intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực doanh nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nguồn lực doanh nghiệp
 • Bài viết Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú trình bày thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú; Đánh giá thực trạng về công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú; Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú.

  pdf10p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Dự báo hình thành vốn của ngành xây dựng bằng mô hình điều chỉnh bộ phận với những kỳ vọng thích nghi sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp trong ngành xây dựng từ năm 2006 đến năm 2016 để xây dựng mô hình dự đoán về sự hình thành vốn của ngành ở Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài và lan tỏa xuất khẩu trong các doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp nặng Việt Nam xem xét vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài và một số nhân tố khác đến khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước ngành công nghiệp nặng Việt Nam nhằm trả lời câu hỏi có hay không sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI ảnh hưởng tới quyết định xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc tiếp cận, nghiên cứu phát triển kinh tế ngành. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; tổng quan về sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế;...

  pdf67p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân sự với mục tiêu giúp các bạn có thể vận dụng và thiết lập hệ thống chế độ đãi ngộ cũng như các chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng các chính sách cũng như giải quyết các tranh chấp lao động trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf72p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình mô đun "Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh" giúp người học có khả năng khái quát những công việc cần phải làm như tìm hiểu thị trường lâm sản; lên kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính cũng như dự toán số vốn cần có để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc79p yenkhi 20-07-2022 62 1   Download

 • Nghiên cứu tác động của công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương thực hiện phỏng vấn với hơn 200 sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học và 20 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình trong vòng 5 năm từ 2017 đến đầu năm 2022 từ đó đưa ra các giải pháp đổi mới quá trình đào tạo giúp các trường đại học địa phương cải thiện chương trình đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn.

  pdf4p vigeneralmotors 13-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ các nước ASEAN vào Việt Nam được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp ASEAN vào Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm vừa qua ASEAN luôn là quốc gia đi đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam về cả vốn đăng ký, vốn thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư đa dạng, song kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm lực vốn có của khu vực.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Việc làm và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam thực hiện thống kê dữ liệu và phân tích, kết quả là khu vực DN FDI ở Việt Nam có tỷ lệ đóng góp vào GDP và tạo việc làm cho người lao động luôn cao hơn tỷ lệ nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp này.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng thu hút vốn FDI tại Bắc Giang; Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang; Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan hoạch định nguồn nhân lực; hệ thống thông tin nguồn nhân lực; phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực;...

  pdf212p ryomaechizen 01-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực;...

  pdf224p ryomaechizen 01-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thực thi chiến lược; những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược; kiểm soát chiến lược; hướng dẫn phân tích tình huống quản trị chiến lược;...

  pdf174p ryomaechizen 01-07-2022 8 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị lễ tân khách sạn" cung cấp những kiến thức và trang bị những kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân, quản trị tác nghiệp lễ tân, quản trị nguồn lực lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý doanh thu trong khách sạn cho sinh viên đại học ngành Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Khoa Khách sạn - Du lịch.

  pdf219p ryomaechizen 01-07-2022 17 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị lễ tân khách sạn" cung cấp những kiến thức và trang bị những kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân, quản trị tác nghiệp lễ tân, quản trị nguồn lực lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý doanh thu trong khách sạn cho sinh viên đại học ngành Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Khoa Khách sạn - Du lịch.

  pdf227p ryomaechizen 01-07-2022 12 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay. Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị dịch vụ; quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ; quản trị cầu dịch vụ;...

  pdf169p ryomaechizen 01-07-2022 11 3   Download

 • Bài viết Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam; Một số giải pháp nhằm đảm bảo nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của khởi nghiệp tại Đà Nẵng trên cả ba khía cạnh cá nhân, tổ chức và môi trường bên ngoài bao gồm sáu nhân tố: Kinh nghiệm; Nguồn vốn mối quan hệ xã hội; Vị trí kinh doanh; Nguồn vốn nhân lực của tổ chức; Môi trường ngành và Sự hỗ trợ từ bên ngoài.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp - Chương 6: Hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp; chi phí và kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực doanh nghiệp
p_strCode=nguonlucdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2