intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu về việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
82
lượt xem
26
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu về việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tổng quan về các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên thế giới và tại Việt Nam; nghiên cứu về việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp erp tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu về việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> -----------------<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG HÀ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG<br /> QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)<br /> TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2012<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> i<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Em xin cam đoan bản luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu về việc ứng dụng hệ<br /> thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp tại Việt Nam”<br /> do em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN. Mọi tài<br /> liệu và biểu đồ mô tả trong luận văn đều do em trực tiếp thu thập và thực hiện.<br /> Để hoàn thành bản luận văn này, em chỉ sử dụng nhữn tài liệu được ghi trong<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO, ngoài những tài liệu trên em không sử dụng bất cứ một<br /> tài liệu nào khác. Nếu phát hiện sai sót, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Phạm Thị Hồng Hà<br /> <br /> Học viên: Phạm Thị Hồng Hà – QTKD 2009<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> ii<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Văn Nghiến, Giáo viên hướng dẫn,<br /> đã hướng dẫn em rất chi tiết và tận tình để em có phương pháp nghiên cứu phù hợp<br /> với đề tài được giao.<br /> Em xin cảm ơn các thầy, cô giáo Viện kinh tế và quản lý, Trường Đại học<br /> Bách Khoa Hà Nội sẽ nhiệt tình giảng dậy trong suốt khóa học để em có cơ sở lý<br /> thuyết thực hiện luận văn này.<br /> Cuối cùng, em xin chân thành thành cảm ơn các công ty, đơn vị tư vấn đã<br /> giúp đỡ em trong quá trình thu thập dữ liệu để thực hiện luận văn.<br /> Với những đề xuất trong bản luận văn này, em mong muốn góp phần đẩy<br /> mạnh việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP nhằm giúp các<br /> doanh nghiệp lựa chọn và ứng dụng hiệu quả hệ thống ERP để doanh nghiệp tối ưu<br /> hóa được các nguồn lực của doanh nghiệp.<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn, do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế,<br /> việc nghiên cứu và các giải pháp được đưa ra không tránh khỏi thiếu sót. Em rất<br /> mong nhận được ý kiến quý báu của các thầy cô giáo để bản luận văn của em có<br /> tính khả thi và hiệu quả cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Học viên<br /> <br /> Phạm Thị Hồng Hà<br /> <br /> Học viên: Phạm Thị Hồng Hà – QTKD 2009<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> iii<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN............................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC................................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT ........................................................ v<br /> DANH SÁCH CÁC BẢNG ...................................................................................... vi<br /> DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ MINH HỌA ......................................... vi<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC<br /> DOANH NGHIỆP (ERP) TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM ........................ 5<br /> 1.1. Lịch sử hình thành các hệ thống ERP .............................................................. 5<br /> 1.2. Hệ thống hoạch định nguồn nguyên liệu (MRP - Material Resource Planning)......... 5<br /> 1.3. Mô hình hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP hiện đại<br /> (Enterprise Resource Planning) ....................................................................... 7<br /> 1.4. Ưu điểm, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của hệ thống ERP ..................... 21<br /> 1. 5. Giới thiệu các hệ thống ERP đang triển khai và ứng dụng tại Việt Nam ....... 24<br /> 1.5.1. Ưu và nhược điểm của các hệ thống ERP nước ngoài ........................... 24<br /> 1.5.2. Ưu và nhược điểm của các giải pháp ERP do Việt Nam xây dựng ........ 27<br /> 1.6. Quy trình triển khai hệ thống ERP tại các doanh nghiệp ................................ 28<br /> 1.6.1. Tư vấn tiền giải pháp ............................................................................ 29<br /> 1.6.2. Tư vấn triển khai giải pháp ................................................................... 30<br /> 1.6.3. Triển khai hệ thống ............................................................................... 31<br /> 1.6.4. Hỗ trợ và bảo trì hệ thống sau triển khai................................................ 34<br /> CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ<br /> NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI<br /> VIỆT NAM .............................................................................................................. 35<br /> 2.1. Tổng quan về việc ứng dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp tại Việt Nam.... 35<br /> 2.1.1. Khảo sát về việc ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tại các<br /> doanh nghiệp tại Việt Nam về quy mô và thời gian triển khai dự kiến.. 36<br /> 2.1.2. Nghiên cứu về tình hình ứng dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp<br /> trên thế giới.......................................................................................... 42<br /> Học viên: Phạm Thị Hồng Hà – QTKD 2009<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ khoa học<br /> <br /> iv<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> 2.2. Nghiên cứu về tình hình ứng dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp có<br /> vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.............................................................. 48<br /> 2.2.1. Các xu hướng triển khai ERP tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư<br /> nước ngoài........................................................................................... 49<br /> 2.2.2. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai và ứng<br /> dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài......... 51<br /> 2.3. Nghiên cứu về tình hình ứng dụng hệ thống ERP tại các doanh nghiệp<br /> Việt Nam...................................................................................................... 53<br /> 2.3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình ứng dụng giải pháp ERP<br /> tại các doanh nghiệp tại Việt Nam........................................................ 54<br /> 2.3.2. Nghiên cứu dự án triển khai hệ thống ERP tại công ty cổ phần Giấy<br /> Sài Gòn ................................................................................................ 58<br /> 2.3.3. Nghiên cứu dự án triển khai hệ thống ERP tại Tổng công ty Thép Việt... 62<br /> 2.4. Giới thiệu về các đơn vị tư vấn triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh<br /> nghiệp tại thị trường Việt Nam...................................................................... 67<br /> 2.4.1. Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT ........................................................ 68<br /> 2.4.2. Công ty cổ phần công nghệ mới Kim Tự Tháp Việt Nam...................... 70<br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ ỨNG DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH<br /> NGHIỆP ERP TẠI VIỆT NAM.............................................................................. 71<br /> 3.1. Định hướng lựa chọn và ứng dụng các hệ thống ERP cho các doanh nghiệp<br /> theo nhóm các ngành nghề đặc thù ................................................................ 71<br /> 3.2. Phát triển các giải pháp ERP Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam............. 73<br /> 3.3. Đề xuất quy trình lựa chọn giải pháp và triển khai hiệu quả hệ thống ERP tại<br /> các doanh nghiệp tại Việt Nam...................................................................... 74<br /> 3.3.1. Lựa chọn đúng giải pháp và đơn vị triển khai........................................ 75<br /> 3.3.2. Lựa chọn đúng đơn vị tư vấn triển khai giải pháp đã được chọn............ 79<br /> 3.3.3. Lập kế hoạch triển khai dự án, xác định phạm vi dự án rõ ràng ............. 79<br /> 3.3.4. Xây dựng và duy trì đội dự án trong doanh nghiệp................................ 81<br /> 3.3.5. Nâng cao hiệu quả chuyển giao hệ thống và đào tạo sử dụng hệ thống.. 82<br /> KẾT LUẬN.............................................................................................................. 84<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................... 86<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Học viên: Phạm Thị Hồng Hà – QTKD 2009<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2