: Kế hoạch do ban lãnh đạo cấp cao của công ty đề ra nhằm xác đ ịnh những mục tiêu tổng thể cho công ty và thường cho khoảng thời gian từ 2- 3 năm trở lên, trong một số trường hợp có thể tới 10 năm. Năm 2010 là năm thứ tư Công ty thực hiện SXKD theo phương pháp cổ phần hóa. Mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010 của Công ty như sau: - Giữ vững ổn định SXKD có hiệu quả, bù được mộ t phần lỗ của năm 2009, tạo cô ng ăn việc làm cho nguời lao độ ng. - Dự án đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sản xuất phôi thép 20.000 tấn/năm và cải thiện mô i trường do khó khăn về tài chính (tạm dừng khi nào giải quyết được vốn sẽ tiếp tục) - Tiếp tục nghiên cứu sắp x ếp đổi mới Công ty Để đạt được những mục tiêu trên, Công ty đã dựa trên những kết quả nghiên cứu sau để đưa ra kế hoạch cho năm tới: Bảng 1: Giá trị sản lượng và doanh thu trong những năm qua STT Hạng mục ĐVT 2007 2008 6t/2009 Giá trị sản lượng Tr.đ 1 183478 211490 166175 Sản xuất 2 Thép thỏi tấn 48730 52231 16718 4 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 8. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… tấn Thép cán 50634 60949 45872 Tr.đ 3 Doanh thu 594297 860672 535208 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 4 28609 46296 48848 (Nguồn: Phòng Tổ ch ức hành chính) Bảng 2: K ết quả nghiên cứu nhu cầu vật tư năm 2010 N hu cầu vật tư vật tư, Tên ĐVT STT nguyên liệu N hu cầu Tồn đầu Cần cung ứng A Xưởng luyện thép Thép phế hợp cách tấn 1 44400000 58939 44341061 Gang luyện thép tấn 2 3200000 86159 3113841 tấn 3 TEMn 65% 32000 3518 28482 tấn 4 FSI 45% 32000 2231 29769 Nhôm thỏi tấn 5 1400 57 1343 Khuân thỏi tấn 6 109350 1953 107397 Gạch Manhê tấn 7 12150 4687 7463 Sàn Manhờ tấn 8 20250 2700 17550 Than điện cực tấn 9 26325 3431 22894 Gạch MgO -C tấn 10 30375 4327 26048 Bột sạn siêu bền tấn 11 20250 1280 18970 Gạch cao tấn 12 28350 4257 24093 Vôi luyện thép tấn 13 2383500 0 2383500 Gạch đúc tấn 14 109300 600 108700 B Xưởng cán thép 5 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 9. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Phôi thỏi các lo ại tấn 1 11239880 188463 11051417 Dầu FO tấn 2 521984 3800 518184 Trục cán tấn 3 174495 0 174495 Phụ kiện cán tấn 4 94950 2000 92950 Dầu buộ c tấn 5 52500 0 52500 Kế hoạch trong năm tới của Công ty(như ồn: Phòng Tổ chức hành chính) Ngu sau: Bảng 3: Kế hoạch sản xuất năm 2010 STT Tên chỉ tiêu ĐVT K ế ho ạch Ghi chú Giá trị tổng sản lượng Đồng 379920000000 1 Sản lượng hiện vật Đồng 2 Thép thỏi tổng số Đồng 40000 3 Thép cán tổng số Đồng 105500 4 Đồng 140500 5 Thép cán chính Đồng 1000 6 Thép cán mini Kế hoạch sửa chữa lớn Đồng 2360000000 7 Kế hoạch sửa chữa Đồng 3125654832 Vẫn bán giao 8 thường xuyên Kế hoạch ATLĐ Đồng 2344350005 Vẫn bán giao 9 Kế hoạch tiền lương Đồng 48588180601 10 Kế hoạch giá thành Vẫn bán giao 11 Kế hoạch tài chính Vẫn bán giao 12 Theo quyết định Chỉ tiêu kĩ thuật kinh tế 13 của Công ty Kế hoạch tiêu thụ Đồng 105000 14 (Nguồn: Phòng Tổ ch ức hành chính) 6 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 10. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Bảng 4 : Kế hoạch lao động năm 2010 Số người Nhu cầu Thừa Từng bộ phận trong dây truyền TT hiện có kế hoạch (thiếu) 1 2 3 4 5=3-4 Sản phẩm Thép thỏi 45, SD295A, SD390 1 390 518 -128 (180kg) Thép cán lớn 2 291 254 37 Thép cán nhỏ 3 28 5 23 Đ iện truyền tải trạm 110 KV 4 17 19 -2 Sản xuất Oxy 5 20 0 20 Tổng 6 746 796 -50 (Nguồn: Phòng Tổ ch ức hành chính) Bảng 5: Kế hoạch tiền lương năm 2010 Sản xuất kế hoạch Tiền lương kế hoạch STT Tên sản phẩm công việc 2010 (đồng) 2010 Sản xuất thép thỏi 1 56500 24142869605 Sản xuất thép thỏi 2 56000 22044258254 Sản xuất khác 3 240105741 7 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 11. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Tổng 4 48588180600 (Nguồn: Phòng Tổ ch ức hành chính) 1) Tiền lương bổ sung (2010) ……………………….. 2126339095 đồng 2) Q uỹ tiền lương HĐQT……………………………… 342338400 đồ ng 3) Thiền thù lao HĐQTBKS…………………………… 91200000 đồ ng 4) Thuê trông coi, quét dọ n hội trường, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, khu vực văn phòng…………… 76836000 đồng 5) Q uỹ dự phòng về trợ cấp mất việc………………… 4616022800 đồng 6) Tổ ng quỹ lương…………………………………… 51686469896 đồng Biện pháp chỉ đạo chủ yếu: Trong năm 2010 cần tập chung chỉ đạo quyết liệt mộ t số giải pháp sau: - Tập chung chỉ đạo công tác tiết kiệm trong toàn Công ty, phấn đấu để giảm các chỉ tiêu KTKT. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả và chất lượng các vật tư nguyên vật liệu mua để sản xuất. Đó là biện pháp quyết định để hạ giá thành cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, rà soát lại toàn bộ các chi phí giá thành các loại sản phẩm. - Chủ động phối hợp với các đối tác để có vốn cho SXKD, đ ầu tư, tranh thủ các chính sách ưu đ ãi về vốn của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm bớt khó khăn về tài chính. - Nắm bắt diễn biến thị trường đ ể có biện pháp tổ chức sản xuất cho phù hợp. - Tập chung cho công tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tìm thêm đối tác mới. Công tác chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất: a) - X ây dựng kế họạch thu mua vật tư nguyên liệu sắt phế, thép phôi thỏi đủ cần cho sản xuất. Có phương án mua sắm thiết bị, phụ tùng gia công cơ khí và đặt hàng cho sản xuất, dự phòng đáp ứng đủ số lượng chủng lo ại, chất lượng. - Tập chung tìm các giải pháp để thực hiện được chỉ tiêu định mức kỹ thuật năm 2010 nhằm giảm giá thành sảnm phẩm. Những công việc đầu tư, hợp đồng mua bán hàng hoá được tiến hành theo đúng quy định. 8 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 12. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… - Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 và quy trình sản xuất kinh doanh, các giải pháp đ ể nâng cao chất lượng thép thỏi và thép cán. - Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy trình, q uy phạm kỹ thuật an toàn, phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện theo đúng quy chế nội quy của Công ty. b) Công tác tiêu thụ: - Tiếp tục quan tâm và đầu tư triển khai xây d ựng chiến lược tiêu thụ lâu dài. N ắm chắc diễn biến của thị trường để chỉ đạo điều hành sản xuất tiêu thụ sản phẩm tăng cường công tác dự báo. Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, có sức cạnh tranh thu hút nhiều đối tượng khách hàng. - Có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên trách bán hàng tìm hiểu thị trường và giao quyền hạn nhất đ ịnh để những người giao nhiệm vụ phát huy khả năng của mình để phục vụ cho công tác phát triển chung của Công ty. - Tiếp tục m ở chi nhánh, các đại lý tiêu thụ rà soát hoàn thiện lưu trình bán hàng cải tiến thủ tục nhanh chóng, nhanh gọn làm tố t công tác chăm sóc khách hàng. - Tập chung để triển khai kế ho ạch tuyên truyền quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm thép cán của Công ty song song cùng thương hiệu TISCO c) Công tác sửa chữa thiết b ị xây dựng cơ bản và nghiên cứu đầu tư - Tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa thiết b ị không để xảy ra sự cố lớn về thiết bị, ổ n định sản xuất đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Quản lý tốt nguồn vốn sửa chữa, xây dựng cơ bản và vốn đ ầu tư của 2 dự án: Dự án kiốt bán lẻ xăng dầu - Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm; Dự án đầu tư và cải tạo nâng cao năng lực sản xuất phôi thép 200.000 tấn/ năm và cải thiện môi trường . Trong quá trình thực hiện d ự án phải tuân thủ đúng quy định về quản lý đ ầu tư theo luật định hiện hành và điều lệ công ty CP. d) Công tác kế toán thống kê tài chính. - Có giải pháp tích cực để tạo nguồ n vốn cân đố i, đủ vốn phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện dự án đầu tư. - Đảm bảo thông tin, phản ánh kịp thời chính xác tình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư. Đ ề xuất tham mưu với Tổng Giám Đốc, HĐQT trong công tác quản lý tài chính đảm bảo kinh doanh sản xuất hiệu quả. e) Công tác tổ chức lao động tiền lương - X ây d ựng các quy định quy chế tổ chức lao độ ng tuyển dụng, quản lý và trả lương phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh và thực hiện d ự án đ ầu tư phát triển sản xuất của Công ty CP. 9 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 13. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… - Từng bước nghiên cứu sắp x ếp lại tổ chức sản xuất tổ chức quản lý phự hợp với sự phát triển của Công ty. - Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán b ộ để đáp ứng điều kiện SXKD của Công ty. f) Một số công tác khác: - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế với phương châm công khai dân chủ đúng điều lệ của Công ty CP. - Phố i hợp với các lực lượng công an quân đội trên địa bàn để làm tôt công tác bảo vệ tài sản của đơn vị và toàn Công ty. - Tích cực tham gia các phong trào của địa phương ủng hộ các hoạt động lao động xã hội từ thiện nhân đạo. - Tiếp tục duy trì phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao. Năm 2010 là năm rất nhiều khhó khăn về SXKD của Công ty, Công ty vừa phải đẩy m ạnh SXKD có hiệu quả để bù lỗ của năm 2009, cần phải tập chung cho công tác đầu tư theo kế hoạch để ổn định và phát triển lâu dài. - Vì vậy các phòng chức năng cần phải bám sát diễn biến của thị trường để tham mưu giúp cho lãnh đạo điều hành tổ chức sản xuất cho hợp từng thời kỳ. - Cán bộ phòng và đơn vị sản xuất cần chủ độ ng phối hợp đồng bộ quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đ ạo Công ty giao . Làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục cho công nhân viên, lao động Công ty nhận ra những khó khăn để quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ đ ược giao. 1.2 Tìm hiểu và nhận diện chiến lược của doanh nghiệp Chiến lược nà Công ty CP luyện cán thép Gia Sàng đang theo đuổi và có khả năng thực hiện trong thời gian tới như sau:  Thâm nhập thị trường: N goài 3 đại lý ở Hà Đông, Hà Nam, Vĩnh Phúc, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tiến hành mở thêm chi nhánh ở H à Nội.  Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ: Đ ể đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong thời gian tới Công ty tập trung soạn thảo các nộ i quy, quy đ ịnh phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết, nhằm giảm giá thành sản phẩm, giao khoán chỉ tiêu định mức kỹ thuật cho các sản phẩm chính, cùng với các quy định về thưởng phạt trong tiết kiệm vật tư, bảo đảm an toàn lao động. 10 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 14. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. ……………………………………  Lựa chọn đối tác tin cậy: Công ty đ ã tập trung chỉ đạo, đ ẩy mạnh phối hợp giữa các b ộ phận để chuẩn b ị tố t các điều kiện phục vụ cho sản xuất và chọn khách hàng tin cậy để ký kết hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị đúng tiến độ.  Nâng cao chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm không chỉ là uy tín mà cũng là sự sống còn của một Công ty trong thời kinh tế hội nhập. Nhận thức được ý nghĩa đó, ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các bộ p hận phải duy trì chất lượng sản phẩm hiện có và tiếp tục thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật đ ể nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó xây dựng và phát triển thương hiệu của mình. 1.3 Các chính sách của Doanh nghiệp  Chính sách chất lượng của Công ty: Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP luyện Cán Thép Gia sàng đ ều nhận thức và ý thức rằng: “Chất lượng cho năng suất, chất lượng quyết định sự tồn tại và hưng thịnh của Công ty”. Xuất phát từ quan điểm đó, Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong ho ạt động kinh doanh của Công ty. Đ ể đạt được chất lượng tố t và ổn định, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thoả mãn nhu cầu của họ, Công Ty chúng thôi đưa ra các nguyên tắc sau: - Tìm hiểu và nắm bắt những nhu cầu của khách hàng để đảm b ảo sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp luôn đáp ứng được nhu cầu của họ. - Giáo dục và đào tạo cán bộ công nhân viên để mọi người không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, xây dựng nền văn hoá chất lượng trong Công ty, thoả mãn những nhu cầu của khách hàng. - Không những nâng cao hiệu quả lao động nhờ việc áp dụng công nghệ tiên tiến và cải thiện kĩ thuật mà còn sử dụng tối đa giá trị của thời gian lao động. - Đáp ứng cho cán bộ công nhân viên điều kiện lao đ ộng tố t, đảm bảo an toàn lao động. - Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 một cách có hiệu quả trên cơ sở tham gia nhiệt tình và cú chất lượng cao của tất cả mọi thành viên.  Chính sách đố i với người lao động: Các chế độ chính sách đối với người lao động luôn luôn được Công ty chú trọng và thực hiện tốt, thể hiện ở các điểm sau: - Công ty luôn đảm báo cho toàn thể CBCNV 100% có việc làm và thu nhập, thu nhập bình quân năm 2010 là : >= 2.000.000 đồng/người/tháng. - Quyết toán lương và phụ cấp vào ngày mồng 10 hàng tháng và tạm ứng lương vào ngày 20 hàng tháng. - Thực hiện nghiêm túc các chế độ làm việc cho CBCNV như : Bồi dưỡng làm ca 2, ca 3, chế độ khám sức khoẻ đ ịnh kỳ cho CBCNV, chế độ trợ cấp ốm 11 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 15. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… đau, thai sản… đ ảm b ảo tuân thủ các chế độ đối với người lao đ ộng trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật về Lao độ ng, hợp đồng lao động, và thoả ước Lao động tập thể. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ kịp thời cho người lao động, trong năm 2010 tổng số tiền trích đóng BHXH, BHYT là: 132.378.229 đ ồng - Thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV trong toàn Công ty : các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được tăng cường, thực hiện nếp sống văn minh lịch sự. - Thăm hỏi độ ng viên kịp thời CBCNV khi có việc hiếu hỷ, ốm đau… thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Công ty cũng có tổ chức quyên góp giúp đỡ CBCNV bị ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn. - Công tác an toàn lao độ ng và vệ sinh công nghiệp được đặc biệt quan tâm chú trọng, việc huấn luyện an toàn lao động và trang bị bảo hộ cho người lao động được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. - Trong năm 2010 không có tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra 2. Cơ cấu tổ chức và các cấp quản trị của Doanh nghiệp 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp: 2.1.1. Số cấp quản lý: Bộ mày quản lý của công ty được phân thành 6 cấp quản lý như sau:  Đ ại Hội Đồng Cổ Đông  Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát  Tổng Giám Đốc  Phó Tổng Giám Đốc  Phòng Ban Quản Lý  Các Phân Xưởng Sản Xuất. 2.1.2. Mô hình tổ chức quả n lý: Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng tổ chức quản lý theo mô hình quản lý trực tuyến. 12 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 16. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… Sơ đồ1: Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Ban kiểm soát Hộ i đồng quản trị Tổng giám đố c P. TGĐ thiết bị P. TGĐ nghiên P. TGĐ kỹ thuật cứu chiến lược và an toàn đầu tư Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng kế kế d ự án kỹ kiểm cơ tổ ho ạch toán thuật điện chức tra thống kinh chất công và an hành doanh kê tài nghệ lượng toàn chính chính Xưởng luyện Xưởng cán Xưởng cơ điện và năng lượ ng 2.1.3. Ch ức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ m áy quản trị:  Chủ tịch HĐQT: Thay mặt hội đồng quản trị triệu tập và chủ tọa cuộc họp đại hộ i đồng cổ đông, ký các văn bản, quy định của HĐQT đã được thông qua. Lập kế hoạch làm việc cho HĐQT, xây d ựng quy chế hoạt động cho HĐQT. 13 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 17. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. ……………………………………  Tổng Giám đốc: Điều hành sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty phải đảm bảo sản xuất có hiệu quả theo quy đ ịnh của pháp luật và theo phân cấp của Công ty. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, kế hoạch đào tạo. Quyết định ho ặc trìn Công ty quyết định. Quản lý điều hành hoạt động mọi mặt của nhà máy phù hợp với điều lệ nội quy, quy chế phân cấp quản lý. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về mọi m ặt ho ạt động.  Phó tổng Giám đốc sản xuấ t: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về hoạt động của lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Được thay mặt Giám đ ốc khi Giám đốc ủy quyền. Tổ chức xây dựng triển khai tác nghiệp sản xuất đến các phân xưởng, trạm, đội trực thuộc phòng ban chức năng theo kế hoạch cụ thể từng giai đoạn. Giải quyết công việc phát sinh trong sản xuất, chỉ đạo các đơn vị liên quan để đảm bảo sản lượng mặt hàng, chất lượng sản phẩm.  Phó tổng Giám đốc kỹ thuật- an toàn: Chịu trách nhiệm trước Tổ ng Giám đốc Công ty về hoạt động của lĩnh vực kỹ thuật, chất lượng và bảo hộ lao động. Được thay mặt Tổng Giám đốc khi ủy quyền. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ luyện thép, cán thép.  Phó tổng Giám đốc thiết bị: Chịu trách nhiện trước tổng Giám đố c Công ty về lĩnh vực quản lý sửa chữa thiết bị, xây dựng cơ bản và mộ t số lĩnh vực công tác khác được tổ ng Giám đốc Công ty giao. Chỉ đạo tổ chức quản lý thiết bị, thực hiện kế ho ạch sửa chữa- xây dựng cơ bản. Tổ chức quản lý thiết bị, biên soạn các quy trình quản lý, kiểm tra công tác thiết bị.  Phòng chức năng:  Phòng kế hoạch kinh doanh : a) Ch ức năng: Phòng kế hoạch kinh doanh có chức năng tham mưu giúp tổ ng G iám đốc, HĐQT quản lý, điều hành lĩnh vực kế hoạch kinh doanh của Công ty. Chịu sự 14 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 18. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… chỉ đ ạo trực tiếp của tổ ng Giám đốc. Đ ảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Tổ chức hướng dẫn xây d ựng, tổ ng hợp kế hoạch sản xuất dài hạn, hàng năm, hàng quý của Công ty. Xây dựng kế ho ạch hàng tháng và điều độ tác nghiệp trong Công ty. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác thu mua vật tư, quản lý kho vật tư thiết bị, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng của Công ty. Tổ chức xây d ựng và quản lý giá thành, giá bán sản phẩm, giá mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Tham mưu cho tổng G iám đốc Công ty xây dựng và ban hành các quy chế quản lý trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất kinh doanh. b) Nhiệm vụ: Trưởng phòng là người có quyền điều hành cao nhất trong phòng, được tổng Giám đốc giao phụ trách các lĩnh vực chuyên môn do phòng đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về nhiêm vụ chuyên môn của phòng được giao. Trưởng phòng phụ trách chung và đảm nhiệm từng lĩnh vực cụ thể của phòng. Khi đi công tác hoặc nghỉ việc riêng phải uỷ quyền cho phó trưởng phòng điều hành công việc của phòng. Trưởng phòng là người quyết định cao nhất về các lĩnh vực chuyên môn do phòng đảm nhiệm, có thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên trong phòng. Ký trình tổng Giám đốc hoặc phó tổng Giám đốc Công ty về các lĩnh vực chuyên môn của phòng khi có yêu cầu.  Phòng tổ chức hành chính: a) Chức năng: Phòng tổ chức hành chính Công ty là phòng chức năng nghiệp vụ chịu sự chỉ đ ạo trực tiếp của tổ ng G iám đố c Công ty, có chức năng tham mưu giúp hội đồng quản trị, tổ ng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng d ẫn các đơn vị thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy sản xuất, quản lý cán bộ, quản lý nhân sự, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao độ ng, công tác kế ho ạch lao động tiền lương, thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực hành chính, quản trị văn phòng, đời sống, y tế trong toàn Công ty. Theo phân cấp về công tác tổ chức lao động, hành chính, y tế của Công ty. 15 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 19. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… b) Nhiệm vụ:  V ề công tác tổ chức quản lý: + Tổ chức hướng dẫn, đôn đố c và kiểm tra thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất trong toàn Công ty. + Tổ chức xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện các đề án, dự án về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất trong toàn Công ty theo phân cấp. + Soạn thảo các quyết định, văn bản báo cáo, thủ tục hồ sơ về cơ cấu tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý như: thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển giao và bàn giao, tiếp nhận… theo nghị quyết của HĐQT và yêu cầu của tổng Giám đốc. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở các đơn vị trong Công ty. + Cùng các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chuyên đề về quản lý sản phẩm, thu chuyển nội b ộ, hợp đồng kinh tế nộ i bộ, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cán bộ trong toàn Công ty. + Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế về Công ty.  Về công tác quản lý đ ội ngũ, đào tạo bồi dưỡng thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân toàn công ty: + Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách, các quy định của Đ ảng, Nhà nước, quản lý tập trung thống nhất toàn diện về công tác quản lý đội ngũ, đòa tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân toàn Công ty theo phân cấp. + Tổ chức xây d ựng, hướng dẫn và thực hiện: Tiêu chuẩn hóa cán bộ, quy hoạch cán bộ, kế ho ạch ngắn hạn, dài hạn, hàng năm về công tác quản lý cán bộ công nhân, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đ ội ngũ cán bộ công nhân nhằm không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. + Tổ chức quản lý hồ sơ, chuẩn b ị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc lương, điều độ ng, bồi dưỡng, khen thưởng, kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động để trình chủ tịch HĐQT và TGĐ Công ty phê duyệt. + Quản lý toàn bộ số lao động vào Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Hợp đồng lao động xác định thời hạn của toàn Công ty theo kế hoạch. Cân đối điều động lao động nội bộ trong toàn Công ty đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh từng giai đoạn. + Tổ chức hướng d ẫn xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và dài hạn. Tổng hợp kế hoạch dự trù kinh phí và phân bổ kinh phí trình duyệt. Tổ chức chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo ở các đơn vị. Quản lý toàn 16 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
 20. Trường ĐH Kinh Tế & QTKD Khoa: Quản trị kinh doanh ………………………………….. …………………………………… diện phương thức đào tạo của Công ty như: đào tạo m ới, đào tạo lại, đào tạo tại chức, bổ túc nâng bậc, thi chọ n công nhân viên chức giỏ i… trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các đố i tượng được phân cấp. Tổ chức hội đồng thi và tham gia hội đồng thi, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận thợ giỏ i, giấy chứng nhận nghề đ ào tạo lại Công ty theo phân cấp. + Tổ chức hướng dẫn và thực hiện công tác xét gửi đi học ở các trường trong và ngoải nước, phân bố chỉ tiêu, tổ chức hội đồng xét duyệt và làm thủ tục cho các đoàn đi khảo sát, đi nâng cao tay nghề khi có nhu cầu của Công ty. + Tổ chức triển khai thực hiện, xét duyệt chế độ đối với người lao động về nghỉ chế đ ộ, các chính sách xã hội đối với cán bộ. công nhân trong công ty… theo quy định. + Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan như Y tế… tổ chức hội đồ ng y khoa và mời hộ i đồng giám định y khoa tỉnh giám định sức khỏe cho cán bộ công nhân thuộc diện về hưu phải giám đ ịnh sức khỏe. Cán bộ công nhân bị tai nạn lao độ ng, bị bệnh nghề nghiệp đ ể thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động… + Trực tiếp làm việc với các cơ quan BHXH địa phương để giải quyết các thủ tục hưu trí, tử tuất cho cán bộ công nhân trong toàn Công ty. + Trực tiếp làm các chức năng quản lý, thực hiện về tổ chức lao động, tiền lương và BHXH , BHYT toàn Công ty. + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phân cấp q uản lý về công tác quản lý đội ngũ, đào tạ o bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đố i với công nhân viên chức ở các đơn vị thành viên trong toàn Công ty.  Về công tác lao động tiền lương: + Hàng năm x ây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương tổng hợp của sản phẩm, kế hoạch tổng quỹ lương và quy chế tiền lương hàng năm của Công ty. + Tổ chức hướng dẫn xây dựng, tổng hợp, xét duyệt và đôn đốc, kiểm tra thực hiện: định m ức lao động tổng hợp, mức chi phí tiền lương cho từng sản phẩm, kế hoạch lao động tiền lương theo từng khu vực, quy chế và phương án trả lương của các đơn vị thành viên trong Công ty theo từng kì kế hoạch. + Tổ chức kiểm tra thực hiện các chế độ chính sá ch về tiền lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với cán b ộ công nhân ở các đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty theo quy định.  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện các chế đ ộ báo cáo: + Tổ chức thực hiện tiêu chuẩn cán bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia chấn chỉnh tổ chức, x ây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, lao động tiền lương trong toàn Công ty. 17 Báo cáo thực tế GVHD: Đ ẶNG TÁT THẮNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2