intTypePromotion=4

Mẫu Bảng tính cốt thép sàn

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:497

0
13
lượt xem
0
download

Mẫu Bảng tính cốt thép sàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính cốt thép các hạng mục công trình một cách chi tiết để công trình đạt được hiểu quả về chất lượng cũng như tối ưu chi phí đầu tư cũng như hạn chế chi phí phát sinh. TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn Mẫu Bảng tính cốt thép sàn để các bạn có tham khảo và áp dụng cho công trình của mình một cách tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tính cốt thép sàn

 1. Strip Station Location OutputCase CaseType P V2 T Text m Text Text Text kN kN kN-m CSA1 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 0 After TTGH1 Combination -9.395 -62.567 -13.744 CSA1 0.3 Before TTGH1 Combination -12.685 -62.567 -9.0812 CSA1 0.3 After TTGH1 Combination -31.221 -72.561 -9.8352 CSA1 0.5 Before TTGH1 Combination -31.649 -72.561 -6.0105 CSA1 0.5 After TTGH1 Combination -47.623 -93.622 -2.3172 CSA1 0.8 Before TTGH1 Combination -52.522 -92.457 -1.9914 CSA1 0.8 After TTGH1 Combination -52.495 -92.457 -1.9836 CSA1 1.1 Before TTGH1 Combination -57.03 -89.47 -1.2359 CSA1 1.1 After TTGH1 Combination -61.944 -83.923 -1.2292 CSA1 1.4 Before TTGH1 Combination -64.068 -78.159 -0.2503 CSA1 1.4 After TTGH1 Combination -64.065 -78.159 -0.2369 CSA1 1.7 Before TTGH1 Combination -65.407 -68.533 0.7808 CSA1 1.7 After TTGH1 Combination -65.412 -68.533 0.7956 CSA1 2 Before TTGH1 Combination -65.915 -58.512 2.012 CSA1 2 After TTGH1 Combination -65.927 -58.512 2.0313 CSA1 2.3 Before TTGH1 Combination -65.276 -47.663 3.7705 CSA1 2.3 After TTGH1 Combination -65.295 -47.663 3.7996 CSA1 2.6 Before TTGH1 Combination -64.365 -30.196 6.6218 CSA1 2.6 After TTGH1 Combination -57.438 -19.677 0.2807 CSA1 2.86 Before TTGH1 Combination -59.876 -22.745 -1.2515 CSA1 2.86 After TTGH1 Combination -59.87 -22.745 -1.2698 CSA1 3.12 Before TTGH1 Combination -60.983 -16.017 -2.4325 CSA1 3.12 After TTGH1 Combination -60.976 -16.017 -2.4504 CSA1 3.38 Before TTGH1 Combination -62.2 -10.65 -3.5059 CSA1 3.38 After TTGH1 Combination -62.195 -10.65 -3.5218 CSA1 3.64 Before TTGH1 Combination -63.415 -4.204 -4.4669 CSA1 3.64 After TTGH1 Combination -63.411 -4.204 -4.4806 CSA1 3.9 Before TTGH1 Combination -63.992 -1.448 -5.3123 CSA1 3.9 After TTGH1 Combination -64.593 0.07 -5.3267 CSA1 4.18333 Before TTGH1 Combination -64.498 0.07 -6.0802 CSA1 4.18333 After TTGH1 Combination -64.496 0.07 -6.091 CSA1 4.46667 Before TTGH1 Combination -65.111 3.616 -6.655 CSA1 4.46667 After TTGH1 Combination -65.111 3.616 -6.6629 CSA1 4.75 Before TTGH1 Combination -65.645 6.717 -7.0576 CSA1 4.75 After TTGH1 Combination -65.646 6.717 -7.0629 CSA1 5.03333 Before TTGH1 Combination -66.088 10.695 -7.252 CSA1 5.03333 After TTGH1 Combination -66.09 10.695 -7.2541 CSA1 5.31667 Before TTGH1 Combination -66.397 17.401 -7.2574 CSA1 5.31667 After TTGH1 Combination -66.4 17.401 -7.2568 CSA1 5.6 Before TTGH1 Combination -66.646 23.683 -6.9755 CSA1 5.6 After TTGH1 Combination -66.65 23.683 -6.9706 CSA1 5.88333 Before TTGH1 Combination -66.805 35.845 -6.4016 CSA1 5.88333 After TTGH1 Combination -66.811 35.845 -6.3928 CSA1 6.16667 Before TTGH1 Combination -66.786 35.669 -5.4405 CSA1 6.16667 After TTGH1 Combination -66.795 35.669 -5.4261 CSA1 6.45 Before TTGH1 Combination -66.611 34.854 -3.9937
 2. CSA1 6.45 After TTGH1 Combination -66.624 34.854 -3.9726 CSA1 6.73333 Before TTGH1 Combination -66.138 35.387 -1.9157 CSA1 6.73333 After TTGH1 Combination -66.161 35.387 -1.8856 CSA1 7.01667 Before TTGH1 Combination -69.708 31.16 1.453 CSA1 7.01667 After TTGH1 Combination -69.713 31.139 1.4991 CSA1 7.3 Before TTGH1 Combination -61.89 29.072 4.8572 CSA1 7.3 After TTGH1 Combination -39.121 38.032 2.8196 CSA1 7.6 Before TTGH1 Combination -38.965 38.032 -9.0986 CSA1 7.6 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 7.75 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 7.75 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 7.9 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 7.9 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.15 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.15 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.4 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.4 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.65 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.65 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.9 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 8.9 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 9.2 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA1 9.2 After TTGH1 Combination -37.37 -74.452 9.0178 CSA1 9.35 Before TTGH1 Combination -37.542 -74.452 3.2667 CSA1 9.35 After TTGH1 Combination -37.547 -74.452 3.1092 CSA1 9.5 Before TTGH1 Combination -37.719 -74.452 -2.6419 CSA1 9.5 After TTGH1 Combination -60.662 -82.486 -4.637 CSA1 9.78333 Before TTGH1 Combination -68.919 -71.243 -1.5247 CSA1 9.78333 After TTGH1 Combination -68.77 -72.269 -1.5614 CSA1 10.06667 Before TTGH1 Combination -65.303 -73.816 2.1618 CSA1 10.06667 After TTGH1 Combination -65.28 -73.816 2.1925 CSA1 10.35 Before TTGH1 Combination -65.809 -65.245 4.2911 CSA1 10.35 After TTGH1 Combination -65.796 -65.245 4.3125 CSA1 10.63333 Before TTGH1 Combination -65.984 -57.49 5.7573 CSA1 10.63333 After TTGH1 Combination -65.975 -57.49 5.7718 CSA1 10.91667 Before TTGH1 Combination -65.964 -49.741 6.7282 CSA1 10.91667 After TTGH1 Combination -65.958 -49.741 6.7372 CSA1 11.2 Before TTGH1 Combination -65.794 -42.221 7.3148 CSA1 11.2 After TTGH1 Combination -65.79 -42.221 7.3195 CSA1 11.48333 Before TTGH1 Combination -65.526 -33.929 7.5917 CSA1 11.48333 After TTGH1 Combination -65.523 -33.929 7.5928 CSA1 11.76667 Before TTGH1 Combination -65.184 -21.769 7.5982 CSA1 11.76667 After TTGH1 Combination -65.182 -21.769 7.5951 CSA1 12.05 Before TTGH1 Combination -64.722 -12.543 7.3435 CSA1 12.05 After TTGH1 Combination -64.721 -12.543 7.338 CSA1 12.33333 Before TTGH1 Combination -64.176 -6.66 6.9198 CSA1 12.33333 After TTGH1 Combination -64.177 -6.66 6.9108 CSA1 12.61667 Before TTGH1 Combination -63.525 -2.117 6.2649 CSA1 12.61667 After TTGH1 Combination -63.527 -2.117 6.2537 CSA1 12.9 Before TTGH1 Combination -63.662 -2.117 5.4712 CSA1 12.9 After TTGH1 Combination -62.999 -0.025 5.4544
 3. CSA1 13.175 Before TTGH1 Combination -62.618 3.485 4.4446 CSA1 13.175 After TTGH1 Combination -62.623 3.485 4.4304 CSA1 13.45 Before TTGH1 Combination -61.789 7.505 3.2447 CSA1 13.45 After TTGH1 Combination -59.913 15.676 3.2204 CSA1 13.725 Before TTGH1 Combination -57.892 22.662 1.9288 CSA1 13.725 After TTGH1 Combination -57.898 22.662 1.9063 CSA1 14 Before TTGH1 Combination -58.254 22.662 0.3792 CSA1 14 After TTGH1 Combination -64.84 35.56 -6.8234 CSA1 14.27778 Before TTGH1 Combination -66.299 44.29 -4.2443 CSA1 14.27778 After TTGH1 Combination -66.275 44.29 -4.2161 CSA1 14.55556 Before TTGH1 Combination -67.151 54.805 -2.5393 CSA1 14.55556 After TTGH1 Combination -67.134 54.805 -2.5206 CSA1 14.83333 Before TTGH1 Combination -67.209 63.725 -1.3799 CSA1 14.83333 After TTGH1 Combination -67.197 63.725 -1.3652 CSA1 15.11111 Before TTGH1 Combination -66.804 72.192 -0.429 CSA1 15.11111 After TTGH1 Combination -66.797 72.192 -0.4155 CSA1 15.38889 Before TTGH1 Combination -65.628 81.217 0.6643 CSA1 15.38889 After TTGH1 Combination -65.627 81.217 0.6813 CSA1 15.66667 Before TTGH1 Combination -63.276 89.392 1.954 CSA1 15.66667 After TTGH1 Combination -63.282 89.392 1.9738 CSA1 15.94444 Before TTGH1 Combination -59.837 94.806 3.3049 CSA1 15.94444 After TTGH1 Combination -59.852 94.806 3.3241 CSA1 16.22222 Before TTGH1 Combination -55.299 99.446 4.3154 CSA1 16.22222 After TTGH1 Combination -55.323 99.449 4.3268 CSA1 16.5 Before TTGH1 Combination -50.116 97.065 4.7901 CSA1 16.5 After TTGH1 Combination -12.089 60.782 8.7734 CSA1 16.65 Before TTGH1 Combination -11.326 60.782 11.2867 CSA1 16.65 After TTGH1 Combination -11.305 60.782 11.3555 CSA1 16.8 Before TTGH1 Combination -10.543 60.782 13.8688 CSA1 16.8 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA2 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA2 0 After TTGH1 Combination -29.22 -17.474 15.1801 CSA2 0.25 Before TTGH1 Combination -29.547 -17.474 16.8864 CSA2 0.25 After TTGH1 Combination -29.553 -17.474 16.9141 CSA2 0.5 Before TTGH1 Combination -31.189 -9.244 18.3741 CSA2 0.5 After TTGH1 Combination -33.727 -5.344 18.6652 CSA2 0.7 Before TTGH1 Combination -36.832 -2.323 19.1285 CSA2 0.7 After TTGH1 Combination -36.826 -2.323 19.1358 CSA2 0.9 Before TTGH1 Combination -41.597 -5.936 19.4784 CSA2 0.9 After TTGH1 Combination -41.586 -5.936 19.4801 CSA2 1.1 Before TTGH1 Combination -41.088 -5.936 19.5645 CSA2 1.1 After TTGH1 Combination -48.758 -11.67 19.5054 CSA2 1.35 Before TTGH1 Combination -47.573 -11.67 19.3483 CSA2 1.35 After TTGH1 Combination -57.828 -23.06 19.35 CSA2 1.6 Before TTGH1 Combination -56.459 -23.06 19.0039 CSA2 1.6 After TTGH1 Combination -101.273 -109.644 6.5929 CSA2 1.9 Before TTGH1 Combination -112.183 -115.236 5.7788 CSA2 1.9 After TTGH1 Combination -112.187 -115.236 5.7685 CSA2 2.2 Before TTGH1 Combination -117.214 -109.607 4.9842 CSA2 2.2 After TTGH1 Combination -117.22 -109.607 4.9733 CSA2 2.5 Before TTGH1 Combination -119.405 -104.352 4.1699
 4. CSA2 2.5 After TTGH1 Combination -119.413 -104.352 4.158 CSA2 2.8 Before TTGH1 Combination -120.334 -96.947 3.2345 CSA2 2.8 After TTGH1 Combination -120.343 -96.947 3.2219 CSA2 3.1 Before TTGH1 Combination -120.194 -79.438 2.2263 CSA2 3.1 After TTGH1 Combination -120.204 -79.438 2.2125 CSA2 3.4 Before TTGH1 Combination -119.829 -65.721 1.1745 CSA2 3.4 After TTGH1 Combination -119.84 -65.721 1.1603 CSA2 3.7 Before TTGH1 Combination -118.981 -50.425 0.1233 CSA2 3.7 After TTGH1 Combination -118.992 -50.425 0.1093 CSA2 4 Before TTGH1 Combination -118.091 -35.124 -0.8952 CSA2 4 After TTGH1 Combination -118.103 -35.124 -0.9086 CSA2 4.3 Before TTGH1 Combination -117.293 -19.637 -1.8509 CSA2 4.3 After TTGH1 Combination -117.304 -19.637 -1.8634 CSA2 4.6 Before TTGH1 Combination -116.286 0.522 -2.7319 CSA2 4.6 After TTGH1 Combination -116.297 0.522 -2.7428 CSA2 4.9 Before TTGH1 Combination -115.904 17.471 -3.5109 CSA2 4.9 After TTGH1 Combination -115.914 17.471 -3.5205 CSA2 5.2 Before TTGH1 Combination -115.732 34.355 -4.1838 CSA2 5.2 After TTGH1 Combination -115.742 34.355 -4.1918 CSA2 5.5 Before TTGH1 Combination -115.694 50.603 -4.7347 CSA2 5.5 After TTGH1 Combination -115.704 50.603 -4.7407 CSA2 5.8 Before TTGH1 Combination -115.894 60.623 -5.1204 CSA2 5.8 After TTGH1 Combination -115.905 60.623 -5.1248 CSA2 6.1 Before TTGH1 Combination -115.825 75.251 -5.337 CSA2 6.1 After TTGH1 Combination -115.837 75.251 -5.3385 CSA2 6.4 Before TTGH1 Combination -115.519 89.622 -5.3079 CSA2 6.4 After TTGH1 Combination -115.531 89.622 -5.3056 CSA2 6.7 Before TTGH1 Combination -114.82 103.446 -4.9308 CSA2 6.7 After TTGH1 Combination -114.832 103.446 -4.9234 CSA2 7 Before TTGH1 Combination -114.004 115.989 -4.1981 CSA2 7 After TTGH1 Combination -114.015 115.989 -4.1859 CSA2 7.3 Before TTGH1 Combination -111.16 105.519 -2.786 CSA2 7.3 After TTGH1 Combination -97.124 71.573 -2.2346 CSA2 7.6 Before TTGH1 Combination -94.442 87.286 -1.6139 CSA2 7.6 After TTGH1 Combination -87.774 10.512 -1.6721 CSA2 7.75 Before TTGH1 Combination -87.628 10.512 -1.3298 CSA2 7.75 After TTGH1 Combination -87.624 10.512 -1.3204 CSA2 7.9 Before TTGH1 Combination -87.479 10.512 -0.9781 CSA2 7.9 After TTGH1 Combination -89.428 -11.031 -0.8668 CSA2 8.15 Before TTGH1 Combination -89.511 -11.031 -0.1645 CSA2 8.15 After TTGH1 Combination -88.653 -5.855 -0.1463 CSA2 8.4 Before TTGH1 Combination -88.71 -5.855 0.4871 CSA2 8.4 After TTGH1 Combination -88.743 2.594 0.5037 CSA2 8.65 Before TTGH1 Combination -88.778 2.594 1.1199 CSA2 8.65 After TTGH1 Combination -89.698 8.102 1.1376 CSA2 8.9 Before TTGH1 Combination -89.71 8.102 1.8135 CSA2 8.9 After TTGH1 Combination -87.864 -10.63 1.8444 CSA2 9.2 Before TTGH1 Combination -88.276 -10.63 2.4751 CSA2 9.2 After TTGH1 Combination -95.865 -80.033 2.4264 CSA2 9.35 Before TTGH1 Combination -95.927 -80.033 2.8118 CSA2 9.35 After TTGH1 Combination -95.928 -80.033 2.8224
 5. CSA2 9.5 Before TTGH1 Combination -95.99 -80.033 3.2079 CSA2 9.5 After TTGH1 Combination -113.616 -99.38 3.9139 CSA2 9.8 Before TTGH1 Combination -114.474 -92.921 4.9042 CSA2 9.8 After TTGH1 Combination -115.434 -95.626 4.9126 CSA2 10.1 Before TTGH1 Combination -116.367 -72.282 5.5331 CSA2 10.1 After TTGH1 Combination -116.358 -72.282 5.5371 CSA2 10.4 Before TTGH1 Combination -116.819 -56.425 5.765 CSA2 10.4 After TTGH1 Combination -116.81 -56.425 5.7641 CSA2 10.7 Before TTGH1 Combination -116.87 -44.545 5.6143 CSA2 10.7 After TTGH1 Combination -116.863 -44.545 5.6098 CSA2 11 Before TTGH1 Combination -116.708 -34.463 5.2053 CSA2 11 After TTGH1 Combination -116.701 -34.463 5.1982 CSA2 11.3 Before TTGH1 Combination -116.464 -25.472 4.5787 CSA2 11.3 After TTGH1 Combination -116.457 -25.472 4.5692 CSA2 11.6 Before TTGH1 Combination -116.251 -17.043 3.7839 CSA2 11.6 After TTGH1 Combination -116.245 -17.043 3.7724 CSA2 11.9 Before TTGH1 Combination -116.118 -9.124 2.823 CSA2 11.9 After TTGH1 Combination -116.112 -9.124 2.8096 CSA2 12.2 Before TTGH1 Combination -116.062 -2.389 1.7317 CSA2 12.2 After TTGH1 Combination -116.787 4.944 1.7113 CSA2 12.5 Before TTGH1 Combination -116.916 18.933 0.4704 CSA2 12.5 After TTGH1 Combination -116.909 18.933 0.4523 CSA2 12.8 Before TTGH1 Combination -117.266 27.775 -0.9128 CSA2 12.8 After TTGH1 Combination -117.259 27.775 -0.9325 CSA2 13.1 Before TTGH1 Combination -117.578 36.149 -2.4027 CSA2 13.1 After TTGH1 Combination -117.57 36.149 -2.4231 CSA2 13.4 Before TTGH1 Combination -117.917 48.17 -4.0018 CSA2 13.4 After TTGH1 Combination -117.909 48.17 -4.0235 CSA2 13.7 Before TTGH1 Combination -118.341 67.537 -5.6241 CSA2 13.7 After TTGH1 Combination -119.296 79.965 -5.6535 CSA2 14 Before TTGH1 Combination -118.744 79.965 -7.3297 CSA2 14 After TTGH1 Combination -119.346 87.51 -7.3362 CSA2 14.3 Before TTGH1 Combination -118.899 77.321 -9.0015 CSA2 14.3 After TTGH1 Combination -118.892 77.321 -9.0242 CSA2 14.6 Before TTGH1 Combination -117.634 82.847 -10.6788 CSA2 14.6 After TTGH1 Combination -117.628 82.847 -10.7013 CSA2 14.9 Before TTGH1 Combination -115.273 110.577 -12.4675 CSA2 14.9 After TTGH1 Combination -109.297 109.325 -12.4758 CSA2 15.2 Before TTGH1 Combination -109.018 109.325 -14.441 CSA2 15.2 After TTGH1 Combination -76.497 42.877 -14.4633 CSA2 15.4 Before TTGH1 Combination -76.339 42.877 -15.5745 CSA2 15.4 After TTGH1 Combination -76.336 42.877 -15.5972 CSA2 15.6 Before TTGH1 Combination -61.593 23.845 -16.4807 CSA2 15.6 After TTGH1 Combination -61.591 23.845 -16.4939 CSA2 15.8 Before TTGH1 Combination -61.491 23.845 -17.1407 CSA2 15.8 After TTGH1 Combination -49.83 20.593 -17.1422 CSA2 16.05 Before TTGH1 Combination -49.813 20.593 -17.3688 CSA2 16.05 After TTGH1 Combination -40.371 21.595 -17.4269 CSA2 16.3 Before TTGH1 Combination -35.566 16.413 -17.0653 CSA2 16.3 After TTGH1 Combination -32.731 19.514 -16.8491 CSA2 16.55 Before TTGH1 Combination -26.069 17.209 -15.8376
 6. CSA2 16.55 After TTGH1 Combination -26.081 17.209 -15.8176 CSA2 16.8 Before TTGH1 Combination -26.833 17.209 -14.5887 CSA2 16.8 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA3 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA3 0 After TTGH1 Combination -18.716 -20.093 -6.8916 CSA3 0.25 Before TTGH1 Combination -19.549 -20.093 -7.0554 CSA3 0.25 After TTGH1 Combination -19.562 -20.093 -7.0581 CSA3 0.5 Before TTGH1 Combination -23.3 -11.199 -7.1051 CSA3 0.5 After TTGH1 Combination -26.759 -6.767 -7.0952 CSA3 0.7 Before TTGH1 Combination -30.723 -5.771 -7.0799 CSA3 0.7 After TTGH1 Combination -30.731 -5.771 -7.0803 CSA3 0.9 Before TTGH1 Combination -35.712 -7.506 -7.0911 CSA3 0.9 After TTGH1 Combination -35.72 -7.506 -7.0918 CSA3 1.1 Before TTGH1 Combination -36.121 -7.506 -7.1262 CSA3 1.1 After TTGH1 Combination -41.78 -12.86 -7.1091 CSA3 1.35 Before TTGH1 Combination -42.194 -12.86 -7.3601 CSA3 1.35 After TTGH1 Combination -48.3 -20.674 -7.3433 CSA3 1.6 Before TTGH1 Combination -48.395 -20.674 -7.8179 CSA3 1.6 After TTGH1 Combination -106.213 -124.638 6.3808 CSA3 1.9 Before TTGH1 Combination -115.741 -124.012 5.8959 CSA3 1.9 After TTGH1 Combination -115.726 -124.012 5.8909 CSA3 2.2 Before TTGH1 Combination -120.812 -115.304 5.5248 CSA3 2.2 After TTGH1 Combination -120.803 -115.304 5.5202 CSA3 2.5 Before TTGH1 Combination -122.757 -107.883 5.1689 CSA3 2.5 After TTGH1 Combination -122.752 -107.883 5.1642 CSA3 2.8 Before TTGH1 Combination -123.229 -99.401 4.7806 CSA3 2.8 After TTGH1 Combination -123.226 -99.401 4.7749 CSA3 3.1 Before TTGH1 Combination -122.618 -80.225 4.2498 CSA3 3.1 After TTGH1 Combination -122.62 -80.225 4.2419 CSA3 3.4 Before TTGH1 Combination -121.415 -65.901 3.5476 CSA3 3.4 After TTGH1 Combination -121.42 -65.901 3.5376 CSA3 3.7 Before TTGH1 Combination -119.506 -49.887 2.7009 CSA3 3.7 After TTGH1 Combination -119.512 -49.887 2.6889 CSA3 4 Before TTGH1 Combination -117.385 -33.963 1.707 CSA3 4 After TTGH1 Combination -117.392 -33.963 1.6932 CSA3 4.3 Before TTGH1 Combination -115.273 -17.893 0.624 CSA3 4.3 After TTGH1 Combination -115.28 -17.893 0.6093 CSA3 4.6 Before TTGH1 Combination -112.617 3.104 -0.5053 CSA3 4.6 After TTGH1 Combination -112.624 3.104 -0.5202 CSA3 4.9 Before TTGH1 Combination -110.897 20.857 -1.622 CSA3 4.9 After TTGH1 Combination -110.904 20.857 -1.6357 CSA3 5.2 Before TTGH1 Combination -109.522 38.588 -2.6456 CSA3 5.2 After TTGH1 Combination -109.529 38.588 -2.6585 CSA3 5.5 Before TTGH1 Combination -108.528 55.837 -3.5534 CSA3 5.5 After TTGH1 Combination -108.534 55.837 -3.5635 CSA3 5.8 Before TTGH1 Combination -108.198 67.011 -4.2417 CSA3 5.8 After TTGH1 Combination -108.203 67.011 -4.2498 CSA3 6.1 Before TTGH1 Combination -107.917 83.094 -4.7296 CSA3 6.1 After TTGH1 Combination -107.922 83.094 -4.7343 CSA3 6.4 Before TTGH1 Combination -108.031 99.355 -4.9734 CSA3 6.4 After TTGH1 Combination -108.037 99.355 -4.9749
 7. CSA3 6.7 Before TTGH1 Combination -108.489 116.563 -4.8977 CSA3 6.7 After TTGH1 Combination -108.499 116.563 -4.8939 CSA3 7 Before TTGH1 Combination -111.16 131.573 -4.3871 CSA3 7 After TTGH1 Combination -111.149 131.573 -4.3587 CSA3 7.3 Before TTGH1 Combination -108.245 119.975 -3.8296 CSA3 7.3 After TTGH1 Combination -96.657 88.971 -3.4991 CSA3 7.6 Before TTGH1 Combination -94.094 106.077 -5.2134 CSA3 7.6 After TTGH1 Combination -83.238 13.573 -5.1422 CSA3 7.75 Before TTGH1 Combination -83.062 13.573 -5.1243 CSA3 7.75 After TTGH1 Combination -83.058 13.573 -5.1238 CSA3 7.9 Before TTGH1 Combination -82.882 13.573 -5.1059 CSA3 7.9 After TTGH1 Combination -83.471 -3.674 -5.3966 CSA3 8.15 Before TTGH1 Combination -83.635 -3.674 -5.0182 CSA3 8.15 After TTGH1 Combination -82.822 3.692 -5.0264 CSA3 8.4 Before TTGH1 Combination -82.987 3.692 -4.8423 CSA3 8.4 After TTGH1 Combination -83.361 12.585 -4.8473 CSA3 8.65 Before TTGH1 Combination -83.5 12.585 -4.7633 CSA3 8.65 After TTGH1 Combination -85.084 19.928 -4.7734 CSA3 8.9 Before TTGH1 Combination -85.232 19.928 -4.5245 CSA3 8.9 After TTGH1 Combination -85.775 0.093 -4.1882 CSA3 9.2 Before TTGH1 Combination -86.554 0.093 -4.5215 CSA3 9.2 After TTGH1 Combination -101.76 -95.937 -4.4875 CSA3 9.35 Before TTGH1 Combination -101.696 -95.937 -6.1989 CSA3 9.35 After TTGH1 Combination -101.694 -95.937 -6.2458 CSA3 9.5 Before TTGH1 Combination -101.631 -95.937 -7.9572 CSA3 9.5 After TTGH1 Combination -117.53 -113.539 -8.6008 CSA3 9.8 Before TTGH1 Combination -118.715 -110.421 -9.1316 CSA3 9.8 After TTGH1 Combination -119.906 -113.048 -9.1413 CSA3 10.1 Before TTGH1 Combination -116.866 -82.226 -9.6717 CSA3 10.1 After TTGH1 Combination -116.863 -82.226 -9.671 CSA3 10.4 Before TTGH1 Combination -116.618 -64.449 -9.6287 CSA3 10.4 After TTGH1 Combination -116.618 -64.449 -9.6283 CSA3 10.7 Before TTGH1 Combination -116.791 -50.878 -9.5499 CSA3 10.7 After TTGH1 Combination -116.791 -50.878 -9.5473 CSA3 11 Before TTGH1 Combination -117.311 -39.308 -9.3157 CSA3 11 After TTGH1 Combination -117.311 -39.308 -9.3116 CSA3 11.3 Before TTGH1 Combination -118.065 -28.934 -8.9035 CSA3 11.3 After TTGH1 Combination -118.063 -28.934 -8.8964 CSA3 11.6 Before TTGH1 Combination -118.981 -19.22 -8.2605 CSA3 11.6 After TTGH1 Combination -118.979 -19.22 -8.2507 CSA3 11.9 Before TTGH1 Combination -119.98 -10.088 -7.3613 CSA3 11.9 After TTGH1 Combination -119.978 -10.088 -7.3481 CSA3 12.2 Before TTGH1 Combination -120.987 -1.857 -6.2051 CSA3 12.2 After TTGH1 Combination -122.022 5.153 -6.1835 CSA3 12.5 Before TTGH1 Combination -123.542 20.879 -4.7304 CSA3 12.5 After TTGH1 Combination -123.539 20.879 -4.7076 CSA3 12.8 Before TTGH1 Combination -124.714 30.591 -2.9693 CSA3 12.8 After TTGH1 Combination -124.71 30.591 -2.9431 CSA3 13.1 Before TTGH1 Combination -125.694 39.718 -0.9437 CSA3 13.1 After TTGH1 Combination -125.691 39.718 -0.915 CSA3 13.4 Before TTGH1 Combination -126.592 52.542 1.3572
 8. CSA3 13.4 After TTGH1 Combination -126.588 52.542 1.3888 CSA3 13.7 Before TTGH1 Combination -127.499 72.664 3.866 CSA3 13.7 After TTGH1 Combination -128.508 86.119 3.9033 CSA3 14 Before TTGH1 Combination -128.265 86.119 6.6087 CSA3 14 After TTGH1 Combination -128.796 94.674 6.6319 CSA3 14.3 Before TTGH1 Combination -128.483 85.759 9.486 CSA3 14.3 After TTGH1 Combination -128.481 85.759 9.5252 CSA3 14.6 Before TTGH1 Combination -127.237 92.467 12.4468 CSA3 14.6 After TTGH1 Combination -127.236 92.467 12.487 CSA3 14.9 Before TTGH1 Combination -124.865 120.961 15.4773 CSA3 14.9 After TTGH1 Combination -118.355 121.019 15.5016 CSA3 15.2 Before TTGH1 Combination -118.536 121.019 18.64 CSA3 15.2 After TTGH1 Combination -84.419 57.364 18.6593 CSA3 15.4 Before TTGH1 Combination -84.677 57.364 20.3888 CSA3 15.4 After TTGH1 Combination -84.683 57.364 20.4241 CSA3 15.6 Before TTGH1 Combination -68.781 39.496 21.8573 CSA3 15.6 After TTGH1 Combination -68.789 39.496 21.8807 CSA3 15.8 Before TTGH1 Combination -69.158 39.496 23.0313 CSA3 15.8 After TTGH1 Combination -55.427 37.434 23.0506 CSA3 16.05 Before TTGH1 Combination -56.116 37.434 23.8781 CSA3 16.05 After TTGH1 Combination -44.22 39.968 23.9094 CSA3 16.3 Before TTGH1 Combination -38.351 34.162 24.2466 CSA3 16.3 After TTGH1 Combination -34.575 37.139 24.287 CSA3 16.55 Before TTGH1 Combination -25.153 41.456 24.5258 CSA3 16.55 After TTGH1 Combination -25.178 41.456 24.5259 CSA3 16.8 Before TTGH1 Combination -26.74 41.456 24.533 CSA3 16.8 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA4 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA4 0 After TTGH1 Combination -1.538 -30.777 16.7806 CSA4 0.3 Before TTGH1 Combination -1.855 -30.777 16.3244 CSA4 0.3 After TTGH1 Combination -3.054 -39.234 18.7867 CSA4 0.56 Before TTGH1 Combination -2.983 -31.872 18.5285 CSA4 0.56 After TTGH1 Combination -2.987 -31.872 18.5247 CSA4 0.82 Before TTGH1 Combination -2.848 -23.797 17.9357 CSA4 0.82 After TTGH1 Combination -2.853 -23.797 17.9221 CSA4 1.08 Before TTGH1 Combination -2.511 -12.902 16.9012 CSA4 1.08 After TTGH1 Combination -2.516 -12.902 16.885 CSA4 1.34 Before TTGH1 Combination -1.952 -0.564 15.0792 CSA4 1.34 After TTGH1 Combination -1.957 -0.564 15.0503 CSA4 1.6 Before TTGH1 Combination -1.31 13.061 12.942 CSA4 1.6 After TTGH1 Combination -0.597 35.886 12.8778 CSA4 1.88333 Before TTGH1 Combination -0.58 35.886 10.1146 CSA4 1.88333 After TTGH1 Combination -0.383 50.273 10.104 CSA4 2.16667 Before TTGH1 Combination -0.069 50.273 7.2438 CSA4 2.16667 After TTGH1 Combination -0.326 59.723 7.131 CSA4 2.45 Before TTGH1 Combination 0.432 59.723 4.1642 CSA4 2.45 After TTGH1 Combination -1.659 5.55 2.5634 CSA4 2.6375 Before TTGH1 Combination -2.543 5.55 2.5429 CSA4 2.6375 After TTGH1 Combination -1.061 3.664 2.4503 CSA4 2.825 Before TTGH1 Combination -2.301 3.664 2.4588 CSA4 2.825 After TTGH1 Combination -0.585 4.52 2.525
 9. CSA4 3.0125 Before TTGH1 Combination -1.671 4.52 2.4067 CSA4 3.0125 After TTGH1 Combination -0.326 3.478 2.366 CSA4 3.2 Before TTGH1 Combination -1.178 3.478 2.2396 CSA4 3.2 After TTGH1 Combination -0.187 4.45 2.2626 CSA4 3.5 Before TTGH1 Combination -1 4.45 1.8102 CSA4 3.5 After TTGH1 Combination -0.548 5.907 1.8117 CSA4 3.8 Before TTGH1 Combination -0.812 5.907 1.2585 CSA4 3.8 After TTGH1 Combination -0.805 7.858 1.2682 CSA4 3.9 Before TTGH1 Combination -0.803 7.858 1.0437 CSA4 3.9 After TTGH1 Combination -4.037 -2.318 0.955 CSA4 4.1 Before TTGH1 Combination -3.921 -2.193 0.5206 CSA4 4.1 After TTGH1 Combination -4.679 -2.066 0.5261 CSA4 4.25 Before TTGH1 Combination -4.401 -2.066 0.2044 CSA4 4.25 After TTGH1 Combination -4.394 -2.066 0.1956 CSA4 4.4 Before TTGH1 Combination -4.116 -2.066 -0.1261 CSA4 4.4 After TTGH1 Combination -5.286 -0.917 -0.1155 CSA4 4.55625 Before TTGH1 Combination -4.76 -0.917 -0.3916 CSA4 4.55625 After TTGH1 Combination -6.022 -0.634 -0.4161 CSA4 4.7125 Before TTGH1 Combination -5.356 -0.634 -0.7486 CSA4 4.7125 After TTGH1 Combination -6.841 1.96 -0.7119 CSA4 4.86875 Before TTGH1 Combination -6.113 1.96 -0.9322 CSA4 4.86875 After TTGH1 Combination -7.404 2.83 -1.0161 CSA4 5.025 Before TTGH1 Combination -6.93 2.712 -1.292 CSA4 5.025 After TTGH1 Combination -7.181 -10.167 -1.2036 CSA4 5.18125 Before TTGH1 Combination -7.56 -10.167 -1.4769 CSA4 5.18125 After TTGH1 Combination -6.788 -9.12 -1.5457 CSA4 5.3375 Before TTGH1 Combination -7.392 -9.048 -1.7559 CSA4 5.3375 After TTGH1 Combination -6.474 -6.118 -1.712 CSA4 5.49375 Before TTGH1 Combination -7.002 -6.118 -2.0187 CSA4 5.49375 After TTGH1 Combination -6.329 -5.799 -2.0469 CSA4 5.65 Before TTGH1 Combination -6.716 -5.799 -2.2957 CSA4 5.65 After TTGH1 Combination -6.421 -4.281 -2.2908 CSA4 5.95 Before TTGH1 Combination -6.731 -4.281 -2.8521 CSA4 5.95 After TTGH1 Combination -7.07 -2.907 -2.8603 CSA4 6.25 Before TTGH1 Combination -6.974 -2.907 -3.3464 CSA4 6.25 After TTGH1 Combination -7.872 -1.042 -3.3424 CSA4 6.4 Before TTGH1 Combination -7.701 -1.042 -3.5035 CSA4 6.4 After TTGH1 Combination -7.697 -1.042 -3.5079 CSA4 6.55 Before TTGH1 Combination -7.526 -1.042 -3.669 CSA4 6.55 After TTGH1 Combination -8.698 0.86 -3.6697 CSA4 6.85 Before TTGH1 Combination -8.17 0.943 -3.6695 CSA4 6.85 After TTGH1 Combination -9.255 3.189 -3.6457 CSA4 7.0375 Before TTGH1 Combination -8.808 3.189 -3.3886 CSA4 7.0375 After TTGH1 Combination -9.834 4.971 -3.4017 CSA4 7.225 Before TTGH1 Combination -9.282 4.86 -2.9407 CSA4 7.225 After TTGH1 Combination -10.549 8.107 -2.9191 CSA4 7.4125 Before TTGH1 Combination -9.911 8.107 -2.2413 CSA4 7.4125 After TTGH1 Combination -11.228 10.746 -2.2474 CSA4 7.6 Before TTGH1 Combination -10.697 10.886 -1.4159 CSA4 7.6 After TTGH1 Combination -15.746 31.61 -3.0837 CSA4 7.86 Before TTGH1 Combination -16.123 31.61 -4.5659
 10. CSA4 7.86 After TTGH1 Combination -16.129 31.61 -4.5891 CSA4 8.12 Before TTGH1 Combination -17.083 45.996 -5.9455 CSA4 8.12 After TTGH1 Combination -17.085 45.996 -5.966 CSA4 8.38 Before TTGH1 Combination -17.951 57.739 -7.038 CSA4 8.38 After TTGH1 Combination -17.951 57.739 -7.0549 CSA4 8.64 Before TTGH1 Combination -19.033 64.978 -7.8671 CSA4 8.64 After TTGH1 Combination -19.032 64.978 -7.8793 CSA4 8.9 Before TTGH1 Combination -20.784 68.118 -8.1951 CSA4 8.9 After TTGH1 Combination -26.611 17.105 -7.5324 CSA4 9.2 Before TTGH1 Combination -26.797 17.105 -7.1308 CSA4 9.2 After TTGH1 Combination -51.414 -90.619 -7.1358 CSA4 9.35 Before TTGH1 Combination -51.712 -90.182 -7.0793 CSA4 9.35 After TTGH1 Combination -51.72 -90.171 -7.0774 CSA4 9.5 Before TTGH1 Combination -52.018 -89.789 -6.9969 CSA4 9.5 After TTGH1 Combination -70.352 -124.844 -8.0022 CSA4 9.78333 Before TTGH1 Combination -70.614 -118.117 -7.8877 CSA4 9.78333 After TTGH1 Combination -70.774 -115.702 -7.8711 CSA4 10.06667 Before TTGH1 Combination -71.246 -94.621 -7.3896 CSA4 10.06667 After TTGH1 Combination -71.241 -94.621 -7.3823 CSA4 10.35 Before TTGH1 Combination -70.449 -76.994 -6.911 CSA4 10.35 After TTGH1 Combination -70.446 -76.994 -6.9047 CSA4 10.63333 Before TTGH1 Combination -69.28 -64.771 -6.428 CSA4 10.63333 After TTGH1 Combination -69.28 -64.771 -6.4231 CSA4 10.91667 Before TTGH1 Combination -68.056 -55.104 -6.0995 CSA4 10.91667 After TTGH1 Combination -68.057 -55.104 -6.0949 CSA4 11.2 Before TTGH1 Combination -66.966 -47.102 -5.7539 CSA4 11.2 After TTGH1 Combination -66.967 -47.102 -5.7495 CSA4 11.48333 Before TTGH1 Combination -66.091 -39.926 -5.4473 CSA4 11.48333 After TTGH1 Combination -66.092 -39.926 -5.4425 CSA4 11.76667 Before TTGH1 Combination -65.436 -32.398 -5.0924 CSA4 11.76667 After TTGH1 Combination -65.437 -32.398 -5.0872 CSA4 12.05 Before TTGH1 Combination -65.016 -24.2 -4.7142 CSA4 12.05 After TTGH1 Combination -65.017 -24.2 -4.7082 CSA4 12.33333 Before TTGH1 Combination -64.871 -16.033 -4.2861 CSA4 12.33333 After TTGH1 Combination -64.872 -16.033 -4.2794 CSA4 12.61667 Before TTGH1 Combination -64.986 -8.236 -3.7992 CSA4 12.61667 After TTGH1 Combination -64.986 -8.236 -3.7916 CSA4 12.9 Before TTGH1 Combination -65.02 -8.236 -3.2578 CSA4 12.9 After TTGH1 Combination -65.188 -4.965 -3.2754 CSA4 13.2 Before TTGH1 Combination -65.442 1.275 -2.6415 CSA4 13.2 After TTGH1 Combination -65.933 8.633 -2.6366 CSA4 13.5 Before TTGH1 Combination -66.684 19.221 -1.9879 CSA4 13.5 After TTGH1 Combination -66.682 19.221 -1.9785 CSA4 13.8 Before TTGH1 Combination -67.689 30.057 -1.2774 CSA4 13.8 After TTGH1 Combination -67.688 30.057 -1.2677 CSA4 14.1 Before TTGH1 Combination -68.804 39.138 -0.5289 CSA4 14.1 After TTGH1 Combination -68.806 39.139 -0.5185 CSA4 14.4 Before TTGH1 Combination -70.018 40.429 0.237 CSA4 14.4 After TTGH1 Combination -70.017 40.429 0.2472 CSA4 14.7 Before TTGH1 Combination -71.562 49.946 1.0613 CSA4 14.7 After TTGH1 Combination -73.24 70.539 1.072
 11. CSA4 15 Before TTGH1 Combination -74.956 80.363 1.9136 CSA4 15 After TTGH1 Combination -74.957 80.363 1.9259 CSA4 15.3 Before TTGH1 Combination -77.068 88.426 2.8272 CSA4 15.3 After TTGH1 Combination -77.071 88.426 2.8397 CSA4 15.6 Before TTGH1 Combination -78.606 80.69 3.8444 CSA4 15.6 After TTGH1 Combination -78.619 80.694 3.8588 CSA4 15.9 Before TTGH1 Combination -79.162 83.855 4.9033 CSA4 15.9 After TTGH1 Combination -79.176 83.855 4.9182 CSA4 16.2 Before TTGH1 Combination -77.888 89.901 6.02 CSA4 16.2 After TTGH1 Combination -77.901 89.875 6.0327 CSA4 16.5 Before TTGH1 Combination -75.212 91.27 6.8285 CSA4 16.5 After TTGH1 Combination -34.713 66.362 5.5073 CSA4 16.65 Before TTGH1 Combination -34.793 66.013 5.7147 CSA4 16.65 After TTGH1 Combination -34.795 66.003 5.7211 CSA4 16.8 Before TTGH1 Combination -34.856 65.669 5.9842 CSA4 16.8 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA5 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA5 0 After TTGH1 Combination 1.255 -3.016 -29.3841 CSA5 0.29091 Before TTGH1 Combination -2.31 -3.016 -29.6429 CSA5 0.29091 After TTGH1 Combination -2.36 -3.016 -29.6465 CSA5 0.58182 Before TTGH1 Combination -2.102 -9.114 -30.1645 CSA5 0.58182 After TTGH1 Combination -2.152 -9.114 -30.1654 CSA5 0.87273 Before TTGH1 Combination -3.388 11.217 -31.2031 CSA5 0.87273 After TTGH1 Combination -3.346 11.217 -31.197 CSA5 1.16364 Before TTGH1 Combination -4.721 6.877 -30.4084 CSA5 1.16364 After TTGH1 Combination -4.692 6.877 -30.3815 CSA5 1.45455 Before TTGH1 Combination -5.265 1.892 -28.1102 CSA5 1.45455 After TTGH1 Combination -5.252 1.892 -28.07 CSA5 1.74545 Before TTGH1 Combination -5.174 3.427 -24.6151 CSA5 1.74545 After TTGH1 Combination -5.168 3.427 -24.5589 CSA5 2.03636 Before TTGH1 Combination -4.724 4.513 -20.0793 CSA5 2.03636 After TTGH1 Combination -4.722 4.513 -20.0121 CSA5 2.32727 Before TTGH1 Combination -4.068 5.838 -15.0188 CSA5 2.32727 After TTGH1 Combination -4.068 5.838 -14.9444 CSA5 2.61818 Before TTGH1 Combination -3.441 7.44 -9.4898 CSA5 2.61818 After TTGH1 Combination -3.443 7.44 -9.4167 CSA5 2.90909 Before TTGH1 Combination -2.141 7.369 -4.5004 CSA5 2.90909 After TTGH1 Combination -2.145 7.369 -4.436 CSA5 3.2 Before TTGH1 Combination -1.516 2.435 -0.2843 CSA5 3.2 After TTGH1 Combination -1.075 12.629 -0.1461 CSA5 3.46071 Before TTGH1 Combination -0.191 12.629 1.4902 CSA5 3.46071 After TTGH1 Combination -0.177 12.629 1.5157 CSA5 3.72143 Before TTGH1 Combination 0.703 7.062 2.7893 CSA5 3.72143 After TTGH1 Combination 0.709 7.062 2.8093 CSA5 3.98214 Before TTGH1 Combination 1.938 1.845 3.9772 CSA5 3.98214 After TTGH1 Combination 1.941 1.845 3.9923 CSA5 4.24286 Before TTGH1 Combination 3.329 0.286 4.9314 CSA5 4.24286 After TTGH1 Combination 3.332 0.286 4.9474 CSA5 4.50357 Before TTGH1 Combination 4.46 -2.662 6.1967 CSA5 4.50357 After TTGH1 Combination 4.464 -2.662 6.2168 CSA5 4.76429 Before TTGH1 Combination 5.877 -6.386 7.7059
 12. CSA5 4.76429 After TTGH1 Combination 5.885 -6.386 7.7335 CSA5 5.025 Before TTGH1 Combination 6.948 -7.985 9.3583 CSA5 5.025 After TTGH1 Combination 7.188 8.58 13.9977 CSA5 5.31111 Before TTGH1 Combination 7.516 9.37 14.3736 CSA5 5.31111 After TTGH1 Combination 7.509 9.37 14.3784 CSA5 5.59722 Before TTGH1 Combination 8.356 10.684 14.2712 CSA5 5.59722 After TTGH1 Combination 8.351 10.684 14.2643 CSA5 5.88333 Before TTGH1 Combination 8.775 19.8 13.7444 CSA5 5.88333 After TTGH1 Combination 8.761 19.8 13.736 CSA5 6.16944 Before TTGH1 Combination 9.719 21.799 13.282 CSA5 6.16944 After TTGH1 Combination 9.713 21.799 13.2768 CSA5 6.45556 Before TTGH1 Combination 10.229 24.674 13.0201 CSA5 6.45556 After TTGH1 Combination 10.226 24.674 13.0162 CSA5 6.74167 Before TTGH1 Combination 10.532 29.693 12.8216 CSA5 6.74167 After TTGH1 Combination 10.532 29.693 12.8202 CSA5 7.02778 Before TTGH1 Combination 10.696 34.661 12.9236 CSA5 7.02778 After TTGH1 Combination 10.698 34.661 12.9253 CSA5 7.31389 Before TTGH1 Combination 10.525 42.282 13.3444 CSA5 7.31389 After TTGH1 Combination 10.532 42.282 13.3534 CSA5 7.6 Before TTGH1 Combination 10.482 46.355 14.1121 CSA5 7.6 After TTGH1 Combination 12.539 43.041 14.054 CSA5 7.86 Before TTGH1 Combination 11.98 43.041 11.6306 CSA5 7.86 After TTGH1 Combination 11.972 43.041 11.5928 CSA5 8.12 Before TTGH1 Combination 12.903 49.52 12.2818 CSA5 8.12 After TTGH1 Combination 12.895 49.52 12.3006 CSA5 8.38 Before TTGH1 Combination 13.885 56.905 12.7154 CSA5 8.38 After TTGH1 Combination 13.88 56.905 12.7211 CSA5 8.64 Before TTGH1 Combination 15.039 66.305 13.4769 CSA5 8.64 After TTGH1 Combination 15.037 66.305 13.4885 CSA5 8.9 Before TTGH1 Combination 16.385 75.738 13.8848 CSA5 8.9 After TTGH1 Combination 3.693 51.872 12.659 CSA5 9.2 Before TTGH1 Combination 3.345 51.872 12.2611 CSA5 9.2 After TTGH1 Combination -23.837 -66.727 12.3478 CSA5 9.35 Before TTGH1 Combination -23.987 -66.835 12.1527 CSA5 9.35 After TTGH1 Combination -23.991 -66.837 12.1473 CSA5 9.5 Before TTGH1 Combination -24.141 -66.945 11.9519 CSA5 9.5 After TTGH1 Combination -41.663 -97.841 14.7662 CSA5 9.8 Before TTGH1 Combination -41.705 -86.511 14.9823 CSA5 9.8 After TTGH1 Combination -43.602 -91.703 14.9368 CSA5 10.1 Before TTGH1 Combination -44.262 -72.582 14.8409 CSA5 10.1 After TTGH1 Combination -44.26 -72.582 14.8368 CSA5 10.4 Before TTGH1 Combination -44.418 -58.892 14.4587 CSA5 10.4 After TTGH1 Combination -44.417 -58.892 14.4512 CSA5 10.7 Before TTGH1 Combination -44.289 -49.696 13.8367 CSA5 10.7 After TTGH1 Combination -44.288 -49.696 13.8265 CSA5 11 Before TTGH1 Combination -44.044 -42.746 12.9776 CSA5 11 After TTGH1 Combination -44.043 -42.746 12.9646 CSA5 11.3 Before TTGH1 Combination -43.798 -37.304 11.9007 CSA5 11.3 After TTGH1 Combination -43.797 -37.304 11.8849 CSA5 11.6 Before TTGH1 Combination -43.617 -33.02 10.6095 CSA5 11.6 After TTGH1 Combination -43.616 -33.02 10.5913
 13. CSA5 11.9 Before TTGH1 Combination -43.551 -30.458 9.1189 CSA5 11.9 After TTGH1 Combination -43.549 -30.458 9.0982 CSA5 12.2 Before TTGH1 Combination -43.602 -30.89 7.4542 CSA5 12.2 After TTGH1 Combination -44.143 -23.63 7.4344 CSA5 12.5 Before TTGH1 Combination -44.565 -13.245 5.6344 CSA5 12.5 After TTGH1 Combination -44.56 -13.245 5.6089 CSA5 12.8 Before TTGH1 Combination -45.196 -4.901 3.706 CSA5 12.8 After TTGH1 Combination -45.191 -4.901 3.6794 CSA5 13.1 Before TTGH1 Combination -45.851 1.75 1.7286 CSA5 13.1 After TTGH1 Combination -45.845 1.75 1.7022 CSA5 13.4 Before TTGH1 Combination -46.639 8.472 -0.2873 CSA5 13.4 After TTGH1 Combination -46.633 8.472 -0.3142 CSA5 13.7 Before TTGH1 Combination -47.709 17.633 -2.233 CSA5 13.7 After TTGH1 Combination -49.596 26.969 -2.2693 CSA5 14 Before TTGH1 Combination -49.134 26.969 -4.1907 CSA5 14 After TTGH1 Combination -50.909 34.904 -4.1798 CSA5 14.3 Before TTGH1 Combination -52.017 35.804 -6.0476 CSA5 14.3 After TTGH1 Combination -52.013 35.804 -6.0726 CSA5 14.6 Before TTGH1 Combination -53.098 43.78 -7.8643 CSA5 14.6 After TTGH1 Combination -53.095 43.78 -7.889 CSA5 14.9 Before TTGH1 Combination -53.673 59.956 -9.8417 CSA5 14.9 After TTGH1 Combination -52.999 68.563 -9.8192 CSA5 15.2 Before TTGH1 Combination -53.278 68.563 -12.0795 CSA5 15.2 After TTGH1 Combination -43.03 35.742 -1.6095 CSA5 15.46 Before TTGH1 Combination -44.516 35.742 -2.065 CSA5 15.46 After TTGH1 Combination -44.54 35.742 -2.0721 CSA5 15.72 Before TTGH1 Combination -44.022 37.418 -3.5229 CSA5 15.72 After TTGH1 Combination -44.035 37.418 -3.5486 CSA5 15.98 Before TTGH1 Combination -42.718 47.853 -5.9873 CSA5 15.98 After TTGH1 Combination -42.731 47.853 -6.0299 CSA5 16.24 Before TTGH1 Combination -40.107 60.533 -9.66 CSA5 16.24 After TTGH1 Combination -40.124 60.533 -9.7221 CSA5 16.5 Before TTGH1 Combination -35.772 59.552 -14.7639 CSA5 16.5 After TTGH1 Combination -13.713 46.594 -12.0303 CSA5 16.65 Before TTGH1 Combination -13.177 46.594 -14.776 CSA5 16.65 After TTGH1 Combination -13.162 46.594 -14.8512 CSA5 16.8 Before TTGH1 Combination -12.626 46.594 -17.597 CSA5 16.8 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 0 After TTGH1 Combination -27.464 -140.102 -29.5095 CSA6 0.3 Before TTGH1 Combination -23.737 -140.102 -29.7208 CSA6 0.3 After TTGH1 Combination -57.939 -154.832 -32.8565 CSA6 0.575 Before TTGH1 Combination -57.151 -144.624 -32.6377 CSA6 0.575 After TTGH1 Combination -57.058 -144.624 -32.6316 CSA6 0.85 Before TTGH1 Combination -54.355 -133.207 -31.8674 CSA6 0.85 After TTGH1 Combination -51.167 -129.965 -17.0896 CSA6 1.13235 Before TTGH1 Combination -53.427 -109.183 -14.3791 CSA6 1.13235 After TTGH1 Combination -53.441 -109.183 -14.3421 CSA6 1.41471 Before TTGH1 Combination -55.227 -85.255 -11.8352 CSA6 1.41471 After TTGH1 Combination -55.234 -85.255 -11.8024 CSA6 1.69706 Before TTGH1 Combination -56.846 -74.881 -9.6082
 14. CSA6 1.69706 After TTGH1 Combination -56.848 -74.881 -9.5796 CSA6 1.97941 Before TTGH1 Combination -58.31 -60.081 -7.6529 CSA6 1.97941 After TTGH1 Combination -58.31 -60.081 -7.6269 CSA6 2.26176 Before TTGH1 Combination -59.559 -49.977 -5.8893 CSA6 2.26176 After TTGH1 Combination -59.557 -49.977 -5.8667 CSA6 2.54412 Before TTGH1 Combination -60.448 -40.41 -4.3212 CSA6 2.54412 After TTGH1 Combination -60.447 -40.41 -4.2996 CSA6 2.82647 Before TTGH1 Combination -61.064 -34.24 -2.9114 CSA6 2.82647 After TTGH1 Combination -61.733 -26.436 -2.8967 CSA6 3.10882 Before TTGH1 Combination -62.277 -19.725 -1.6589 CSA6 3.10882 After TTGH1 Combination -62.276 -19.725 -1.6424 CSA6 3.39118 Before TTGH1 Combination -62.98 -10.03 -0.5689 CSA6 3.39118 After TTGH1 Combination -62.98 -10.03 -0.5539 CSA6 3.67353 Before TTGH1 Combination -63.818 0.787 0.387 CSA6 3.67353 After TTGH1 Combination -63.818 0.787 0.3997 CSA6 3.95588 Before TTGH1 Combination -64.601 11.865 1.1951 CSA6 3.95588 After TTGH1 Combination -64.602 11.865 1.2056 CSA6 4.23824 Before TTGH1 Combination -65.297 22.946 1.8517 CSA6 4.23824 After TTGH1 Combination -65.299 22.946 1.8599 CSA6 4.52059 Before TTGH1 Combination -65.805 32.556 2.3587 CSA6 4.52059 After TTGH1 Combination -65.809 32.556 2.3647 CSA6 4.80294 Before TTGH1 Combination -66.161 45.674 2.6628 CSA6 4.80294 After TTGH1 Combination -66.169 45.674 2.6653 CSA6 5.08529 Before TTGH1 Combination -65.949 60.436 2.7635 CSA6 5.08529 After TTGH1 Combination -65.962 60.436 2.762 CSA6 5.36765 Before TTGH1 Combination -64.83 82.447 2.6134 CSA6 5.36765 After TTGH1 Combination -64.846 82.447 2.6077 CSA6 5.65 Before TTGH1 Combination -64.472 87.123 2.0708 CSA6 5.65 After TTGH1 Combination -73.022 96.112 1.7553 CSA6 5.925 Before TTGH1 Combination -72.641 96.112 3.3216 CSA6 5.925 After TTGH1 Combination -72.636 96.112 3.3447 CSA6 6.2 Before TTGH1 Combination -76.828 113.83 5.6112 CSA6 6.2 After TTGH1 Combination -76.823 113.83 5.6456 CSA6 6.475 Before TTGH1 Combination -79.853 130.245 7.8091 CSA6 6.475 After TTGH1 Combination -79.852 130.245 7.8407 CSA6 6.75 Before TTGH1 Combination -81.872 143.446 9.8062 CSA6 6.75 After TTGH1 Combination -81.876 143.446 9.8342 CSA6 7.025 Before TTGH1 Combination -82.886 155.532 11.5792 CSA6 7.025 After TTGH1 Combination -82.893 155.532 11.6038 CSA6 7.3 Before TTGH1 Combination -82.275 130.499 12.622 CSA6 7.3 After TTGH1 Combination -68.944 86.775 10.2971 CSA6 7.6 Before TTGH1 Combination -66.669 111.251 10.0464 CSA6 7.6 After TTGH1 Combination -44.259 -31.875 10.0997 CSA6 7.75 Before TTGH1 Combination -43.85 -31.875 9.3477 CSA6 7.75 After TTGH1 Combination -43.839 -31.875 9.3271 CSA6 7.9 Before TTGH1 Combination -43.429 -31.875 8.5751 CSA6 7.9 After TTGH1 Combination -39.292 -73.298 8.3211 CSA6 8.15 Before TTGH1 Combination -39.155 -73.298 7.2215 CSA6 8.15 After TTGH1 Combination -37.395 -66.529 7.2258 CSA6 8.4 Before TTGH1 Combination -37.326 -66.529 6.5318 CSA6 8.4 After TTGH1 Combination -36.423 -58.069 6.504
 15. CSA6 8.65 Before TTGH1 Combination -36.399 -58.069 6.3597 CSA6 8.65 After TTGH1 Combination -36.048 -48.077 6.3789 CSA6 8.9 Before TTGH1 Combination -36.019 -48.077 6.6057 CSA6 8.9 After TTGH1 Combination -34.986 -43.923 4.929 CSA6 9.2 Before TTGH1 Combination -35.095 -43.923 6.576 CSA6 9.2 After TTGH1 Combination -41.064 -46.691 6.5574 CSA6 9.35 Before TTGH1 Combination -41.026 -46.764 7.6263 CSA6 9.35 After TTGH1 Combination -41.025 -46.766 7.6556 CSA6 9.5 Before TTGH1 Combination -40.988 -46.839 8.7247 CSA6 9.5 After TTGH1 Combination -47.789 -57.403 8.4005 CSA6 9.79167 Before TTGH1 Combination -47.866 -47.455 9.6618 CSA6 9.79167 After TTGH1 Combination -47.943 -46.891 9.7014 CSA6 10.08333 Before TTGH1 Combination -49.25 -31.819 11.2447 CSA6 10.08333 After TTGH1 Combination -49.248 -31.819 11.2658 CSA6 10.375 Before TTGH1 Combination -50.04 -20.059 12.7716 CSA6 10.375 After TTGH1 Combination -50.038 -20.059 12.7921 CSA6 10.66667 Before TTGH1 Combination -50.833 -10.331 14.2391 CSA6 10.66667 After TTGH1 Combination -50.829 -10.331 14.2578 CSA6 10.95833 Before TTGH1 Combination -51.596 -1.578 15.5603 CSA6 10.95833 After TTGH1 Combination -51.592 -1.578 15.5767 CSA6 11.25 Before TTGH1 Combination -52.281 6.735 16.6945 CSA6 11.25 After TTGH1 Combination -52.277 6.735 16.7082 CSA6 11.54167 Before TTGH1 Combination -52.841 15.24 17.6122 CSA6 11.54167 After TTGH1 Combination -52.836 15.24 17.6229 CSA6 11.83333 Before TTGH1 Combination -53.161 25.114 18.306 CSA6 11.83333 After TTGH1 Combination -53.156 25.114 18.314 CSA6 12.125 Before TTGH1 Combination -53.116 37.694 18.7515 CSA6 12.125 After TTGH1 Combination -53.111 37.67 18.7561 CSA6 12.41667 Before TTGH1 Combination -52.553 44.015 18.9602 CSA6 12.41667 After TTGH1 Combination -52.548 44.043 18.962 CSA6 12.70833 Before TTGH1 Combination -51.162 40.061 18.8653 CSA6 12.70833 After TTGH1 Combination -51.157 40.061 18.8631 CSA6 13 Before TTGH1 Combination -47.455 30.186 18.4804 CSA6 13 After TTGH1 Combination -37.775 17.644 18.4676 CSA6 13.2 Before TTGH1 Combination -37.425 17.644 17.9619 CSA6 13.2 After TTGH1 Combination -31.63 10.786 17.9461 CSA6 13.45 Before TTGH1 Combination -31.123 10.786 17.0838 CSA6 13.45 After TTGH1 Combination -25.961 4.587 17.0706 CSA6 13.7 Before TTGH1 Combination -25.361 4.609 15.8001 CSA6 13.7 After TTGH1 Combination -20.696 1.182 15.7807 CSA6 13.95 Before TTGH1 Combination -19.966 1.182 14.1226 CSA6 13.95 After TTGH1 Combination -19.954 1.182 14.0956 CSA6 14.2 Before TTGH1 Combination -15.599 2.346 11.9667 CSA6 14.2 After TTGH1 Combination -13.2 10.305 11.9197 CSA6 14.45 Before TTGH1 Combination -12.195 10.305 9.2121 CSA6 14.45 After TTGH1 Combination -10.561 16.699 9.1777 CSA6 14.7 Before TTGH1 Combination -9.409 16.699 5.308 CSA6 14.7 After TTGH1 Combination -9.147 16.714 5.2485 CSA6 14.95 Before TTGH1 Combination -9.983 28.021 0.0492 CSA6 14.95 After TTGH1 Combination -9.959 28.021 -0.0972 CSA6 15.2 Before TTGH1 Combination -8.477 28.021 -9.1035
 16. CSA6 15.2 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 15.48571 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 15.48571 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 15.77143 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 15.77143 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.05714 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.05714 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.34286 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.34286 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.62857 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.62857 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.91429 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 16.91429 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.2 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.2 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.48571 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.48571 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.77143 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 17.77143 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.05714 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.05714 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.34286 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.34286 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.62857 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.62857 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.91429 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 18.91429 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 19.2 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA6 19.2 After TTGH1 Combination -32.865 -50.256 -3.366 CSA6 19.45 Before TTGH1 Combination -34.534 -50.256 -13.2735 CSA6 19.45 After TTGH1 Combination -34.561 -50.256 -13.4346 CSA6 19.7 Before TTGH1 Combination -30.552 -39.026 -18.6978 CSA6 19.7 After TTGH1 Combination -28.792 -36.035 -18.7479 CSA6 19.95 Before TTGH1 Combination -29.287 -36.035 -22.0698 CSA6 19.95 After TTGH1 Combination -28.273 -29.577 -22.0992 CSA6 20.2 Before TTGH1 Combination -28.68 -29.577 -23.8507 CSA6 20.2 After TTGH1 Combination -28.424 -26.597 -23.8662 CSA6 20.45 Before TTGH1 Combination -28.767 -26.597 -24.7961 CSA6 20.45 After TTGH1 Combination -29.108 -22.739 -24.8019 CSA6 20.7 Before TTGH1 Combination -29.308 -22.739 -24.9249 CSA6 20.7 After TTGH1 Combination -30.46 -21.259 -24.9223 CSA6 20.95 Before TTGH1 Combination -31.815 -22.845 -24.6395 CSA6 20.95 After TTGH1 Combination -32.951 -20.271 -24.5261 CSA6 21.2 Before TTGH1 Combination -32.256 -20.18 -23.6285 CSA6 21.2 After TTGH1 Combination -36.621 -25.513 -23.6163 CSA6 21.4 Before TTGH1 Combination -35.33 -25.513 -22.6516 CSA6 21.4 After TTGH1 Combination -42.303 -51.074 -22.6486 CSA6 21.69167 Before TTGH1 Combination -44.192 -44.171 -19.4798 CSA6 21.69167 After TTGH1 Combination -44.179 -44.171 -19.4385 CSA6 21.98333 Before TTGH1 Combination -44.951 -35.672 -16.5377 CSA6 21.98333 After TTGH1 Combination -44.941 -35.672 -16.499
 17. CSA6 22.275 Before TTGH1 Combination -45.185 -29.333 -13.9161 CSA6 22.275 After TTGH1 Combination -45.18 -29.326 -13.8819 CSA6 22.56667 Before TTGH1 Combination -45.188 -21.588 -11.5272 CSA6 22.56667 After TTGH1 Combination -45.185 -21.6 -11.4955 CSA6 22.85833 Before TTGH1 Combination -45.035 -13.838 -9.4241 CSA6 22.85833 After TTGH1 Combination -45.034 -13.831 -9.3963 CSA6 23.15 Before TTGH1 Combination -44.884 -4.57 -7.5186 CSA6 23.15 After TTGH1 Combination -44.885 -4.581 -7.4932 CSA6 23.44167 Before TTGH1 Combination -44.769 0.72 -5.86 CSA6 23.44167 After TTGH1 Combination -44.774 0.72 -5.8379 CSA6 23.73333 Before TTGH1 Combination -44.6 6.835 -4.3999 CSA6 23.73333 After TTGH1 Combination -44.608 6.835 -4.3803 CSA6 24.025 Before TTGH1 Combination -44.422 11.105 -3.1771 CSA6 24.025 After TTGH1 Combination -44.437 11.105 -3.1608 CSA6 24.31667 Before TTGH1 Combination -43.995 16.697 -2.1632 CSA6 24.31667 After TTGH1 Combination -44.02 16.697 -2.1496 CSA6 24.60833 Before TTGH1 Combination -42.861 19.946 -1.3785 CSA6 24.60833 After TTGH1 Combination -42.902 19.946 -1.368 CSA6 24.9 Before TTGH1 Combination -40.201 28.317 -0.7688 CSA6 24.9 After TTGH1 Combination -25.394 8.334 -3.1481 CSA6 25.05 Before TTGH1 Combination -26.964 8.334 -1.7968 CSA6 25.05 After TTGH1 Combination -27.007 8.334 -1.7597 CSA6 25.2 Before TTGH1 Combination -28.577 8.334 -0.4084 CSA6 25.2 After TTGH1 Combination -28.56 -24.414 -0.4602 CSA6 25.35 Before TTGH1 Combination -27.067 -24.414 1.0098 CSA6 25.35 After TTGH1 Combination -27.026 -24.414 1.0501 CSA6 25.5 Before TTGH1 Combination -25.533 -24.414 2.5201 CSA6 25.5 After TTGH1 Combination -40.34 -52.924 0.0327 CSA6 25.79286 Before TTGH1 Combination -42.229 -44.875 0.8918 CSA6 25.79286 After TTGH1 Combination -42.188 -44.875 0.9045 CSA6 26.08571 Before TTGH1 Combination -42.491 -38.895 1.8313 CSA6 26.08571 After TTGH1 Combination -42.466 -38.895 1.8453 CSA6 26.37857 Before TTGH1 Combination -42.082 -29.744 2.8741 CSA6 26.37857 After TTGH1 Combination -42.067 -29.744 2.8899 CSA6 26.67143 Before TTGH1 Combination -41.472 -21.367 4.0438 CSA6 26.67143 After TTGH1 Combination -41.463 -21.367 4.0613 CSA6 26.96429 Before TTGH1 Combination -40.899 -11.699 5.3447 CSA6 26.96429 After TTGH1 Combination -40.894 -11.699 5.364 CSA6 27.25714 Before TTGH1 Combination -40.49 -2.94 6.7827 CSA6 27.25714 After TTGH1 Combination -40.488 -2.94 6.8039 CSA6 27.55 Before TTGH1 Combination -40.302 6.493 8.3692 CSA6 27.55 After TTGH1 Combination -40.302 6.493 8.3922 CSA6 27.84286 Before TTGH1 Combination -40.356 14.856 10.1026 CSA6 27.84286 After TTGH1 Combination -40.358 14.856 10.1279 CSA6 28.13571 Before TTGH1 Combination -40.634 23.749 12.0044 CSA6 28.13571 After TTGH1 Combination -40.637 23.749 12.0315 CSA6 28.42857 Before TTGH1 Combination -41.075 27.478 14.0825 CSA6 28.42857 After TTGH1 Combination -41.082 27.49 14.1124 CSA6 28.72143 Before TTGH1 Combination -41.669 39.981 16.3356 CSA6 28.72143 After TTGH1 Combination -41.677 39.973 16.3671 CSA6 29.01429 Before TTGH1 Combination -42.257 39.965 18.804
 18. CSA6 29.01429 After TTGH1 Combination -42.269 39.965 18.8385 CSA6 29.30714 Before TTGH1 Combination -42.685 50.011 21.4807 CSA6 29.30714 After TTGH1 Combination -42.703 50.011 21.5178 CSA6 29.6 Before TTGH1 Combination -42.338 59.355 24.2673 CSA6 29.6 After TTGH1 Combination -36.431 37.309 24.2624 CSA6 29.8 Before TTGH1 Combination -38.064 37.309 24.1969 CSA6 29.8 After TTGH1 Combination -38.097 37.309 24.1956 CSA6 30 Before TTGH1 Combination -35.319 38.852 23.7208 CSA6 30 After TTGH1 Combination -35.342 38.852 23.7026 CSA6 30.2 Before TTGH1 Combination -36.488 38.852 22.8094 CSA6 30.2 After TTGH1 Combination -34.434 47.287 22.7882 CSA6 30.45 Before TTGH1 Combination -35.663 47.287 20.4395 CSA6 30.45 After TTGH1 Combination -34.779 57.297 20.4041 CSA6 30.7 Before TTGH1 Combination -36.041 57.297 16.4229 CSA6 30.7 After TTGH1 Combination -35.799 68.295 16.3556 CSA6 30.95 Before TTGH1 Combination -36.81 81.225 9.3419 CSA6 30.95 After TTGH1 Combination -36.848 81.225 9.1934 CSA6 31.2 Before TTGH1 Combination -39.153 81.225 0.0603 CSA6 31.2 After TTGH1 Combination -11.546 -51.54 2.8413 CSA6 31.48571 Before TTGH1 Combination -4.521 -51.54 -1.5939 CSA6 31.48571 After TTGH1 Combination -4.421 -51.54 -1.6568 CSA6 31.77143 Before TTGH1 Combination -7.785 -49.676 -2.2671 CSA6 31.77143 After TTGH1 Combination -7.732 -49.676 -2.2736 CSA6 32.05714 Before TTGH1 Combination -5.858 -31.416 -1.3065 CSA6 32.05714 After TTGH1 Combination -5.849 -31.416 -1.2909 CSA6 32.34286 Before TTGH1 Combination -2.384 -24.997 -0.6183 CSA6 32.34286 After TTGH1 Combination -2.382 -24.997 -0.6098 CSA6 32.62857 Before TTGH1 Combination 0.167 -18.994 -0.0607 CSA6 32.62857 After TTGH1 Combination 0.168 -18.994 -0.0531 CSA6 32.91429 Before TTGH1 Combination 1.956 -14.936 0.2332 CSA6 32.91429 After TTGH1 Combination 1.956 -14.936 0.2361 CSA6 33.2 Before TTGH1 Combination 3.219 -11.169 0.3601 CSA6 33.2 After TTGH1 Combination 3.219 -11.169 0.3614 CSA6 33.48571 Before TTGH1 Combination 4.121 -7.955 0.3445 CSA6 33.48571 After TTGH1 Combination 4.121 -7.955 0.3435 CSA6 33.77143 Before TTGH1 Combination 4.746 -4.843 0.2355 CSA6 33.77143 After TTGH1 Combination 4.746 -4.843 0.2336 CSA6 34.05714 Before TTGH1 Combination 5.154 -1.916 0.0755 CSA6 34.05714 After TTGH1 Combination 5.154 -1.916 0.073 CSA6 34.34286 Before TTGH1 Combination 5.372 1.032 -0.1048 CSA6 34.34286 After TTGH1 Combination 5.372 1.032 -0.1073 CSA6 34.62857 Before TTGH1 Combination 5.408 3.95 -0.2618 CSA6 34.62857 After TTGH1 Combination 5.408 3.95 -0.2636 CSA6 34.91429 Before TTGH1 Combination 5.25 7.04 -0.3645 CSA6 34.91429 After TTGH1 Combination 5.25 7.04 -0.3654 CSA6 35.2 Before TTGH1 Combination 4.86 10.222 -0.3704 CSA6 35.2 After TTGH1 Combination 4.86 10.222 -0.3689 CSA6 35.48571 Before TTGH1 Combination 4.174 13.92 -0.2284 CSA6 35.48571 After TTGH1 Combination 4.173 13.92 -0.2251 CSA6 35.77143 Before TTGH1 Combination 3.062 17.89 0.0874 CSA6 35.77143 After TTGH1 Combination 3.061 17.89 0.0954
 19. CSA6 36.05714 Before TTGH1 Combination 1.328 23.672 0.6815 CSA6 36.05714 After TTGH1 Combination 1.326 23.672 0.6909 CSA6 36.34286 Before TTGH1 Combination -1.196 29.863 1.4355 CSA6 36.34286 After TTGH1 Combination -1.203 29.863 1.4526 CSA6 36.62857 Before TTGH1 Combination -2.554 47.065 2.5395 CSA6 36.62857 After TTGH1 Combination -2.597 47.065 2.5378 CSA6 36.91429 Before TTGH1 Combination 0.45 49.605 2.2842 CSA6 36.91429 After TTGH1 Combination 0.363 49.605 2.2338 CSA6 37.2 Before TTGH1 Combination -5.766 49.605 -1.3108 CSA6 37.2 After TTGH1 Combination -23.733 -78.666 2.6355 CSA6 37.45 Before TTGH1 Combination -22.111 -78.666 -5.4798 CSA6 37.45 After TTGH1 Combination -22.085 -78.666 -5.6118 CSA6 37.7 Before TTGH1 Combination -21.985 -66.563 -11.6792 CSA6 37.7 After TTGH1 Combination -23.313 -56.217 -11.7335 CSA6 37.95 Before TTGH1 Combination -22.211 -56.217 -14.8932 CSA6 37.95 After TTGH1 Combination -24.238 -46.936 -14.9176 CSA6 38.2 Before TTGH1 Combination -23.158 -46.936 -16.5803 CSA6 38.2 After TTGH1 Combination -26.111 -39.588 -16.5904 CSA6 38.5 Before TTGH1 Combination -24.682 -39.588 -17.1851 CSA6 38.5 After TTGH1 Combination -29.131 -37.529 -17.1799 CSA6 38.8 Before TTGH1 Combination -27.325 -37.529 -16.6438 CSA6 38.8 After TTGH1 Combination -33.478 -54.459 -16.6323 CSA6 39.09286 Before TTGH1 Combination -33.831 -46.29 -13.0216 CSA6 39.09286 After TTGH1 Combination -33.816 -46.29 -12.9752 CSA6 39.38571 Before TTGH1 Combination -32.923 -38.528 -9.678 CSA6 39.38571 After TTGH1 Combination -32.913 -38.528 -9.6354 CSA6 39.67857 Before TTGH1 Combination -31.565 -38.824 -6.6651 CSA6 39.67857 After TTGH1 Combination -31.558 -38.83 -6.6274 CSA6 39.97143 Before TTGH1 Combination -29.872 -29.163 -3.9893 CSA6 39.97143 After TTGH1 Combination -29.866 -29.153 -3.9543 CSA6 40.26429 Before TTGH1 Combination -28.005 -25.448 -1.5968 CSA6 40.26429 After TTGH1 Combination -28.002 -25.448 -1.5662 CSA6 40.55714 Before TTGH1 Combination -26.075 -18.024 0.5462 CSA6 40.55714 After TTGH1 Combination -26.074 -18.024 0.5747 CSA6 40.85 Before TTGH1 Combination -24.168 -10.629 2.4116 CSA6 40.85 After TTGH1 Combination -24.168 -10.629 2.4356 CSA6 41.14286 Before TTGH1 Combination -22.33 -2.816 4.0956 CSA6 41.14286 After TTGH1 Combination -22.332 -2.816 4.1183 CSA6 41.43571 Before TTGH1 Combination -20.545 4.794 5.4832 CSA6 41.43571 After TTGH1 Combination -20.548 4.794 5.5012 CSA6 41.72857 Before TTGH1 Combination -18.803 12.568 6.7445 CSA6 41.72857 After TTGH1 Combination -18.809 12.568 6.7616 CSA6 42.02143 Before TTGH1 Combination -17.091 19.777 7.6476 CSA6 42.02143 After TTGH1 Combination -17.099 19.777 7.6592 CSA6 42.31429 Before TTGH1 Combination -15.325 27.21 8.4579 CSA6 42.31429 After TTGH1 Combination -15.336 27.21 8.4689 CSA6 42.60714 Before TTGH1 Combination -13.355 33.08 8.7421 CSA6 42.60714 After TTGH1 Combination -13.372 33.08 8.7454 CSA6 42.9 Before TTGH1 Combination -10.917 39.644 8.6918 CSA6 42.9 After TTGH1 Combination -2.225 19.745 6.9714 CSA6 43.05 Before TTGH1 Combination -2.947 19.745 7.1872
 20. CSA6 43.05 After TTGH1 Combination -2.967 19.745 7.1931 CSA6 43.2 Before TTGH1 Combination -3.689 19.745 7.409 CSA6 43.2 After TTGH1 Combination -0.268 -16.222 6.2529 CSA6 43.5 Before TTGH1 Combination -0.791 -14.246 5.3547 CSA6 43.5 After TTGH1 Combination -0.757 -14.246 5.3439 CSA6 43.73333 Before TTGH1 Combination -0.917 -8.11 4.7075 CSA6 43.73333 After TTGH1 Combination -0.892 -8.11 4.694 CSA6 43.96667 Before TTGH1 Combination -0.753 -2.583 3.9516 CSA6 43.96667 After TTGH1 Combination -0.73 -2.583 3.9455 CSA6 44.2 Before TTGH1 Combination 0.585 -2.583 3.5967 CSA6 44.2 After TTGH1 Combination 0 0 0 CSA7 0 Before TTGH1 Combination 0 0 0 CSA7 0 After TTGH1 Combination -23.739 -80.693 22.3522 CSA7 0.3 Before TTGH1 Combination -20.997 -80.693 19.1261 CSA7 0.3 After TTGH1 Combination -55.614 -102.286 24.8839 CSA7 0.575 Before TTGH1 Combination -56.533 -104.128 19.9152 CSA7 0.575 After TTGH1 Combination -56.492 -104.128 19.8474 CSA7 0.85 Before TTGH1 Combination -56.521 -98.894 15.7407 CSA7 0.85 After TTGH1 Combination -57.889 -90.123 15.6517 CSA7 1.125 Before TTGH1 Combination -56.748 -80.947 12.4309 CSA7 1.125 After TTGH1 Combination -56.733 -80.947 12.393 CSA7 1.4 Before TTGH1 Combination -55.193 -71.76 9.8935 CSA7 1.4 After TTGH1 Combination -55.184 -71.76 9.8624 CSA7 1.675 Before TTGH1 Combination -53.418 -61.219 7.875 CSA7 1.675 After TTGH1 Combination -53.414 -61.219 7.8505 CSA7 1.95 Before TTGH1 Combination -51.536 -50.822 6.2592 CSA7 1.95 After TTGH1 Combination -51.535 -50.822 6.2389 CSA7 2.225 Before TTGH1 Combination -49.754 -40.499 4.9219 CSA7 2.225 After TTGH1 Combination -49.756 -40.499 4.9052 CSA7 2.5 Before TTGH1 Combination -48.41 -32.565 3.7823 CSA7 2.5 After TTGH1 Combination -48.413 -32.565 3.7662 CSA7 2.775 Before TTGH1 Combination -47.533 -25.237 2.7264 CSA7 2.775 After TTGH1 Combination -47.538 -25.237 2.7116 CSA7 3.05 Before TTGH1 Combination -45.472 -9.02 1.5406 CSA7 3.05 After TTGH1 Combination -45.481 -9.02 1.5222 CSA7 3.325 Before TTGH1 Combination -44.037 5.652 -0.2072 CSA7 3.325 After TTGH1 Combination -44.051 5.652 -0.243 CSA7 3.6 Before TTGH1 Combination -42.627 11.279 -3.4039 CSA7 3.6 After TTGH1 Combination -38.368 -7.699 2.648 CSA7 3.88462 Before TTGH1 Combination -37.906 8.66 3.0495 CSA7 3.88462 After TTGH1 Combination -37.901 8.66 3.0554 CSA7 4.16923 Before TTGH1 Combination -37.358 23.554 3.3869 CSA7 4.16923 After TTGH1 Combination -37.354 23.554 3.3874 CSA7 4.45385 Before TTGH1 Combination -36.711 32.088 3.3819 CSA7 4.45385 After TTGH1 Combination -36.709 32.088 3.3787 CSA7 4.73846 Before TTGH1 Combination -35.817 43.665 3.0328 CSA7 4.73846 After TTGH1 Combination -35.816 43.665 3.0247 CSA7 5.02308 Before TTGH1 Combination -35.359 49.285 2.3796 CSA7 5.02308 After TTGH1 Combination -34.932 54.379 2.3662 CSA7 5.30769 Before TTGH1 Combination -34.551 59.72 1.4251 CSA7 5.30769 After TTGH1 Combination -34.552 59.72 1.4104
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản