intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Bảng đánh giá nhân sự theo mục tiêu

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

75
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phác thảo bản đánh giá nhân viên luôn là công việc khó khăn của nhà quản lý bởi vì một số lý do chính đáng như đánh giá công việc của người khác thường xuất hiện những trường hợp ngoại lệ, khác với thực tế và những lời nhận xét trung thực có thể tạo nên sự đối đầu ngầm với nhân viên. Dưới đây là mẫu Bảng đánh giá nhân sự theo mục tiêu bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng đánh giá nhân sự theo mục tiêu

  1. Bảng đánh giá nhân sự theo mục tiêu (MBO) Bộ phận trực thuộc: Mã số nhân viên: Họ và tên: Mục tiêu của công ty Mục tiêu của bộ phận Mục tiêu thiết lập đầu kỳ Nhận xét phỏng vấn giữa kỳ Tự đánh giá cuối cùng Đánh giá lần 1 Đánh giá lần 2 M Nội dung mục tiêu(WHAT) Bản thân nhân viên ụ c Biện pháp - Phương pháp(HOW) Mức độ quan trọng …① t i Cấp trên % ê Tiêu chuẩn đánh giá(GOAL)Thời gian hoàn thành (WHEN) Tỷ lệ hoàn thành … ② Tự đánh giá …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 1 …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 2 …③ u % % % 1 評価基準: M Nội dung mục tiêu(WHAT) Bản thân nhân viên ụ c Biện pháp - Phương pháp(HOW) Mức độ quan trọng …① t i Cấp trên % Tỷ lệ hoàn thành … ② Tự đánh giá …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 1 …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 2 …③ ê Thời gian hoàn thành (WHEN) Tiêu chuẩn đánh giá(GOAL) u % % % 2 M Nội dung mục tiêu(WHAT) Bản thân nhân viên ụ c Biện pháp - Phương pháp(HOW) Mức độ quan trọng …① t Cấp trên i % Tỷ lệ hoàn thành … ② Tự đánh giá …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 1 …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 2 …③ ê Tiêu chuẩn đánh giá(GOAL)Thời gian hoàn thành (WHEN) u % % % 3 Nội dung mục tiêu(WHAT) Bản thân nhân viên M ụ Biện pháp - Phương pháp(HOW) Mức độ quan trọng …① c t Cấp trên % Tỷ lệ hoàn thành … ② Tự đánh giá …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 1 …③ Tỷ lệ hoàn thành … ② Đánh giá lần 2 …③ i Tiêu chuẩn đánh giá(GOAL) Thời gian hoàn thành (WHEN) ê u % % % 4 Cách tính điểm đánh giá: ① X ② = ③ Tổng điểm tự đánh giá Tổng điểm đánh giá lần 1 Tổng điểm đánh giá lần 2 Tổng điểm tự đánh giá là kết quả sau khi cộng thêm ③ ở trên Nhập điểm số Page 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=75

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2