intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu ý các bước đấu giá quyền sử dụng đất

Chia sẻ: Mao Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

401
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về đấu giá quyền sử dụng đất phải căn cứ vào 2 cơ sở 2 pháp lý là QĐ 216/QĐ của Thủ tướng Chính phủ và QĐ của địa phương như em nêu là đúng. Quy trình đấu giá: -Chủ trương đấu giá hoặc quyết định giao đấu giá của cấp thẩm quyền,nhưng các khu đất đấu giá phải ''sạch",tức là đã bồi thường hỗ trợ tái định cư xong. -Thành lập Hội đồng ĐG quyền SDĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu ý các bước đấu giá quyền sử dụng đất

  1. 1-Về đấu giá quyền sử dụng đất phải căn cứ vàò 2 cơ sở pháp lý là QĐ 216/QĐ của Thủ tướng Chính phủ và QĐ của địa phương như em nêu là đúng. 2-Quy trình đấu giá: -Chủ trương đấu giá hoặc quyết định giao đấu giá của cấp thẩm quyền,nhưng các khu đất đấu giá phải ''sạch",tức là đã bồi thường hỗ trợ tái định cư xong. -Thành lập Hội đồng ĐG quyền SDĐ. -Xác định chứng chỉ QH(mục đích,tính chất và quy mô XD,mật độ XD,khoảng lùi XD,chiều cao XD...) hoặc căn cứ vào quy hoạch chi tiết XD 1/500 để ĐG quyền SDĐ để thực hiện DA hoặc ĐG đất ở. -Xác định giá khởi điểm của khu đất(nếu là đất thực hiện DA),hoặc từng lô đất(nếu là đất ở) -XD phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho khu đất thực hiện DA hoặc các lô đất ở(PA chung không cần PA cho từng lô).Nội dung PA gồm:mục đích ĐG,đối tượng tham gia ĐG,vị trí,địa điểm,tiêu chí XD,thời hạn SDĐ,thời hạn nộp tiền SDĐ,hình thức đăng ký và nộp tiền đặt trước(cọc),các bước trong phiên ĐG,hình thức ĐG,giá khởi điểm,các điều kiện vi phạm PA ĐG,vi phạm phiên ĐG... -XD kế hoach ĐG về thời gian thông báo ĐG,mẫu đơn đăng ký và tiền cọc,chốt thời gian nộp HS... -Công tác chuẩn bị khác như đăng thông báo bán ĐGtrêncácphương tiện thông tin đại chúng,thu tiền đặt cọc,giáy mời tham gia ĐG,chuẩn bị địa điểm ĐG,... -Tổ chức phiên ĐG:Giiới thiệu Hội đồng,người điều hành,Thông báo danh sách ngưởi tham gia ĐG và kiểm tra giấy tờ,thông báo PA ĐG và nội quy phiên ĐG,hình thức ĐG(phiếu,lời nói),giá khởi điểm,giải đáp thắc mắc... -Lập biên bản phiên ĐG,văn bản ĐG,Công bố người trúng ĐG và giá trúng ĐG ;kết thúc phiên ĐG. -Lập HS trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả ĐG. -Thông báo nộp tiền(tiền SDĐ,các loại phí và thời gian nộp) -Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ sau khi người trúng ĐG hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai. -Lập thủ tục giao đất. 1-Về xác định giá khởi điểm(giá sàn là cách nói dân dã): -Với đất ở thì lấy giá công bố đầu năm của địa phương nhân với hệ số k và tham khảo giá thị trường trung bình các lô đất kế cận(khảo sát và tổng hợp hàng năm);còn hệ số k thì so sánh giá thị trường nêu trên với giá công bố(k=Giá thị trường trung bình/giá công bố). -Với đất thực hiện DA thì lấy giá đất ở trung bình thực tế tại khu vực đó(giá nêu trên)nhân với 0,5( Giá đất dịch vụ bằng 50 % của giá đất ở). 2-Cẩn thận hơn thì sau khi xác định giá khởi điểm nêu trên,ban thuê Trung tâm thẩm định giá thẩm định lại ,sau đó trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 3-Từ 1/7/2010 việc đấu giá quyền SDĐ về quy trình phải thực hiện theo NĐ 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về đấu giá tài sản. 2-Cẩn thận hơn thì sau khi xác định giá khởi điểm nêu trên,ban thuê Trung tâm thẩm định giá thẩm định lại ,sau đó trình cấp thẩm quyền phê duyệt. E có ý định thuê đơn vị thực hiện công tác định giá bất động sản, giá do bên tư vấn định ra em xem là giá sàn có được ko? Trong trường hợp thuê Trung tâm thẩm định giá thẩm định lại hoặc đơn vị định giá bất động sản thì nguồn kinh phí lấy ở đâu? Có phải lập dự toán trình cấp có thẩm quyền duyệt ko? (Lưu ý: Bọn em chỉ thực hiện công tác đấu giá QSD đất) Hiện nay trên khắp cả nước có rất nhiều nơi tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên ở mỗi nơi có trình tự thủ tục, diễn biến khác nhau đôi chút. Nhìn chung mục đích, yêu cầu về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm:
  2. - Thực hiện nhanh các dự án đầu tư của thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt. Qua đó, xã hội hóa việc thu hút vốn từ quỹ đất phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. - Phải được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản và đúng Quy chế này. - Phải được thông báo công khai về sơ đồ, vị trí từng lô đất tại văn phòng các Ban Quản lý dự án và các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất (gọi tắt là các đơn vị khai thác quỹ đất); đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tối thiểu là 15 ngày, tối đa là 01 tháng, trước khi tổ chức đấu giá. 1. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức hoặc cá nhân trong nước đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá. 2. Đối tượng trúng đấu giá là tổ chức hoặc cá nhân trong nước hô mức giá cao nhất được chấp nhận trong phiên đấu giá và được ghi nhận trong biên bản trúng đấu giá. 3. Giá khởi điểm là giá ban đầu do UBND thành phố quy định và Hội đồng đấu giá chuyển quyền sử dụng đất (gọi tắt là Hội đồng đấu giá) công bố trước khi đấu giá, làm căn cứ để đấu giá. 4. Tiền đặt cược là khoản tiền do người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp cho Hội đồng đấu giá trước khi tổ chức đấu giá. 5. Giá trúng đấu giá là mức giá cao nhất mà đối tượng trúng đấu giá đã hô ở vòng cuối cùng của phiên đấu giá và không còn đối tượng hô cao hơn. Các khu đất (hoặc lô đất) đưa ra đấu giá phải thuộc quyền sử dụng đất của UBND thành phố, là đất trống đã được giải phóng mặt bằng. Đối với đất ở phải có chứng chỉ quy hoạch cho từng khu dân cư. Đối với đất xây dựng công trình phải có các thông số về mật độ xây dựng, chiều cao công trình và các thông số hạ tầng kỹ thuật khác do cơ quan có thẩm quyền quy định. Các tổ chức, cá nhân trong nước (gọi tắt là đối tượng) có nhu cầu nhận quyền sử dụng đất đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá và phải viết đơn đăng ký theo mẫu quy định; đồng thời có cam kết thực hiện đúng. Nội quy của Hội đồng đấu giá, các quy định của Quy chế này và các quy định khác của Nhà nước có liên quan. Đối tượng trúng đấu giá được đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp và phải thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của Pháp luật. Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có từ 02 (hai) đối tượng trở lên đăng ký tham gia đấu giá. Quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng tham gia đấu giá và trúng đấu giá: 1. Quyền lợi: 1.1- Đối tượng trúng đấu giá được xác nhận kết quả trúng đấu giá; được giao đất đúng diện tích để
  3. tiến hành sử dụng xây dựng theo đúng mục đích ghi trong hồ sơ đấu giá sau khi đã nộp đủ 100% tiền sử dụng đất theo giá đã đấu trúng. 1.2- Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch. 1.3- Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 2. Trách nhiệm: 2.1- Thực hiên đúng Quy chế và Nội quy đấu giá. 2.2- Đối tượng trúng đấu giá phải tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết về mục đích sử dụng, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, các thông số hạ tầng kỹ thuật khác, tiến độ xây dựng công trình và các quy định về quản lý đất đai, môi trường do Nhà nước quy định. 2.3- Chịu sự giám sát, kiểm tra trong quá trình đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Thông báo về việc tổ chức đấu giá và hồ sơ đăng ký đấu giá: 1. Trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 15 ngày, Hội đồng đấu giá có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị khai thác quỹ đất có đất đưa ra đấu giá tiến hành thực hiện thông báo mời tham gia đấu giá 03 lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương trên địa bàn thành phố. Nội dung thông báo bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, địa chỉ các khu đất (lô đất), diện tích, vị trí, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký, giá khởi điểm, điều kiện được đăng ký đấu giá. 2. Hồ sơ đăng ký đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá phải có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định thống nhất của Hội đồng đấu giá. Đối tượng là tổ chức thì phải có người đứng đầu của tổ chức ký tên, đóng dấu. Đối tượng là cá nhân phải có bản sao (có đối chiếu với bản chính) chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác. Tiền đặt cược: 1. Tiền đặt cược: Trước khi tham gia đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt cược bằng 10% đối với khu đất (lô đất) có tổng giá trị theo giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng trở xuống; nộp bằng 3%- 5% đối với khu đất (lô đất) có tổng giá trị theo giá khởi điểm trên 2 tỷ đồng và giao cho Hội đồng đấu giá đề xuất mức tỷ lệ cụ thể tùy theo tổng giá trị khu đất (lô đất) để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. 1.1- Trường hợp đối tượng tham gia đấu giá trúng thì khoản tiền đặt cược được trừ vào tổng số tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp đối tượng trúng đấu giá, nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc sau thời hạn quy định không nộp đủ tiền sử dụng đất thì khoản tiền đặt cược không được hoàn trả và khoản tiền này được sung quỹ ngân sách Nhà nước. 1.2- Trường hợp đối tượng tham gia đấu giá không trúng thì khoản tiền đặt cược được hoàn trả lại
  4. ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc. 1.3- Trường hợp đối tượng tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt cược, nhưng không tham gia đấu giá thì khoản tiền đặt cược không được hoàn trả và khoản tiền này được sung quỹ ngân sách Nhà nước, trừ những trường hợp có lý do khách quan chính đáng hoặc bất khả kháng, Hội đồng đấu giá sẽ trình Chủ tịch UBND thành phố xử lý cụ thể. 2. Thời hạn nộp tiền đặt cược: Số tiền đặt cược phải được nộp cùng với thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá và trước giờ mở cuộc đấu giá là 15 phút (mười lăm phút) Tiền đặt cược được nộp bằng tiền Việt Nam hoặc Giấy bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng. Đối tượng tham gia đấu giá đã đăng ký hợp lệ và thực hiện đúng các quy định tại điểm 2 Điều 6 và Điều 7 của bản Quy chế này mới được tham dự đấu giá. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức thì người đứng đầu tổ chức đó phải tham dự đấu giá, nếu ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền của người đứng đầu tổ chức đó ký. Đối tượng tham gia đấu giá là cá nhân, nếu ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự đấu giá thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước hoặc UBND phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú. Văn bản ủy quyền phải được nộp cho Hội đồng đấu giá trước khi mở phiên đấu giá. Điều hành phiên đấu giá: 1. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác quỹ đất để tổ chức, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất (lô đất) đã được UBND thành phố phê duyệt theo hình thức đấu giá; đồng thời phân công người trực tiếp điều hành phiên đấu giá và làm thư ký ghi biên bản phiên đấu giá. 2. Người điều hành phiên đấu giá giới thiệu các thành phần tham dự (thành viên Hội đồng, đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan), điểm danh đối tượng tham gia đấu giá. Giới thiệu các khu đất (lô đất) được đưa ra đấu giá, phổ biến các quy định về đấu giá và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có). Nội quy phiên đấu giá: 1. Mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 02 người vào dự đấu giá. Người vào dự đấu giá, phải trình cho Hội đồng đấu giá giấy giới thiệu của tổ chức, Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải ngồi đúng vị trí quy định. Người dự cùng với đối tượng tham gia đấu giá chỉ được trao đổi trong nội bộ, không được trao đổi với đối tượng khác. 2. Hình thức đấu giá: Trực tiếp, công khai hô bằng miệng và số lần hô đối với mỗi đối tượng tham gia đấu giá không hạn chế. Thời gian giữa mỗi lần hô giá không quá 05 phút. Đối tượng hô giá lần đầu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm, các lần hô tiếp theo không được thấp hơn giá hô trước đó. Đối tượng tham gia đấu giá trước khi hô giá phải giơ cao số thứ tự, hô to và rõ ràng mức giá mình hô. Sau khi đối tượng tham gia đấu giá hô giá, người điều hành nhắc lại số thứ tự và mức giá của đối tượng vừa hô 3 lần, mỗi lần cách nhau 50 giây. Sau khi người điều hành phiên đấu giá nhắc lại lần
  5. cuối cùng, không có đối tượng nào hô giá cao hơn thì đối tượng vừa hô mức giá đó trúng đấu giá. Nếu ngay ở lần đầu tiên, sau 05 phút kể từ khi người điều hành công bố bắt đầu đấu giá mà không có đối tượng hô giá, thì phiên đấu giá coi như không thành. Toàn bộ số tiền đặt cược sẽ được sung vào quỹ ngân sách Nhà nước và Hội đồng đấu giá lập biên bản hủy phiên đấu giá. Tại phiên đấu giá, nếu đối tượng đã hô giá cao hơn, sau đó rút lại giá đã hô thì việc đấu giá được tổ chức lại ngay và bắt đầu từ giá đã hô trước đó. Người rút lại giá không được tham gia phiên đấu giá đó và được mời ra khỏi phòng đấu giá; đồng thời không được trả lại tiền đặt cược. Kết quả đấu giá được lập thành văn bản ngay tại cuộc đấu giá, có chữ ký của các thành viên Hội đồng đấu giá, các ngành tham gia giám sát và đối tượng tham gia đấu giá. Văn bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản do Hội đồng đấu giá giữ, 01 bản giao cho đối tượng trúng đấu giá và 01 bản giao cho cơ quan có thẩm quyền để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phương thức thanh toán đối với đối tượng trúng đấu giá: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, đối tượng trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụng đất theo giá đã đấu trúng. Nếu đến hạn mà không nộp đủ sồ tiền phải nộp thì xem như từ chối nhận quyền sử dụng đất và không được hoàn trả khoản tiền đặt cược. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có những nhiệm vụ sau: 1. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, Nghị định 86/CP và bản Quy chế này để xây dựng nội quy đấu giá cho từng phiên đấu giá. 2. Thông báo, niêm yết công khai đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến từng khu đất (lô đất) đưa ra đấu giá. 3. Quy định thời gian đăng ký đấu giá, ngày và địa điểm đấu giá. 4. Tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá. 5. Đề xuất mức tỷ lệ tiền đặt cược trình UBND thành phố quyết định. 6. Tổ chức đấu giá theo đúng nguyên tắc và thủ tục quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ và bản Quy chế này. 7. Thực hiện ghi chép đầy đủ về việc tổ chức đấu giá và lập văn bản đấu trúng giá giao quyền sử dụng đất. 8. Yêu cầu các đơn vị khai thác quỹ đất thực hiện giao đất cho đối tượng trúng đấu giá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày đối tượng trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất. 9. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đấu giá chuyển quyền sử dụng đất cho UBND thành phố ngay sau khi thực hiện xong việc đấu giá.
  6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, hối lộ, thỏa hiệp dẫn đến vi phạm sự công bằng, công khai và bình đẳng của việc đấu giá. Căn cứ vào mức độ vi phạm và hậu quả gây thiệt hại tổ chức hoặc cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân và các quy định có liên quan của Nhà nước. I. Lĩnh vực: Đấu giá quyền sử dụng đất 1. Thủ tục: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất a)Về trình tự thực hiện - Đối với cá nhân, tổ chức: + Bước 1: Mua hồ sơ đấu giá. + Bước 2: Nộp hồ sơ đấu giá. + Bước 3: Nộp tiền đặt cọc. + Bước 4: Tham dự phiên đấu giá. + Bước 5: Nộp tiền trúng đấu giá (nếu trúng đấu giá). - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Bước 1: Tiến hành thông báo đấu giá đất trên các phương tiện thông tin đại chúng. + Bước 2: Tổ chức bán hồ sơ và tiến hành xét duyệt hồ sơ. + Bước 3: Thông báo cho người có đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc và tiến hành thu tiền đặt cọc. + Bước 4: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. + Bước 5: Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức trúng đấu giá. + Bước 6: Tiến hành thu tiền trúng đấu giá đất nộp vào ngân sách nhà nước. + Bước 7: Tiến hành lập các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. c) Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ). + Quyết định phê duyệt giá khởi điểm. + Hướng dẫn xây dựng nhà. + Tóm tắt thông tin khu đất đấu giá. + Phiếu chỉ dẫn thực hiện đấu giá. + Các mẫu: Giấy ủy quyền, Giấy bảo lãnh. + Bản photocopy CMND, Hộ khẩu của người đăng - Số lượng hồ sơ: (01 bộ). d) Thời hạn giải quyết - Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất, Hội đồng đấu giá đất sẽ căn cứ hồ sơ tiếp nhận để kiểm tra, xét duyệt các đối tượng đăng ký có đủ tư cách và điều kiện tham gia đấu giá trong thời gian tối đa không quá 07 (bảy) ngày làm việc. - Trên cơ sở danh sách người tham gia đấu giá đất được hội đồng xét duyệt, Thường trực Hội đồng đấu giá đất (Trung tâm phát triển quỹ đất) gửi thông báo mời dự phiên đấu giá (có ghi rõ thời
  7. gian và địa điểm nộp tiền đặt cọc để tham dự phiên đấu giá; địa điểm và thời gian tổ chức phiên đấu giá …) tối thiểu trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá đất. đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất cho tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá h) Lệ phí, phí: - Phí đấu giá quyền sử dụng đất: - Văn bản quy định mức thu: Quyết định 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ). k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật đất đai ngày 26/11/2003; - Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; - Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; - Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ tài Chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí; - Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí; - Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá; - Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; - Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 27/10/2006; số 1926/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Mẫu đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2009 ĐƠN ĐĂNG KÝ Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư…………………………. Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư ………………………………….
  8. Tên cơ quan đăng ký:.............................................................................................. Trụ sở tại: ..................................................................................................... Điện thoại liên lạc:..................................... (ĐT di động ………………..) Đăng ký đấu giá đất để được giao đất xây dựng nhà ở theo văn bản thống nhất của tập thể Lãnh đạo cơ quan có kèm theo (ghi rõ tên, ngày, tháng văn bản hoặc biên bản): Người được uỷ quyền đăng ký và đấu giá: Ông (Bà):………......................................................................(Chữ in hoa) Chức vụ:....................................................................................................... Sinh ngày: ......... tháng ........ năm ................................................................ Nguyên quán:............................................................................................... Nơi thường trú: ............................................................................................. Số Chứng minh nhân dân: …………..…do Công an ………...….Cấp ngày……………………………… Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư …………………………………………...….. phát hành; chúng tôi đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số: ……….…khu .... ……… thuộc Dự án khu dân cư ……………………………………………. để xây dựng nhà ở. Tên lô đất:............................diện tích…...........m2, giá khởi điểm:............... đồng. (Viết bằng chữ:......................................................................................) Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết: - Nộp đủ tiền cọc của lô đất và đúng thời gian theo quy định của Hội đồng đấu giá đất. Thực hiện đúng các quy định của Hội đồng đấu giá đất đã cung cấp trong mẫu hồ sơ đăng ký. - Nộp đủ tiền sử dụng đất (giá trúng đấu giá), lệ phí trước bạ và các khoản khác theo quy định nếu trúng đấu giá. Sử dụng đất đúng mục đích xây dựng nhà ở, xây dựng nhà ở đúng quy hoạch được duyệt và quy định tại Quyết định số / QĐ-UBND ngày / / và Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án đấu giá đất phân lô tại Dự án khu dân cư …………………………………………..dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền./. Xác nhận của Thường trực HĐ đấu giá đất Thủ trưởng đơn vị Hồ sơ đăng ký do Ông (Bà):....................... nộp vào ngày / ................. /2009 Phần xét duyệt của Hội đồng đấu giá đất CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
  9. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2009 ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư …………………….. Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư ………………………………….. Tôi tên là:...........................................................(Chữ in hoa): Nam Nữ Sinh ngày: ............ tháng....... năm .............................................................. Nguyên quán:................................................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................. Nơi công tác........................................................................................................…... Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. Số Chứng minh Nhân dân:......................do Công an.................................... Cấp ngày....................................................................................................... Điện thoại liên lạc: ....................................................................................... Họ và tên vợ (chồng):.................................................................................... Sinh ngày: .......... tháng ............. năm .......................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................. Số Chứng minh Nhân dân:......................do Công an.................................... Cấp ngày....................................................................................................... Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư ……………………………………………… phát hành và xét khả năng tài chính của bản thân: Tôi đăng ký được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số tại khu thuộc Dự án khu dân cư ……………………………………… để xây dựng nhà ở. Lô đất...................... có diện tích là .........m2 (mét vuông); với giá khởi điểm là: .................................. đồng ( Viết bằng chữ:.....................................................................................................) Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết: - Nộp đủ tiền cọc của lô đất và đúng thời gian theo quy định của Hội đồng đấu giá đất. Thực hiện đúng các quy định của Hội đồng đấu giá đất đã cung cấp trong mẫu hồ sơ đăng ký; - Nếu đấu giá trúng, tôi nộp đủ tiền sử dụng đất (theo giá trúng đấu giá), lệ phí trước bạ và các khoản khác theo quy định. Sau khi được giao đất, tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, xây dựng nhà ở đúng chỉ giới xây dựng và thực hiện đúng hướng dẫn xây dựng nhà của Trung tâm khai thác quỹ đất và nhà./. Xác nhận của Thường trực HĐ đấu giá đất Người đăng ký Hồ sơ đăng ký do Ông (Bà):....................... ( ký và ghi rõ họ tên) nộp vào ngày / /2009 .................
  10. Phần xét duyệt của Hội đồng đấu giá
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2