intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

556
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

  1. Luy n t và câu: LUY N T P V T TRÁI NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - HS bi t v n d ng nh ng hi u bi t ã có v t trái nghĩa làm úng các bài t p th c hành tìm t trái nghĩa, t câu v i m t s c p t trái nghĩa tìm ư c. II. dùng d y h c: -T i n h c sinh. - Bút d , 3 t phi u. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: - 3 HS l n lư t làm các BT 1, 2, 3 ph n luy n t p v t trái nghĩa.
  2. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n t p (28’) a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm các t trái nghĩa nhau trong 4 câu a, b, c, d. - Cho HS làm bài, GV phát phi u cho 3 - HS làm vi c cá nhân. HS. - Cho HS trình bày k t qu .
  3. - GV nh n xét, ch t l i. (SGV) b) Hư ng d n HS làm bài t p 2. ( Cách ti n hành như BT 1) K t qu : a) l n b) già c) dư i d) s ng c) Hư ng d n HS làm bài t p 3. ( Cách ti n hành như BT1) K t qu : a) nh b) lành c) khuya d) s ng d) Hư ng d n HS làm bài t p 4. - GV cho HS c yêu c u và giao
  4. vi c. Tìm nh ng t trái nghĩa nhau t hình dáng, t hành ng, t tr ng thái và t ph m ch t. - Cho HS làm vi c, GV phát phi u cho các nhóm. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm trình bày. - GV nh n xét, ch t l i.(SGV) e) Hư ng d n HS làm bài t p 5. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch n m t c p t trong các c p t v a tìm ư c và t câu v i c p t ó.
  5. - Cho HS t câu. - M i HS t 2 câu v i 2 t trái nghĩa. - Cho HS trình bày. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i vào v các BT 4,5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2