intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Bảng nhật ký thi công

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:59

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu nhật ký thi công là mẫu bản nhật ký ghi chép lại toàn bộ nội dung thi công công trình xây dựng. Mẫu nhật ký này nêu rõ tên dự án công trình, nhà thầu xây dựng, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, tên bộ phận giám sát thi công, những nội dung chính của nhật ký thi công... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng nhật ký thi công

 1. Tên công trình: NHÀ XƯỞNG THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC – XƯỞNG TIẾN HÙN Tên hạng mục: KHO PHẾ LIỆU, NHÀ XE 1, NHÀ XE 2, NHÀ XE 3, NHÀ XE 4 Địa điểm xây dựng: KCN MỸ XUÂN B1 - TIẾN HÙNG Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ETOP VIỆT NAM Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT (UDEC) Hợp đồng: Tư vấn Giám sát VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Tư vấn Thiết kế CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY VIỆT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tỉnh 2 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Năm 2016-2017
 2. ẶC – XƯỞNG TIẾN HÙNG R-VT (UDEC)
 3. CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công trình: NHÀ  XƯỞNG  THIẾT  KẾ  VÀ  GIA  CÔNG  CÁC  SẢN  PHẨM  MAY  MẶC – XƯỞNG TIẾN HÙNG Hạng mục: KHO PHẾ LIỆU, NHÀ XE 1, NHÀ XE 2, NHÀ XE 3, NHÀ XE 4 Địa điểm: KCN MỸ XUÂN B1 ­ TIẾN HÙNG QUYỂN SỐ: ............... BÀ RỊA ­ VŨNG TÀU, NĂM 2016­2017
 4. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên công trình: NHÀ  XƯỞNG  THIẾT  KẾ  VÀ  GIA  CÔNG  CÁC  SẢN  PHẨM  MAY  MẶC – XƯỞNG TIẾN HÙNG 2. Tên hạng mục:KHO PHẾ LIỆU, NHÀ XE 1, NHÀ XE 2, NHÀ XE 3, NHÀ XE 4 3. Địa điểm xây dựng: KCN MỸ XUÂN B1 ­ TIẾN HÙNG 4. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ETOP VIỆT NAM Họ và tên người đại diện:  Chức vụ: Họ và tên cán bộ phụ trách: 5. Ban QLDA: Họ và tên trưởng ban:  Họ và tên các thành viên:  6. Đơn vị Tư vấn Giám sát thi công xây dựng: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Họ và tên người đại diện:  Chức vụ: Họ và tên cán bộ phụ trách giám sát: Họ và tên các thành viên:  7. Đơn vị thi công xây dựng công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR­VT (UDEC) Họ và tên người đại diện:  Chức vụ: Họ và tên chỉ huy trưởng công trường: Họ và tên các cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp: 8. Tên nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY VIỆT Họ và tên người đại diện:  Chức vụ: Họ và tên chủ nhiệm thiết kế: Họ và tên cán bộ thiết kế: 9. Hợp đồng xây dựng: Trang
 5. Hợp đồng thi công xây dựng số: Ngày: Giá trị hợp đồng: Ngày khởi công theo hợp đồng: Thực tế: Ngày bàn giao theo hợp đồng: Thực tế: 10. Các thông tin khác:       Quyển này gồm ...........trang, đánh số thứ tự từ ............đến ............có đóng dấu giáp lai của  đơn vị thi công và xác nhận của Chủ đầu tư. Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách thi công xây dựng công trình và quản lý quyển nhật ký: Từ ngày đến Chữ ký: Từ ngày đến Chữ ký: Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình: Từ ngày đến Chữ ký: Từ ngày đến Chữ ký: Họ, tên, thời gian và chữ ký người phụ trách giám sát tác giả của đơn vị thiết kế bản vẽ thi công: Từ ngày đến Chữ ký: Từ ngày đến Chữ ký: CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG Trang
 6. NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG Bà Rịa ­ Vũng Tàu , ngày......... tháng........... năm ................ 1. THỜI TIẾT: Bình thường Nắng Mưa 2. NHÂN LỰC: Cán bộ kỹ thuậ: ......................ng t   ười. Công nhân : ......................người. 3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC: 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: 5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT: 8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Trang
 7. NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG Bà Rịa ­ Vũng Tàu , ngày......... tháng........... năm ................ 1. THỜI TIẾT: Bình thường Nắng Mưa 2. NHÂN LỰC: Cán bộ kỹ thuậ: ......................ng t   ười. Công nhân : ......................người. 3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC: 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: 5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT: 8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Trang
 8. NỘI DUNG NHẬT KÝ THI CÔNG Bà Rịa ­ Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2017 1. THỜI TIẾT: Bình thường Nắng Mưa 2. NHÂN LỰC: Cán bộ kỹ thuật  : người Công nhân: 4 người 3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC: 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: a. Diễn biến công việc: b. Lấy mẫu thí nghiệm: c. Thí nghiệm mẫu, kết quả TN: d. Nghiệm thu công việc: 5. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 6. CÔNG TÁC ATLĐ VÀ ATGT: Tốt Bình thường Kém     Ý kiến khác (nếu có): 7. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT: 8. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG: Trang
 9. GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Trang
 10. Phần lập bên Project coppy sang 2/12/16 27/4/17 NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  công Ngày Ngày Giờ gửi Ngày gửi Giờ BĐ Giờ KT Ngày Giờ KT Ngày I NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO Lưới thép hàn Φ6; Φ8 12/3/17 12/3/17 10h00 16/3/17 15h00 16h00 16/3/17 14h00 13/3/17 Kho phế liệu 30/3/17 30/3/17 Nhà xe 01 17/3/17 17/3/17 Nhà xe 02 12/3/17 12/3/17 Nhà xe 03 15/3/17 15/3/17 Nhà xe 04 12/3/17 12/3/17 Thép tròn Φ6, Φ8, thép vằn Φ10, Φ12, 9h00 8/12/16 14h00 15h00 8/12/16 6/12/16 Φ16, Φ20, Φ22, Φ25 Thép tròn D6 6/12/16 Thép tròn D8 6/12/16 Thép vằn D10 6/12/16 Thép vằn D12 6/12/16 Thép vằn D16 6/12/16 Thép vằn D20 6/12/16 Thép vằn D22 6/12/16 Thép vằn D25 6/12/16 Xi măng, cát xây tô 16/2/17 16/2/17 9h00 15/2/17 10h00 11h00 15/2/17 9h00 8/2/17 Thiết kế cấp phối vữa xây, tô mác 75 16/2/17 16/2/17 9h00 15/2/17 9h00 10h00 15/2/17 Kho phế liệu 17/3/17 17/3/17 Nhà xe 01 16/2/17 16/2/17 Nhà xe 02 17/2/17 17/2/17 Nhà xe 03 14/3/17 14/3/17 Nhà xe 04 19/2/17 19/2/17 Đá 0-4 8/3/17 8/3/17 Đá 0-4 Kho phế liệu 25/3/17 25/3/17 9h30 25/3/17 14h00 14h30 25/3/17 9h00 25/3/17
 11. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  Đá 0-4 Nhà xe 01 công 8/3/17 8/3/17 14h30 8/3/17 8h00 8h30 9/3/17 14h00 8/3/17 Đá 0-4 Nhà xe 02 8/3/17 8/3/17 15h30 8/3/17 8h30 8h60 9/3/17 15h00 8/3/17 Đá 0-4 Nhà xe 03 14/3/17 14/3/17 10h30 14/3/17 15h00 15h30 14/3/17 10h00 14/3/17 Đá 0-4 Nhà xe 04 14/3/17 14/3/17 15h30 14/3/17 8h30 8h60 15/3/17 15h00 14/3/17 Bột bả 22/3/17 22/3/17 15h00 20/3/17 8h00 9h00 21/3/17 Sơn 24/3/17 24/3/17 16h00 22/3/17 8h00 9h00 23/3/17 Kho phế liệu 28/3/17 28/3/17 Nhà xe 01 24/3/17 24/3/17 Nhà xe 02 26/3/17 26/3/17 Nhà xe 03 27/3/17 27/3/17 Nhà xe 04 26/3/17 26/3/17 Gạch xây (gạch ống, gạch đinh) 14/3/17 14/3/17 10h00 14/3/17 16h00 17h00 14/3/17 6/3/17 Gạch xây (gạch ống, gạch đinh) 15/2/17 15/2/17 8h00 15/2/17 14h00 15h00 15/2/17 7/2/17 Kho phế liệu 17/3/17 17/3/17 Nhà xe 01 16/2/17 16/2/17 Nhà xe 02 17/2/17 17/2/17 Nhà xe 03 14/3/17 14/3/17 Nhà xe 04 19/2/17 19/2/17 Gạch ốp lát (gạch gốm ốp lát ép bán 26/3/17 26/3/17 khô) Kho phế liệu 31/3/17 31/3/17 Nhà xe 01 26/3/17 27/3/17 Nhà xe 02 26/3/17 26/3/17 Nhà xe 03 27/3/17 28/3/17 Nhà xe 04 26/3/17 27/3/17 Lan can thép không gỉ 14/3/17 14/3/17 8h00 14/3/17 14h00 15h00 14/3/17 6/3/17 Lan can thép không gỉ 15/2/17 15/2/17 8h00 15/2/17 15h30 16h30 15/2/17 7/2/17 Nhà xe 01 16/2/17 19/2/17 Nhà xe 02 17/2/17 19/2/17
 12. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  Nhà xe 03 công 15/3/17 17/3/17 Nhà xe 04 15/3/17 17/3/17 Cửa đi và cửa sổ 29/3/17 29/3/17 8h00 28/3/17 14h30 15h30 28/3/17 Kho phế liệu 1/4/17 1/4/17 Nhà xe 01 29/3/17 29/3/17 Nhà xe 02 Nhà xe 03 Nhà xe 04 Sika 15/2/17 15/2/17 10h00 10/3/17 14h00 15h00 10/3/17 Cột, dầm thép, xà gồ 17/2/17 17/2/17 8h00 14/2/17 14h00 15h00 14/2/17 Kho phế liệu 14/3/17 17/3/17 Nhà xe 01 17/2/17 20/2/17 Nhà xe 02 17/2/17 20/2/17 Nhà xe 03 15/3/17 18/3/17 Nhà xe 04 15/3/17 18/3/17 Tôn lợp và phụ kiện 22/3/17 22/3/17 10h00 14/2/17 16h00 17h00 14/2/17 Kho phế liệu 24/3/17 24/3/17 Nhà xe 01 22/3/17 22/3/17 Nhà xe 02 24/3/17 24/3/17 Nhà xe 03 23/3/17 23/3/17 Nhà xe 04 23/3/17 23/3/17 Lấy mẫu bê tông Kho phế liệu Bê tông móng - Kho phế liệu 7/12/16 7/12/16 8h00 4/1/17 9h00 10h00 5/1/17 9h00 7/12/16 Bê tông đà kiềng - Kho phế liệu 19/12/16 19/12/16 10h00 16/1/17 15h00 16h00 16/1/17 10h00 19/12/16 Bê tông cột - Kho phế liệu 17/2/17 17/2/17 14h00 17/3/17 14h00 15h00 17/3/17 11h00 17/2/17 Bê tông dầm mái - Kho phế liệu 19/2/17 19/2/17 15h00 19/3/17 14h00 15h00 19/3/17 9h00 19/2/17 Bê tông nền - Kho phế liệu 30/3/17 30/3/17 16h00 27/4/17 14h00 15h00 27/4/17 11h00 30/3/17 Lấy mẫu bê tông Nhà xe 01 Bê tông móng - Nhà xe 01 2/12/16 2/12/16 15h00 ### 9h00 10h00 ### 9h00 2/12/16
 13. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  Bê tông đà kiềng - Nhà xe 01 công 7/12/16 7/12/16 10h00 4/1/17 10h00 11h00 5/1/17 11h00 7/12/16 Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 01 16/12/16 16/12/16 14h00 13/1/17 10h00 11h00 14/1/17 10h00 16/12/16 Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 01 2/1/17 2/1/17 10h00 6/2/17 9h00 10h00 7/2/17 10h00 2/1/17 Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 01 7/1/17 7/1/17 14h00 6/2/17 10h00 11h00 7/2/17 11h00 7/1/17 Bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 - 15/1/17 15/1/17 14h00 12/2/17 14h00 15h00 12/2/17 10h00 15/1/17 Nhà xe 01 Bê tông ram dốc - Nhà xe 01 17/2/17 17/2/17 14h00 17/3/17 15h00 16h00 17/3/17 11h00 17/2/17 Bê tông nền - Nhà xe 01 17/3/17 17/3/17 9h00 14/4/17 16h00 17h00 14/4/17 11h00 17/3/17 Lấy mẫu bê tông Nhà xe 02 Bê tông móng - Nhà xe 02 3/12/16 3/12/16 10h00 ### 9h00 10h00 2/1/17 10h00 3/12/16 Bê tông đà kiềng - Nhà xe 02 7/12/16 7/12/16 8h00 4/1/17 14h00 15h00 4/1/17 10h00 7/12/16 Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 02 13/12/16 13/12/16 9h00 10/1/17 16h00 17h00 10/1/17 11h00 13/12/16 Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 02 7/1/17 7/1/17 15h00 6/2/17 9h00 10h00 7/2/17 10h00 7/1/17 Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 02 11/1/17 11/1/17 8h00 8/2/17 10h00 11h00 9/2/17 9h00 11/1/17 Bê tông dầm mái, cầu thang bộ T1,T2 - 20/1/17 20/1/17 15h00 17/2/17 14h00 15h00 17/2/17 10h00 20/1/17 Nhà xe 02 Bê tông ram dốc - Nhà xe 02 16/2/17 16/2/17 15h00 16/3/17 10h00 11h00 17/3/17 11h00 16/2/17 Bê tông nền - Nhà xe 02 12/3/17 12/3/17 15h00 9/4/17 8h00 9h00 10/4/17 9h00 12/3/17 Lấy mẫu bê tông Nhà xe 03 Bê tông móng - Nhà xe 03 7/12/16 7/12/16 9h00 4/1/17 15h00 16h00 4/1/17 9h00 7/12/16 Bê tông đà kiềng - Nhà xe 03 15/12/16 15/12/16 15h00 12/1/17 9h00 10h00 13/1/17 9h00 15/12/16 Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 03 27/12/16 27/12/16 10h00 6/2/17 9h00 10h00 7/2/17 9h00 27/12/16 Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 03 12/1/17 12/1/17 8h00 9/2/17 16h00 17h00 9/2/17 10h00 12/1/17 Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 03 18/1/17 18/1/17 9h00 15/2/17 15h00 16h00 15/2/17 10h00 18/1/17 Bê tông dầm mái - Nhà xe 03 17/2/17 17/2/17 14h00 17/3/17 10h00 11h00 18/3/17 11h00 17/2/17 Bê tông ram dốc, cầu thang - Nhà xe 03 1/3/17 1/3/17 15h00 29/3/17 15h00 16h00 29/3/17 10h00 1/3/17 Bê tông nền - Nhà xe 03 15/3/17 15/3/17 14h00 12/4/17 16h00 17h00 12/4/17 11h00 15/3/17 Lấy mẫu bê tông Nhà xe 04 Bê tông móng - Nhà xe 04 9/12/16 9/12/16 9h00 6/1/17 16h00 17h00 6/1/17 9h00 9/12/16
 14. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  Bê tông đà kiềng - Nhà xe 04 công 14/12/16 14/12/16 15h00 11/1/17 9h00 10h00 12/1/17 10h00 14/12/16 Bê tông cột tầng 1 - Nhà xe 04 28/12/16 28/12/16 10h00 6/2/17 16h00 17h00 6/2/17 9h00 28/12/16 Bê tông dầm, sàn tầng 02 - Nhà xe 04 16/1/17 16/1/17 16h00 13/2/17 15h00 16h00 13/2/17 9h00 16/1/17 Bê tông cột tầng 02 - Nhà xe 04 22/1/17 22/1/17 15h00 19/2/17 9h00 10h00 20/2/17 9h00 22/1/17 Bê tông dầm mái - Nhà xe 04 17/2/17 17/2/17 15h00 17/3/17 16h00 17h00 17/3/17 11h00 17/2/17 Bê tông ram dốc, cầu thang - Nhà xe 04 25/2/17 25/2/17 16h00 25/3/17 15h00 16h00 25/3/17 9h00 25/2/17 Bê tông nền - Nhà xe 04 12/3/17 12/3/17 8h00 9/4/17 10h00 11h00 10/4/17 11h00 12/3/17 CÁC NGÀY NGHỈ Nghỉ tết dương lịch! 1/1/17 1/1/17 Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 23/1/17 23/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 24/1/17 24/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 25/1/17 25/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 26/1/17 26/1/17 Chúc mừng năm mới!
 15. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU KẾT THÚC PYC BBNT A­B Lấy mẫu TN Nhân  Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! công 27/1/17 27/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 28/1/17 28/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 29/1/17 29/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 30/1/17 30/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 31/1/17 31/1/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 1/2/17 1/2/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 2/2/17 2/2/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 3/2/17 3/2/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 4/2/17 4/2/17 Chúc mừng năm mới! Nghỉ tết! Nghỉ tết! Nghỉ tết! 5/2/17 5/2/17 Chúc mừng năm mới!
 16. Ngày viết nhật ký: 2/26/2017 Kết nối các hàm xử lý văn bản   Kết quả   Nghiệm  Nghiệm  Ngày Nối Công việc NC Lấy mẫu Kết quả thu NB thu A­B   . ?VLĐV:    16/3/17 . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  8/12/16 . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  15/2/17 . ?VLĐV:    15/2/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:   
 17. Kết quả   . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  14/3/17 . ?VLĐV:    15/2/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  14/3/17 . ?VLĐV:    15/2/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV: 
 18. Kết quả   . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:    . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  . ?VLĐV:  4/1/17 . ?VLĐV:    16/1/17 . ?VLĐV:    17/3/17 . ?VLĐV:    19/3/17 . ?VLĐV:    27/4/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    30/12/16 . ?VLĐV:   
 19. Kết quả   4/1/17 . ?VLĐV:    13/1/17 . ?VLĐV:    6/2/17 . ?VLĐV:    6/2/17 . ?VLĐV:    12/2/17 . ?VLĐV:    17/3/17 . ?VLĐV:    14/4/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    31/12/16 . ?VLĐV:    4/1/17 . ?VLĐV:    10/1/17 . ?VLĐV:    6/2/17 . ?VLĐV:    8/2/17 . ?VLĐV:    17/2/17 . ?VLĐV:    16/3/17 . ?VLĐV:    9/4/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    4/1/17 . ?VLĐV:    12/1/17 . ?VLĐV:    6/2/17 . ?VLĐV:    9/2/17 . ?VLĐV:    15/2/17 . ?VLĐV:    17/3/17 . ?VLĐV:    29/3/17 . ?VLĐV:    12/4/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    6/1/17 . ?VLĐV:   
 20. Kết quả   11/1/17 . ?VLĐV:    6/2/17 . ?VLĐV:    13/2/17 . ?VLĐV:    19/2/17 . ?VLĐV:    17/3/17 . ?VLĐV:    25/3/17 . ?VLĐV:    9/4/17 . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:    . ?VLĐV:               
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=60

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2