intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sơn

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
144
lượt xem
84
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nhằm hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nam Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------NGUYỄN THỊ QUỲNH MƠ<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM SƠN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. Phạm Thị Thanh Hồng<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Đề tài luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại<br /> Công ty TNHH Nam Sơn” là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm<br /> Thị Thanh Hồng – Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách<br /> Khoa Hà Nội, cùng các anh chị trong Công ty TNHH Nam Sơn.<br /> Trong quá trình thực hiện tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu thông qua một số<br /> giáo trình chuyên ngành, tài liệu ở thư viện, tài liệu của công ty. Tôi xin cam<br /> đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong<br /> luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận<br /> văn chưa từng được công bố.<br /> Hà Nội, 09 tháng 03 năm 2014<br /> <br /> Nguyễn Thị Quỳnh Mơ<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành Luận văn này trước hết tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn<br /> chân thành tới:<br /> - Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo Viện đào tạo sau đại học, Viện Kinh tế<br /> và quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình học tập và hoàn thành Luận văn.<br /> - T.S Phạm Thị Thanh Hồng đã hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên và<br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành<br /> luận văn tốt nghiệp.<br /> - Chân thành cảm ơn Lãnh đạo và phòng Hành chính – Nhân sự Công ty<br /> TNHH Nam Sơn đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập tài liệu, nghiên cứu<br /> và hoàn thành Luận văn.<br /> - Cuối cùng xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và các bạn học<br /> viên trong lớp QTKD1 khóa 2011B đã luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình học tập, làm việc và hoàn thành Luận văn.<br /> - Mặc dù bản thân đã rất cố gắng hoàn thiện Luận văn bằng tất cả sự nhiệt<br /> huyết và năng lực của mình, song với kiến thức còn nhiều hạn chế trong thời<br /> gian quy định, Luận văn này chắc chắn còn nhiều thiết sót. Tác giả rất mong<br /> nhận được sự đóng góp quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp và các chuyên gia<br /> để nghiên cứu một cái sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.<br /> Xin chân thành cảm ơn !<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Quỳnh Mơ<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................... 7<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................................. 8<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 6<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài: .......................................................................................... 9<br /> 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn ............................ 10<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu: .......................................................................... 11<br /> 4. Kết cấu của Luận văn.................................................................................. 11<br /> 1.<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ........................ 12<br /> <br /> 1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự ...................................... 12<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản ........................................................................ 12<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Vai trò của tuyển dụng nhân sự ......................................................... 14<br /> <br /> 1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự ......................................................... 15<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Tuyển dụng ........................................................................................ 15<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tuyển chọn ........................................................................................ 24<br /> <br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng nhân sự trong tổ chức<br /> ................................................................................................................. 29<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Các yếu tố thuộc về tổ chức ............................................................... 29<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Các yếu tố thuộc về môi trường ......................................................... 33<br /> <br /> 1.4. Tiêu chí đánh giá .................................................................................... 37<br /> 1.4.1.<br /> <br /> Số lượng: ........................................................................................... 37<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Chất lượng: ....................................................................................... 38<br /> <br /> 1.4.3.<br /> <br /> Tiến độ: ............................................................................................. 38<br /> <br /> 1.4.4.<br /> <br /> Chi phí:.............................................................................................. 39<br /> <br /> 1.5. Kết luận Chương I.................................................................................. 40<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN<br /> <br /> SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NAM SƠN................................................................... 42<br /> <br /> 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Nam Sơn ................................................. 42<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung về Công ty (phụ lục 01)........................................... 42<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển ..................................................... 43<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động ............................................................................ 44<br /> <br /> 2.1.4.<br /> <br /> Đặc điểm cơ cấu tổ chức.................................................................... 44<br /> <br /> 2.1.5.<br /> <br /> Tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh (phục lục 02,03) ............. 46<br /> <br /> 2.1.6.<br /> <br /> Đặc điểm về nhân sự .......................................................................... 48<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sơn<br /> ................................................................................................................. 51<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Quy trình tuyển dụng ......................................................................... 52<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Quy trình tuyển chọn.......................................................................... 60<br /> <br /> 2.3. Đánh giá về hoạt động tuyển dụng công ty TNHH Nam Sơn .............. 67<br /> 2.3.1.<br /> <br /> Số lượng ứng viên: ............................................................................. 67<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Chất lượng ứng viên và lao động được tuyển dụng: ........................... 68<br /> <br /> 2.3.3.<br /> <br /> Thời gian, tiến độ: ............................................................................. 69<br /> <br /> 2.3.4.<br /> <br /> Chi phí:.............................................................................................. 71<br /> <br /> 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng tuyển dụng tại công ty: ............ 72<br /> 2.4.1.<br /> <br /> Các yếu tố bên trong Công ty............................................................. 72<br /> <br /> 2.4.2.<br /> <br /> Các yếu tố bên ngoài Công ty ............................................................ 75<br /> <br /> 2.5. Kết luận Chương II ................................................................................ 77<br /> 3.<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN<br /> <br /> DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NAM SƠN .............................................. 80<br /> <br /> 3.1. Định hướng và chiến lược phát triển của Công ty TNHH Nam Sơn<br /> trong thời gian tới ................................................................................... 80<br /> 3.2. Những yêu cầu đối với công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH<br /> Nam Sơn.................................................................................................. 82<br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản