intTypePromotion=3

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

Chia sẻ: Jiangcheng Jiangcheng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
15
lượt xem
2
download

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập ra để báo cáo về thông tin /giai đoạn thi công của hạng mục công trình, công trình xây dựng, quy mô công trình xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

  1. Mẫu số 01. Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng ………..(1)……….. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: …………….. ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ………., ngày…….tháng………năm BÁO CÁO VỀ….(3)... HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Kính gửi: ………..(2)………… .....(1).......báo cáo về thông tin /giai đoạn thi công của hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau: 1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:.......................................................... 2. Địa điểm xây dựng:...................................................................................................... 3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:..................................................................................... 4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:.................................. 5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu chi tiết quy mô, các thông số  kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng). 6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ  (nếu có): (tổng thầu, các nhà thầu  chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng,  quản lý dự án). 7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 8. Tiến độ  thi công tổng thể  của hạng mục công trình, công trình xây dựng đến thời   điểm hiện tại. Đề nghị........... (2)...........tổ  chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng   theo thẩm quyền./. Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ­ Như trên; CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ­ Lưu … (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ghi chú: (1) Tên của chủ đầu tư. (2) Tên cơ  quan chuyên môn về  xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy  định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ­CP (3) ­ Báo cáo về thông tin xây dựng công trình được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy  
  2. định tại Điểm a Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT­BXD. ­ Báo cáo giai đoạn thi công xây dựng công trình được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các   giai đoạn thi công quan trọng theo quy định tại Điểm b Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT­BXD.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản