Luyện từ và câu - CÂU KỂ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
147
lượt xem
9
download

Luyện từ và câu - CÂU KỂ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể. - Tìm được câu kể trong đoạn văn. - Đặt câu kể để tả, trình bày ý kiến. Nội dung câu đúng, từ ngữ trong sáng, câu văn giàu hình ảnh, sáng tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - CÂU KỂ

  1. Luy n t và câu (32) CÂU K I. M c tiêu: - Hi u th nào là câu k , tác d ng c a câu k . - Tìm ư c câu k trong o n văn. - t câu k t , trình bày ý ki n. N i dung câu úng, t ng trong sáng, câu văn giàu hình nh, sáng t o. II. dùng d y - H c - o n văn BT 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. - Gi y kh to và bút d . III. Các ho t ng d y -h c ch y u: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ: - G i 3 HS lên b ng. M i HS vi t 2 câu t c
  2. ng , thành ng mà em bi t. - HS th c hi n yêu c u - G i 2 HS c thu c lòng các câu t c ng , trong bài. - Nh n xét các câu t c ng , thành ng mà HS tìm ư c và cho i m HS. 2.D y - h c bài m i 2.1.Gi i thi u bài: - Vi t lên b ng câu văn: Con búp bê c a em r t áng yêu. - Câu văn trên b ng có ph i là câu h i không? - c câu văn Vì sao? + Câu văn trên b ng không ph i là - Câu: Con búp bê c a em r t áng yêu. câu h i, vì không có t h i, Không là câu h i thì thu c lo i câu gì? Bài không có d u ch m h i. h c hôm nay giúp các em tr l i câu h i ó. - L ng nghe. 2.2.Tìm hi u ví d : Bài 1 - G i HS c yêu c u và n i dung. - Hãy c câu ư c g ch chân (in m) trong o n văn trên b ng.
  3. - H i: + Câu: Nh ng kho báu y âu? là ki u câu gì? Nó ư c dùng làm gì? - 1 HS c thành ti ng - Nh ng kho báu y âu? + Cu i câu y có d u gì? Bài 2 + Câu: Nh ng kho báu y âu? + Nh ng câu còn l i trong o n văn dùng là câu h i. Nó ư c dùng h i làm gì? v i u mà mình chưa bi t. + Cu i câu có d u ch m h i. - Suy nghĩ, th o lu n c p ôi và tr l i câu h i. Nh ng câu còn l i trong o n văn dùng : + Gi i thi u v Bu - ra-ti-no: Bu- ra- ti- no là m t chú bé b ng g . + Miêu t Bu - ra- ti- no: chú có cái mũi r t dài. + K l i s vi c liên quan n Bu -ra-ti-no: chú ngư i g ư c bác rùa t t b ng Tooc -ti-la t ng cho + Cu i m i câu có d u gì? chi c khóa vàng m m t kho - Nh ng câu văn mà các em v a tìm ư c báu. dùng gi i thi u, miêu t hay k l i m t s
  4. vi c có liên quan n nhân v t Bu - ti- ta- no. + Cu i m i câu có d u ch m. Bài 3 - L ng nghe - G i HS c yêu c u và n i dung. - Yêu c u HS th o lu n, tr l i câu h i. - G i HS phát bi u, b sung. - Nh n xét, k t lu n câu tr l i úng -1 HS c thành ti ng. Ba-ra-ba u ng rư u ã say. - 2 HS ng i cùng bàn th o lu n. V a hơ b râu, lão v a nói: - Ti p n i phát bi u, b sung. - B t ư c th ng ngư i g , ta s t ng nó vào cái lò sư i này. K v Ba -ra-ha. - H i: + Câu k dùng làm gì? K v Ba -ra-ha. Nêu suy nghĩ c a Ba -ra-ha. + D u hi u nào nh n bi t câu k ? + Câu k dùng : k , t ho c gi i 2.3.Ghi nh thi u v s v t, s vi c, nói lên ý ki n ho c tâm tư, tình c m c a - G i HS c ph n Ghi nh . m i ngư i. - G i HS t các câu k . + Cu i câu k có d u ch m.
  5. - 3 HS c thành ti ng. - Ti p n i t câu. + Con mèo nhà em màu en tuy n. 2.4.Luy n t p + M em hôm nay i công tác. Bài 1 + Em r t quý b n Lam. - G i HS c yêu c u và n i dung. + Tình b n th t thiêng liêng và - Phát gi y và bút d cho 2 nhóm HS. Yêu c u cao quý,.... HS t làm bài. - G i HS dán phi u lên b ng, c l p nh n xét, b sung. - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng. - 1 HS c thành ti ng - Chi u chi u trên bãi th , ám tr m c ng - HS ho t ng theo c p. HS vi t chúng tôi hò hét nhau th di u thi. vào gi y nháp. - Cánh di u, m m m i như cánh bư m. - Nh n xét, b sung. - Chúng tôi vui sư ng n phát d i nhìn lên tr i. - Ch a bài (n u sai). - Ti ng sáo di u vi vu tr m b ng. K s vi c. - Sáo ơn, r i sáo kép, sáo bè, .. như g i th p
  6. xu ng nh ng vì sao s m. Bài 2 T cánh di u. - G i HS c yêu c u và n i dung. K s vi c. - Yêu c u HS t làm bài. - G i HS trình bày. GV s a l i dùng t , di n T ti ng sáo di u. t, cho i m nh ng HS vi t t t. Nêu ý ki n nh n nh. 3.C ng c , d n dò: - Nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà làm l i BT3 (n u chưa t) - 1 HS c thành ti ng. và vi t m t o n văn ng n t m t th chơi mà em thích nh t. - T vi t bài vào v . -5 n 7 HS trình bày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản