intTypePromotion=1

Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
325
lượt xem
26
download

Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường

  1. Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … (nếu có) … (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án) … BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG của DỰ ÁN “…” CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) CƠ QUAN TƯ VẤN (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng LẬP BẢN CAM KẾT (*) dấu) (nếu có) (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu) (Địa danh), tháng … năm 200 … Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2